Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Дохід підприємства та його види


В економічній теорії розрізняють два види доходу: по-перше, дохід як поняття приватногосподарський, тобто на мікрорівні. Сюди відносяться доходи від роботи за наймом (трудовий дохід), від підприємницької діяльності, від власності, по-друге, дохід як поняття народно-господарське (національний дохід), тобто на макрорівні.
Саме загальне уявлення про дохід на мікрорівні ми можемо отримати з наступного його визначення.
Дохід - це кошти, отримані в результаті господарської діяльності за певний проміжок часу.
Це підсумок роботи підприємства (фірми), фізичної особи або всього суспільства в грошовому виразі (у рублях, доларах, марках і т.д.).
Класифікація доходів здійснюється за різними критеріями. Якщо розрізняти доходи залежно від суб'єкта присвоєння (того, хто отримує), то в цьому випадку доходи діляться на:
- доходи населення;
- доходи підприємства (фірми);
- доходи держави;
- доходи суспільства (національний доход).
Сукупність цих доходів визначає максимальний попит суспільства. Далі, в залежності від величини отриманого і реально наявного доходу в доходах населення виділяють:
- номінальний дохід - це загальна сума отриманих грошей;
- наявний або чистий дохід - це залишок після виплати податків;
- реальний дохід - чистий дохід з поправкою на зміну цін. При аналізі доходів підприємства або фірми зазвичай оперують
поняттями:
- валовий дохід, який дорівнює виручці від реалізації всієї продукції (в грошових одиницях: рублях, доларах і т.
д.);
1 70 Глава 6. Виробництво і фірма. Витрати, виручка і прибуток
- середній дохід, що розраховується на одиницю проданої продукції;
- граничний дохід, який являє собою приріст валового доходу від продажу додаткової одиниці продукції. Його розраховують як відношення приросту валового доходу до приросту кількості продукції.
Таким чином, валовий (або сукупний) дохід TR, одержуваний фірмою, дорівнює ціні продукту (Р), помноженої на кількість проданих одиниць (Q);
TR=Р - Q.
При недосконалої конкуренції ціна продукту залежить від кількості проданих одиниць.
Р=/ (0 -
Отже, TR=/ (Л0-
Дохід записується як TR, а не просто як R, тому що його розмір залежить від обсягу випуску продукції.
Граничний дохід MR являє собою його прирощення A TR в результаті збільшення випуску продукції на 1 одиницю AQ:
. AQ
Середній прибуток AR являє собою дохід, що отримується від продажу 1 одиниці продукції:
AR=™. ^ \
Q
Зауважимо, що середній дохід являє собою просто ціну одиниці продукції:
.
Q
Розрізнення валових та граничних доходів має важливе значення у зв'язку з функціонуванням закону спадної прибутковості. Суть цього закону в тому, що додатково застосовуються витрати одного фактора при незмінній кількості інших факторів виробництва дають все менший обсяг додаткової продукції і, отже, валового доходу.

Динаміка валового доходу фірми може бути представлена графічно (рис. 6.14).
3. Виручка прибуток фірми
171
1234567
Кількість товару Рис. 6.14. Динаміка валового доходу фірми
Графік граничного доходу легко визначити на основі графіка динаміки валового доходу фірми.
Граничний дохід після 7-й позиції товару негативний, тому що збільшення Q веде до зменшення валового доходу.
В умовах насиченого ринку граничний дохід зазвичай менше ціни. Це пов'язано з тим, що збільшення пропозиції товару призводить до зменшення ринкової ціни.
Відносну величину доходів фірми (підприємства) характеризують: норма прибутку (відношення прибутку до витратам виробництва) і рентабельність (відношення прибутку до вартості основних і оборотних фондів).
Дохід, отриманий підприємством від продажу виготовленого продукту, розподіляється в певній залежності від факторів виробництва. Заробітна плата утворюється залежно від величини вкладеного праці, рента - від вартості використовуваного земельної ділянки, прибуток і відсоток - від розміру використовуваного капіталу. Всі ці форми факторних доходів виступають в ринковій економіці як ціни факторів виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Дохід підприємства та його види "
 1. 3. Виручка і прибуток фірми
  дохід від фактора підприємництво. 2. Теорії монопольного прибутку і прибутку ринкового дисбалансу стверджують, що прибуток може бути результатом удачі, везіння, конкурентних переваг, ринкового дисбалансу і (або) недостатньо енергійної конкуренції . У реальній дійсності ринки характеризуються, як правило, сформованим нерівновагою і на якийсь період одні підприємці виявляються
 2. 3. Заробітна плата
  доходу. Він не може чекати і змушений задовольнятися будь-яким винагородою, пропонованим йому роботодавцем. Ця невиправна вразливість полегшує господарям проведення узгоджених дій, спрямованих на зниження ставок заробітної плати. У разі необхідності вони можуть чекати довше, оскільки їх потреба в праці не настільки насущна, як потреба робітників у засобах існування. Цей
 3. 2. Реакція ринку на втручання держави
  доходу землевласника в дохід орендаря. На практиці держави, які вдаються до обмеження ренти, ніколи не узгоджують свої максимальні ставки з цими міркуваннями. Вони або жорстко заморожують валові орендні ставки в тому вигляді, в якому вони існували напередодні втручання, або дозволяють тільки обмежені надбавки до цих валових ставками. Оскільки пропорція між двома статтями,
 4. 5. Кредитна експансія
  дохід, і витрачати їх, коли його доходи падають. Але країна або всі країни разом зовсім інша справа. У період буму казначейство може приховувати значну частину рясних податкових потоків. У тій мірі, в якій воно вилучає ці кошти з звернення, його політика дійсно є дефляційної і антициклічної і може послабити бум, породжений кредитною експансією. Але коли ці кошти
 5. Коментарі
  дохідного податку. Вважав економічну науку засобом підвищення матеріального благополуччя, а не чистою теорією. Піфагор Самоський (Pythagoras) (VI ст. до н.е.) - давньогрецький філософ, математик. Помпадур (Pompadour) Жанна Антуанетта Пуассон, маркіза де (1721-1764) - фаворитка французького короля Людовика XV. Прудон П'єр Жозеф (Proudhon Pierre Joseph) (1809-1865) - французький соціаліст,
 6. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
  доходів, а лише в нарощуванні бюджетного фінансування незалежно від реальної
 7. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
  доходів і витрат бюджету забезпечується єдністю системи бюджетного обліку , в основі якої лежить бюджетна класифікація, що передбачає науково обгрунтовану, обов'язкову угруповання доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, закодованим в певному порядку. Бюджетна класифікація використовується для складання і виконання бюджетів і покликана забезпечити порівнянність
 8. 2.2. Основні види вартості нерухомості
  дохід або повніше задовольнити потреби; - термін експозиції об'єкта оцінки. Інвестиційна вартість є найвищою ціною, яку може заплатити інвестор за об'єкт нерухомості, враховуючи очікувану дохідність, (корисність, зручності) даного інвестиційного проекту. Інвестиційна та ринкова вартості збігаються тільки у випадку, коли очікування конкретного інвестора є
 9. 4.5. Кредитний консалтинг
  доходи за дві останні звітні дати, копії сторінок книги обліку доходів і витрат за 6 місяців, довідки про наявність або відсутність кредитів в обслуговуючих банках. Потрібно також надати виписку з обслуговуючих банків про обороти по рахунку (оборот за дебетом або оборот по кредиту) за попередні 12 місяців, а також зведення про обороти помісячно. Додаткові документи , які банки
 10. 4.6. Додаткова інформація
  дохід і рівень освіти. До речі, в країнах Заходу в своїй практиці страхові компанії, оцінюючи за допомогою тестів потенційну тривалість життя клієнта, обов'язково включають ці показники в запитальник. Рівень матеріального благополуччя робить значний вплив на спосіб життя. Люди з меншими доходами частіше хворіють і рідше вдаються до медичної допомоги. Однак на здоров'я людини
© 2014-2022  epi.cc.ua