Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

4.7.2. Підвищення конкурентоспроможності медичного підприємства


Всі зусилля у виробництві та управлінні повинні бути спрямовані на розвиток тих якостей підприємства або наданої послуги, які вигідно відрізняють вас від потенційних або реальних конкурентів. Головним при цьому має бути одне:
«вміння визначити і швидко і ефективно використовувати в конкурентній боротьбі свої переваги».
Недарма багато провідні підприємства сформулювали свої порівняльні переваги у вигляді гасел, правил, яких повинні дотримуватися всі працівники підприємства.
Для характеристики конкурентоспроможності підприємства виділяють чотири основні рівні, або ступеня, конкурентоспроможності підприємства.
Керівництво медичних підприємств першого рівня вважає, що технології або технічний рівень їх продукції чи послуг настільки незвичайний, або, принаймні, виділяється в кращу сторону в порівнянні з виробами конкурентів, а їх збутові підрозділи і служби маркетингу настільки потужні, що варто лише поставити споживачам те, що заявлено в рекламі, як споживачі будуть нескінченно щасливі. Будь-які додаткові зусилля на виробництві або в управлінні вони вважають надмірністю.
Підприємства другого рівня конкуренції прагнуть надавати послуги на рівні основних конкурентів, на основі запозичених технічних прийомів, технологій, методів організації. Вони набувають сировину і матеріали з тих же джерел, що і їх конкуренти, намагаються запросити на роботу фахівців з конкуруючих підприємств.
Підприємства, які виконують ці вимоги, зазвичай еволюціонують до третього рівня конкурентоспроможності. У них система управління активно впливає на виробничі системи, сприяє їх розвитку і вдосконалення. Успіх у конкурентній боротьбі дедалі стає функцією управління, мало не цілком залежить від якості, ефективності управління та організації медичного виробництва в найширшому сенсі. Це може бути і більш економічний апарат управління, і більш висока оперативність у прийнятті рішень, і краща мотивація працівників і т.п.
Компанії, яким вдалося досягти четвертого ступеня конкурентоспроможності, виявляються попереду конкурентів на багато років. Саме це забезпечує перспективний успіх підприємству на ринку, довготривале перевагу над конкурентами, тому що такі підприємства не тільки не прагнуть копіювати досвід інших організацій і навіть не просто хочуть перевершити найжорсткіші з існуючих тут стандартів.

Важливе значення для підвищення конкурентоспроможності підприємства має інформація про конкурентів. Для оцінки конкурентоспроможності підприємства необхідний певний обсяг статистичної інформації (Табл. 4.1.)
Таблиця 4.1.-Цілі і джерела формування інформації Стадії або цілі
Джерела або методи
1. Визначити найкращі показники роботи по найбільш важливих видах діяльності (на підприємствах-конкурентах і неконкурентним)
Професійні журнали, консультанти, зустрічі з фахівцями, річні звіти
2. Отримати більш повну інформацію на основі прямих контактів
Відвідування відібраних фірм невеликими міждисциплінарними групами робітників і службовців
3. Підготувати доповіді та повідомити всім про отримані результати
Узагальнення найбільш важливих результатів, визначення цільових нормативів показників роботи
4. Розробити і впровадити
план дій
Перетворення нормативів у обов'язкові до виконання мети виробничої діяльності, зміна практики і процедур досягнення цілей
Стадії або мети

Джерела або методи

1. Визначити найкращі показники роботи по найбільш важливих видах діяльності (на підприємствах-конкурентах і неконкурентним)

Професійні журнали, консультанти, зустрічі з фахівцями, річні звіти

2. Отримати більш повну інформацію на основі прямих контактів

Відвідування відібраних фірм невеликими міждисциплінарними групами робітників і службовців

3. Підготувати доповіді та повідомити всім про отримані результати

Узагальнення найбільш важливих результатів, визначення цільових нормативів показників роботи

4. Розробити і впровадити

план дій

Перетворення нормативів у обов'язкові до виконання мети виробничої діяльності, зміна практики і процедур досягнення цілей


Важливе значення у підвищенні конкурентоспроможності підприємства має вдосконалення взаємовідносин з постачальниками, консультантами.

Щоб знизити складність, усунути джерела невизначеності, зменшити конфлікти між своїм підприємством і постачальниками, потрібно перетворити їх на переговорах в однодумців і компаньйонів. Головне - якомога тісніше інтегрувати виробничі процеси постачальників з власними виробничими потужностями. Сутність нових взаємин з постачальниками полягає у вільному обміні інформацією, у великій кількості контактів і по самих різних напрямках, на різних рівнях управління, в залученні важливих постачальників до спільного вирішення загальних виробничих проблем, до спільних розробок нових виробів і до роботи над іншими спільними проектами.
Рекомендуємо налагодити службу консультантів за профілем роботи медичного підприємства. Це медичні працівники, які працюють в інших мед. установах, та направляючі пацієнтів в приватні кабінети та підприємства. Для цього можна застосовувати і матеріальний стимул, і спільне співробітництво в зборі медичного матеріалу, що використовується в наукових працях.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 1.
Яким чином реалізується на практиці принцип орієнтації діяльності медичного підприємства на досягнення конкурентоспроможності? 2.
Розкрийте принцип застосування системного підходу до формування структури організації медичного підприємства. 3.
Яким чином підвищується рівень гнучкості організаційної структури медичного підприємства? 4.
Яким чином оптимізується рівень спеціалізації виробництва? 5.
Від яких факторів залежить рівень стійкості організації? 6.
Чому підвищується роль планування в умовах ринкових відносин? 7.
Як визначається лімітна ціна? 8.
Що таке кон'юнктура? 9.
Розкрийте основні варіанти можливостей зростання організації. 10.
Які існують стратегії підвищення якості товарів і яка область їх застосування?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.7.2. Підвищення конкурентоспроможності медичного підприємства "
 1. Контрольні питання
  медичної установи? 3. Як визначаються загальні витрати на охорону здоров'я у проекті бюджету району? 4. Назвіть найважливіші моделі (методи) фінансування медичних установ. 5. Охарактеризуйте страхові відносини в охороні здоров'я. 6. Що служить нормативною базою медичного страхування? 7. Перерахуйте суб'єктів медичного
 2. 2.3.4. Позабюджетне фінансування
  медичного страхування це ефективне фінансове забезпечення первинної та вторинної медичної допомоги населенню, а також залучення додаткових ресурсів на забезпечення застрахованим додаткових видів медичної допомоги та поліпшення сервісних послуг. Обов'язкове медичне страхування (ОМС) регулюється Законом РФ «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації», є
 3. 2.1.4. Системи охорони здоров'я.
  Медичних наук, - Державний комітет санітарно-епідеміологічного нагляду РФ, - що знаходяться в державній власності лікувально-профілактичні та науково-дослідні установи, освітні установи, - фармацевтичні підприємства та організації, аптечні, санітарно-профілактичні установи , установи судово-медичної експертизи, служби
 4. Види послуг медичного закладу
  медичної послуги полягає в тому, що вона забезпечує життєво важливі для людини функції, і при цьому зберігає свою економічну сутність, будучи протікає процесом праці. При цьому, медична послуга - це захід, спрямований на профілактику захворювань, їх діагностику та лікування, має самостійне закінчене значення. Розрізняють детальну, просту, і комплексну
 5. Глава XXI Чого не повинен робити уряд
  підвищення конкурентоспроможності Америки. Ми з цим не згодні. Багато чого з того, що пропонується, націлене зовсім на інші проблеми, не працюватиме, приведе до безглуздої витрати ресурсів і тільки погіршить ситуацію. З усіх речей, які найбільш часто радять зробити уряду, в цьому розділі ми розповімо про п'ять, які, на нашу думку, не потрібно робити для підвищення
 6. Глава III Продуктивність
  підвищення рівня життя та збереження позицій світового економічного лідера також можна сформулювати у трьох словах: підвищення продуктивності праці. На жаль, темпи зростання продуктивності праці в США були протягом останніх десятиліть абсолютно незадовільними. У цьому розділі ми розглянемо такі групи проблем: - зв'язок між продуктивністю і конкурентоспроможністю;
 7. 24.1 Реформування в охороні здоров'я
  підвищення якості медичної допомоги; - розвиток високоспеціалізованих видів медичної допомоги; - оптимізація існуючих і впровадження нових організаційно-господарських форм діяльності медичних організацій в умовах бюджетно-страхового фінансування галузі та формування ринку медичних послуг за участю недержавних медичних установ. Наприклад, Програма
 8. Д. Грейсон молодший, К. О'Делл. Американський менеджмент на порозі XXI століття, 1991
  підвищення якості, конкурентоспроможності, загальної ефективності виробництва американських промислових фірм зіткнулися з запеклої конкуренцією на світовому ринку. Пропоновані авторами удосконалення можуть бути використані на підприємствах нашої країни в умовах повного госпрозрахунку. Для фахівців з управління, директорів підприємств, працівників міністерств і
 9. 4.14. Планування як функція управління медичним підприємством
  підвищення конкурентоспроможності товару і формулювання цілей? 6. На які властивості слід особливо звертати увагу при розгляді процесу планування як системи? 7. Чому слід застосовувати структурний підхід до планування? 8. З яких підсистем складається внутрішня структура системи планування? Який зміст підсистем? 9. З яких робіт складається процес розробки планів?
 10. Предмет бухгалтерського обліку
  медичного і не медичного характеру. Об'єктами бухгалтерського обліку є господарські засоби, їх джерела та господарські процеси. Рис. 7.3.-Господарські засоби Засоби праці переносять свою вартість частинами на виконану послугу і таким чином сприяють ходу виконання послуги (будівля медичного закладу, медичне обладнання, господарський
 11. Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації
  медичного страхування. В обов'язки зазначеного Фонду входить розробка правових, економічних та організаційних основ медичного страхування, а також посилення зацікавленості та відповідальності різних осіб в питаннях забезпечення охорони здоров'я працівників. Фонд має дворівневу структуру - федеральний фонд і незалежні територіальні фонди. Бюджет Фонду щорічно затверджується законом
 12. 4. Конкурентоспроможність фірми
  конкурентоспроможності. Все більшу актуальність ця проблема набуває для російських підприємств, насамперед у тих сферах економіки, де починає формуватися конкурентне середовище , - у роздрібній торгівлі, громадському харчуванні, харчової промисловості, збірці і продажу персональних комп'ютерів та ін Конкурентоспроможність фірми - це її реальна і потенційна здатність виготовляти і
 13. 24.4. Призначення і методи медичного страхування в Російській Федерації
  підвищення ступеня охорони праці та здоров'я на підприємствах, здорового способу життя громадян; 5) моніторингу - оцінка якості медичних послуг і в кінцевому рахунку праці медичних працівників; 6) розмежування відповідальності - встановлюються межі фінансової відповідальності між фондами ОМС і бюджетом; 7) ефективності - передбачає оптимізацію використання наявних
 14. Поняття конкурентоспроможності фірми
  конкурентоспроможною на місцевому або національному ринку і не бути такою на регіональному і тим більше на світовому. Теорія конкурентоспроможності фірми і її конкурентних переваг розроблена в працях А. Сміта, Д. Рікардо, Е. Хекшера, Б. Оліна та ін (см, гл. 33). Однак нові тенденції в розвитку світової економіки зажадали перегляду ортодоксальних поглядів. В останнє десятиліття найбільш
 15. Терміни і поняття
  підприємства (фірми) Конкурентні переваги Повне товариство Товариство на вірі Товариство з обмеженою відповідальністю Акціонерне товариство Виробничий кооператив Унітарна підприємство Споживчий кооператив Громадські та релігійні організації (об'єднання) Фонд Індивідуальний підприємець Конкурентоспроможність фірми Модель п'яти сил (напрямів)
 16. 2.2.1. Види медичних установ
  медичні центри, - установи швидкої медичної допомоги, - заклади переливання крові, - установи охорони материнства і дитинства, - санаторно-курортні заклади. Лікарняні установи діляться на дільничні, районні, міські, дитячі та дорослі, обласні (крайові, окружні) дитячі та дорослі. Крім того, виділяються спеціалізовані лікарняні
 17. Функція ціни на медичну послугу
    медичної послуги порядок її оцінки у вартісному вираженні виконує певні функції. Як і сама послуга, ціна на послугу складається з декількох частин. Але при цьому ціна повинна відповідати конкретним важливість справ і виконувати певні функції, серед яких можна виділити: а) відтворювальну; б) доведення фінансових коштів до медичних закладів; в) облікову;
 18. Глава XXIX Все залежить від нас
    підвищення
© 2014-2022  epi.cc.ua