Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

'лава 26.

'Лава 26. Природний рівень безробіття 567 Заробітна плата Пропозиція робочої сили Мінімальна заробітна плата WE LD LE U Кількість робочої сипи Закони про мінімальну заробітну плату Почнемо з законів про мінімальну заробітну плату - теми, яка вже затра-ГІВА нами в гол. 6. Хоча встановлення мінімальної заробітної плати не відно-сується до основних факторів, що визначає наявність надлишку робочої сили, воно робить істотний вплив на групи населення з високим рівнем безра-ботіци. Крім того, аналіз ролі мінімальної заробітної плати - зручна ис-Ходнев точка нашого дослідження, відштовхуючись від якої ми зробимо некото-які загальні висновки про природу безробіття. Рис. 26.4 безробіття, викликаного встановлення заробітної плати, яка перевищує рівноважний рівень Точка рівноваги попиту та про-позиції відповідає рівню заробітної плати WB і кількістю-ству зайнятих робітників Ц. Коли заробітна плата встановлює-ся вище рівноважної-го рівня (наприклад, завдяки закону про мінімальну заробітну платі), пропозиція на ринку праці збільшується до значення L5, а попит зменшується до L0. Пропозиція переви-щує попит на вели-чину L3 - L0, що і призводить до появле-нию безробіття.
Аналіз наслідків різкого зростання мінімуму заробітної плати - з $ 3,80 на годину в квітні 1990 р. до $ 4,25 на годину в квітні 1991 р. дозволяють зробити висновок про різке скорочення попиту на низькооплачувану робочу силу, особливо в ситуації економічної кризи. Ніхто не вважає, що саме зростання мінімальної заробітної плати справив значний вплив на еко-номический спад, що тривав з липня 1990 по березень 1991 р., проте оче-видно, що він помітно вплинув на ухуд-шення ситуації на ринку праці для самих молодих і найменш квалифици-рова працівників. У березні 1990 р., якраз перед підвищенням минималь-ної ставки з S 3,35 до $ 3,80 на годину, роботу мали 47,1% підлітків, але через рік, коли був встановлений но-вий мінімум - $ 4,25 на годину, цей по-казник знизився до 43%. В даль-дальшої число працюючих підлітків впало до 39,8% у червні 1992 р., а потім збільшилася до 43,2%. «Зниження за-нятості підлітків завжди збігаючись-ет за часом з підвищенням міні-мальної заробітної плати, для інших же категорій працівників наслідки подібних рішень проявляються по-зднее», - стверджує Фініс Уелч, професор економіки Техаського уні-верситету. Прихильники підвищення мінімальна-ної заробітної плати, яка глав-ним чином виплачується на Півдні США, вважають, що цей захід допо-може мільйонам робітників, що знаходяться на нижчих щаблях економічного благополуччя, самостійно зароб-вувати на життя і не звертатися за соціальною допомогою.
Цю точку зре-ня поділяє і профспілковий лідер Роберт Рейч, який вважає, що відвели-чення мінімальної заробітної плати зробить лише «незначне» впливав-ня на зростання безробіття і не зробить спрямованого негативного впливав-ня ні на одну із соціальних груп. «Нікому нічого не відомо про суще-ствованию подібних груп», - зая-вив у своєму інтерв'ю P. Рейч. Його підтримує і Джозеф Стігліц, керівник групи економічних радників президента У. Клінтона: «Твердження про негативний вплив зростання оплати праці на деякі кате-горії трудящих виглядають досить сумнівно ...» Висказиваніяо тому, що збільшен-ня мінімальної оплати праці призведе до скорочення числа робочих місць, скеп-тично сприймаються і чорношкірий-ми підлітками, зайнятими на нізкооп-ЛАчІВАЕТ роботах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 'лава 26. "
 1. На перший погляд успіхи ринкової економіки викликають подив.
  Лава 1. Десять принципів економічної теорії розподілу ресурсів: податки спотворюють ціни, а значить, домашні господарства |; фірми приймають помилкові рішення. Ще більшої шкоди приносить кон-троль держави за цінами. Все вищесказане і пояснює економічне поразка комунізму. У комуністичних країнах ціни визначалися не синком, а диктувалися центральним плановим органом.
 2. Загальна пояснення з-варто в різній швидкості реакції цін на зовнішні впливи.
  Лавах ми розглянемо безліч специфічних питань про взаємини людей. 'Лава 1. Десять принципів економічної теорії 41 Принцип 1 Людина вибіроет ЯК БЕРУТЬ Принцип 2 Вартість чого-небудь - це вартість того, РІШЕННЯ від чого доведеться откаеоться, щоб отримати бажане Принцип 3 Раціональний людина мислить в термінах граничних змін.
 3. Фізики, які вивчають гравітацію, перевіряючи свої теорії, можуть безкарно перебити хоч всю лабораторну
  лава 2. Думайте як економіст 47 сповільнюючи його рух. Фізик не забуде помітити, що вплив повітря на мармур настільки мало, що його вплив на кінцеву швидкість польоту незначну-тельно. Допущення про те, що шматок облицювання падає в безповітряному просторі стве, значно спрощує вирішення задачі без істотного впливу на відповідь. Економісти роблять допущення з тих же причин:
 4. В рік). Джерело: * The Washington Post », October 24, 1996, p. El. Еластичність пропозиції за ціною і визначають її фактори
  лава 5. Еластичність та її застосування -. Я деякий час на розширення або скорочення виробничих потужно-тей. Таким чином, у короткостроковому періоді обсяг пропозиції слабо реагує-л зміни цін. Навпаки, досить протяжний відрізок часу дозволяє емпаніям ввести в дію нові виробництва або закрити старі, а значить, в;: лгосрочном періоді обсяг пропозиції істотно
 5. Економісти розраховують частковість пропозиції за ціною як відношення зміни обсягу
  лава 5. Еластичність та її застосування 125500525 Кількість Про 100 200 еб'ема пропозиції еластичність пропозиції за ціною висока, реакція фірм на зміну ціни істотна. У цьому регіоні фірми володіють надлишковими про-виробничими потужностями, бездіяльними частину дня або весь день. Неболь-ШОЕ збільшення ціни дозволяє збільшити ступінь завантаження устаткування і прибуток
 6. Але складність пошуку відповіді відповідає його значущості.
  Лава 10. Зовнішні ефекти 225 "зава винахідників, надаючи їм можливість виняткового викорис-: вання нових технологій протягом певного періоду часу. Якщо. Слідчі фірми розробили принципово новий процес виробництва,: мпанія може запатентувати ідею і отримати основну частину економічної: игоди. Вважається, що патент інтерналізується зовнішні ефекти,
 7. Наш аналіз дозволить розкрити один з Десяти принципів економічної теорії: іноді
  лава 11. Громадські блага і загальні ресурси 239 Блага різних видів Наскільки добре ринкам вдається забезпечувати людей необхідними їм блага-ми? Відповідь на питання залежить від того, яке благо ми розглядаємо. Ми цілком покладаємося на ринок відносно надання ефективної кількості стаканчиків морозива: ціна стаканчика змінюється, щоб привести в рівновага попит і
 8. Більше того, приватна благодійність спочатку противоре-чує: люди, які палець об палець не вдарять заради ближнього, безкоштовно
  лава 11. Громадські блага і загальні ресурси 243 Практикум Маяки як суспільне благо Деякі блага залежно від обставин можуть бути як гро-ними, так і приватними. Наприклад, феєрверк - благо суспільне, якщо він проводиться в місті з великою кількістю жителів. Але якщо ви милуючись-тесь вогняними кулями в приватному розважальному парку (Діснейленді) , фей-ерверк -
 9. Практикум Капіталізм, комунізм і колективні ресурси ишшш Один з Десяти принципів економіці
  лава 11. Громадські блага і загальні ресурси 247 Критики капіталізму вказують, що вона призводить до нерівномірного рас-пределенія багатства. Ті, кому пощастило, ті хто талановитий або практичний, часто отримують більше ресурсів суспільства, ніж їхні співгромадяни. Багато критики капи-талізм закликають до скасування приватної власності, що буде першим кроком на шляху до безкласове суспільство . Карл Маркс,
 10. 1 ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ НА ДОЛЯ В НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТОК НАДХОДЖЕННЯ, ДУШУ НАСЕЛЕННЯ, надходжень ФЕДЕРАЛЬНОГО У% В $ МЛРД в
  лава 12. Створення податкової системи 257 оподатковуваний дохід, до $ СТАВКА ПОДАТКУ, У% До 39000 15,0 Від 39 000 до 94 250 28,0 Від 94 250 до 143 600 31,0 Від 143 600 до 256 500 36,0 Понад 256 500 39,6 Таблиця 12.2 СТАВКИ федеральний прибутковий податок: 1995 г. Граничні ставки податку відносяться до сімейним парам. але дітей). Заборгованість по податкових платежах
© 2014-2022  epi.cc.ua