ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

2.4. Причини загибелі рабовласницької системи


Держави стародавнього світу неодноразово стикалися з кризою відтворення. Так, перша криза, обумовлений низькою продуктивних громади і занепадом власне державних господарств у III тис. до н.е., привів до поступового переміщенню частнорабовла-дельческих господарств у міста і переходу більшої частини сільської тер-ритор до складу державного сектора. У V-IV ст. до н.е. спостерігаючи-ється другий криза: дрібні господарства і незалежні поліси страждають від труднощів у розширенні відтворення і від недостатньої полі-тичної захисту в міжнародних відносинах, а імперії - від излиш-ній централізації. Результатом стала поява самоврядних господарств у рамках великих держав.
Весь третій період історії стародавнього світу (IV ст.) Представляє, по суті, тривалий третя криза, що призвів до загибелі всю рабовласницьку систему. Це Вира-зілось в занепаді рабовласницької економіки, розвитку незалежної від громади земельної власності, розкладанні громади, занепаді міст як центрів товарного рабовласницького господарства.
Головна причина кризи рабовласницької системи криється у внутрішньому розвитку рабовласницьких товариств, котрий створив умови для панування в економіці дрібних приватних господарств і формування особливої ??групи феодально залежних селян. Зближення соціально-економічного становища різних верств населення створювало усло-вия для загострення класової боротьби.
Економічна та політична роздробленість більшості країн на рубежі давнини і средневеко-ров'я сприяла активізації варварської периферії, що проявилося і в варварських навалах, і в деякому вирівнюванні рівнів соці-ально-економічного розвитку стародавніх і зароджуються культур. Певну роль в загибелі рабовласництва зіграли й нові релігії (християнство, буддизм, мусульманство), зміцнюють владу нових земельних магнатів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4. Причини загибелі рабовласницької системи "
 1. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  причини економічних криз Хоча Каутський дуже високо цінував книгу Енгельса «4нті 15 * '-?> Дюринг», але пройшов мимо класичної формулювання основ-ного протиріччя капіталізму, яку Енгельс дав у цій книзі . Ухиляючись від аналізу основного протиріччя капита-лизма, Каутський висував в різних роботах суперечливі пояснення криз. У деяких статтях він по
 2. № 11. Розквіт античного рабства: економіка Риму
  причинами: широким впровадженням рабства, переходом від дрібного госп-ва до виробництва на великих площах. Панівним типом госп-ва стає рабовласницька маєток у кілька сот югеров землі, які обробляють 1,5 - 2 десятка рабів. У рамках одного маєтку існувало товарне виробництво і натуральне госп-во
 3. НОВА ГРА, НОВІ ПРАВИЛА, НОВІ СТРАТЕГІЇ
  загибелі. Капіталізм, який тепер здається нездоланним, міг зникнути, якби скоїв хоч кілька помилок. Другий шлях - комунізм - і те, що європейці називають третім шляхом - держава загального добробуту, - по суті перестали бути життєздатними альтернативами. Хоча держава загального добробуту не розвалилося, як комунізм, воно, по суті, зазнало поразки. Навіть у
 4. Генезис економічної науки
  причини багатства народів »(1776). У цій книзі систематизована вся сума накопичених до того часу економічних знань, тим самим А. Сміт виконав історичну задачу. Основна ідея у вченні Сміта - ідея лібералізму, мінімального втручання держави в економіку, ринкового саморегулювання на основі вільних цін, що складаються в залежності від попиту та пропозиції. Ці економічні
 5. 2. Класифікація економічних систем
  причин, в тому числі й тому, що воно застосовне лише до Західної Європи і не має загального значення. Сюди не вписується азіатський спосіб виробництва, цивілізація Китаю та Індії, з великою натяжкою можна сюди вписати і Росію. Тому розгляд процесів світового розвитку на рівні формації, способу матеріального виробництва при всій теоретичної та історичної значимості не може охопити
 6. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  причини безробіття. Як ми побачимо надалі, Кейнс захищав ідею, що збільшення кількості грошей шляхом кредитної експансії банків може бути найважливішим знаряддям боротьби з безробіттям. По-друге, це положення про високі ціни як фактора розширення торгівлі і виробництва. Як відомо, Кейнс є одним із засновників сучасних концепцій "помірної інфляції" як засобу підтримки
 7. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  причин капіталізм не стоїть на місці, а безперервно розвивається. Шумпетер віддає собі звіт в тому, що збільшення грошей в обігу завдяки наданим банками кредиту викликає загальне підвищення цін, в першу чергу на виробничі ресурси, в тому числі і оплату праці. Але, на думку Шумпетера, це не просто інфляція, як вона розглядається в кількісної теорії. В результаті цієї
 8. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  причин, що не мають внутрішніх за закономірностей. Звідси випливає фальшивий теза історія-чеський школи про те, що історичний процес є непов-торімим, що у кожної країни і в кожного народу є своя особлива економіка, немає більш загальних рис розвитку і загальних 92 економічних законів. Історична школа, заперечуючи економі-етичні закони, тим самим заперечувала і можливість
 9. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  причин, що викликають вимірюв-ня в економіці. Тільки після того, коли з'ясовано умови і закони рівноваги, - декларував Кларк, - можна перейти вже до розділу економічної динаміки. Економічна дина-міка по Кларку повинна вивчати причини порушення рівноваги і перехід від одного стану рівноваги до іншого. Свої домисли Кларк підтверджував ілюстрацією з області механіки. Припустимо,
 10. Глава 1. Економічні системи та їх сутність
  причини розвитку людського суспільства розглядається зміна його виробничої основи і відповідної їй форми власності на економічні ресурси, які й визначають весь комплекс економічних, політичних, правових та інших форм людського спілкування на різних етапах розвитку суспільства. Слід зазначити, що до формаційного підходу притаманний ряд недоліків. Це, зокрема,
енциклопедія  антрекот  асорті  по-кубанськи  журавлинний