Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

3.5. Аналіз беззбитковості виробництва

Найважливішим етапом планування виробничої діяльності є розгляд варіантів можливих змін ринкової ситуації. Оскільки план підприємства являє собою систему значень показників, які підприємство має намір досягти в майбутньому, виконання його буде залежати від безлічі факторів.
У процесі складання планів керівництву підприємства належить відповісти на безліч питань:
Скільки потрібно виробляти продукції, щоб підприємство не тільки змогло покрити свої витрати, а й отримати бажаний рівень прибутку ?
За якою ціною реалізовувати вироблену продукцію?
Який рівень витрат дозволить підприємству залишатися конкурентоспроможними на ринку?
На всі ці питання дозволяє відповісти аналіз беззбитковості.
У літературі зустрічаються й інші назви цієї процедури: наприклад, метод критичного обсягу продажів або метод визначення "мертвої точки". Суть його полягає у визначенні для кожної конкретної ситуації обсягу випуску, що забезпечує беззбиткову діяльність.
Виробнича діяльність комерційної організації супроводжується витратами різного виду й відносної значущості. Згідно з чинним планом рахунків можливі два варіанти обліку витрат на виробництво і реалізацію продукції. Перший, традиційний для вітчизняної економіки, передбачає обчислення собівартості продукції шляхом групування витрат на прямі і непрямі.
Прямі витрати відносяться на собівартість безпосередньо, а непрямі розподіляються за видами продукції залежно від прийнятої на підприємстві методики. Другий варіант, широко використовуваний в економічно розвинених країнах, передбачає іншу угруповання витрат - на змінні (виробничі) і постійні. Перші змінюються пропорційно обсягу виробництва, друга залишаються стабільними при зміні обсягу виробництва (до обговорення цієї класифікації ми ще повернемося в розділі 4.11).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.5. Аналіз беззбитковості виробництва "
 1. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку: 1) маржинальний дохід; 2) маржинальний запас міцності; 3) виробничий леверидж; 4) точка беззбитковості (поріг рентабельності). Маржинальний дохід - різниця між виручкою підприємства від здійснення реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат. Розрахунок маржинального доходу здійснюється не тільки по
 2. Середній коефіцієнт виграш / програш і відсоток прибутковості
  беззбиткової торгівлі. Якщо метод дає 50 відсотків, то середній коефіцієнт виграш / програш повинен бути більше 1 (після вирахування комісії та інших витрат). Чим вище відсоток виграшів, тим нижче може бути коефіцієнт виграш / програш, щоб торгівля досягла рівня беззбитковості. Чим нижче відсоток виграшів, тим вище повинен бути коефіцієнт виграш / програш, щоб торгівля досягла точки
 3. Ключові терміни
  беззбитковості Ринкова короткострокова крива пропозиції Довгострокова крива пропозиції фірми Довгострокова ціна беззбитковості Надприбутки Технічний прогрес Галузева крива граничних
 4. 32. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
  аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку можна виявити фактори росту прибутку, а також вплив економічних показників на ефективність обсягу виробництва. Фактори зростання прибутку: 1) підвищення рівня організації виробництва, 2) збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції; 3) підвищення якості продукції; 4) відповідність науково-технічному рівню; 5) підвищення ціни;
 5. Глава 13 . Аналіз беззбитковості
  беззбитковості), і наводяться приклади, що пояснюють, як він використовується на
 6. Критерії поведінки монополіста
  беззбитково, бо в довгостроковому періоді мінімізація збитків стає неприйнятною; - монополію далеко не завжди влаштовує рівноважний стан в точці мінімуму на кривій довгострокових загальних витрат. Рівновага може бути досягнуто при обсязі випуску продукції, який відповідає або меншому, або більшому значенню мінімуму кривої довгострокових середніх витрат; - монополіст завжди
 7. 3.5.2. Багатокомпонентний аналіз беззбитковості
  аналіз беззбитковості набагато складніше. Переважна більшість підприємств випускають не один, а безліч видів продукції. Крім питання про те, як досягти бажаного рівня прибутку, керівникам таких компаній доводиться вирішувати і проблему вибору оптимальних (з точки зору прибутковості і з якихось інших критеріях) видів вироблених товарів з урахуванням безлічі виробничих обмежень.
 8. Точка беззбитковості
  беззбитковості розуміється така виручка і такий обсяг виробництва, які забезпечують фірмі покриття всіх її витрат і нульовий прибуток. Розрахунок точки беззбитковості дозволяє фірмі вирішити наступні завдання: 1. Оскільки майбутній обсяг продажів і ціна товару значною мірою залежать від ринку, його ємності, купівельної спроможності споживачів, еластичності попиту, виробник повинен бути
 9. 4.2. Методи аналізу інвестиційних проектів
  аналізі оцінюються найбільш ймовірні, а не єдино можливі параметри. Використовуються терміни: Ризик - можливість відхилення фактичних підсумкових даних від очікуваних запланованих результатів. Ризик дорівнює нулю, якщо є абсолютна впевненість щодо майбутніх подій. Імовірність - відносна можливість того, що якісь події відбудуться. При оцінці інвестицій в
 10. Висновки
  беззбитковості (виручку і обсяг продажів, що забезпечують покриття всіх витрат фірми і нульовий прибуток). 2. Для розрахунку обсягу виручки, що покриває постійні та змінні витрати фірми, доцільно використовувати таку величину, як сума покриття. Розрахунок суми покриття дозволяє визначити, скільки коштів заробляє фірма, виробляючи і реалізуючи свою продукцію, з тим щоб окупити постійні
 11. 1. Визначення обсягу виручки, що забезпечує покриття всіх витрат
  беззбитковості.
 12. 24.3. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ, ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І Максимізація прибутку в короткостроковому і довгостроковий періоди
  беззбитковості, тому що ціна перевищує мінімальні середні валові витрати (Р> min АТС) (див. рис. 24.2в). Це вказує на те, що споживачі не отримують продукт за найменшою ціною за витрат монополістичної конкуренції. З рис. 24.2а видно, що прибутки в короткостроковому періоді (заштрихований прямокутник) фірма може отримати за умови, коли ціна (Р) більше середніх витрат. З
 13. Короткострокова крива предложеніяфірми
  беззбитково-сти, рівна мінімальному рівню середніх сово-купно витрат. Якщо ринкова ціна дорівнює Обсяг випуску РІС. 9-4. Короткострокова крива пропозиції фірми. Короткострокова функція пропозиції фірми представляє з-бій частина кривої граничних витрат, розташованої вишекрівой AVC Ця частина кривої JVtC показана жирною лінією ціною беззбитковості, то ціна дорівнює середнім
 14. Довгострокова крива пропозиції фірми
  беззбитковості фірми. ТАБЛИЦЯ 9-1. Оптимальний вибір совершенноконкурентной фірмою обсягу пропозиції Період Граничне умова Перевірка прибутком Короткостроковий Вибрати обсяг ви-пуску, при кото-ром P=MC Виробляти тольков тому випадку, якщо P> AVC Припинити вироб-ництво, якщо P
 15. Ціна і обсяг виробництва в умовах монополістичної конкуренції
  беззбитковість. Ситуація довгострокового рівноваги показана на рис. 12.7. {Foto53} Рис. 12.7. Довгострокове рівновагу фірми в умовах монополістичної конкуренції: D - попит; MR - граничний дохід; МС - граничні витрати, АТС-середні валові витрати Відсутність економічного прибутку позбавляє нові фірми стимулу для вступу в галузь, а старі - для виходу з неї. Однак в умовах
 16. Стаття 5. Зловживання господарюючим суб'єктом домінуючим становищем на ринку
  беззбиткової можливості їх
 17. Ефективність в довгостроковому періоді
  беззбиткового функціонування підприємств, коли вони отримують нормальний прибуток , але економічна прибуток стає рівною нулю. На рис. 22.1 така ситуація характеризується становищем кривої середніх загальних витрат, коли підприємство не отримує прибутку, але й не несе збитків, тобто при максимізує прибуток обсязі виробництва фірма просто покриває свої витрати і отримує нормальну
 18. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 19. Аналіз
  аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес
© 2014-2022  epi.cc.ua