Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

24.1 Реформування в охороні здоров'я


З 1993 р. відповідно до чинного законодавства відбувається поетапне реформування систем організації, фінансування та управління охороною здоров'я на основі програмно-цільових методів планування з поступовим впровадженням механізму медичного страхування.
В даний час модель фінансового забезпечення охорони здоров'я включає бюджетні ресурси, ресурси фондів обов'язкового медичного страхування (ОМС), фондів медичних страхових організацій та інші джерела (рис. 24.1).

Реформа передбачає розробку і реалізацію на регіональному, міському рівнях цільових програм забезпечення населення медичною допомогою.
Провідними напрямами таких програм визначені:
- забезпечення гарантованих обсягів і підвищення якості медичної допомоги;
- розвиток високоспеціалізованих видів медичної допомоги;
- оптимізація існуючих і впровадження нових організаційно-господарських форм діяльності медичних організацій в умовах бюджетно-страхового фінансування галузі та формування ринку медичних послуг за участю недержавних медичних установ.
Наприклад, Програма забезпечення медичною допомогою населення Москви на 1996-1997 рр.. містила кілька найважливіших блоків (цільових програм).
1. Державне гарантування населенню медичного забезпечення на основі щорічно певних цільових медичних програм для окремих категорій населення за медичними показаннями, що фінансуються з міського бюджету. Джерелами фінансування таких програм є кошти міського бюджету, фінансові ресурси адміністративних округів, позабюджетні кошти міської адміністрації та ін
2. Гарантована медична допомога, здійснювана за системою обов'язкового медичного страхування для забезпечення дитячого та дорослого населення амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомогою.
При цьому витрати для різних категорій населення склали в 1998 р. для працюючих громадян 339,8 тис. руб., Непрацюючих - 458,9 тис. руб.
Фінансування медичної допомоги визначається за no-душовим нормативам, розмір яких залежить від фінансових можливостей територіальних бюджетів. Так, в Москві надходження подушним нормативів на працюючих і непрацюючих громадян мало наступне співвідношення: 1996 р. 1:0,76 проти 1:1,04 в 1995 р. і 1:1,31 в 1994р.
Джерела фінансування цього блоку - кошти обов'язкового медичного страхування, що складаються з страхових внесків підприємств та інших юридичних осіб, бюджетні платежі за непрацююче населення та інші надходження.
3. Недержавні форми медичного забезпечення населення - добровільне медичне страхування та приватна медична практика.
Відповідно до бюджетної класифікації консолідованого бюджету на 1999 р. передбачено виділення на витрати охорони здоров'я і фізичну культуру 82280,5 млн. руб., Або близько 7% всіх витрат консолідованого бюджету. *
* З них 1,7% - витрати федерального бюджету і 13% - видатки бюджетів територій.
У фінансуванні та управлінні охороною здоров'я існує велика кількість проблем, які потребують вирішення. Так, фінансові ресурси, спрямовані в галузь в даний час, не принесли відчутного підвищення якості медичної допомоги, не створена конкуренція на ринку медичних послуг, не змінена система оплати праці медичних працівників, не подолано роз'єднаність дій структур, відповідальних за здоров'я населення, не відповідає сучасним вимогам матеріально-технічна база медичних установ.
Необхідно подальше реформування систем функціонування та фінансування охорони здоров'я із залученням механізму медичного страхування, яке передбачає наступний порядок фінансової взаємодії суб'єктів у системі обов'язкового медичного страхування (ОМС):
1) платники (підприємства, організації та інші господарюючі суб'єкти) перераховують страхові платежі на ОМС до фондів (федеральний і територіальні) медичного страхування;
2) органи виконавчої влади перераховують платежі на ОМС непрацюючого населення два рази на місяць у розмірі 1/6 квартальної суми коштів, передбаченої в територіальному бюджеті;
3) територіальний фонд щомісяця перераховує на рахунки страховиків ОМС кошти для оплати медичних послуг з урахуванням середньодушових нормативів і кількості застрахованих.

Страховики здійснюють оплату, перевіряють обгрунтованість рахунків за медичну допомогу, контролюють обсяг, терміни і якість її надання;
4) оплата рахунків-фактур медичних установ проводиться щомісячно в режимі «аванс - остаточний розрахунок». Остаточний розрахунок здійснюється відповідно до фактично виконаними обсягами медичної допомоги. У разі необхідності проводиться взаєморозрахунок за раніше авансованих засобів.
На додаток до обов'язкової (державної) системі медичного страхування діє додаткова система добровільного медичного страхування, організована, як правило, на «змішаної», акціонерній формі власності. Функціонує вона на комерційних засадах, на яких побудовані страхові тарифи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24.1 Реформування в охороні здоров'я "
 1. Контрольні питання
  реформування охорони здоров'я в РФ? 2. Як складається індивідуальний кошторис медичної установи? 3. Як визначаються загальні витрати на охорону здоров'я у проекті бюджету району? 4. Назвіть найважливіші моделі (методи) фінансування медичних установ. 5. Охарактеризуйте страхові відносини в охороні здоров'я. 6. Що служить нормативною базою медичного страхування? 7.
 2. § 57. Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX - початку XXI в.
  Реформування економічної власності. Роздержавлення. Приватизація. Модифікація основних рис капіталізму. Тенденції розвитку продуктивних сил. Тенденції розвитку техніко-економічних відносин. Тенденції розвитку відносин власності. Тенденції розвитку господарського
 3. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  реформування прибуткового податку виходячи з динамічних економічних умов. Платниками прибуткового податку є фізичні особи: громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають або не мають постійного місця проживання в РФ. Слід зазначити, що в законодавстві нерідко розрізняється оподаткування осіб, які мають постійне місце проживання в РФ (не менше 183 днів у
 4. 26.2. Особливості планування і фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
  реформуванні армії та інших військових формувань заморожувало їх громіздку структуру, яка не відповідала як реальним економічним можливостям країни, так і зміни військово-стратегічної ситуації. Це зумовило об'єктивну необхідність у проведенні військової реформи в Російській Федерації. Метою військової реформи в Росії стало створення принципово нової системи взаємодії
 5. § 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В КІНЦІ XX СТОЛІТТЯ
  реформування державної власності іменують приватизацією (від лат . privatus - приватний). Чи означає це, що державні підприємства, засоби транспорту, житлові будівлі та інше майно передаються (або продаються) тільки окремим особам? Так, напевно, могло б бути тільки в умовах класичного капіталізму, але і це малоймовірно, оскільки у держави тоді не було
 6. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  реформування цього макрорегулятора одночасно передбачає перетворення абсолютно централізованого державного бюджету. За роки економічних реформ відбулися деякі зміни у бюджетній політиці Російської Федерації. Про це южно судити з даних про консолідований бюджет (Феде-1ьном та місцевих бюджетах), наведеним у табл. 17.2. З самого початку реформування
 7. 4.Оценка федерального бюджету з позицій вирішення головних завдань соціально -економічного розвитку Російської Федерації в 2002 р. та у середньостроковій перспективі
  охорону здоров'я, ЗМІ) 20,0 20,9 +0,9 Фінансова допомога бюджетам інших рівнів 18,3 18,5 +0, 2 Інші витрати та цільові бюджетні фонди 2,0 1,7 -0,3 Найбільш значимі зміни в структурі витрат бюджету 2002 р. - це збільшення частки витрат на соціальні потреби і міжнародну діяльність за рахунок зменшення частки витрат на безпеку держави і підтримку
 8. 1. Плоди интервенционизма
  охорони здоров'я. Йому не спадає на думку, що можна навести вагомі аргументи на користь скорочення державних витрат і зниження тягаря оподаткування. Поборники урізання бюджету в його очах є просто-напросто захисниками очевидно несправедливих інтересів багатих. При існуючих ставках прибуткового податку і податку на спадщину резервний фонд, з якого інтервенціоністи
 9. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання обумовлена відсутністю сучасної літератури з даної теми. Для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», бухгалтерів і
 10. ПЕРЕДМОВА
  охорона здоров'я, освіта, органи адміністративного управління та ін При підготовці навчального посібники використовувалися нормативні документи, що регулюють функціонування організацій невиробничої сфери, сучасні методичні прийоми і способи кількісного і якісного аналізу господарської діяльності. Всі методики аналізу проілюстровані численними умовними прикладами,
© 2014-2022  epi.cc.ua