Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Ефективність в довгостроковому періоді

У довгостроковому періоді в результаті міграції капіталів і інших факторів виробництва в рамках внутрішньої і міжгалузевої конкуренції формується тенденція беззбиткового функціонування підприємств, коли вони отримують нормальний прибуток, але економічна прибуток стає рівною нулю. На рис. 22.1 така ситуація характеризується становищем кривої середніх загальних витрат, коли підприємство не отримує прибутку, але й не несе збитків, тобто при максимізує прибуток обсязі виробництва фірма просто покриває свої витрати і отримує нормальний прибуток.
Однак описана картина довгострокової рівноваги не настільки ідеальна, як може здатися на перший погляд. Справа в тому, що існує цілий ряд ускладнюючих обставин, які викликають збої
в такому механізмі монополістичної конкуренції. Нерідко конкуренти не в змозі відтворити товари та надати послуги, які виробляються і опиняються вже закріпилися на цьому ринку підприємствами. Як приклад можна назвати вигідне місце розташування підприємства або наявність у нього патенту. Крім того, можуть існувати й фінансові бар'єри для вступу в галузь, а економічні прибутки не настільки значні, щоб йти на ризик інвестування капіталу. Нарешті, диференціювання виробників на основі їх розміщення та доступності може породити ситуацію тривалого функціонування підприємства в умовах отримання прибутку нижче нормального рівня або очевидних збитків, але яка забезпечує подальше існування даного роду бізнесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ефективність в довгостроковому періоді "
 1. 4 виробництва і витратами довгостроковому періоді
  Довгостроковий період відрізняється від краткосрочногоспособностью фірми вільно варіювати всі фак-тори, виробництва в довгостроковому періоді. У тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. В
 2. У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона
  У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як у короткостроковому періоді вона має позитивний нахил. Для того щоб розібратися в короткострокових еконо-вів коливаннях і відмінностях поведінки економіки в короткостроковому пери-оді від її функціонування на тривалих відрізках часу, ми повинні досліджувати як довгострокову, так і короткострокову криві
 3. 2.2. Сукупна пропозиція
  Сукупна пропозиція (AS) - це модель, що показує залежність між рівнем цін і реальним обсягом сукупного випуску, який виробники готові продати при кожному значенні рівня цін. Крива сукупної пропозиції (рис. 2.2): а) у короткостроковому періоді (при фіксованих цінах) являє собою пряму, паралельну осі Y, б) в довгостроковому періоді (при гнучких цінах)
 4. Ключові терміни
  Технологічна ефективність Економічна ефективність Виробнича функція Короткостроковий і довгостроковий періоди Постійні і змінні фактори Крива сукупного продукту (TP) Граничний продукт (MP) Середній продукт (AP) Закон спадної віддачі Постійні, змінні та сукупні витрати Граничні витрати (MC) Середні постійні витрати (AFC) Середні змінні
 5. Критерії поведінки монополіста
  Вони зводяться до наступних моментів: - підприємство повинно функціонувати принаймні беззбитково, бо в довгостроковому періоді мінімізація збитків стає неприйнятною; - монополію далеко не завжди влаштовує рівноважний стан в точці мінімуму на кривій довгострокових загальних витрат. Рівновага може бути досягнуто при обсязі випуску продукції, який відповідає або меншому, або
 6. Частина 5.
  Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації рият Зміна попиту в короткостроковому і довгостроковому періодах Так як фірми входять на ринок і залишають його в довгостроковому періоді, але не в короткостроковому, на різних часових інтервалах зміна попиту має різний ефект. Щоб переконатися в цьому, простежимо за наслідками зраді-ня попиту. Аналіз покаже динаміку реакції ринку, а також
 7. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді. Розглянемо рис. 13.7. На ньому зображені три криві середніх сукупних
 8. 10.3. Витрати фірми в короткому і тривалому періодах
  Для багатьох фірм розподіл витрат на постійні та змінні залежить від тимчасового інтервалу. Наприклад, компанія, що випускає автомобілі, не може за кілька місяців змінити число автомобільних заводів або їх потужність. Єдиний спосіб, за допомогою якого компанія може збільшити виробництво машин, - наймання додаткових робочих на вже існуючі підприємства. Таким чином, витрати,
 9. Довгостроковий період
  . Тепер припустимо слідом за Маршаллом, що зростання попиту на рибу викликаний більш довгостроковим фактором: зміною смаків. У цьому випадку, очевидно, «сили, якими регулюється пропозицію, розгорнуться повною мірою», тобто в галузь будуть притікати додаткову працю і додатковий капітал. Що станеться при цьому з питомими витратами виробництва, заздалегідь сказати важко. З одного боку,
 10. Рішення фірми про обсяг предложеніяв довгостроковому періоді
  У довгостроковому періоді, так само як і в краткос-РОЧНО, граничні витрати є важливішого-шим фактором, визначальним рішення фірми обоб'еме пропозиції. Згадайте, що крива довгостро-РОЧНО середніх витрат LAC і соответствующаякрівая граничних витрат LMC характерізуютіздержкі фірми в тому випадку, якщо фірма можетсвободно змінювати всі види своїх витрат, досягаючи, таким чином, найбільш низьких
 11. Відмінності підходів до аналізу економіки в довгостроковому і короткостроковому періодах представлені на рис.
  Відмінності підходів до аналізу економіки в довгостроковому і короткостроковому періодах представлені на рис. 32.8. Таким чином, кожна з двох різних теорій процентної ставки має свою, відмінну від іншої, область застосування. Розмірковуючи про детерминантах процентної ставки в довгостроковому періоді, слід мати на увазі теорію. Позику-них фондів, яка висуває на перший план значення схильності до
 12. У короткостроковому періоді і попит, і пропозиція нафти щодо нееластичні.
  У короткостроковому періоді і попит, і пропозиція нафти щодо нееластичні. Пропозиція невідповідно, потім} що відсутня можливість швидко змінити кількість розвіданих запасів; нафти і потужностей з її видобутку. Попит нееластичний, тому що споживачі уповільнено реагують на зміни ціни. Багато водіїв старих автомобілів ненаситно пожирають бензин, наприклад, будуть просто платити
 13. Довгострокові граничні витрати
  Існує також крива довгострокових предельнихіздержек, відповідна кривій долгосрочнихсредніх витрат (LAC). Про Крива довгострокових граничних витрат J (LMC) показує приріст витрат, пов'язаний-них з виробництвом додаткової оди-ниці продукції, в тому випадку, коли фірмасвободна змінювати всі види витрат оптималь-ним чином з метою мінімізації витрат. Між короткостроковими і
 14. На-проти, довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не
  На-проти, довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не впливає на обсяг пропозиції в довгостроковому періоді. У гол. 31 були представлені три теорії позитивного нахилу короткострокової кривої сукупність-ного пропозиції: теорія невірних уявлень про відносних цінах, теорія жорсткої заробітної плати і теорія негнучких цін. Оскільки з плином часу
 15. 77. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА У довгостроковому періоді
  Довгостроковий часовий інтервал являє собою часовий проміжок, величина якого достатня, щоб змогли відбутися зміни у виробничих потужностях підприємства. Особливість зміни витрат і витрат виробництва у довгостроковому періоді народжує необхідність аналізу цих витрат і витрат на основі довгострокових середніх і граничних витрат. Довгострокові середні витрати - це
 16. Всі існуючі Bi ринку фірми реагують на підвищення ціни збільшенням обсягу випуску.
  Всі існуючі Bi ринку фірми реагують на підвищення ціни збільшенням обсягу випуску. Так як крива пропозиції окремої фірми збігається з її кривої граничних! витрат, збільшення обсягу пропозиції усіма фірмами визначається їх кри-вимі граничних витрат. У новому рівновазі в короткостроковому періоді цін »молока перевищує середні сукупні витрати, отже, фірми получагаг
© 2014-2022  epi.cc.ua