Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Інші види соціального страхування


Система соціального страхування забезпечує ви-плати інвалідам та хворим працівникам, а так-же пенсіонерам Компонент сукупних виплат , пов'язаний з інвалідністю, ріс особливо швидко в
9 Людина, який робив заощадження, вносячи вклади в приватний збережу-вальний проект, вийшовши на пенсію, зможе отримувати щорічну ренту (annuity). Щорічна рента виплачується у вигляді щорічних фіксовано-ванних виплат довічної Одним з недоліків приватних проектів, існуючих в Сполучених Штатах, є неможливість одержувати індексовану щорічну ренту, тобто ренту, яка виплачується лась б у формі щорічної фіксованої реальної суми в теченіевсей решти життя. Виплати ж по соціальному забезпеченню пенсіонерам індексовані, так що людина на пенсії не повинен беспоко-иться про те, що інфляція зменшить купівельну спроможність одержуваних ним коштів.
Період 1960-1980 рр.. Медікейр покриває большуючасть медичної допомоги літнім і нетрудос-пособности. Він вважається елементом соціальногострахованія, хоча цілком може розглядатися ікак допомога у натуральній формі, оскільки перед-ставлять не гроші, а медичну допомогу.
Медікейр був заснований в 1966 р. і швидко пре-врата в крупну програму. Тепер він являетсятретьей за величиною серед програм соціальнойпомощі. Зростання виплат по цій програмі пов'язаний сбистрим зростанням витрат на медичне обслуговуван-ня. Однією із значних ініціатив адмі-ністрації Рейгана була спроба проконтролювати-вать зростання витрат на медицину. Результати етойпопиткі можна визнати цілком успішними, алеодночасно і вельми негативними для лікарів.
Подібно пенсійного забезпечення медіцінскоестрахованіе може бути організовано приватним про-разом.
Однак, як і у випадку з пенсіями, в біль-шості країн держава бере участь у обеспеченіімедіцінской допомогою або принаймні в ееоплате. Доступ до медичного обслуговування вва-шається нагальною потребою, тобто таким товаром, правом споживання якого повинні володіти всі люди, яке б не було їх економічне поло-ються Більшість людей співчувають положеніюбедного людини, яка не може дозволити себемедіцінское страхування і через це винужденобходіться без медичного обслуговування. Меди-Кейд забезпечує доступ до медичної помощідля всіх бідних, а не тільки для літніх бедних10.
Зростання виплат по соціальному забезпеченню супроводжується стійким зменшенням частки старих, що живуть за межею бідності. У 1960 р. 35% по-житлових жили за межею бідності (порівняно змінив ніж 22% серед інших верств населення). В1978 р. вже тільки 14% літніх людей жили вбедності. З тих пір частка літніх, живуть висловах бідності, знаходиться на рівні 14-15%. В1983 р. вперше відсоток бідних серед «непожі-лих» перевищив показник для літніх.
У гол 20 ми вже відзначали, що бідність можетбить тимчасовим станом для тих, хто надеетсяпокончіть з нею протягом року чи двох, знайшовши ра-боту або одужавши. З набагато більшою імовірністю бідність є довготривалою серед по-житлових. Зменшення бідності серед літніх, та-ким чином, стало надзвичайно значним спів-буттям, яке можна записати в актив сістемесоціального забезпечення.
10 Залишаємо читачеві аналіз дилеми, слід уряду обмежуються лише пред'явленням вимог до літніх людей мати ме-діцінскую страховку, або ж воно саме має оплачувати відповідними-ющіе витрати.
Ця дилема майже в точності збігається з обговорюємо-шейся нами проблемою надання пенсій системою соціальноюобеспеченія.
^ Ніжна допомога
Грошова допомога надається определеннойчасті бідних, у тому числі особам похилого віз-раста, непрацездатним, а також сім'ям, в кото-яких тільки один з батьків займається вихованням ням маленьких дітей. Найбільшою программойпредоставленія грошової допомогли є AFDC («Допомога сім'ям з маленькими дітьми»), котораяосуществляет виплати батькам-одинакам з низ-кими доходами, які мають дітей на своєму іждіве-ванні. У 1985 р. 16% всіх сімей очолювалися дружин-щіной без участі дорослого чоловіка. У цю кате-горію потрапили понад 40% чорних сімей, і більше по-Ловін з цих сімей жили за межею бедності.Такім чином, проблема, на вирішення якої на-правлена AFDC, є досить масштабною.
AFDC знаходиться в числі найбільш спірних соці-альних програм. Критики стверджують, що, представ-лені платежі незаміжнім матерям, AFDC по-заохочувати останніх заводити дітей. Надаючи по-міць сім'ї, очолюваної лише одним з народите-лей, AFDC робить вигідним відхід з сім'ї второгоіз них. Більше того, діти, які ростуть у сім'ях, які отримують велфер, і зокрема AFDC, раноосознают, що можна жити, не працюючи; припускаючи-ється, що це і служить причиною явища, відомо-го під назвою «культивування бідності» (cul- ture of poverty), коли діти слідом за своїми народите-лями потрапляють в залежність від велфера11.
Реальні витрати на AFDC з середини 1970-хроків не збільшується і відповідно до Бюджетного-ми планами повинні поступово скорочуватися в те-чення 1980-х років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інші види соціального страхування "
 1. 4.4. Місцеві бюджети
  види витрат: - утримання органів місцевого самоврядування; - формування муніципальної власності та управління нею; - організація, утримання і розвиток закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, засобів масової інформації, інших установ, що знаходяться в муніципальній власності або у віданні органів місцевого самоврядування; - зміст
 2. 23.2. Фінансування витрат на загальноосвітні школи
  інші господарські потреби, а по школам, розташованим у сільській місцевості, - також асигнування на безкоштовне надання квартир працівникам з опаленням і освітленням. При зведеному плануванні господарські витрати обчислюються виходячи з середньорічної кількості класів. При плануванні видатків на загальноосвітні школи передбачається створення фонду всеобучу для надання
 3. 30.1. Економічна природа позабюджетних фондів
  інші. 2) Залежно від передбачуваного періоду функціонування програми або умовно наміченого часу для здійснення конкретних цілей фонди можуть бути безстрокового, довгострокового або короткострокового дії. Прикладом фонду безстрокового дії є екологічний фонд, довгострокової дії - фонд регіонального розвитку, короткострокового - фонд допомоги біженцям. Однак ділення це
 4. Словник термінів
  інші активи, які включають нематеріальні активи, що не мають натурально-речової форми, але цінні для підприємства, капіталовкладення в інші компанії, довгострокові цінні паперу, витрати майбутніх періодів і різні інші активи. Акциз - вид непрямого податку, що стягується у ціні товарів. Акцизи були широко поширені вже в XIX ст. З 1992 р. в РФ акцизи - самостійний податковий
 5. § 3. ВИДИ ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ
  інші виплати та державні послуги. У західних країнах в складі цієї інфраструктури склалися і функціонують, як правило, три системи державного забезпечення: соціальне страхування, державне соціальна виплата і система "універсального забезпечення". Вони створюються головним чином за рахунок різного роду податків і виплат із заробітної плати (самі робітники через податки
 6. Коментарі
  види, 400-401; випуск в обіг державою, 386 ; гнучкий стандарт, 738, 741; гарячі, 433-434; рушійна сила, 389-391; грошове ставлення, 385, 390, 402-403, 427-431, 511-513; грошовий сертифікат, 406, 413, 415; заступники грошей, право вимоги, 404-406; здорові, 211, 733; імпорт і експорт, 422; капітал і, 485-488; якість законного платіжного засобу, 732; кількісна теорія, 40, 55,
 7. 5.1. Аналіз виконання кошторису витрат лікарні за загальними показниками
  інші витрати. Для установ галузей соціально-культурного комплексу вони є переважаючими, проте поданням звіту лікарні становлять лише 26,47% від загальної суми витрат. Це пояснюється тим, що у звітному періоді у лікарні передбачені значні витрати на проведення капітального ремонту. За своїм характером поточні витрати призначені для придбання матеріальних
 8. 2.4. Види оцінки нерухомості
  соціальних , державно-правових, екологічних факторах, значно впливають на вартість об'єкта оцінки. До спеціальних даними відноситься інформація про оцінюваної нерухомості та її аналогах: відомості про права на об'єкт, визначення відповідності способу використання існуючим законодавством, характеристику самої будови і земельної ділянки, на якій він розташований. На
 9. 4.6. Додаткова інформація
  види договорів. Наприклад, при системі іпотечного кредитування через банк можуть укладатися такі види договорів: кредитний договір, договір позики, договір купівлі -продажу нерухомості, договір підряду на будівництво. Залежно від виду договору відносини сторін будуть певною мірою регулюватися чинним законодавством РФ або іншими нормативними документами,
 10. ВИТРАТИ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  види діяльності. Дехто вважає за краще піти з офіційної економіки і зайнятися бартером або іншими неефективними формами економічної діяльності. Знижується стимул до заробляння грошей і в одержувача трансферту, оскільки його розмір зменшується із зростанням доходів. Таким чином, ні платники податків, ні одержувачі трансфертів у цій ситуації не будуть виробляти і заробляти
© 2014-2022  epi.cc.ua