Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

4. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У СНД


На території колишнього Радянського Союзу замість господарської інтеграції, що здійснювалася за допомогою неринкових методів, поступово, вкрай болісно, а часом і не завжди ефективно, починається пошук прийнятних форм співробітництва в умовах переходу до ринку. Перед країнами СНД стоїть завдання розробки та реалізації нової моделі економічного союзу, яка б відповідала їх довгостроковим інтересам.
Держави СНД успадкували від колишнього СРСР цілий ряд таких системних зв'язків, які об'єктивно підштовхують їх до реанімування, але в нових умовах, цілого "інтеграційного пласта". Йдеться про єдину енергетичну систему, єдиній системі транспорту, зв'язку, телекомунікацій, нафто-і газопроводів, стандартів і т.д. Все це створює набагато більш інтегроване і взаємозалежне економічний простір, ніж те, що досягнуто навіть в ЄС (хоча і зникли деякі важливі складові інтеграційної системи, наприклад, платіжний союз, єдина валюта та ін.) За розрахунками російських економістів, міжреспубліканських обмін в 1990 р. склав 20,5% сукупного ВВП СРСР проти 16% в ЄС. Незважаючи на те, що це єдиний економічний простір формувалося на позаринкових принципах, проте утворився цілість-ний економічний механізм, життєво важливий для всіх союзних республік. Насильницьке дроблення економічного простору колишнього Союзу, виходячи з пріоритету політики, не підтверджене відповідними економічними розрахунками, які б доводили необхідність розриву економічних зв'язків, в результаті якого рівень розвитку кожної республіки швидко виріс, навпаки, привело до величезних витрат і є однією з головних причин найгострішої економічної кризи в усіх країнах СНД.
На даному етапі розвитку СНД, через п'ять років після створення Співдружності, можна сказати, що в плані зближення, розвитку інтеграційних процесів доцентрові сили аж ніяк не переважують відцентрові.
Існують цілком визначилися політичні та економічні мотиви, фактори, що перешкоджають цьому. Найважливішим фактором, що перешкоджає розвитку інтеграційних процесів, є політичний. Політичні та націоналістичні амбіції не дозволяють створити умови найбільшого сприяння (економічні, правові, інформаційні та ін.) для економічних операторів країн-членів СНД. Як відомо, головною ланкою інтеграційного зближення є мікрорівень, співробітництво і кооперація між зацікавленими підприємствами, яких на території колишнього Союзу тисячі. Проте на території СНД даний фактор аж ніяк не домінує. Багато в чому із за того, що не прийняті рішення політичного характеру, а якщо і прийняті, то "не працюють". Так, хоча і був підписаний у вересні 1993 р. рамковий договір про створення Економічного союзу, відкритий для вступу кожної з країн СНД, робилися спроби реального створення платіжного союзу, проте виконання поставлених завдань гальмувалося найчастіше саме політиками. Створення механізму інтеграції є першочерговим завданням. У принципі він повинен включати єдину фінансову, банківську і валютно-грошову системи, пакет міждержавних юридично вивірених угод і наднаціональні інститути, що регулюють зовнішньоторговельну і внутрішньоекономічну по-літики.
До факторів економічного характеру, теж не супутнім розвитку інтеграційних процесів, можна віднести наступні. Одним з головних елементів інтеграції є поступове зниження митних бар'єрів, створення спільних підприємств, умов для свободи руху товарів, послуг, капіталів і робочої сили. Однак зараз на території СНД відбуваються процеси прямо протилежні створюються митні пости, вводяться квоти, ліцензування взаємної торгівлі і т.
д. Дана ситуація викликана і такими економічними причинами, як різношвидкісний рух до ринку, відмінності в характері проведення економічних реформ, різна ступінь забезпеченості сировиною, продовольчими ресурсами, кваліфікованими кадрами. Значно різняться в колишніх союзних республіках масштаби і характер лібералізації цін, сам рівень цін, що породжує перекачку ресурсів і, як протидія, зведення митних та інших бар'єрів.
Незважаючи на сформовану на сьогодні положення, поступово з'являються ознаки певної доцентрові деяких країн-членів СНД. Підписані документи між Росією, Білорусією, Казахстаном і Киргизією з митних питань, середньоазіатські республіки виступили з серйозними намірами створити життєздатну об'єднуючу структуру. Дані процеси не слід розглядати як процеси, що перешкоджають інтеграції, а скоріше як процеси, що додають йому багатоплановість і багатосторонні обриси.
Немає сумніву в тому, що на даному етапі на території СНД економічне співробітництво здійснюватиметься без відмови від суверенітету на користь наднаціонального інституту, бо мова йде про велику кількість партнерів з різним рівнем економічного розвитку, яскраво вираженими національними проблемами. Готовність економічних операторів країн СНД до взаємодії об'єктивно поставить перед урядами політичну задачу з форсування розвитку економічних зв'язків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СНД "
 1. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  деяких критичних виступів проти економічної системи капіталізму та оманливих планів, що пропонують соціалістичний контроль виробництва. Дійсно, соціалістична програма логічно сумісна з нездійсненними ідеальними конструкціями рівномірно функціонуючої економіки та стаціонарної економіки. Пристрасті, з яким економісти математичного напрямку мають справу майже
 2. 9. Ринок праці
  деяких областях ці витрати нижче, в інших вище. У цьому випадку для досягнення однакової кількості фізичного задоволення потрібні різні фізичні затрати. У деяких місцях людина повинна витратити більше, щоб досягти такого ж рівня задоволення потреб, якого в іншому місці він міг досягти з меншими витратами (якщо не враховувати обставин, що визначають
 3. Коментарі
  деяких категорій зайнятих. 27 травня 1935 NIRA був визнаний Верховним судом США неконституційним. [56] Фуллартон Джон англійський економіст, автор робіт з питань грошового обігу. Один з лідерів банківської школи, противник кількісної теорії грошей. [57] закон Грешема назва, запропоноване в 1857 р. англійським економістом Маклеодом для відомого принципу грошової теорії погані
 4. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  деяким суперечливим тенденціям. Блоки просуваються в напрямку більш вільної торгівлі всередині кожного блоку, але в той же час між блоками розвивається більшу урядове регулювання торгівлі. Індекс вільної світової торгівлі може підвищуватися (більш вільна торгівля всередині блоків переважує більш регульовану торгівлю між блоками), але в той же час зростає також індекс
 5. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальних загроз
  деякі з його учасників говорять про створення єдиної країни і вони підписали договір про створення єдиної валюти. Але НАФТА ні в якому сенсі не є легальною. Це просто зона вільної торгівлі , без будь-яких,-навіть найтуманніших, планів евентуального політичного об'єднання. Але навіть якщо європейський Загальний ринок легальний з точки зору цих правил, то він руйнує ці правила, оскільки сам
 6. ПІДТРИМАННЯ СИСТЕМИ БЕЗ ЛІДЕРА
  деякій мірі породжувало лідерство. Щоб відчути, куди піде демонстрація, треба було її організувати і вести її, поки вона не оформиться. У наші дні лідери можуть дізнатися, куди попрямує демонстрація, не будучи організаторами демонстрації. При сучасних методах статистичного аналізу можна, використовуючи опитування громадської думки і фокусні групи, виглядати як лідер і без
 7. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  деякі частини медичного обслуговування входять в індекси цін більше одного разу. Якщо, наприклад, штати підвищують податки, щоб покрити вартість своїх програм медичного обслуговування, то інфляція охорони здоров'я з'являється в індексі споживчих цін один раз у вигляді зростання ціни медичного обслуговування, а другий раз у вигляді підвищення податку з продажів. Якщо скласти всі ці чинники, то
 8. Основні риси світового господарства
  деякі інші. Існує кілька підходів до визначення місця країни у світовому господарстві. Найпростіший з них - поділ світової економіки на групи країн за рівнем доходу на душу населення. Такий підхід використовується в ООН, ВМФ, МБРР (абсолютні показники доходу на душу населення по країнах обчислюються щорічно). Наприклад, МБРР розрізняє три групи країн відповідно до рівня
 9. Перспективи СНД
  економічних зв'язків. Деяке пожвавлення і модифікацію внесла в інтеграційні процеси ідея інтеграції «різних швидкостей», тобто створення союзів між різними країнами - членами СНД з різним ступенем інтегрованості і з різними сферами спільної діяльності. Найбільш інтенсивна інтеграція в різних областях йде між Росією і Білорусією. Значна більшість білоруського
 10. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  деякою "задишки" або перегріву. Крім того, багато держав використовували систему економічного планування для координації своєї політики в об-ласті економічного зростання з діяльністю підприємств і проф-спілок. Такі найбільш загальні закономірності розвитку світової еконо-міки в 50-70-ті рр. ., але прояв їх у кожній окремій країні мало свої особливості. Протягом першого
© 2014-2022  epi.cc.ua