Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Законодавці час від часу обговорюють закони про право на працю, що дають працівникам фірм,

Законодавці час від часу обговорюють закони про право на працю, що дають працівникам фірм, охоплених профспілковим рухом, можливість відмови від вступу до його лав. В разі відсутності такої можливості профспілка при підписанні колективного договору може наполягти на обов'язковому членстві в ньому всіх співробітників фірм. В останні роки активно обговорювалося перед-ложение про прийняття закону, що забороняє працедавцям наймати нових працівни-ків на місце беруть участь у страйку. Цей закон привів би до збільшення збитку, що наноситься страйками, і посилила б позиції профспілок. Страйк - організоване профспілкою прекра-щення роботи на підприємстві. 5 7O Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Значення профспілок для економіки ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Яким чином профспілковим-юзи працівників автомобільної про-мисловості впливають на рівень зарплати і кількість робочих компаній General Motors і Ford? Як їх діяльність відображаючи-ється на показниках зайнятості та оплати праці в інших отрас-лях промисловості? Серед економістів існують протилежні погляди на роль профспілок у сьогоднішній економіці.
Розглянемо аргументи обох сторін. Критики профспілок стверджують, що вони являють собою специфічний тип картелю. Коли під натиском профспілок відбувається збільшення заробітної плати вище склався на ринку праці рівня, це призводить до підвищення пропозиції робочої сили, зростання безробіття і зниження зарплати в інших секторах економіки. У результаті, на думку вчених, відбувається неефективне та несправедливе викорис-тання робочої сили. Неефективність проявляється у вигляді зниження зайнятості на підприємствах, де діють профспілки, нижче рівня, що забезпечує здоро-ву конкуренцію серед робітників. Несправедливість ж полягає в тому, що поліп-шення становища одних працівників досягається за рахунок погіршення становища інших. Захисники профспілок стверджують, що організації трудящих служать про-противагою всесилля роботодавців. Крайнім проявом подібної ситуації слу-жать приклади так званих «міст-компаній», що виникають там, де на підпри-ємстві великої фірми працює більшість жителів цілого міста. У такому місті у працівника компанії, не згодного з рівнем оплати або умовами тру-так, залишається два виходи: або звільнитися, або продовжувати роботу.
Отже, за відсутності профспілок такі фірми можуть дозволити собі зменшити зарплату працівникам і обмежити ресурси, що направляються на поліпшення умов праці, чтс неможливо було б в умовах конкуренції за робочу силу з іншими компані-ями. У подібних ситуаціях діяльність профспілок підвищує можливості ра-бочих у захисті їх прав від свавілля роботодавців. У числі інших аргументів на захист профспілок наводиться і довід про їх допомоги керівництву фірм в адекватній реакції на запити співробітників, так як при прийомі нових робочих, крім вирішення питання про заробітну плату, відбувається узгодження та інших аспектів трудової діяльності: тривалості робочого тижня та отпус- ка, оплати понаднормових годин і лікарняних листів, підвищення кваліфікації та охорони праці. Висловлюючи точкузору працівників на ці питання, профспілки позво-ляють фірмам отримати вірне уявлення про необхідний наборі умов для нормальної організації праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Законодавці час від часу обговорюють закони про право на працю, що дають працівникам фірм, "
 1. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  законодавство і тиск профспілок привело до скорочення робочого дня і видалило заміжніх жінок і дітей з фабрик; саме капіталізм зробив найманого робітника настільки заможним, що він може купити більше вільного часу для себе і тих, хто перебуває на його утриманні. Трудове законодавство XIX в. лише юридично закріпило зміни, які попередньо виникли в результаті
 2. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  законодавці не поспішали закрити. У деяких випадках ця повільність була навмисною, оскільки ці вади узгоджувалися з планами влади. Коли минулого в багатьох країнах власники фабрик і залізниць не несли відповідальність за збиток, що наноситься їх підприємствами власності та здоров'ю сусідів, клієнтів, працівників та інших людей за допомогою диму, кіптяви, шуму, забруднення води і
 3. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  законодавство евфемістично називають колективним торгом, має зовсім іншу природу. Це торг під дулом пістолета; торг між збройної стороною, готової застосувати зброю, і неозброєною стороною, що перебуває під тиском. Це не ринкова угода, а диктат по відношенню до роботодавця. І його результати не відрізняються від тих державних декретів, для проведення яких в життя
 4. § 18. Сутність і структура ринку
  законодавства і достатніх механізмів його реалізації, що послаблюють монополістичні тенденції в економіці, по-четверте, існування добре розвиненої системи економічного, правового та адміністративного регулювання економіки державою (за переважання економічних методів); в -п'яте, наявність і доступність всебічної інформації про ринок, розвинута маркетингова діяльність;
 5. Глосарій
  час спадів дефіцит ВНП має позитивну величину, оскільки потенційний випуск продукції превосходітфактіческій рівень. Під час значних за масштабамбумов дефіцит ВНП може бути негативним дефіцит платіжного балансу, ПОЛОЖІТЕЛЬНОЕСАЛЬДО (НАДЛИШОК) платіжного балансу Balanceof payments deficit (or surplus) Дефіцит виникає в томувипадку, коли сумарні чисті надходження
 6. 6. Свобода
  законодавства, все одно індивід не міг би, з одного боку, насолоджуватися перевагами існування суспільного співробітництва, а з іншого вільно потурати тваринним інстинктам агресії. У ринковій економіці соціальної організації типу laissez faire існує область, в рамках якої індивід вільний вибирати між різними видами діяльності, не перебуваючи під загрозою бути покараним.
 7. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  час, як тільки підприємці починають пристосовувати виробничу діяльність до змінених вихідними даними. У сукупній послідовності подій немає жодної миті, коли вигоди, що здобуваються із збільшення кількості наявного капіталу і технічних удосконалень, приносили б користь тільки підприємцям. Якщо багатство і дохід решти залишалися б без змін,
 8. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  час буму, пізніше стають прибутковими. Ці інвестиції, сказали б вони, були зроблені надто рано, тобто стан запасу капітальних благ та оцінки споживачів ще не визнавали їх здійснення. Однак нанесений збиток був не дуже великий, так як ці проекти в будь-якому випадку були б реалізовані пізніше. Можна визнати, що це опис цілком адекватно відносно певної частини помилкових
 9. 2. Ціна обмеження
  законодавством. Тут також уряду і громадську думку вкрай невірно оцінюють його результати. Вони впевнені, що обмеження робочого дня та заборона дитячої праці лягає тягарем виключно на роботодавців, а для працівників є соціальним завоюванням. Проте це дійсно так тільки в тій мірі, в якій ці закони знижують пропозицію праці і тим самим збільшують
 10. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  законодавства. Першим короткостроковим ефектом стає зниження конкурентоспроможності деяких рурітанскіх галузей в порівнянні з їх лапутанскімі конкурентами. Так як в Руританию ціни ростуть, то деякі лапутанци отримують можливість розширити свої продажі в Руританию. Але все це тимчасово; зрештою загальний обсяг продажів лапутанской промисловості в Руританию знизиться. Можливо,
© 2014-2022  epi.cc.ua