Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

2.5. Особливості первіснообщинного господарства східних слов'ян


Подібно всім народам, предки східних слов'ян пройшли через первіснообщинний лад, триваючий тривалий час (IV тис. до н.е.-VIII в. Н.е.). Це було пов'язано з дією наступних факторів:
залежність первісної людини від тепла і води в Вистачає-нославянскіх землях мала особливий характер при достатку води і не-хватки тепла, що вимагало додаткових ресурсів;
зони ризикового землеробства також підвищували витрати праці да-ж для простого відтворення;
обширність територій, що створювала можливості для естест-венного поширення традиційного способу життя на нових територі-торіях і простих засобів порятунку від набігів, зумовила фізичну роз'єднаність і збереження екстенсивного розвитку;
велика кількість лісу призвело до відсутності необхідної технології для обробки каменю і металу, до того ж пожежі легко знищували ре-зультати праці.
У середині I тис. н.е. у східних слов'ян стався перехід до со-седской громаді. У VI-VIII в. його здійснили південні племена, образо-вавшие особливі об'єднання - шнур. Освіта сусідської громади - миру у північних племен відбувалося в VII-IX ст. Рівень господарства окремих східнослов'янських племен був різний і характеризував-ся як збереженням елементів привласнюючого, так і становленням виробляє господарства (землеробсько-скотарські культури).
Еволюція землеробства від мотичного (присадибної) до орного (польовому), обумовлена застосуванням металевих знарядь праці, сприяла обробці більшої площі і збільшенню продуктивності праці. При цьому зберігаються регіональні відмінності в систе-мах землеробства. У лісостеповій зоні існує перелогова (перелогова) система землеробства. У лісовій зоні застосовувалася підсічна (вогнева) система. Обидві вони сприяли проведенню активної земельної ко-лонізаціі. Східні слов'яни займалися і осілим скотарством. Однак цей вид діяльності носив обмежений характер, тому забезпеченість органічними добривами була мінімальною, а уро-жайность - низькою.
У VI-VIII ст. ремесло у слов'ян починає відділятися від землеробства. З'являються гради і цвинтарі - центри невеликих округів і прообрази майбутніх міст. Створюються умови для розвитку регулярного обміну не тільки між племенами, а й на кордонах території, заселеній східними слов'янами. Спочатку функції грошей виконують худобу, хутра, бурштин, іноземні (римські, арабські та візантійські) моне-ти.
Розвиток матеріального виробництва призвело до складання у східних слов'ян передумов класового ладу. Розпад родових сімей і поява сусідської громади сприяли свободі виходу і при-нятію нових членів до громаду.
Це робило можливим існування елементів патріархального рабовласництва. Сильніше воно було виражено у слов'янських племен, що живуть на півдні, тобто на кордонах з грецькими містами-державами.
Рабство носило тимчасовий характер. Римські історики пишуть про можливість викупу і повернення на батьківщину або залишатися свобод-ним у слов'ян. Основні джерела рабства - полон і судочинство (борг, самопродажа, народження від раба). У слов'ян був відсутній такий масовий джерело, як покупка рабів. Разом з тим раби були не стільки робочою силою, скільки експортним товаром.
Поширенню рабства перешкоджали громада і неблагоприят-ні природно-кліматичні та географічні умови. Низька вироб-водітельность праці при екстенсивному типі економічного зростання, сезонний характер сільськогосподарського виробництва, а також велика кількість неосвоєних територій, що створює можливості для втечі, означали недоцільність великій концентрації рабів. Соціальне неравен-ство, що виникає в громаді, набувало характер феодального клас-сового суспільства, яке в той час стверджувалося у багатьох народів Європи та Азії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.5. Особливості первіснообщинного господарства східних слов'ян "
 1. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
  господарства давньосхідних товариств. Античне рабовласництво. Зовнішньо-економічна діяльність. Причини занепаду та загибелі рабовласницької-ської системи. Особливості первісної економіки у східних слов'ян. Факто-ри, що впливають на хід економічного розвитку руських земель. Форми організації господарства та їх еволюція. Основні види діяльності східних слов'ян. Особливості переходу до класового
 2. 2.2. Основні риси та напрямки розвитку первіснообщинного господарства
  особливо в спеціалізації діяльності. Так, наприклад, в Європі з археологічних розкопок можна виді-лити спеціалізацію в полюванні не тільки на один вид тварини, але й особливо статевовікових груп всередині одного виду: в Центральній і Пд-ної Італії - мисливці забивали самців-оленів або в перший рік їх життю або у віці 4-8 років (найбільшу вагу), в Північній Італії мисливці воліли тільки старих
 3. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  особливо історія англійської промислової революції, забезпечив емпіричну перевірку реалістичної, або інституціональної теорії і повністю підірвав абстрактний догматизм економістів [Приписування визначення промислова революція епохи царювання Георга II і Георга III було наслідком свідомих спроб мелодраматізіровать економічну історію, щоб втиснути її в прокрустове ложе
 4. ЕКОНОМІЧНА МАГМА
  особливо угодний Богу. Людина повинна була вірити, що він не тільки має право, але і зобов'язаний купувати якомога більше грошей. Подання, що благополуччя індивіда означає насамперед максимальне особисте споживання, виникло дуже недавно - йому менше двохсот років (22). Без цього подання вся структура мотивацій, на якій тримається капіталізм, не має сенсу, а економічне зростання безцільний
 5. КИТАЙ
  особливо вздовж тієї частини узбережжя, де можна використовувати інфраструктуру Гонконгу . Але Китай - велика континентальна країна. Не можна допустити, щоб мільярд китайців рушив до узбережжя - що відбудеться у випадку, якщо не будуть зроблені інвестиції в інфраструктуру та доходи будуть рости на узбережжі, при стагнації всередині країни. Китай повинен зробити великі інвестиції в нову інфраструктуру,
 6. 2. Класифікація економічних систем
  первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний і комуністичний) на основі твердження про те, що вирішальна роль належить безпосереднього процесу виробництва, чи способу виробництва. Цікаво відзначити, що К. Маркс у листі до Віри Засулич виділяв всього три великі формації: 1) первинну (архаїчну), куди він відносив первіснообщинний і азіатський способи
 7. Основні риси світового господарства
  особливістю світового ринку виступає функціонування системи світових цін та міжнародної конкуренції. Остання зводить різні національні вартості до єдиної інтернаціональної. Світова ціна визначається умовами в тих країнах, які постачають на світовий ринок основний обсяг благ. Між країнами ведеться запекла конкуренція за ринки збуту. Вона нерідко протікає в ціновій формі:
 8. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  особливість розвитку кожної економіки під впливом відомих факторів, випливає звідси нерівномірність розвитку різних регіонів і країн. У локальній перехідній економіці як би втілюється єдність загального та особливого в перехідних процесах. Локальна перехідна економіка при класифікації типів перехідної економіки за масштабами є її вихідним типом. Глобальна перехідна
 9. Особливості перехідної економіки в Росії, її головні завдання та шляхи їх вирішення
  особливо в сфері роздрібної торгівлі та громадського харчування; - розробка правових та організаційних основ для проведення великої приватизації в промисловості, будівництві та на транспорті; - забезпечення динамічного розвитку приватного сектора в усіх сферах народного господарства; - досягнення внутрішньої оборотності національної валюти у вільно конвертовані валюти за єдиним
 10. Тіньова економіка
  особливо при «шокової терапії», повинні включати широкий набір засобів, які використовувалися іншими державами в аналогічних умовах, але головне, щоб це була продумана, цілеспрямована програма соціальної підтримки населення, здійснювана під контролем держави. На думку економіста А. Ліфшиця, така висока соціальна плата за проведення ринкової реформи, яку заплатила
© 2014-2022  epi.cc.ua