Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

3. Виручка і прибуток фірми. Принцип максимізації прибутку. Прибуток підприємства (фірми)


В курсі мікроекономіки, як правило, виходять з того, що основною метою функціонування фірми є максимізація прибутку. Таке припущення є однією з базових передумов традиційної, неокласичної теорії фірми.
В умовах ринкової економіки прибуток - це головний стимул і основний показник ефективності роботи будь-якого підприємства. Прибуток є джерелом матеріального добробуту членів трудового колективу, соціального та проізводстводственного розвитку. Тому кожен підприємець, кожен трудовий колектив буде прагнути до того, щоб всіляко її збільшити.
Розрізняють три групи теорій прибутку:
1. Компенсатори й функціональні теорії прибутку, які стверджують, що прибуток є винагорода підприємцю за його послуги з координації та контролю різноманітної діяльності фірми, а також за ризик, тобто як дохід від фактора підприємництво.
2. Теорії монопольного прибутку і прибутку ринкового дисбалансу стверджують, що прибуток може бути результатом удачі, везіння, конкурентних переваг, ринкового дисбалансу і (або) недостатньо енергійної конкуренції. У реальній дійсності ринки характеризуються, як правило, сформованим нерівновагою і на якийсь період одні підприємці опиняються у більш вигідному становищі, ніж інші, їхні конкуренти, що дозволяє їм отримувати монопольний прибуток.
3. Технологічні та інноваційні теорії прибутку приписують прибуток технічно передовим методам виробництва, новим методам управління, маркетингу, фінансування та бухгалтерського обліку, які сприяють зростанню прибутку за допомогою оперативної економії та інноваційної продукції, яка дозволяє отримати дохід, що перевищує витрати.
Так, Р. Барр писав, що прибуток народжується з нововведень і є винагородою, яку спонукає підприємця до постійних нововведень. Однак отримання прибутку від нововведень не є довгим процесом, у міру поширення інновацій інноваційні фірми поступово втрачають свої початкові переваги; посилюється конкуренція, у відповідь на збільшення пропозиції падають ціни і, отже, прибуток.
168
Глава 6. Виробництво і фірма. Витрати, виручка і прибуток
Відмінності між трьома групами теорій прибутку дозволяють зробити висновок, що не існує однієї причини або пояснення отримання прибутку, на практиці прибуток (як нормальна, так і економічна) є результуюча різних факторів впливу , включаючи успішне виконання підприємницької функції, надання покупцям продукції, що відповідає їх вимогам, вміле поводження з невизначеністю, швидке реагування на виникаючі на ринку зміни, отримання монопольних переваг, технологічну перевагу, розробку і виробництво інноваційної продукції.
У загальному вигляді прибуток визначається як різниця між сумарною виручкою і сумарними витратами.
Якщо витрати ресурсів оцінені бухгалтерським методом, то різниця між виручкою і бухгалтерськими (зовнішніми) витратами утворить бухгалтерський прибуток. Якщо витрати ресурсів оцінені економічним методом, то різниця між виручкою і економічними витратами (зовнішніми і внутрішніми, включаючи в останні і нормальний прибуток підприємця) утворює економічну прибуток. Отже, бухгалтерський прибуток перевищує економічну на величину внутрішніх витрат.

Бухгалтерський прибуток - це абсолютний показник, що фіксує наявність прибутку або збитків. Фірма може отримувати прибуток, виплачувати дивіденди, платити податки, але економічна прибуток може виявитися негативною. Це означає, що, вклавши ресурси в інші види бізнесу, можна було б отримати більший прибуток. Бухгалтерський прибуток нічого не говорить про становище підприємства в порівнянні з іншими фірмами. Нормальна ж прибуток свідчить про те, що бізнес йде не гірше, ніж в середньому по економіці. Підприємство, у якого бухгалтерська прибуток дорівнює нормальної, отримує нульову економічний прибуток. Наявність же позитивної економічної прибутку означає, що дане підприємство найкращим чином розпорядилося своїми ресурсами. Таким чином, саме позитивна економічна прибуток - найбільш точний індикатор ефективності роботи підприємства.
Під нормальним прибутком розуміють мінімальний рівень прибутковості, необхідний для того, щоб залучити й утримати ресурси в межах даного напрямку діяльності.
3. Виручка прибуток фірми 169
Прибуток - це різниця між сумарною виручкою (TR - PQ), або сумарним доходом, який отримує фірма від продажу своєї продукції, і сумарними економічними витратами (ТС), які несетфірмадля того, щоб справити цю продукцію.
П=TR-ТС=PQ-ТС, де Р - ціна одиниці продукції; Q - кількість продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Виручка і прибуток фірми. Принцип максимізації прибутку. Прибуток підприємства (фірми) "
 1. 3. Виручка і прибуток фірми
  виручкою і сумарними витратами. Якщо витрати ресурсів оцінені бухгалтерським методом, то різниця між виручкою і бухгалтерськими (зовнішніми) витратами утворить бухгалтерський прибуток. Якщо витрати ресурсів оцінені економічним методом, то різниця між виручкою і економічними витратами (зовнішніми і внутрішніми, включаючи в останні і нормальний прибуток підприємця) утворює
 2. Терміни і поняття
  виручка): валовий, середній і граничний Прибуток: нормальна, економічна і бухгалтерська Теорії прибутку: компенсаторні і функціональні, монопольного прибутку і ринкового дисбалансу, технологічні та інноваційні Принцип (правило) максимізації
 3. Питання 2. Сучасна податкова система РФ, її елементи, принципи побудови, тенденції розвитку
  виручки над величиною змінних витрат на виробництво продукції, яке дозволяє відшкодувати постійні витрати і отримати прибуток. Валовий прибуток - це виражений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності, що представляє собою різницю між сукупним доходом і сукупними
 4. Терміни і поняття
  виручка): валовий, середній і граничний Прибуток: нормальна, економічна і бухгалтерська Теорії прибутку: компенсаторні і функціональні, монопольного прибутку і ринкового дисбалансу, технологічні та інноваційні Принцип (правило) максимізації
 5. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  виручки і чистого прибутку, то це компенсація за виконану роботу. Це заробітна плата підприємця за його працю. Точно так само те, що не кожен процес виробництва технологічно успішно завершується виробництвом очікуваних виробів, впливає на специфічно підприємницькі прибуток і збиток. Подібні невдачі можуть бути, а можуть і не бути неминучими. У другому випадку вони є
 6. 3. Синдикалистские елементи популярної політики
  виручка підприємства повинна повністю йти працівникам і нічого не повинно залишатися для відсотків на інвестований капітал і прибуток. Якщо хтось бажає скасувати те, що називається нетрудовими доходами, то він повинен прийняти
 7. Коментарі
  прибуток у результаті змін їх ринкової вартості [ibid.] Виникло на основі першого. З історичних причин в російській мові основне значення слова спекулювати продавати дефіцитні товари за завищеними цінами, яке має сенс тільки в умовах державного регулювання цін (у тому числі і в ринковій економіці). [66] фабіанство концепція поступового перетворення
 8. 2. Фірма. Витрати виробництва та їх види
  виручку. Одна частина її компенсує витрати виробництва (тобто витрати грошей, пов'язані з виробництвом товару), інша дає прибуток, то, заради чого організується виробництво. Це означає, що витрати виробництва менше вартості товару на величину прибутку. . Витрати виробництва вивчалися багатьма великими економістами, в тому числі і К. Марксом. Проте мета дослідження автора «Капіталу» була
 9. Висновки
  виручка (валовий дохід) і прибуток. Існують три групи теорій прибутку (компенсаторні і функціональні, монопольного прибутку і ринкового дисбалансу, технологічні та інноваційні), які по-різному пояснюють природу прибутку. У господарській практиці прибуток визначають як різницю між сумарною виручкою і сумарними витратами. Розрізняють нормальну, економічну та бухгалтерську прибуток.
 10. Види конкуренції
  виручки MR і граничних витрат МС. Дане положення означає, що фірми будуть виробляти максимально можливу кількість продукції доти, поки граничні витрати ресурсу не будуть рівні ціні, за яку його вдалося купити. При цьому досягається не тільки висока ефективність розподілу ресурсів, а й максимальна виробнича ефективність Основним критерієм оцінки того чи
© 2014-2022  epi.cc.ua