Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Тому навіть якщо діяльність профспілок і призводить до певних негативних результатів,

Тому навіть якщо діяльність профспілок і призводить до певних негативних результатів , пов'язаним з підвищенням оплати праці вище рівноважного рівня і зростанням безробіття, вони допомагають керівництву підпри-ємств створювати умови для ефективного використання праці робітників. На закінчення ми ще раз повторимо, що серед економістів немає єдності у взгля-дах на роль профспілок. Подібно багатьом організаціям, їх діяльність може надавати позитивний ефект в одних обставинах і негативний - в інших. Ефективна заробітна плата - перевищує одно-весна рівень заробітна плата, стимулююча працівників до більш продуктивної праці-Теорія ефективної заробітної плати Третя причина існування безробіття пояснюється за допомогою теорії еф-ної заробітної плати, згідно з якою ефективність праці працівни-ків фірм підвищується, якщо оплата їх праці перевищує рівноважний рівень Тому фірмам вигідно підтримувати завищену заробітну плату навіть ПТ7.
Наявності надлишку пропозиції робочої сили. 'Лава 26. Природний рівень безробіття 571 Новини ВАЖКИЙ ШЛЯХ ДО КОМПРОМІСУ Профспілковим лідерам добре відо-: тно, що зростання зарплати призводить до со-ності зайнятості. Наступна стаття "освячена угодою, досягнутою з 1996 р. компанією Ford і Об'єднаний-ним профспілкою працівників автомо-більной промисловості. Суть до-говоріння полягає в представлення тавленія гарантій збереження робочих місць в обмін на встановлення більш низької заробітної плати. НОВИЙ ПІДХІД ПРОФСПІЛКИ До УГОДИ З FORD: ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ОБМІН НА ЗНИЖЕННЯ ЗАРПЛАТИ Кейт Бредшер Детройт. Нова домовленість між компанією Ford і Об'єднаним проф-спілкою працівників автомобільної про-мисловості (ОПРАП) спрямована на вирішення двох питань, які неизмен-но були присутні на всіх переговорах з проблеми трудових відносин після-дних десятиліть: звільнення працівни-ків та орієнтації на зовнішніх поставщи-ков.
Останнє угоду, досягнуту в понеділок ввечері, вимагає від Ford гарантій певного числа робочих місць для членів профспілки в обмін на створення стимулів для виробництва комплектуючих виробів на виробниц-дарських потужностях компанії. Ці домовленості спрямовані на подолання тенденцій, що спостерігалися на заводах в Детройті в останні п'ят-надцять років і призвели до майже дво-кратного скорочення чисельності робо-чих вследствіеліквідаціі окремих виробництв і зростання закупівель комплек - туючих виробів у підприємств, робіт-ники яких не входять до профспілки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тому навіть якщо діяльність профспілок і призводить до певних негативних результатів,"
 1. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  навіть мільйони голосів, а ті люди, які не приєдналися ні до якої партії, практично не грають ніякої ролі. Навіть якщо взяти цю тезу заради підтримки дискусії, було б нелогічним робити на основі цього висновок про те, що заміна демократичних процедур тоталітарними принципами зробить чиновників більш справжніми представниками народу в порівнянні з виборчою кампанією. Відображенням
 2. Лекція 10-я Нова історична школа
  тому вдавався до більш тонкої, більш витонченою демагогії . У роботах В. І. Леніна неодноразово зазначалося вплив Брентано на ревізіоністів. Так, у роботі «Аграрне питання і« критики Маркса »В. І. Ленін показав, що вчителем Булга-кова, Струве та інших ревізіоністів того часу був Брен-тано . Особливо великий інтерес викликають зауваження Леніна в статті «Перемога кадетів і завдання робочої
 3. § 1. РИНОК ПРАЦІ: ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА І ЦІНА ТОВАРУ
  тому в багатьох країнах держава втручається у відносини між роботодавцями і працівниками, їх профспілками. В результаті утворюється свого роду "трикутник". У ньому взаємодіють бізнесмени, профспілки і держава, яка тим самим регулює багато сторони трудових відносин та оплату праці. Економічна боротьба на ринку праці - це по суті справи конкурентну зіткнення між
 4. 2. Ринок праці, заробітна плата й неабиякою
  навіть зникає зовсім. Відповідно, певна частина працездатних громадян, що мають здатність до вже незатребуваними праці в результаті науково-технічного прогресу, знаходиться в стані структурної безробіття. У свою чергу затребуваними стають працівники інший профорієнтації, більш кваліфіковані працівники, здатні виробляти нові або якісніші товари. Таким
 5. 1. Закон граничної корисності
  навіть за 100 колод. Людина, що накопичив 100 дол., може не захотіти виконувати деяку роботу за винагороду в 200 дол. Але якщо у нього є 2000 дол. і він жадає придбати неподільне благо, яке неможливо купити менш ніж за 2100 дол., то він буде готовий виконати цю роботу за 100 дол. Все викладене вище узгоджується з належним чином сформульованим законом граничної
 6. 4. Виробництво
  тому не є революційним інститутом. Навпаки, вона якраз виступає засобом запобігання революцій і громадянських воєн. Демократія дає спосіб мирної настройки уряду на хвилю волі більшості. Коли посадові особи та їх політика вже не влаштовують велику частину народу, на наступних виборах вони будуть усунені і замінені іншими людьми , прихильними іншій політиці.
 7. 5. Конкуренція
  тому не виступають об'єктом людської діяльності. В області каталлактики конкуренція завжди обмежена невблаганною рідкістю економічних товарів і послуг. Навіть за відсутності інституційних бар'єрів, зведених з метою обмежити число конкуруючих, обставини ніколи не складаються так, що дозволяють будь-якому конкурувати в будь-якому секторі ринку. У кожному секторі в конкуренції
 8. 12. Індивід і ринок
  навіть не розуміє, що сам є частиною, хоча і малої, сукупності елементів, що визначають стан ринку в кожен окремий момент. Оскільки він не в змозі усвідомити це, то він дозволяє собі, критикуючи ринкові явища, засуджувати в інших людях образ дій, який для себе він вважає цілком допустимим. Він звинувачує ринок у безсердечності і ігноруванні особистості і вимагає громадського
 9. 4. Облік витрат виробництва
  тому не є абсолютно ділимими. Зрозуміло, можна було б позбутися від недотримання першої умови за допомогою витонченої гри слів. Можна сказати: половина автомобіля не є автомобілем. Якщо до половині автомобіля додати чверть автомобіля, то це не збільшує наявної кількості; тільки завершення процесу виробництва, що видає готовий автомобіль, створює одиницю і
 10. 6. Монопольні ціни
  тому фермери, спраглі монопольних цін, не вдаються до стихійних дій, а вимагають втручання держави. 14. Постійно стверджується, що в обробній промисловості економіка великомасштабного виробництва породжує тенденцію до монопольними цінами. Відповідно до нашої термінологією таку монополію слід було б назвати монополією, заснованої на різниці умов. Перш ніж
© 2014-2022  epi.cc.ua