Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

3. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА)


Іншим практичним прикладом міжнародної інтеграції є НАФТА. 17 грудня 1992 було підписано Угоду між США, Канадою і Мексикою про Північноамериканську асоціацію вільної торгівлі (НАФТА), що набула чинності 1 січня 1994
Як відомо, в початку 1988 р. між США і Канадою було укладено Угоду про зону вільної торгівлі. НАФТА - більш висока ступінь інтеграції і не тільки у зв'язку з розширенням складу країн-учасниць.
Якщо проаналізувати суть основних положень Угоди і порівняти з основними посилками документів Євросоюзу, то очевидно головне - демонтуються не тільки митні бар'єри.
У рамках НАФТА відбувається поступова ліквідація тарифних бар'єрів, знімаються більшість інших обмежень для експорту та імпорту (крім певної номенклатури товарів - сільгосппродукція, текстиль і деякі інші). Створюються умови для вільного руху не тільки товарів, а й послуг, капіталів, професійно підготовленої робочої сили. Практично відпрацьовані підходи для надання національних режимів для здійснення прямих іноземних інвестицій. Сторони домовилися про необхідні заходи щодо захисту інтелекту-альної власності, гармонізації технічних стандартів, санітарних і фітосанітарних норм. Документ містить зобов'язання сторін щодо створення механізму з вирішення спорів (антидемпінг, субсидії тощо), які неминуче будуть супроводжувати початковий період становлення організації. Слід зазначити, що Угодою не передбачено вирішення проблем, що відносяться до соціальної сфери, таких, як безробіття, освіта, культура і т.д.
За підрахунками фахівців не виключено, що вже через 15 років відбудеться злиття трьох національних та сформується зона вільної торгівлі з населенням більше 375 млн. чоловік.
Разом з тим, в рамках НАФТА поки не створені спеціальні механізми, що регулюють співробітництво, аналогічні існуючим в ЄС (Комісія, Суд, Парламент і т.д.). Не виключено, що в процесі співпраці з'являться інші, ніж у ЄС, механізми, що, втім, буде продиктовано необхідністю.
Створення НАФТА було в більшій мірі ініційовано рішеннями політиків, хоча роль економічних імперативів при цьому анітрохи не применшується. На початку 90-х років, із закінченням "холодної війни" радикальним чином змінилася військово-політична та економічна ситуація в світі - зникли ОВД, РЕВ, різко ослабли військово-стратегічні та економічні позиції Росії і колишніх республік СРСР.
У нових умовах все частіше виявляються спроби і наміри Західної Європи, Японії, країн АТР вийти з-під американського парасольки, каналізувати кошти на зміцнення економічної потужності. Матеріали останніх років свідчать про порівнянність сумарних економічних і науково-технічних потенціалів країн ряду регіонів з аналогічними показниками США. Як зазначалося вище, Євросоюз після порівняно довгого періоду становлення інтеграційного клімату на початку 90-х років приступив до політики "різкого форсажу", спрямованої на поглиблення і розширення інтеграції. У той же час відзначається стрімке зростання економічної могутності Японії і ряду країн Південно-Східної Азії. Активізувалася діяльність організації Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва, проглядається курс Японії на створення свого роду азіатського загального ринку, йдуть розмови про створення Східноазіатського економічного співтовариства і т.д. Така еволюція подій у світовому економічному житті не могла не насторожити Вашингтон, не примусити його вжити дієвих заходів з тим, щоб попередити можливі негативні наслідки.
Провідна роль у розвитку інтеграції на північноамериканському просторі, безумовно, належить США, які протягом багатьох років, через свої компанії активно впроваджувалися в економіку сусідів. У період переважної переваги американської економіки на континенті, беззаперечного лідерства на світових ринках США в принципі не надто мали потребу в розвитку інтеграційних процесів у себе на континенті. Зміна обстановки у світі об'єктивно поставила перед ними таке завдання.
Крім аргументів політичного характеру, кожна країна-учасниця Угоди має свої економічно обгрунтовані причини участі в НАФТА. Так, на думку американських експертів, збільшення експорту приведе до збільшення числа робочих місць і, до речі, ці розрахунки вже виправдалися, незважаючи на порівняно короткий проміжок часу. Великі надії пов'язуються з процесом перенесення на мексиканську територію трудомістких, матеріаломістких і інших дорогих виробництв, що повинно істотно вплинути на зниження витрат і тим самим підвищити конкурентоспроможність американських товарів. Американські політологи, економісти вважають НАФТА своєрідним трампліном для більш глибокого проникнення в економіку латиноамериканських країн на якісно нових умовах, наприклад, партнера, а не "експлуататора".
Економіка Канади тісно пов'язана з американською.
Досить сказати, що частка США в зовнішньоторговельному обороті Канади складає приблизно 70% і, навпаки, частка Канади - 20%. Це дуже високий показник, якщо врахувати, що в самій інтегрованої угрупованню, до ЄС, частка Німеччини в зовнішньоторговельному обороті Франції складає менш 20%, а частка Франції - трохи вище 10%. Разом з тим, лише наприкінці 80-х років канадці прийшли до висновку про настання порівняно сприятливих умов для поглиблення ін-теграціонних процесів з США, маючи на увазі той факт, що ефективність канадських фірм стала наближатися до аналогічного показника для американських. Попередньо було скрупульозно підрахована можлива економічна вигода після ліквідації митних бар'єрів, зокрема, для обробної і видобувної промисловості. Канада вважає, що участь у НАФТА дозволить більш тісно прилучитися до випуску наукомісткої продукції, підвищити прибуток, тому що оплата праці в Канаді вище, ніж у партнерів по угрупованню. Слід зазначити, що в Канаді налічується і багато противників поглиблення інтеграційних процесів з США, в НАФТА, тому що надто вже агресивні американські фірми в Канаді, існують певні побоювання щодо втрати національного контролю над деякими галузями. Побоювання канадців зрозумілі ще й тому, що поки не створені сильні юридичні інститути, покликані супроводжувати економічні процеси.
Мексика пов'язує з НАФТА великі надії, розраховує різко прискорити темпи свого розвитку, впровадження реформ і вже через 10-15 років наблизитися за рівнем свого розвитку до промислово розвиненим країнам. Були зроблені рішучі заходи по лібералізації руху капіталу, почався його приплив, виріс обсяг іноземних інвестицій. У той же самий час існують побоювання, що мексиканським компаніям буде дуже складно стримувати натиск сусідів, особливо в сільському господарстві, де виникнуть складні проблеми.
В даний час поки важко оцінити ефективність діяльності НАФТА, оскільки пройшло не настільки багато часу, однак вже зараз проглядається прагнення ряду південноамериканських країн приєднатися до цієї економічної угрупованню. Ймовірно, в найближчій перспективі можна буде очікувати розширення НАФТА, проте бачиться необхідним створення певних організаційних структур, відпрацювання механізму співпраці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА) "
 1. Типи і форми регіональної економічної інтеграції
  північноамериканської інтеграції нерівноправний характер. До числа особливостей процесу господарського переплетення відноситься відсутність яскраво вираженої зовнішньоекономічної координації. У практиці відносин північноамериканських країн було мало двосторонніх угод, немає спільних регулюючих інститутів, подібних органам ЄС. Слабкість «інституціонального» запрацювала розвитку регіонального
 2. Регіональні економічні інтеграційні угруповання
  асоціація вільної торгівлі (НАФТА). До її складу входять США, Канада, Мексика. Угода передбачає до 2010 р. ліквідувати взаємні бар'єри в русі тільки товарів і капіталу. Основу інтеграційного процесу в цьому регіоні створює транснаціоналізація капіталу, а саме американського, що займає панівні позиції в регіоні. Як суб'єкт світової економіки НАФТА знаходиться на початку
 3. Формування господарства капіталістичних країн в 1914-1990 рр..
  Північноамериканського ринку, що набула чинності з 1 січня 1994 Договір передбачає поступове зниження і до кінця сторіччя повну ліквідацію митних обмежень у взаємній торгівлі. Але й до виникнення НАФТА ця торгівля йшла досить інтенсивно. Канада - перший, а Мексика - третій за значенням ринок для США (на другому місці - Японія). Особливо бурхливо прогресують зв'язку між США і
 4. 29.3. Процеси інтеграції
  північноамериканського ринку, що набула чинності з 1 січня 1994 Договір передбачає поступове зниження і до кінця сторіччя повну ліквідацію митних обмежень у взаємній торгівлі. Але й до виникнення НАФТА ця торгівля йшла досить інтенсивно. Канада-перше, а Мексика-третє за значенням ринок для США (на другому місці - Японія). Особливо бурхливо прогресують зв'язку між США і
 5. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  асоціацію з Східною Європою і Північною Африкою (6). Економічний розвал на сході чи на півдні безсумнівно призвів би до некерованої міграції в Європейське співтовариство, а може бути, і до воєн на його кордонах. Запросять приєднатися тих, хто-небудь з собою принесе - зазвичай географію. Але деяких не приймуть. Хто захоче прийняти в свою команду програють економічних аутсайдерів цього
 6. Терміни і поняття
  вільної торгівлі Митний союз Платіжний союз Спільний ринок Економічний і валютний союз Глобалізація господарського життя Відкрита економіка Європейський союз (ЄС) Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) МЕРКОСУР Співдружність Незалежних Держав (СНД)
 7. Глосарій
  вільний продаж), закритим - товариство, акції якого розподіляються тільки серед його засновників або іншого заздалегідь визначеного кола осіб Амортизація основного капіталу - процес його фізичного і морального зносу Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) - інтеграційне об'єднання у складі 21 країни , включаючи Росію Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) -
 8. 11.1.1. Форми міжнародних економічних відносин
  асоціація вільної торгівлі) та ін У світову систему господарства увійшли колишні соціалістичні країни. Для найбільш розвинених держав цей період став часом переходу в постіндустріальну епоху, для цілого ряду відстаючих країн - часом подолання економічного відставання (Китай і нові індустріальні країни). Для всіх країн світу цей етап є періодом лібералізації внутрішньої і
 9. 31.3. Інтеграційні процеси в країнах, що розвиваються
  асоціацій виробників сировинних товарів, двох валютних союзів, восьми платіжних клірингових і п'яти кредитних угод. Частка інтеграційних угруповань у загальному товарообігу країн, що розвиваються зросла з 7% в 1960 р. до 15% до середини 80-х років. Інтеграційні процеси в країнах, що розвиваються здійснюються насамперед на регіональній основі: в Латинській Америці, Азії, Африці, Близькому і
 10. НОВА ГРА, НОВІ ПРАВИЛА, НОВІ СТРАТЕГІЇ
  вільної торгівлі (НАФТА) і погодилася різко знизити митні тарифи і квоти. У країну ринув приватний капітал. Президент Карлос Салінас був героєм, його портрет прикрашав обкладинки всіх економічних журналів. Але через шість місяців Мексика лежала в руїнах. До квітня 1995 втратило роботу 500000 мексиканських трудящих, і ще 250 000 очікувало незабаром того ж (9). Середня купівельна
© 2014-2022  epi.cc.ua