Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

4.7.1. Зміст і види конкуренції


Сучасний ринок медичних послуг поки не представляє собою організовану, сплановану і збалансовану систему, яка повинна забезпечувати підприємцям свободу при виборі виду та обсягу продукції, а споживачам надає незалежність при покупці медичних товарів і послуг . Ринковий механізм повинен забезпечувати взаємозв'язок формування попиту і реалізації пропозиції. Це сталося тому, що в основному організацією медичних підприємств займаються медичні працівники. Звичайно, вони краще знають, що необхідно для продуктивної роботи своєї організації. Але їм часто бракує економічних знань і організаторського досвіду. Внаслідок цього виникає дисбаланс між виробництвом послуги і здатністю реалізувати свою послугу на ринку, правильно оцінити її.
Господарюючі суб'єкти виходять зі своїми товарами на ринок. Ринок - це спільнота господарюючих суб'єктів.
Таким чином, ринок вводить такі поняття:
- товар - продукт діяльності (включаючи роботи, послуги), призначений для обміну;
- товарний ринок - сфера обігу товарів;
- господарюючі суб'єкти - займаються діяльністю щодо виробництва, реалізації чи придбання товарів приватні, державні, муніципальні чи інші підприємства, акціонерні товариства, спілки, асоціації, пользующие правами юридичної особи, громадяни займаються самостійною підприємницькою діяльністю;
- домінуючі положення - виключне положення суб'єкта господарювання на ринку певного товару, що дає йому можливість чинити вирішальний вплив на конкуренцію, ускладнювати доступ туди іншим суб'єктам господарювання чи іншим способом обмежувати свободу їх економічної діяльності. Не може бути визнано домінуючим становище господарюючого суб'єкта, частка якого на ринку менше 35%;
- конкуренція - змагальність господарюючих суб'єктів, коли їхні спільні дії ефективно обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови обігу товарів на даному ринку і стимулюють виробництво тих товарів, які потрібні споживачеві. Конкуренція - це економічна боротьба між підприємцями за кращі умови господарювання: за найбільш вигідні умови виробництва і реалізації продукту і отримання максимального доходу. Конкуренція являє собою ефективно діючий механізм змагання на ринку. Саме дія механізму конкуренції змушує всіх учасників ринкового господарства не зупинятися на досягнутому, а перебувати в постійному пошуку нових можливостей. Конкуренція діє як примусова сила, змушуючи підприємців боротися за збільшення прибутку на капітал шляхом пошуку нових форм і методів виробництва, використання новітньої технології, нових способів організації та управління.
Медичні підприємства зустрічаються на ринку для того, щоб реалізувати свою продукцію з метою отримання прибутку і задоволення свого попиту.
Виробник викидає на ринок новий вид товару більш високої якості, встановлює більш високу ціну і стимулює інших виробників переналагоджувати своє виробництво, випускати добре зарекомендував себе товар, послуги. При цьому ціни знижуються. При насиченні ринку вони стабілізуються на певному рівні. Якщо продукція не буде користуватися попитом, то ціни можуть знизитися нижче собівартості. Ціни несуть інформаційний імпульс від виробника до споживача. Через коливання ринкових цін навколо вартості встановлюється рівень цін, при якому спостерігається рівність попиту та пропозиції на товар. Однак в умовах ринку конкуренція збиває рівновагу між попитом і пропозицією і створює нову ринкову ситуацію.
Існують чотири несхожі ринкові ситуації.
1) Чиста конкуренція. У цій ситуації існує дуже велика кількість фірм, що виробляють стандартизований продукт (артроскопія). Нові фірми легше входять у галузь.
2) Чиста монополія. Для неї характерна наявність однієї фірми, яка є продавцем продукту або послуги. Проникнення в реалізацію цих послуг іншими фірмами заблоковано, наприклад авторським правом.
3) Монополістична конкуренція характеризується порівняно великою кількістю продавців, які виробляють диференційовані продукти (мініабортов, штучне запліднення). Диференціація є основою для створення сприятливих умов продажу та оновлення продукції. Входження в галузь з монополістичною конкуренцією досить просте.
4) Олігополія, яка відрізняється невеликою кількістю продавців; продукти можуть бути стандартизовані (виробництво медикаменту) або диференційовані (виробництво хірургічного інструментарію). Вступ у галузь - справа дуже складна.
Ті структури, які відхиляються від основних моделей, можуть бути названі «недосконалою конкуренцією».
Таким чином, ринковий механізм складається із безмежного розмаїття ринкових структур, найбільш типові з них - це чиста монополістична конкуренція.
Ринок допомогою трьох ринкових механізмів - конкуренції, попиту та пропозиції, ціноутворення - наводить систему господарства в рух і дає стимули для подальшого розвитку. Ринок «змушує» господарюючих суб'єктів вступати в конкурентні відносини і постійно підтримувати конкуренцію між ними. Дія ринкового механізму стимулює підприємців безперервно створювати нові продукти.
Існують дві основні групи методів конкуренції: цінові та нецінові.
Цінова конкуренція являє собою суперництво підприємства за отримання додаткового прибутку на основі зменшення витрат виробництва і реалізації певної продукції, зниження цін на цю продукцію без зміни її асортименту і якості.
Нецінова конкуренція включає:
а) зміна властивостей продукції, наприклад медичний масаж із застосуванням ароматичних масел і (або) псіхорелаксірующей музики;
б) надання продукції якісно нових властивостей, наприклад застосування замість класичного медичного масажу - східного масажу «Юмейхо»;
в) створення нової продукції для задоволення тих же потреб (передопераційнапідготовка хребта для корекції сколіотичної деформації) ;
г) створення нової продукції для задоволення потреб, що не існували раніше;
д) вдосконалення послуг, супутніх товару (демонстрація, установка, гарантійний ремонт та ін
);
В умовах сучасної ефективної конкуренції у сфері медичних послуг спостерігається переважання нецінових методів конкуренції над ціновими. Основу суперництва між ЛПУ становить боротьба за диференційований попит. Розробляючи стратегію і тактику поведінки на ринку, підприємство насамперед стурбоване розробкою послуги, яка за своїми споживчими якісним параметрам відповідає запитам споживачів. Розробляючи економічну політику, підприємство орієнтується передусім на облік динаміки споживчих очікувань. А вже в рамках цього визначає шляхи зниження витрат і зменшення ціни.
Розрізняють три типи конкурентної поведінки: креативний, пристосовницький, що забезпечує. При креативному поведінці система дій конкурентів складається із заходів, що спрямовуються на створення нових ринкових відносин, які забезпечували б перевагу над суперниками (нова продукція, технологія, організація виробництва, нові методи розподілу та збуту).
Пристосовницький поведінка складається в обліку інноваційних змін і в спробах попередження дій суперників, пов'язаних з модернізацією виробництва. Підприємець прагне насамперед до копіювання в можливо більш стислі терміни досягнень своїх суперників.
Забезпечувала (що гарантує) конкурентна поведінка засноване на прагненні підприємців до збереження і стабілізації на тривалу перспективу досягнутих позицій на ринку за рахунок підвищення якості продукції, видозміни асортиментного набору продукції, надання додаткових послуг, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням. Забезпечує поведінку застосовується звичайно в тому випадку, коли підприємець не має можливості суттєво змінювати виробничу і комерційну програми і має слабкими інноваційними потенціями.
Всі дії фірми в кінцевому підсумку підпорядковані конкурентної стратегії. 2.
Конкурентна стратегія - це концепція і підпорядковується їй система дій фірми, спрямованих на досягнення її кінцевих цілей. Спочатку кінцевою метою будь-якої фірми була монополізація ринку товару для максимізації доходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.7.1. Зміст і види конкуренції "
 1. Лекція 8 Тема: РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  види конкуренції та механізм їх дії; - аналізуються втрати від недосконалої конкуренції і антимонопольне
 2. Тема 5 Конкуренція і монополія
  види конкурентної поведінки фірм. Ринок досконалої конкуренції. Недосконала конкуренція. Монополія: поняття, походження, типи; олігополія, монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації. Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної
 3. Терміни і поняття
  конкуренції: видова, функціональна, межфирменная, внутрішньогалузева, міжгалузева, сумлінна, недобросовісна, досконала, недосконала Види конкурентних структур : досконала конкуренція, монополії, монопсонії, олігополії, дуополии, монополістична конкуренція Методи і засоби конкурентної боротьби Монополія: природна і штучна Переваги і недоліки конкуренції
 4. Питання до іспиту
  зміст і форми. 8. Можливі системи організації економічного життя суспільства. Особливості традиційної, командної та ринкової економічних систем. 9. Сучасна ринкова економіка і особливості її різних моделей. 10. Товарне виробництво. Трудова теорія вартості та теорія граничної корисності про властивості товару. 11. Умови виникнення та сутність ринку. Роль приватної
 5. Контрольні питання
  змістом державного (муніципального)
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  зміст закону пропозиції? 3. Дайте визначення закону попиту та пропозиції і проаналізуйте його взаємозв'язок з законами попиту і пропозиції. 4. Який механізм дії закону спадної прибутковості і як він впливає на зміст цього закону? 5. Назвіть основні фактори, що впливають на попит і цінову еластичність попиту. 6. Які основні недоліки закону, сформульованого Ж.Б.
 7. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  зміст стратегії і тактики
 8. Глава 9. Підприємництво і акціонерна власність
  зміст підприємництва, а також соціально-економічну природу акціонерної
 9. Терміни і поняття
  конкуренція Монополістична конкуренція Монополія Монопсония Олігополія Економічна невизначеність і ризики Недосконалості
 10. Контрольні питання
  види? 3. Чим відрізняється монополія від монопсонии? 4. Що таке економічний ризик і економічна невизначеність? 5. У чому полягають основні недосконалості ринку? 6. Що таке економічні блага? 7. Що таке інвестиції і заощадження? 8. Що таке попит і пропозиція на ринку праці? 9. Що таке безробіття? 10. Що таке фінансовий ринок і яка його структура? 11. Що
 11. Основні терміни і поняття
  конкуренції, сумлінна та недобросовісна конкуренція, монополія, штучна монополія, природна монополія, монопольно висока і монопольно низька ціна, олігополія, монополістична конкуренція, монопсония, цінова дискримінація, економічна шкода монополій, індекс Харфінделла-Хіршмана, домінуюче становище на
 12. Висновки
  змістом дуже суперечлива: з одного боку, прагнення до свободи і незалежності, з іншого - до об'єднання зусиль в конкурентній боротьбі. 3. Види конкуренції надзвичайно різноманітні: функціональна, видова, міжгалузева, внутрішньогалузева, межфирменная, сумлінна та недобросовісна, досконала і недосконала (монополії, монопсонії, дуополии, олігополії, монополістична
 13. Запитання для самоперевірки
  види конкурентних структур ви знаєте? Які критерії можна запропонувати для оцінки різних структур ринку? 4. Що з переліченого нижче є ознакою тільки абсолютно! конкуренції: а) фірма не має ринкову владу, б) фірма максимізує прибуток; в) фірма отримує прибуток в довгостроковому періоді? 5. Монополістична конкуренція характеризується тим, що: а) фірми не
 14. Запитання для самоперевірки
  види конкурентних структур ви знаєте? Які критерії можна запропонувати для оцінки різних структур ринку? 4. Що з переліченого нижче є ознакою тільки абсолютно! конкуренції: а) фірма не має ринкову владу, б) фірма максимізує прибуток; в) фірма отримує прибуток у довгостроковому періоді? 5. Монополістична конкуренція характеризується тим, що: а) фірми не
 15. 4. Реформувати антитрестове регулювання
  зміст конкуренції. Американські фірми, що визначаються як "великі" за діючими критеріями концентрації капіталу, можуть виявитися крихітними в порівнянні з конкурентами на світовому ринку. Угоди про спільне виробництво визнаються законними між "Дженерал Моторс" і "Тойота", але не між "Дженерал Моторс" і "Фордом". Впровадження на ринки, не пов'язані з основною продукцією, змінює
 16. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
    види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 17. Контрольні питання
    утримання державного внутрішнього боргу? 2. Поясніть призначення державних цінних паперів. 3. Розкажіть про структуру державного боргу Російської Федерації. 4. Дайте характеристику методам управління внутрішнім державним боргом. 5. Охарактеризуйте основні види емісії державних боргових зобов'язань Російської
 18. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
    конкуренції. Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкуренція - це динамічний, що прискорює рух процес. Він служить кращому забезпеченню ринку товарами. Конкуренція
© 2014-2022  epi.cc.ua