Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Висновки


1. Кожна фірма, починаючи процес виробництва або приймаючи рішення про його розширення, повинна бути впевнена, що її витрати обов'язково окупляться і принесуть прибуток. Для отримання прибутку необхідно, щоб обсяг виручки від продажів перевищував суму постійних і змінних витрат фірми. Щоб визначити, при якому обсязі продажів окупляться валові витрати фірми, необхідно розрахувати точку беззбитковості (виручку і обсяг продажів, що забезпечують покриття всіх витрат фірми і нульовий прибуток).
2. Для розрахунку обсягу виручки, що покриває постійні та змінні витрати фірми, доцільно використовувати таку величину, як сума покриття. Розрахунок суми покриття дозволяє визначити, скільки коштів заробляє фірма, виробляючи і реалізуючи свою продукцію, з тим щоб окупити постійні витрати і отримати прибуток.
3. Знаходження точки беззбитковості має важливе практичне значення. Починаючи виробництво, завжди необхідно знати, якого обсягу продажів слід досягти з тим щоб окупити вкладені кошти. Оскільки майбутній обсяг продажів і ціна товару значною мірою залежать від ринку, його ємності, купівельної спроможності споживачів, еластичності попиту, виробник повинен бути впевнений, що його витрати окупляться і принесуть прибуток у майбутньому. Якщо обсяг попиту, що дозволяє окупити витрати і отримати прибуток, не зможе бути досягнутий внаслідок, наприклад, вузькості ринку збуту, то завжди про це краще знати до початку виробництва і здійснення інвестицій.
4. Якщо виручка підприємства більше тієї, яка відповідає точці беззбитковості, значить, воно працює з прибутком.
Цей прибуток тим більше, чим більше різниця між фактичною виручкою і виручкою, відповідної точці беззбитковості. Порівнюючи ці два значення виручки, можна оцінити, наскільки фірма може допустити зниження виручки без побоювання опинитися в збитку.
5. Виробничий важіль показує, який вплив зміна виручки фірми надає на її прибуток. Чим вище ефект виробничого важеля, тим більш ризикованим з погляду мінливості прибутку є становище фірми.
6. При прийнятті рішень щодо асортименту продукції, що випускається доцільно використовувати метод калькуляції за величиною покриття. Калькуляція повної собівартості не може служити основою для прийняття рішень, оскільки потрібно обов'язковий розподіл постійних витрат між окремими товарами, а результати такого розподілу багато в чому залежать від обраного принципу. Слід звернути увагу на те, що якби в розглянутому вище прикладі 13.7 постійні витрати були розподілені порівну між усіма товарами, то збитковим виявився б товар В, а якщо пропорційно виручці - товар Б.
7. У разі, коли виробничі потужності фірми обмежені і для оновлення асортименту доводиться відмовлятися від уже вироблених нею товарів, в першу чергу варто знімати з виробництва той товар, який має найменшу середню величину покриття.
Терміни і поняття
Сума покриття
Середня величина покриття
Коефіцієнт покриття
Точка беззбитковості
Порогова виручка
Пороговий обсяг виробництва (продажів)
Запас міцності
Виробничий важіль
Калькуляція
Метод калькуляції повної собівартості
Метод калькуляції за величиною покриття
Запитання для самоперевірки
1.
Компанія виробляє і продає один товар, змінні витрати на одиницю якого складають 80 руб. Товар продається за ціною 100 руб. / Шт. Постійні витрати фірми становлять 200 тис. руб. Яка кількість товару повинна продати фірма, щоб отримати 20 тис. руб. прибутку?
2. Фірма виробляє і продає три товару: А - 20 000 шт. за ціною 40 руб. / шт.; 5-25 000 шт. за ціною 50 руб. / шт.; В - 30 000 шт. за ціною 32 руб. / шт.
Змінні витрати на виробництво і реалізацію одиниці кожного товару характеризуються такими даними, руб.:
Розрахуйте середню величину покриття для кожного товару. Який прибуток отримує фірма? Як зміниться прибуток фірми, якщо вона буде виробляти І продавати 21000 шт. товару А, 22000 шт. товару Б, 31000 шт. товару У?
3. Щомісячна виручка фірми становить 80 тис. руб.; Змінні витрати - 35 тис. руб.; Постійні витрати - 38 тис. руб. Знайдіть суму покриття, коефіцієнт покриття, розрахуйте порогову виручку і запас міцності.


4. Фірма виробляє 200 тис. шт. товару .4 і 400 тис. шт. товару Б. Нижче при ведені ціна реалізації і витрати на виробництво кожного з цих товарів, руб.:


Наскільки доцільно відмовитися від випуску товару А? Припустимо, що прийнято рішення зняти з виробництва товар А. Розрахуйте повну собівартість товару Б для цього випадку. Як зміниться прибуток фірми?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновки "
 1. 2. Передумови людської дії
  висновки дійсні для будь-якого виду діяльності, незважаючи на переслідувані при цьому цілі. Це наука про засоби, а не про цілі. Вона використовує поняття щастя чисто у формальному сенсі. У термінах праксиологии твердження Єдина мета людини досягнення щастя тавтологічні. У ньому не сформульовано положення справ, щодо якого людина очікує щастя. Ідея про те, що мотивом
 2. 6. Інша Я
  висновків сучасних природничих наук. Враховуючи, що наука не може запропонувати нам остаточної істини та й хто знає, що таке насправді істина, щонайменше виразно можна сказати, що її результати ведуть нас до успіху. Але саме коли ми стаємо на цю прагматичну точку зору, порожнеча догм панфізікалізма стає особливо очевидною. Як вказувалося вище, науці не вдалося
 3. 1. Праксиология та історія
  виведення, що продемонструвала практичні докази своєї доцільності, хоча її задовільна епістемологична характеристика залишається поки невирішеною проблемою. Досвід, з яким мають справу науки про людську діяльність, завжди являє собою складні явища. Відносно людської діяльності не можна ставити лабораторних експериментів. Ми не маємо можливості
 4. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  виводиться з досвіду. Цю позицію легко можна пояснити як перебільшену реакцію на крайнощі теології і помилкової філософії історії та природи. Метафізики прагнули інтуїтивно відкрити моральні заповіді, сенс історичної еволюції, властивості духу і матерії і закони, що керують фізичними, хімічними та психологічними подіями. Їх невловимі спекуляції безтурботно ігнорували повсякденне знання.
 5. 3. Апріорі і реальність
  виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему Піфагора. Ця теорема тавтологія, її дедуктивні результати складаються в аналітичному судженні. Проте ніхто не візьметься стверджувати, що
 6. 5. Принцип методологічної одиничності
  висновків, то повинні розглянути ці обмеження. Людське життя це безперервна послідовність одиничних дій. Але одиничне дію ні в якому разі не ізольовано. У ланцюжку дій існують зв'язки, що формують з неї дію більш високого рівня, націлене на більш віддалені результати. Кожна дія має два аспекти. З одного боку, це часткове дію в структурі
 7. 8. Концептуалізація і розуміння
  висновків. Виникає нерозв'язний конфлікт. Але його причина не в довільному поводженні з конкретним історичним явищем. Він виникає внаслідок наявності невирішених проблем в неісторичних науках. Припустимо, стародавній китайський історик повідомляє, що гріх імператора викликав катастрофічну посуху, але коли імператор спокутував свій гріх, знову пролився дощ. Жоден сучасний історик не прийняв би
 8. 10. Метод економічної науки
  виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно ніякого особливого досвіду, і ніякий досвід, яким би багатим він не був, не здатний розкрити їх
 9. 2. Логічний аспект полілогізма
  висновки, хоча і правильні з точки зору авторської логіки, але невірні з точки зору пролетарської, арійської або німецької логіки. І нарешті, має бути пояснено, до яких висновків повинна вести заміна хибних висновків автора на правильні висновки логіки критика. Всі знають, що подібних спроб не було і не буде. Далі, існує факт розбіжностей щодо життєво важливих проблем
 10. 2. Сенс ймовірності
  виведення значно ширше, ніж проблеми, складові область обчислення ймовірності. Тільки історичну першість математичної трактування могло призвести до упередження, що ймовірність завжди означає частоту. Інша помилка полягає у змішуванні ймовірності з проблемою індуктивного міркування, застосовуваного в природничих науках. Спроби замінити загальною теорією ймовірності категорію причинного
© 2014-2022  epi.cc.ua