Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Фактичні дані і додатки теорії


Економічна наука вивчається зовсім не для того, щоб насолодитися красою теоретичних викл-док, а з- за її здатності пояснювати устройствореального світу З самого початку ми підкреслюємо, що економічна теорія породжена подіями, що відбуваються в реальному світі, і покликана по-Знавала і аналізувати цей світ, в якому мижівем У своєму викладі ми намагалися сочетатьтеорію з її додатками і політичними ді-скуссіямі , якими наповнена економіка, будучіжівой громадської наукою, що відбиває реаль-ні процеси.
Скрізь, де це можливо, тобто майже завжди, ми іл-люстріруем корисність принципів, що викладаються вкаждом з глав, застосовуючи їх до конкретних випад-ям економічного життя Сполучених штатових інших країн.
Наприклад, обговорюючи в гол. 29 сме-шанную політику уряду, ми порівнюємо з-четаніе політики дорогих грошей і рестрікціоннойфіскальной політики 1969-1970 рр.. зі смешаннойполітікой 1982-1983 рр.., для якої було свій-ного поєднання політики дорогих грошей з ек-спансіоністской фіскальною політикою. При об-судженні протекціонізму в гол. 37 ми обращаемсяк численних прикладів з недавнього пройшло-го - від текстильної промисловості до виробниц-ства автомобілів.
Однак ми не тільки ілюструємо теорію фак-тичні даними. Ми також прагнемо до того, щоб студенти були добре знайомі з основниміфактамі економічного життя, зокрема з рів-ньому ВНП, ступенем нерівномірності розподілу ня національного доходу, рівнем концентрацііамеріканской промисловості.
Не претендуючи нато, що економічна теорія є істиною впоследние інстанції, ми піддаємо всебічно-му обговоренню недоліки існуючих методів
вимірювання і невизначеність, пов'язану з спостеріга-даємо дійсністю. Нарешті ми показуючи-ем двоїстий характер тієї ролі, яку гра-ють теорія і емпіричний аналіз в разрешенііпротіворечій і у формуванні прийнятною полі-тики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фактичні дані і додатки теорії "
 1. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  фактично в ньому командують представники фінансового капіталу, представни-ки фінансової олігархії. Ця форма дуже зручна для фі * нансового капіталу, так як вона маскує його панування. Отже, ми бачимо, що хоча лейбористська націоналізація промисловості проводилася як антікапіталістічеськая міра "яка повинна зміцнити соціалістичну економіку, факти-но цей захід цілком
 2. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  фактичного контролю. Формальною перевіркою визначається правильність заповнення всіх реквізитів документів, наявність не обумовлених виправлень, підчисток, дописок, справжність підписів посадових і матеріально-відповідальних осіб. За допомогою арифметичної перевірки визначається правильність підрахунків підсумків у первинних документах, бухгалтерських регістрах і звітах. Необхідно також використовувати
 3. 4. Побудова економіческіхзавісімостей
  фактичні дані Наприклад, теорія може передбачити, що падіння цін на ри-бу призведе до зростання споживання рибних продук-тоа Для перевірки цього прогнозу можна вико-ти фактичні дані і, якщо прогноз окажетсяверним, виміряти, наскільки зросте потребленіепрі зниженні цін. У цьому параграфі ісследуетсяпроблема використання фактичних даних длярешенія завдань такого роду і обговорюється
 4. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  фактично невідомо провідним державним діячам, політикам і вченим. Але не можна провину за незадовільний економічний стан покладати на науку, яку і правителі, і маси зневажають і ігнорують. Необхідно підкреслити, що долі сучасної цивілізації, побудованої білими людьми за останні 200 років, нерозривними узами пов'язані з долею економічної науки. Ця цивілізація
 5. 3. Апріорі і реальність
  фактично не міститься в понятті грошей; вона лише аналізує і тому тавтологічна, як теорема Піфагора тавтологічна по відношенню до поняття прямокутного трикутника. Однак ніхто не буде заперечувати пізнавальну цінність кількісної теорії. Для розуму, що не освіченого економічними поясненнями, це залишається невідомим. Довгий ряд безуспішних спроб вирішити порушені проблеми
 6. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  фактичну експропріацію. У Німеччині, Італії та Австрії це стало першим кроком на шляху до заміни вільного ринку державним управлінням виробництвом, як це сталося у випадку Банку Англії і з залізними дорогами. Подібні тенденції домінують в комунальному господарстві Америки. Чудові успіхи корпоративного бізнесу не були результатом діяльності управлінської верхівки, працюючої за
 7. 1. Процес утворення ціни
  фактичними умовами торгівлі, не завжди може розрізнити інституційні бар'єри, що перешкоджають такому вирівнюванню. Але торговець завжди знає, що заважає йому отримати вигоду з цієї різниці. Статистики ставляться до цієї проблеми занадто легко. Коли вони виявляють відмінності в оптових цінах на товари між двома містами або країнами, що не з'ясовні повністю транспортними витратами,
 8. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  фактично вони просто вносять плутанину і безлад в питання, задовільна трактування яких дається в підручниках з комерційних обчислень і бухгалтерського обліку. Деякі з цих математиків заходять так далеко, що заявляють про можливість здійснення економічного розрахунку на основі одиниці корисності. Вони називають свої методи аналізом корисності. Їх помилка поділяється третя
 9. 6. Монопольні ціни
  фактично ця сила являє собою силу держави благоприятствовать монополістичним об'єднанням. Монопольні доходи є джерелом, з якого фінансуються соціальні завоювання. Коли монопольних доходів недостатньо, то интервенционистские заходи миттєво паралізують дію ринку, приводячи до виникнення масового безробіття, депресії і амортизації капіталу. Це
 10. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  додатком загальної теорії попиту та пропозиції до особливого випадку грошей. Її перевагою була спроба визначити купівельну спроможність грошей за допомогою таких же міркувань, які використовуються для пояснення всіх інших мінових відносин. Її недолік в холістичної інтерпретації. Вона дивилася на сукупну пропозицію грошей в Volkswirtschaft, а не на дії окремих людей і фірм.
© 2014-2022  epi.cc.ua