Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Пропозиція робочої сили


На ринку праці продавцями не є підприєм-ку, які прагнуть отримати максимальний прибуток,
а окремі індивідууми і домашні господарства, максимизирующие корисність. У короткостроковому пе-ли, в рамках якого ми залишаємося в настоящейглаве, загальна чисельність потенційних працівни-ків та їх кваліфікація задані. У цьому параграферассматріваются два питання. Перший - яким про-разом індвідуум вирішує, скільки йому працювати? От-вет на це питання дозволить визначити загальний об'єк-ем пропозиції на ринку праці в цілому в еконо-Міці. Другий - яким чином окремо взятийработнік вибирає, де йому працювати? Відповідь на цейпитання дозволить визначити кількість про-позиції праці різного типу в різних галузях.
У сліду-ющем параграфі спробуємо поєднати теоріюспроса на робочу силу, викладену в гол. 15, і ана-ліз пропозиції, зроблений у цій главі, для дослідження механізму встановлення рівноважного значення зарплати і зайнятості.
Природно, в довгостроковій перспективі робіт-ники набувають нові трудові навички. У короткострокові періоді некваліфікований робіт-ник вельми малою мірою здатний замінити пі-лоти у штурвала літака (хоча пілот і зможе ви-конати роботу некваліфікованого робітника). Тому коли різко збільшиться потреба вавіаперевозках, пілоти зажадають збільшення заро-бітної плати.
А робітники, які прагнуть знайти промінь-шиї робоче місце, будуть здобувати нові трудові навички. Більш сприятливе матеріальне по-ложение льотчиків може змінитися, якщо, скажімо, вчителів вдасться переподготовить на спеціальностьпілота авіалайнера - і поки у пілотів не будетпрофсоюза, який не допустить напливу в авіа-компанії перепідготовлених вчителів. Вопросамобразованія, професійної підготовки та діяль-ності профспілок присвячується гл. 17.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Пропозиція робочої сили "
 1. Фактори
  пропозиції доповнюють факторів; г) еластичність пропозиції замінюють факторів; д) частка витрат на заробітну плату в загальних витратах вироб-I ництва ; е) часовий чинник Пропозиція робочої сили а) кількість кваліфікованих працівників, б) умови роботи (статус, престиж, соцзабезпечення), в) рівень заробітної плати та умови праці на альтернативних робочих
 2. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в різних обсягах, формах, тривалості. Сутність і причини безробіття в поясненні різними економічними
 3. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  пропозиція робочої сили і заробітна пла-та знову падає. Коли ж заробітна плата нижче ціни праці (Лассаль говорить не про ціну робочої сили, а про ціну праці), то дія зворотне, деяке число робочих вмирає, уменьша-ється пропозиція робочої сили і т. д. Лассаль надавав величезного значення цьому «залізному за * кону ». Він писав наступне: «Ви повинні, панове, перш все * го глибоко,
 4. Тема 41. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ФОРМИ
  пропозиції робочої сили. До її складу потрапляють: - особи з формальним рівнем кваліфікації (відсутність досвіду роботи за наявності диплома); - фахівці, чиї професійні навички поступаються іншим на ринку або не затребувані в результаті технічних і соціальних змін (наприклад, викладач марксизму в вузі); - працівники , чиї здібності дискримінуються роботодавцями (наприклад,
 5. 'лава 26.
  пропозиція на ринку праці збільшується до значення L5, а попит зменшується до L0. Пропозиція переви-щує попит на вели-чину L3 - L0, що і призводить до появле-нию безробіття. Аналіз наслідків різкого зростання мінімуму заробітної плати - з $ 3,80 на годину в квітні 1990 р. до $ 4,25 на годину в квітні 1991 р. дозволяють зробити висновок про різке скорочення попиту на низькооплачувану
 6. З їх точки зору негативні наслідки цього кроку в майбутньому дуже неясні, зате сьогод-няшная реальні
  пропозиції робочої сили за умови перевищення заробітної платою рівня рівноваги. Відзначте значення попиту і пропозиції робочої сили і кількістю-ство безробітних. Рис. 26.4 ілюструє роль мінімальної заробітної плати в ринковій еконо-Міці. Коли в результаті дії закону про мінімальну оплату праці її величи-на виявляється вище рівня точки рівноваги, пропозиція робочої
 7. Економісти, займаю-щіеся вивченням результатів діяльності профспілок, встановили, що їх
  пропозицію і безробіття збільшуються. Положення робітників, які мають роботу, поліпшується, а втратили роботу - погіршується. Діяльність профспілок нерідко розглядається в ка-честве причини конфліктів між різними групами робітників - інсайдера-ми, зайнятими на підприємстві і користуються перевагами зростання заробітної плати, і аутсайдерами, що не мають роботи. У сформованій ситуації
 8. Законодавці час від часу обговорюють закони про право на працю, що дають працівникам фірм,
  пропозиції робочої сили, зростання безробіття і зниження зарплати в інших секторах економіки. В результаті, на думку вчених, відбувається неефективне і несправедливе викорис-тання робочої сили. Неефективність проявляється у вигляді зниження зайнятості на підприємствах, де діють профспілки, нижче рівня, що забезпечує здоро-ву конкуренцію серед робітників. Несправедливість ж полягає в
 9. Тому навіть якщо діяльність профспілок і призводить до певних негативних результатів,
  пропозиції робочої сили. 'лава 26. Природний рівень безробіття 571 Новини ВАЖКИЙ ШЛЯХ ДО КОМПРОМІСУ Профспілковим лідерам добре відо-: тно, що зростання зарплати призводить до со-ності зайнятості . Наступна стаття "освячена угодою, досягнутою з 1996 р. компанією Ford і Об'єднаний-ним профспілкою працівників автомо-більной промисловості. Суть до-говоріння
 10. Приклад добре ілюструє загальну закономірність.
  пропозиції робочої сили, вона може порахувати вигідним зменшити перед-лага зарплату. Однак при цьому вона ризикує викликати відтік кваліфікований-них претендентів на роботу. Так, в попередньому прикладі при погодинній ставці в $ 10 водопровідна компанія мала вибір з двох кандидатів. Але якби предлагае-травні зарплата виявилася нижче, більш кваліфікований працівник (що має кращі
© 2014-2022  epi.cc.ua