Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Інформація та предотвращеніеущерба


Тепер давайте розглянемо іншу групу про-грам по соціальному регулюванню. Другий тип
12 Див Thomas R Tietenberg, «Uncommon Sense: The Program to ReformPollution Control Policy», in Leonard W. Weiss and Michael W. Klass (eds.), Regulatory Reform: What Actually Happened, Little, Brown, Boston, 1986.
Глава 13: Регулювання економічної діяльності 243
дефектів ринку, що формує економіческіеоснови соціального регулювання, має местотогда, коли домашні господарства або фірми не мо-гут повною мірою судити про властивості продуктів, ко-торие вони купують, або про робочих умовах, в ко-торих вони діють. Наявна по цих пи-тань інформація далеко не повна, оскільки еесбор вимагає певних витрат. Але це означає, що про відносно небезпечні товари або опору-дені з ризиком видах діяльності можна було не знати і, отже, надмірно увлечьсяімі.
Робочий, який не знає про те, що незащіщенностьот впливу високих рівнів концентрації бен-зола, що виявляються на деяких хімічних за-водах, може викликати рак, буде готовий працювати заболить низьку зарплату, ніж якби він був осве-домлен про всі ризики.
Отже, приватні з-тримки виробництва відповідних хіміческіхпродуктов будуть нижче деякої істинної величи-ни суспільних витрат, оскільки фірма неплатити за ризики, яким вона піддає своїх пра-цівників. Це призведе до перевиробництва вказаний-них хімічних продуктів, у фірм не буде стиму-ла до зниження ступеня ризику для працівників, іработнікі вмиратимуть від раку.
Повідомлення про антисанітарних умовах в їжі-вої промисловості сприяли учрежденіюАдміністраціі з нагляду за якістю піщевихпродуктов і медикаментів (FDA) і Служби сани-тарного нагляду за тваринами і рослинами. З те-чением часу юридичні повноваження FDA рас-ширилися. В даний час вона осуществляетнадзор за чистотою харчових продуктів, поступаю-щих в межштатной торговельну мережу; стежить за марки-ровкой харчових продуктів, лікарських і кос-метіческіх препаратів і розробляє норматівипроверкі лікарських препаратів на без-ність і дієвість. Підставою для всіх етіхпрограмм є відсутність належної інфор-мації для покупців; так, наприклад, по зовнішньо-му виду не можна визначити, чи є їжа недо-брокачественной.

Недоліки в області інформації також є-ються основною причиною існування трьох гра-чих важливу роль і викликають суперечки агентств, створених на початку 1970-х років. Комісія з без-ки продуктів споживання (CPSC) здійснювала-ту складає регулювання у галузі дизайну та безпечно-сти предметів споживання. Національне управ-ня з безпеки руху на автострадах (NHTSA) здійснює регулювання у областіконструкціі автомобілів в інтересах безпечно-сти. І нарешті, Управління з техніки безпечно-сти і охорони праці (OSHA) займається питаннями
регулювання ризиків, пов'язаних з несчастниміслучаямі і загрозою для здоров'я на робочому месте.Многіе з інших перерахованих у табл. 13-1агентств також діють з метою захисту праців-ників і споживачів від різних видів ризику і де-зінформаціі.
Спочатку ми обговоримо основні проблеми, сущест-вующие в цій області в цілому Потім ми роз-рим діючі програми з регулювання іпропозиції щодо реформи регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Інформація та предотвращеніеущерба "
 1. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  інформації про неймовірних світах і зв'язках. Таким чином, праксиология є людською у подвійному сенсі. Вона людська, оскільки стверджує для своїх теорем в області, точно визначеної лежачими в їх основі допущеннями, загальність по відношенню до будь-якої людської діяльності. Крім того, вона людська, оскільки займається тільки людською діяльністю, і не прагне
 2. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  інформація для уточнення Я, які зібрані в цьому Ми. Ми завжди говорять конкретні індивіди; навіть якщо вони говорять хором, все одно залишається проголошення цього слова окремими індивідами. Кожен з Ми не може діяти інакше, як від свого власного імені. Вони можуть діяти всі разом або один з них може діяти за них всіх. В останньому випадку співробітництво інших
 3. 8. Концептуалізація і розуміння
  інформацією. Експерти можуть не погоджуватися з ним, але лише за умови розумної інтерпретації наявних доказів. Обговорення не допускає ніяких довільних тверджень. Однак нерідко історики розходяться в оцінці теорій неісторичних наук. Тоді, звичайно, можуть виникнути розбіжності з приводу критичного дослідження документів і отриманих висновків. Виникає нерозв'язний конфлікт.
 4. 4. Расистський полілогізм
  інформації про реальність і структуру світу. Фундаментальні логічні відносини і категорії мислення і діяльності є кінцевим джерелом усього людського знання. Вони відповідають структурі реальної дійсності, відкривають цю структуру людському розуму і в цьому сенсі для людини є основоположними онтологічними фактами [Cf. Cohen Morris R. Reason and Nature. New
 5. 6. На захист розуму
  інформацію, необхідну для остаточного вибору між розумним і нерозумним. Якщо людина розглядає можливість звільнення себе від верховенства розуму, він повинен знати, від чого повинен буде
 6. 3. Імовірність класу
  інформацією, яка здатна усунути або зменшити ризик, є серйозною помилкою. Всупереч популярним помилкам воно абсолютно марно для гравця, так як є ще одним способом математичного або логічного міркування. Відмінною рисою азартних ігор як раз і є те, що вони мають справу з невідомим, з чистою випадковістю. Надія гравця на успіх грунтується не на
 7. 4. Імовірність події
  інформації, або просто на грубій оцінці частоти, отриманої з нестатистичної досвіду. Що стосується цього типу тверджень про можливість, то тут ми не стикаємося з ймовірністю події. Фактично ми не знаємо про аналізованому випадку нічого, за винятком того, що це приклад з класу, поведінка якого ми знаємо або вважаємо, що знаємо. Хірург каже пацієнтові, роздумує над
 8. 7. Праксеологічне пророкування
  інформація призводить до перебудови всієї структури цін. Намагаючись зрозуміти, що відбувається в головах людей, розуміння може наблизитися до проблеми передбачення обставин майбутнього. Ми можемо називати ці методи недостатніми, а позитивісти можуть презирливо насміхатися над ними. Але ці довільні оцінки не повинні і не можуть затушувати той факт, що розуміння є єдиним методом,
 9. 4. Виробництво
  інформацію про засоби, що підходять для реалізації їхніх планів. Поборники ліберальних доктрин повністю віддають собі звіт в тому, що їх учення мають силу тільки для людей, прихильних цим ціннісним принципам. У той час як праксиология, а слідом за нею і економічна наука використовують терміни щастя і усунення занепокоєння в строго формальному сенсі, лібералізм надає їм конкретне
 10. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  інформація про які отримана в результаті розкопок, з найбільш давніх історичних документів, а також зі свідчень дослідників і мандрівників, що зустрічали дикі племена. Завдання науки щодо проблеми походження суспільства може полягати лише в демонстрації тих рушійних сил, які можуть і повинні призводити до співпраці і його поступальному розширенню. Праксиология
© 2014-2022  epi.cc.ua