Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Інформація, нормативи і патерналізм


Спочатку важливо зрозуміти, що наявність ризику саме по собі ще не свідчить про существованіядефектов ринку або підставою для державної -ного втручання. Добре поінформовані лю-ди з цілого ряду причин часто ризикують своімздоровьем і допускають можливість несчастнихслучаев. Поїздки на автомобілі на далекі відстані-ня більш небезпечні, ніж польоти на літаку, але, віз-можна, більш дешеві і цікаві. Іспользованіеострого ножа замість тупого збільшує ризик порі-за, але полегшує процес різання. Професія водолаза-добре оплачувана професія по більшій ча-сти тому, що кожен знає, що його робота небез-на.
Дефекти ринку мають місце тільки тоді, когдаіндівіди погано поінформовані про ті ризики, ко-менту, котрим вони піддаються. З урахуванням цього можнобило б припустити, що державне втручання-тельство повинно мати на меті лише отримання іраспространеніе відповідної інформаціі.Полученіе інформації може зажадати прове-дення фундаментального дослідження. Це особ-але ймовірно у разі віддалених наслідків ріскадля здоров'я. Припустимо, що і власники, і ра-бочіе суконних фабрик підозрюють, що від дії бавовняної пилу викликає захворювання легкіх.Кто буде проводити дослідження, необхідне дляпроверкі цього підозри? Фірми пользуютсявсякім приводом не робити цього, оскільки рабочіепотребуют більш високу зарплату, якщо дізнаються проте, що їх робота небезпечна. Малоймовірно, що рабо-чие самі здатні заплатити за проведення етогофундаментального дослідження. Існує вескійаргумент на користь фінансованого правительствомисследования для оцінки погано розуміється мериріска для здоров'я.
Коль скоро уряд має уявлення отех ризики, про які повинні знати фірми і по-требителей, то чому б просто не распространітьету інформацію і не зупинитися на цьому? У кін-це-решт, якщо покупці і продавці добре ін-формував, конкурентні ринки забезпечать ефективну розподіл ресурсів навіть при нали-
чии ризику. Але інформацію про багатьох видах ризику, зякими ми стикаємося щодня в сложномокружающем нас світі, не завжди легко зрозуміти іліоценіть. Наприклад, протягом багатьох років продолжа-ються суперечки про те, чи викликає куріння рак або жек паління просто схильні ті люди, у яких рак, ймовірно, виникає з інших причин.
Лікарі, бі-охімікі, інженери та фахівці з техніки без-пеки можуть роками сперечатися про тяжкість конк-ної ріскоа Неспеціалісти ж, найчастіше не здатного зрозуміти, про що йдеться в такого роду Деба- тах, надані самі собі в оцінюванні аргумен-тов. У силу цього забезпечення інформацією у мно-гих випадках не є розумною стратегією.
Що ж ще можна зробити? Існують двеальтернатівние можливості. Перша полягає вопоре на примусові стимули, типу податку назагрязненіе. Насправді ринок автоматіче-скі забезпечує деякі стимули до сніженіюстепені ризику. Робітники вимагають більш високу за-робітну плату за ті види робіт, про які відомого-але, що вони пов'язані з ризиком, а работодателімогут знизити свої витрати, якщо їм удаетсяуменьшіть ризик. Якщо працівниця падає зі сходів, що не відповідає вимогам техніки безпеки, і ламає ногу, то її роботодавця, ймовірно, можнозаставіть нести відповідальність за дополнітельниеіздержкі і зажадати від нього виплати компенса-ції за завданий біль і страждання. Але не всегдапросто сказати, хто винен. Припустимо, у тойже працівниці в результаті багаторічного куріння іработи на підприємствах декількох хіміческіхкомпаній розвивається рак. Хто повинен платити ветом випадку? Або, якщо у випадку падіння дівчинки свелосіпеда вона ламає ногу, чи повинен виробляй-тель велосипедів нести за це відповідальність?
Друга можливість полягає в требованіісніженія ступеня ризику. Регулювання у областізащіти і зниження ступеня ризику було сосредото-чено на розробці нормативів, головним образомтехніческіх. Ідея в даному випадку полягає в тому, що добре поінформовані працівники регулючі-чих органів можуть приймати за нас рішення, які ми прийняли б самі, будучи добре ін-формованими. Так, NHTSA сосредоточіваетсвою діяльність на конструкції нових машин, CPSC - на дизайні предметів споживання, OSHA-на проектуванні робочого місця, a FDA - наразработке та впровадженні процедур перевірки новихлекарственних препаратів.
У цій системі намітився явний крен. Агентства, діяльність яких пов'язана з предотвращеніемріска, укомплектовані фахівцями в областііменно тих видів ризику, регулюванням которихоні займаються.
Так само як економісти вважають,
що люди повинні бути більш досвідчені в економіч-ської теорії, фахівці з техніки безопасностісчітают, що люди повинні проявляти велику оза-боченность по приводу ризиків, з якими вони став стикаються. Працівники регулюючих агентств темсамим прагнуть до патерналізму, т.е до прінятіюрешеній, які ми, на їх думку, повинні при-приймати, а не тих рішень, які ми прийняли б, будучи добре інформованими.
Добре ілюструє цю тенденцію діскуссіяоб використанні автомобільних ременів безпеки та повітряних мешков13. Відомо, що у тих, хто користується колінними і плечовими ремнямібезопасності, ймовірність тілесних ушкоджень ісмертельного результату в автокатастрофах набагато ні-ж, ніж у тих, хто ними не користується. Тим не менш, незважаючи на десятирічну пропаганду цієї захистів-ної заходи, тільки від 10 до 15% водіїв користь-ются ременями безпеки. Реакція на цю стати-стику могла б бути такою, що водії настільки жехорошо інформовані про ці ризики, наскільки і обольшінстве інших, і їх судження має битьпрінято до уваги Однак уряд отре-гірованних по-іншому. Наприкінці 1970-х років NHTSAвиступіло з вимогою, щоб усі нові машінибилі обладнані повітряними мішками, які, наповнюючись повітрям при ударі, захищають знаходячи-трудящих в машині Повітряні мішки набагато доро-же ременів безпеки і помітно менш ефек-тивно, однак водії не мають права отказатьсяот їх використання. Адміністрація Рейгана раз-вирішила не застосовувати повітряні мішки і вместоетого чинила тиск на владі штатів, требуяобязательного використання водіями ремнейбезопасності. Єдиний аргумент на користь облад-нання автомобілів повітряними мішками ілітребованія законів про обов'язкове іспользованііремней безпеки полягає в переконанні, чтоводітелі самі не приймають тих рішень, кото-які їм слід було б приймати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інформація, нормативи і патерналізм "
 1. Резюме
  інформація. 2. Економічне регулювання в Сполучених Шта-тах, що включає контроль у сфері цін, вхожденіяна ринок і якості послуг в окремих галузях, все-рьез почалося з моменту створення Комісії з між-штатної торгівлі в 1887 р. Воно поширилося насферу комунальних послуг перед самим початком пер- вої світової війни і на інші галузі в 1930-ті го-ди і на початку 1970-х годов.3.
 2. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  інформації: 1) кошторис видатків бюджетної установи та планові розрахунки витрат на утримання установи по кожній статті бюджетної класифікації; 2) звіт про виконання кошторису витрат (форма № 2); 3) баланс виконання кошторису витрат (форма № 1) і прикладена до нього довідка «Про рух сум фінансування з бюджету за субрахунками 230 і 231 (140 і 143)»; 4) звіт про виконання плану по
 3. 5.1. Аналіз виконання кошторису витрат лікарні за загальними показниками
  інформація для розрахунку впливу факторів на середню витрату коштів, що припадають на один ліжко-день {foto61} Таблиця 5.4 Розрахунок впливу факторів на середню витрату коштів, що припадають на один ліжко -день, млн руб. {Foto62} Дані табл. 5.4 свідчать, що найбільший вплив на середня витрата коштів на один ліжко-день (7,06 тис. руб.) Зробило збільшення поточних витрат на 5%.
 4. 5.4. Аналіз витрат за статтями кошторису
  інформації про зміни облікових цін на придбані продукти. При оцінці правильності витрачання коштів на харчування в лікарні слід перевіряти повноту їх використання за цільовим призначенням. Так, якщо витрати на харчування медичного персоналу кошторисом витрат лікарні не передбачені, то слід виявляти факти безоплатного харчування працівників за рахунок хворих за допомогою оперативного аналізу
 5. 6.3. Аналіз руху та забезпеченості основними засобами
  інформацію. У формі № 5 не відображається рух об'єктів основних засобів за їх видами і, крім того, повністю не розкриваються причини та напрямки вибуття об'єктів, а також джерела їх надходження. Тому з метою більш глибокого і детального аналізу наявності та руху основних засобів бюджетної установи необхідно додатково використовувати дані оперативного і поточного обліку (акти
 6. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  інформації використовується різна облікова, звітна та нормативна документація. При проведенні детального аналізу господарської діяльності установи за результатами роботи за рік широко застосовуються відповідні джерела інформації: 1) баланс виконання кошторису витрат; 2) звіт про виконання кошторису витрат; 3) звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах (форма № 3-2);
 7. 7.3. Аналіз ефективності використання матеріалів
  інформації слід використовувати дані відомостей витрати продуктів по дієтичним групам за місяць, який складають на підставі вимог на видачу продуктів зі складу. У ТМО такому аналізу приділяється значна увага, він проводиться щоквартально, і тому для систематизації інформації широко застосовується спеціально розроблена форма відомості витрати продуктів. Для отримання об'єктивних
 8. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  інформації для аналізу залучається планово-облікова документація: - звіт установ про виконання плану по праці форми № 1-т та № 1-працю; - звіт про виконання кошторису витрат форми № 2; - звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах форми № 3-2; - звіт лікувально-профілактичного закладу за рік форми № 30; - штатний розпис; - тарифікаційні списки; - матеріали
 9. 9.3. Аналіз використання робочого часу та ефективності праці персоналу
  інформації: - штатного розкладу, тарифікації; - матеріалів табельного обліку; - звіту про працю і рухів робочої сили форми № 1-працю; - звіту лікувально-профілактичного закладу за рік форми № 30; - звіту про розвиток штатів і контингентів форми № 3-2; - звіту установи охорони здоров'я про розміри заробітної плати робітників і службовців за окремими професіями і посадами форми №
 10. 4.6. Додаткова інформація
  інформації. Помічено, що багато людей не знають елементарних правил російської мови, наприклад: 1. Кількість лапок завжди повинно бути парним, як дужки в математиці. Поруч стоять лапки можуть бути двох видів - "..." і «...» (лапки та ялинки). Правильно: "слова« слова »" або «слова" слова "». Неправильно: «слова» «і" слова "слова". Ці помилки є навіть у назвах великих
© 2014-2022  epi.cc.ua