Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

5. МІГРАЦІОННАЯПОЛІТІКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ


Росія не залишилася осторонь від цих процесів. Розпад СРСР, перехід до ринкових відносин, економічні та політичні зміни і негаразди, міжетнічні зіткнення і війни призвели до того, що на території Росії виявилося в середині 90-х рр.. близько трьох мільйонів біженців. Ці потоки біженців, перш за все з країн СНД і Балтії, тривають.
Зростання безробіття підштовхнув сотні тисяч російських громадян, у тому числі висококваліфікованих фахівців, працевлаштовуватися за кордоном. Це один з найбільших фіналів населення в останні десятиліття нинішнього сторіччя. Про це йшлося, і була визнана невідкладна необхідність міжнародної допомоги на Конференції країн СНД у Женеві з проблем біженців і емігрантів. На території Росії опинилися сотні тисяч переміщених осіб не тільки з країн СНД і Балтії, а й інших регіонів (наприклад, афганська громада близько 200 тисяч людей, а також мігранти - в'єтнамці, китайці і т.д.).
Уряд Російської Федерації змушене в цих умовах формувати і здійснювати активну міграційну політику, шукати підтримки - матеріальної і фінансовій - у міжнародних організацій, розвивати співробітництво з іншими країнами на двосторонній і багатосторонній основі з проблем міграції населення і трудових ресурсів.
Вихід Росії на зовнішні ринки праці припускає формування повноцінної, обгрунтованої міграційної політики. У Росії вже склалася правова база регулиро-вання міграційних процесів, в основі якої - Конституція Російської Федерації, закони і законодавчі акти, постанови Уряду РФ, що визначають порядок виїзду і в'їзду в країну, працевлаштування російських громадян за кордоном, заходів з міграційного контролю і т. д.
Розроблено федеральна міграційна програма. Уряд РФ намітило заходи щодо виконання завдань у сфері міграційної політики країни, першочерговими з яких є регулювання міграційних потоків, подолання негативних наслідків стихійно розвиваються процесів у цій галузі, створення умов для безперешкодної реалізації прав мігрантів / б /.

Практичному втіленню в життя конституційних і законодавчих норм, що забезпечують права російських громадян на працевлаштування за кордоном, сприяють укладені міжнародні угоди РФ з Німеччиною, Китаєм, Польщею, Словаччиною, Фінляндією і низкою інших країн.
Федеральною міграційною службою Росії надані ліцензії майже 150 організаціям, що займаються оформленням працевлаштування російських громадян за рубе-жом. Введення системи ліцензування дозволило припинити недобросовісну діяльність з боку ряду фірм і агентств. У той же час багато питань, в тому числі пов'язані з поверненням мігрантів, вимагають подальшого опрацювання та деталізації. Формування правової та організаційної бази регулювання міграційних процесів в РФ триває.
Найбільш важливими аспектами російської міграційної політики є:
1. Реалізація громадянами РФ прав на свободу переміщення;
2. Гарантія захисту і підтримки трудящих-мігрантів за кордоном;
3. Забезпечення безперешкодного повернення на батьківщину і допомогу в адаптації мігрантів.
Оскільки Росія в міжнародній міграції є одночасно приймаючої і спрямовуючої стороною, при розробці російської міграційної політики доводиться орієнтуватися на реалізацію багатоцільових напрямків.
Так, в області імпорту робочої сили найбільш важливими завданнями, як показує ситуація, що складається і досвід зарубіжних країн, є: забезпечення захисту на-ціональної економіки від надлишкового припливу трудящих-мігрантів з інших країн; розробка заходів по регулюванню кількісних і якісних параметрів потоку імміграції; забезпечення раціонального використання прибувають трудящих-мігрантів в економічних і політичних інтересах Росії. Важливе значення, як показує досвід країн-імпортерів, має вибір концепції імміграційної політики.
У галузі експорту робочої сили при розробці еміграційної політики Росії особлива увага приділяється: поліпшення ситуації на ринку праці за рахунок скорочення безробіття; залученню валютних надходжень в країну за рахунок грошових переказів трудящих-мігрантів з-за кордону; захист прав і забезпечення підтримки російських громадян, що працюють за кордоном; отриманню мігрантами професій, підприємницького досвіду і освіти.

Принципове значення для РФ має створення пріоритетних умов повертаються мігрантам для інвестування в сферу економіки. З цією метою намічено створити спеціальну структуру, що займається консультуванням, інформаційним забезпеченням повертаються мігрантів і що надає їм конкретну допомогу. Можливо також надання різних податкових пільг і пільг-ве кредитування. Як і в більшості країн світу, що повертаються мігранти повинні мати право безмитно ввозити засоби виробництва для подальшої виробничій діяльності.
З метою додаткового залучення в країну валютних коштів, зароблених мігрантами, і їх адаптації до умов російського ринку, потрібно, з досвіду зарубіжних країн, прийняття ряду заходів, наприклад:
- введення спеціальних депозитних рахунків;
- продаж земельних ділянок під будівництво;
- видача на пільгових умовах позик на будівництво будинків під переклади, збережені в суворо визначених банках;
- створення альтернативного житлового фонду для пільгової реалізації за валюту серед повертаються мігрантів;
- відкриття валютного рахунку для безмитного провезення машин, товарів тривалого користування;
- створення спеціального пенсійного фонду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. МІГРАЦІОННАЯПОЛІТІКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ "
 1. 3.4. Аналіз складу і структури витрат
  За даними балансу виконання кошторису та місячного звіту про витрачання коштів, виділених з республіканського бюджету на 1 січня 2002 р., за наведеними в розділі 2 формулами можна визначити величину касових та фактичних видатків , вироблених прокуратурою за 2002 р. Так, КР=Он.г + П - Ок.г, (3.1) де Он.г - залишки грошових коштів на поточних рахунках установи на початок року (1,3 млн
 2. Література
  1. Федеральний закон «Про бюджетну класифікацію Російської Федерації» від 15.08.1996 р. № 115-ФЗ. 2. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.1996 р. № 129-ФЗ. 3. Бюджетний кодекс Російської Федерації. М., 2000. 4. Федеральний закон «Про федеральному бюджеті на 1999 рік» від 22.02.1999 р. № 36-ФЗ. 5. Закон РРФСР «Про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу у РРФСР »від
 3. Література
  федерації від 20.03.2000 р. № 539. 9.« Про порядок нарахування середнього заробітку в 2000-2001 роках. » Постанова Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації від 17.05.2000 р. № 38. 10. Положення про умови роботи за сумісництвом, затверджене Постановою Держкомпраці СРСР, Мін'юсту СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 9.03.89 р. № 81/604-К-3 / 6-84. 11. Положення про порядок
 4. 1.1. Нерухомість як об'єкт інвестування
  Нерухомість - земля і всі поліпшення, постійно закріплені на ній (будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва). У Росії термін «нерухоме та рухоме майно» вперше з'явився в законодавстві за часів правління Петра I в Указі від 23 березня 1714 «Про порядок спадкування в рухомим і нерухомим майном». Під нерухомим майном визнавалися земля, угіддя, будинку,
 5. 1.6. Іпотечне кредитування
  Під «іпотекою» розуміють заставу нерухомості як спосіб забезпечення зобов'язань. Наявність системи іпотечного кредитування - невід'ємна складова частина будь-якої розвиненої системи приватного права. Роль іпотеки особливо зростає, коли стан економіки є незадовільним, оскільки продумана і ефективна іпотечна система, з одного боку, сприяє зниженню інфляції, відтягуючи на
 6. 1.6.1. Іпотека як спосіб забезпечення зобов'язань
  Часто під терміном «іпотека» мають на увазі іпотечне кредитування, проте «іпотека» має самостійне значення - застава нерухомості як спосіб забезпечення зобов'язань. Згідно ст. 5 Закону «Про іпотеку (заставі нерухомості)» за договором про іпотеку може бути закладено нерухоме майно, вказане в ст. 130 Цивільного кодексу Російської Федерації, права на яке зареєстровані в
 7. 2.4. Види оцінки нерухомості
  Оцінка нерухомості буває масова і індивідуальна. Масова оцінка нерухомості - це оцінка великої кількості об'єктів нерухомості на конкретну дату з використанням стандартних методик і статистичного аналізу. При цьому уніфікується процедура оцінки великого числа об'єктів. При масовій оцінці на заключному етапі перевіряється використовувана для розрахунків модель і контролюється
 8. 4.6. Додаткова інформація
  російського бізнесу практично відсутні люди без вищої освіти. Вчені як визначальних виділяють три основних критерії, що впливають на тривалість життя: спадковість (до 20%), спосіб життя (до 55%) та екологічні чинники (20%). При цьому в показнику «спосіб життя» на перших місцях знаходяться матеріальний дохід і рівень освіти. До речі, в країнах Заходу в своїй
 9. Рекомендована література
  / / - Книги - / / 1. Шевчук Д.А. Іпотека: просто про складне. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 2. Шевчук Д.А. Квартира в кредит без проблем. - М .: АСТ: Астрель, 2008. 3. Шевчук Д.А. Кредити фізичним особам. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 4. Шевчук Д.А. Купівля будинку та земельної ділянки: крок за кроком. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 5. Шевчук Д.А. Автокредит: технології одержання. - М.:
 10. Опції центрального банку
  ЦБ - це головний банк країни. У США він називається ФРС (Федеральна резервна система), у Великобританії - Банк Англії, в Німеччині - Bundesbank, в Росії - Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії). Центральний банк, будучи емісійним центром країни, володіє монопольним правом випуску банкнот, що забезпечує йому постійну ліквідність. Гроші ЦБ складаються з готівки (банкноти і
© 2014-2022  epi.cc.ua