Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

4.11.6. Аналіз фонду праці та заробітної плати

У ринкових умовах господарювання підприємствам надано велику свободу у використанні трудових ресурсів та визначенні форм і розмірів оплати праці співробітників. Співробітники ж, в свою чергу, досить вільно можуть вибирати підприємство, на якому їм будуть запропоновані найбільш привабливі умови, причому чи не у всіх випадках на першому місці при прийнятті ними рішення про працевлаштування буде стояти розмір оплати праці.
Оплата праці - це виражена в грошовій формі частка праці співробітника, вкладеного ним при створенні продукції підприємства. Ця частка виплачується співробітнику, і він одноосібно розпоряджається цими коштами.
Заробітна плата всіх працівників підприємства у сумі дає показник ФЗП (фонду заробітної плати), який займає чималу частку у витратах підприємства. Залежно від галузевої приналежності, індивідуальних особливостей діяльності підприємства і політики керівництва в області виплат співробітникам частка витрат на ФЗП може коливатися від декількох відсотків до половини загальної суми витрат підприємства. Це чимала величина, тому аналіз цієї статті витрат підприємства так важливий.
Велике значення має також аналіз використання фонду робочого часу співробітниками. Всі робочий час можна поділити на декілька категорій:
відпрацьований оплачений (крім часу, відпрацьованого протягом робочого дня за графіком, це може бути час понаднормових робіт, роботи у вихідні та святкові дні і т.п .);
невідпрацьований оплачений (вимушені простої, щорічні відпустки, тимчасова непрацездатність тощо);
невідпрацьований неоплачене (прогули, запізнення і т.п.).
Від того, до якої категорії відноситься робочий час, залежить спосіб оплати і, в кінцевому підсумку, те, до якого типу витрат ці суми будуть віднесені (згідно з російським законодавством деяка частина цих витрат до складу собівартості не включається і відноситься на чистий прибуток підприємства).
Зазвичай частка таких витрат невелика, але і вона вельми невигідна для підприємства.
Крім заробітної плати, що виплачується співробітникам у грошовій і натуральній формі (оклади, премії та винагороди регулярного характеру, компенсаційні виплати за шкідливі умови праці, позаурочні роботи тощо), витрати підприємства, пов'язані з оплатою праці, включають оплату невідпрацьованого часу й одноразові виплати, а також різні обов'язкові відрахування. Всі ці витрати формують показник ФОП.
Розрізняють дві основні форми оплати праці: погодинну, при якій заробітна плата співробітника залежить від кількості відпрацьованого часу, і відрядну, при якій заробіток залежить від кількості виробленої продукції. Крім того, на різних підприємствах можуть застосовуватися різні їх комбінації і різновиду. Як і для повних витрат, в повному обсязі ФЗП підприємства можна виділити її постійну складову, яку можна ототожнити із заробітною платою співробітників, що працюють погодинно, і змінну частину, залежну від виробітку робітників-відрядників. Співвідношення змінної і постійної частин на підприємствах різних галузей може сильно варіювати, і так само, як у випадку, коли мова йшла про змінних і постійних витратах на виробництво, їх ставлення завжди менше одиниці, оскільки на будь-якому підприємстві частина співробітників (принаймні, адміністративний і обслуговуючий персонал) працює з погодинною умовами оплати праці.
Широке поширення отримали преміальні і прогресивні різновиду двох основних форм оплати праці. Так, відрядно-преміальна форма передбачає, що до прямій відрядній оплаті додається премія за досягнення певного рівня виробітку, відрядно-прогресивна - що при виконанні нормованих завдань наднормативна продукція оплачується за вищими розцінками, а при почасово-преміальною системою до заробітної плати за відпрацьований час додається премія за якість роботи або досягнуті результати.

Корисну інформацію для оперативного управління виробництвом дає аналіз виконання норм виробітку та використання робочого часу. Норми виробітку встановлюються технологічними підрозділами підприємств або вищестоящими органами, відповідальними за нормування. Зрозуміло, не для кожного виду діяльності можливе нормування, але для промислових підприємств, що випускають серійну продукцію або надають стандартизовані послуги, норми виробітку мають вирішальне значення в процесі діяльності. Нормування встановлює норми витрати ресурсів (матеріальних і трудових) на виготовлення одиниці випуску, а також на окремі операції в ході технологічного процесу. Нормування робочого часу та оплати праці співробітників при виконанні ними стандартних виробничих операцій зустрічалося нам в прикладах 3.1, 3.3 і 4.11. Нормування лежить в основі визначення розміру заробітної плати виробничих робітників в більшості галузей народного господарства.
Аналіз фонду оплати праці проводять за тим же планом, що і аналіз інших видів витрат: у порівнянні з нормативною або плановою величиною або в порівнянні з попереднім звітним або базовим періодом. При яскраво вираженої сезонності в діяльності підприємства буде корисним проводити порівняння з аналогічним періодом минулих років. Наприклад, для підприємства з виробництва сільськогосподарської продукції "піком" діяльності є літні місяці і вересень, для готелю на гірськолижному курорті - сезон з січня по березень. Аналіз проводиться за категоріями працюючих і по підрозділах. У результаті аналізу виявляються тенденції зміни і причини перевитрати або недорасхода ФОП щодо нормативних або планових значень.
При аналізі даних, що стосуються фонду оплати праці та використання робочого часу, широко використовуються різні індексні показники.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.11.6. Аналіз фонду праці та заробітної плати "
 1. ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ
  аналіз складу і структури фонду заробітної плати; визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; вивчення динаміки заробітної плати і доходів працівників; визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; вивчення диференціації працівників за розміром заробітної плати. Статистичні органи повинні надавати інформацію,
 2. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  аналіз трудових ресурсів слід розглядати як найважливіший об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації, якість проведених досліджень, створення високих технологій та інтелектуальних продуктів, здатних забезпечувати науково-технічний
 3. 32. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу використання фонду заробітної плати складається таблиця його динаміки, в якій враховуються всі категорії персоналу (робітники, службовці, фахівці, персонал транспорту, торгівлі, громадського харчування і т. д.) . За цією таблицею можна судити про абсолютні відхиленнях у використанні фонду заробітної плати. Однак абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду заробітної
 4. Питання 33. Середній рівень заробітної плати
  фонду заробітної плати, що представляє собою пряму заробітну плату або годинний фонд заробітної плати (ФЧЗП). До складу фонду годинної заробітної плати входять компоненти оплати за змінним розцінками, тарифними ставками, премії, компенсації та доплати, що нараховуються за відпрацьовані людино-години, при нормальній тривалості робочої зміни. Середня годинна заробітна плата розраховується за
 5. Теорія фонду заробітної плати
  фонду заробітної плати. Ця теорія використовувалася для пояснення заробітної плати як ринкової (короткострокової) ціни праці, на відміну від природної ціни праці, яку «класики» прив'язували до прожиткового мінімуму, посилаючись на те що тривале відхилення рівня зарплати від такого мінімуму буде компенсуватися через динаміку народонаселення: за рахунок збільшення смертності - при зарплаті нижче
 6. Питання 31. Статистика оплати праці. Форми і системи оплати праці
  аналіз складу і структури фонду заробітної плати; 3) визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; 4) аналіз динаміки заробітної плати і доходів працівників; 5) визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; 6) аналіз диференціації працівників за розміром заробітної плати. Розрізняють дві форми оплати праці: 1) відрядна
 7. Питання 34. Аналіз динаміки середнього рівня оплати праці. Аналіз диференціації працюють за наймом за рівнем оплати праці
  праці залежно від зміни двох факторів: 1) зміни зарплати у різних категорій працівників; 2) структурних змін у складі працюючих. Індекс змінного складу середнього рівня заробітної плати розраховується за формулою: {foto115} де f0 і f1 - середня заробітна плата за категоріями персоналу в базисному і звітному періодах; T0 і T1 - середньооблікова чисельність
 8. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  аналізу. Значення аналізу праці та заробітної плати обумовлюється необхідністю постійного визначення резервів поліпшення якості роботи закладів охорони здоров'я, підвищення ефективності використання робочої сили та ефективності витрачання бюджетних коштів, що виділяються на оплату праці працівників системи охорони здоров'я. Далі аналіз праці та заробітної плати проводитиметься на прикладі
 9. Контрольні питання
  заробітної плати в ринковій економіці Росії, їх причини та шляхи подолання? 2. Які роль і методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 10. 41. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
  праці. Під працею в широкому сенсі розуміється: 1) оплата праці робітників різних професій; 2) оплата праці різнопрофільних фахівців - юристів, лікарів, стоматологів, викладачів. 3) оплата праці працівників дрібних підприємств - перукарів, водопровідників, майстрів по ремонту телевізорів і безлічі різних торговців - за трудові послуги, надані при реалізації їхньої ділової
 11. 19.3. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ ВИДИ
  праці: реальна погодинна заробітна плата зростає приблизно такими ж темпами, як продуктивність праці, тобто обсяг виробництва на одного робітника. Висновок: реальний дохід (загальний заробіток) на одного робочого безпосередньо залежить від обсягу виробництва на одного робітника. Чим більше обсяг виробництва на годину, тим більше реальний дохід на кожну відпрацьовану годину. Візьмемо простий випадок
© 2014-2022  epi.cc.ua