Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

30.1. Економічний розвиток


У ці роки в країнах Східної Європи відбулися зміни в політичних режимах, що призвели до зміни соціально-економічної орієнтації. Одночасно з відновленням постраждалого від війни господарства почалася перебудова економічної структури за активної політичному та матеріального сприяння СРСР.
Албанія
Албанія була повністю звільнена 29 листопада 1944 і в країні встановився лад народної демократії. Проте ще в ході війни були прийняті рішення про анулювання всіх економічних і політичних угод, укладених урядом короля Зогу. Була проголошена націоналізація іноземних концесій, нафтових промислів, шахт і копалень, а також ліквідація феодально-поміщицького землеволодіння. У 1945 р. почалася аграрна реформа (закони від 25 серпня 1945 і 27 травня 1946 р.). Поміщицьке землеволодіння скасовувалося і замінювалося селянським землеволодінням. У поміщиків було конфісковано понад 170 тис. га землі (приблизно 70% всієї орної землі в країні), 16 тис. га наділів отримали через селянські комітети 70,2 тис. безземельних і малоземельних селян.
У 1946-1947 рр.. проводилася націоналізація промисловості, в ході якої всі промислові підприємства, крім дрібних кустарних майстерень, перейшли до держави. У 1946 р. були націоналізовані транспорт, зовнішня торгівля та оптова внутрішня торгівля, засоби зв'язку, Албанська банк, перетворений в Державний банк.
У 1946 р. вже був фактично досягнутий довоєнний рівень промислового виробництва та сільського господарства (посівні площі в країні були більше довоєнних на 19%, а поголів'я худоби - на 14%). Був розроблений перший річний план розвитку народного господарства на 1947-1948 рр.. Фактично почалася індустріалізація країни при розширенні поставок комплектного устаткування з СРСР (офіційно курс на індустріалізацію був проголошений в 1948 р.). Почалося спорудження соціалістичних країн на першому етапі (1945-1949) гідроелектростанції ім. В. І. Леніна біля Тирани. У ці роки в сільському господарстві з'явилися перші сільськогосподарські виробничі кооперативи. У 1948 р. функціонувало 56 кооперативів, що мали 10 тис. га земельної площі.
У липні 1949 р. затверджено дворічний план розвитку народного господарства країни на 1949-1950 рр.., Відповідно до якого почалося будівництво текстильного комбінату, цукрового заводу, декількох гідроелектростанцій, трьох залізниць, підприємств нафтової та вугільної промисловості; починалася реконструкція основних портів країни. У підсумку валова продукція країни зросла до 1950 майже в два рази в порівнянні з 1947 р., а питома вага промисловості у валовій продукції народного господарства піднявся до 40,6%.
Продовжувало розвиватися кооперування селянських господарств. У 1950 р. налічувалося 90 кооперативів і 14 державних господарств, які разом займали близько 9% посівних площ. Сільськогосподарська техніка поставлялася переважно з СРСР.
Болгарія
У Болгарії зміна політичного режиму відбулася 9 вересня 1944 15 вересня 1946 Болгарія була проголошена народною республікою. У власність держави перейшли всі залізниці, пошта, радіо, телеграф, телефон, майже всі банки, електростанції і шахти, підприємства, що були раніше власністю буржуазної держави, а також підприємства, конфісковані у військових злочинців або придбані після 1935 незаконним шляхом. На всіх приватних підприємствах був введений робітничий контроль.
12 березня 1946 Народними зборами був прийнятий закон про трудову поземельної власності, що обмежує приватне землеволодіння у всій Болгарії площею 20 га, а в Південній Добруджі - 30 га. В результаті близько 130 тис. малоземельних і безземельних селянських господарств отримали 140 тис. га землі.
Довоєнний рівень промислового виробництва було досягнуто в 1946 р. Націоналізація промисловості була здійснена в грудні 1947 р. На основі закону про націоналізацію у власність держави перейшло близько 6000 підприємств, за винятком кустарних і кооперативних. Майже одночасно була здійснена націоналізація банківської справи, а в березні 1947 проведена грошова реформа. Вважається, що відновлювальний період в Болгарії закінчився до кінця 1948
Промислове виробництво більш ніж на 71% перевищило рівень 1939 У сільському господарстві одержали розвиток найпростіші форми кооперації селянських господарств - споживча, постачальницько-збутова , кредитна.
V з'їзд Болгарської комуністичної партії (1948) визначив завдання будівництва основ соціалізму і прийняв перший п'ятирічний план розвитку народного господарства на 1949 - 1953 рр.., Який передбачав проведення індустріалізації та електрифікації країни, кооперування сільського господарства, обмеження і витіснення капіталістичних елементів у місті та селі.
В результаті дострокового виконання завдань п'ятирічки Болгарія стала індустріально-аграрної, оскільки продукція промисловості становила 56% валової продукції всього народного господарства.
Угорщина
Угорщини 22 грудня 1944 в Дербецене утворилося Тимчасовий національний уряд. У ході визволення Угорщини від фашистських загарбників військами Радянської Армії (завершено 4 квітня 1945) уряд 15 березня 1945 прийняв закон про аграрну реформу. Відповідно до закону конфіскації підлягала земельна власність активних фашистів і воєнних злочинців, а також всі землі розміром понад 100 хольдів (в районі Будапешта - понад 50 хольдів). У результаті було конфісковано понад 1/3 всієї земельної площі країни. Землю отримали 650 тис. малоземельних селян і наймитів. Частина конфіскованої землі залишилася у держави - на ній були організовані державні господарства та досвідчені тваринницькі та рослинницькі станції.
Кооперування селянства почалося ще в 1945 р., коли в кооперативи різних типів увійшло близько 1 млн. селян. У 1948 р. почало розвиватися виробниче кооперування, і до кінця 1949 р. виробничі кооперативи обробляли близько 8% ріллі країни.
Націоналізація промисловості проводилася в кілька етапів у 1945-1949 рр.. Банки та всі фінансово-кредитні установи країни були націоналізовані в листопаді 1947 р. У серпні 1946 р. проведено грошова реформа, яка сприяла обмеження інфляції. Зовнішня та оптова внутрішня торгівля Угорщини була націоналізована в 1948 р. До кінця 1949 націоналізація була в основному завершена. Одночасно було завершено відновлення господарства: довоєнний рівень промислового виробництва був перевищений на 28%.
ГДР
Східна Німеччина була проголошена демократичною республікою (ГДР) 7 жовтня 1949 До цього часу перетворення на цій території країни проводилися під контролем військової радянської адміністрації.
Восени 1945 р. в Східній Німеччині були видані закони про аграрну реформу, на підставі яких конфісковувалися всі землі і сільськогосподарський інвентар військових злочинців і активних нацистів, а також всі поміщицько-юнкерське землеволодіння розміром понад 100 га. Всього з 1945 по 1950 рр.. близько 1/3 всієї корисної сільськогосподарської площі країни отримали 500 тис. селянських господарств. На частині конфіскованої землі були утворені державні господарства - народні маєтки.
На основі рішень Потсдамської конференції 1945
була конфіскована промислова власність монополістів, військових і нацистських злочинців. Всього в Східній Німеччині було конфісковано 9281 підприємство, у тому числі близько 5 тис. великих. Пізніше вони були націоналізовані.
За рівнем індустріального розвитку НДР перевершувала інші країни Східної Європи, тому питання про індустріалізацію тут не стояло. Але після розділу Німеччини загострилися міжгалузеві диспропорції, особливо в частині сировинної бази.
У відновний період (1945-1950) окремим підприємствам або навіть галузям промисловості давалися виробничі завдання, що містили контрольні цифри. Прийнятий в 1948 р. дворічний план відновлення і розвитку економіки на 1949-1950 рр.. визначав як найважливіше завдання завершення відбудови народного господарства, приділяючи особливу увагу важкої промисловості. План був виконаний до серпня 1950 Велика роль у відновленні промисловості Німеччини належала СРСР.
Польща
22 липня 1944 Комітетом національного визволення було проголошено створення народно-демократичної Польщі.
Аграрна реформа в Польщі здійснювалася на основі декрету Польського Комітету національного визволення (6 вересня 1944 р.), згідно з яким поміщицьке землеволодіння в країні ліквідувалося і вводилася система селянського землеволодіння. Всі земельні володіння, що мають понад 50 га орної землі, а на возз'єднаних західних землях - понад 100 га, підлягали конфіскації та безоплатного розподілу серед найбіднішого селянства, яке отримало 6,1 млн. га землі. Було створено 814 тис. нових селянських господарств.
Як і в інших державах соціалістичної орієнтації, в Польщі проводилася націоналізація, яка фактично була завершена в 1945 р., але законодавчо оформлена декретом про націоналізацію, прийнятим 3 січня 1946 У власність держави переходили всі великі і середні промислові підприємства, всі банки і страхові компанії, транспорт і засоби зв'язку. Була введена монополія зовнішньої торгівлі, націоналізована майже вся оптова внутрішня торгівля, а також частина роздрібної.
З метою якнайшвидшого відновлення народного господарства був розроблений трирічний план на 1947-1949 рр.., Одночасно став і планом початкового етапу індустріалізації, оскільки особлива увага в ньому приділялася розвитку галузей промисловості, що виробляють засоби виробництва.
План відновлення народного господарства було виконано достроково. Довоєнний рівень промислового виробництва був перевершений майже на 70%. Особливо значне зростання виробництва спостерігався у важкій індустрії.
Великі капіталовкладення були спрямовані в роки трилітки на відновлення промисловості возз'єднаних західних земель, особливо сильно постраждала в ході війни.
Значні успіхи в цей період були досягнуті і в області сільського господарства. Вартість продукції сільського господарства збільшилася майже вдвічі. У польському селі цих років інтенсивно створювалися кооперативи найпростіших типів: постачальницько-збутові, кредитні, споживчі, спеціалізовані.
У 1950 р. Сейм прийняв закон про шестирічному плані господарського розвитку та будівництва основ соціалізму на 1950 - 1956 рр.. Головне завдання плану полягала в побудові основ соціалізму на базі соціалістичної індустріалізації і колективізації, обмеження і витіснення капіталістичних елементів з усіх галузей народного господарства. В області індустрії найважливішим завданням стало забезпечення розвитку металургії, гірничодобувної, енергетичної, хімічної промисловості, машинобудування.
Румунія
У березні 1945 р. в Румунії було утворено демократичний уряд, а 30 грудня 1947 була проголошена народна республіка. Перші перетворення нової влади були багато в чому схожі з іншими країнами. 22 березня 1945 уряд оприлюднив закон про земельну реформу. Поміщицька земля конфісковувалися і підлягала розподілу між селянами на правах приватної власності. Частина землі передавалася державним підприємствам. У результаті реформи 1945 понад 1 млн. га поміщицької землі було передано 400 тис. безземельних і 500 тис. малоземельних селян. Таким чином ліквідовувалися натуральна рента, іпотечна та інша заборгованість. У 1947 р. була проведена конфіскація фондів румунського Національного банку та проведена грошова реформа. Уряд зосередилося на вирішенні наступних проблем:
1) відновлення зруйнованого в роки війни виробничого апарату промисловості, транспорту, зв'язку, а також переведення підприємств з військового на мирне виробництво, завантаження наявних у країні виробничих потужностей і можливе збільшення на цій основі випуску промислової продукції;
2) допомога селянству в обробці землі, в подоланні наслідків дворазовою посухи, доведення посівних площ, урожаїв і чисельності худоби по можливості до рівня довоєнного періоду;
3) збільшення вивозу промислових товарів, які могли б відшкодувати втрати, викликані тимчасовим скороченням експорту хліба та нафти;
4) збалансування державних витрат і доходів по бюджету на основі нової прогресивної системи оподаткування; .
5) ліквідація найгострішої процесу інфляції, стабілізація національної валюти і цін. Одночасно з відновленням економіки проводилися і заходи антикапіталістичного характеру - був узятий під контроль держави низку галузей економіки, націоналізована частина підприємств і т. п.
Навесні 1947 СРСР надав Румунії позику хлібом в кількості 60 тис. т, а до цього звільнив її від продовольчих поставок, передбачених умовами перемир'я.
11 червня 1948 в Румунії був прийнятий закон про націоналізацію. До держави перейшло 1609 промислових підприємств. Необхідно врахувати, що раніше у віданні держави знаходився ряд металургійних, металообробних, хімічних заводів та інших підприємств. Тому після І червня 1948 р. у розпорядженні народу виявилися не тільки всі великі підприємства (з кількістю робітників 51 і вище), але і значне число середніх підприємств з кількістю робітників від 21 до 50. У деяких галузях націоналізація охопила всі без винятку підприємства (кольорова металургія, виробництво целюлози, паперу, бавовняної і шовкової пряжі, цементу. Крім того, було націоналізовано десять приватних залізниць, чотири пароплавних суспільства. Після націоналізації державний сектор у промисловості став переважним. Це дозволило провести в 1949 р. податкову реформу, знизити податкове обкладення трудящих. В травні 1948 р. були створені державні торговельні суспільства для заготовок сільськогосподарських і промислових товарів для оптової та роздрібної торгівлі, а до кінця 1950 р. вся оптова торгівля перейшла до держави.
  Чехословаччина
  У 1949 р. в країні був прийнятий перший народногосподарський план, який зіграв важливу роль у прискоренні відновлення економіки. Вже до кінця першого кварталу 1950 довоєнний рівень промислового виробництва був перевершений на 60%. Перший п'ятирічний план (1951-1955) визначав у якості однієї з основних завдань розвиток важкої промисловості (індустріалізацію). Розгром фашистської Німеччини привів до перемоги національно-демократичної революції в Чехословаччині. 29 серпня 1944 почалося повстання проти гітлерівських окупантів в Словаччині, що переросло в травні 1945 р.
 в загальнонародне. У квітні 1945 р. було утворено уряд Національного фронту, яке почало проводити націоналізацію великої промисловості, акціонерних банків і страхових товариств. У власність держави перейшли вся енергетична, гірська, металургійна та військова промисловість, а також підприємства електротехнічної та металообробної промисловості з числом робітників і службовців понад 500, підприємства текстильної та шкіряної промисловості з числом робітників понад 400, деревообробної промисловості з числом робітників понад 300, будівельних матеріалів з числом робітників понад 150. До початку 1948 р. в державний сектор перейшло 2/3 всієї промисловості, всі банки і страхові товариства.
  Аграрна реформа проводилася в три етапи. На першому етапі декретом від 21 червня 1945 р. конфісковані землі німецьких та угорських поміщиків, а також чеських і словацьких землевласників, які співпрацювали з окупантами з передачею їх селянам з розрахунку 8-12 га на кожну сім'ю. Другий етап розпочався в червні 1947 р., коли Національні збори прийняли закон, за яким у чехословацьких поміщиків було відчужено кілька сот тисяч гектарів землі для додаткового розподілу.
  Для якнайшвидшого відновлення і розвитку народного господарства був розроблений дворічний державний план на 1947-1948 рр.., Розрахований на відновлення найбільш великих заводів і фабрик, які були зруйновані англо-американською авіацією за 14 днів до закінчення війни. В результаті виконання дворічного плану промислове виробництво країни в 1948 р. перевищило рівень 1937 на 10%. 9 травня 1948 була прийнята нова конституція, яка визначила метою розвитку країни соціалізм.
  До 1950 р. була завершена націоналізація промисловості (підприємства, на яких працювало понад 50 осіб), оптової торгівлі та встановлена державна монополія зовнішньої торгівлі. Розпочався третій етап аграрної реформи. Згідно з прийнятим у березні 1948 р. Закону, всі володіння, що перевищували 50 га, підлягали вилученню та передавалися біднякам і середнякам. Всього в ході аграрної реформи було відчужено понад 4,4 млн. га землі, на частині їх були організовані державні господарства. Одночасно розгортався процес кооперування селянства (в лютому 1949 р. прийнято закон про єдині сільськогосподарських кооперативах).
  Оскільки буржуазна Чехословаччина була промислово розвиненою країною (питома вага промисловості в загальному обсязі національного доходу становив 53%, а по валовому виробництву найважливіших видів промислової продукції та з їх виробництва на душу населення входила в десятку найбільш розвинених капіталістичних держав), завдання індустріалізації не ставилася - необхідно було видозмінити галузеву структуру і розміщення продуктивних сил на користь Словаччини. Основними завданнями першого перспективного плану 1949-1953 були реконструкція та подальший розвиток промисловості, зміна її структури шляхом переважного розвитку важкої промисловості, особливо машинобудування, розширення сировинної та енергетичної бази промисловості.
  Югославія
  Окупація Югославії фашистськими загарбниками завдала значної шкоди економіці країни (46,9 млрд. дол, в цінах 1938 р.).
  До 15 травня 1945 звільнення Югославії завершилося. 29 листопада 1945 Установча скупщина скасувала монархію і прийняла декларацію про проголошення Югославії федеративної народною республікою. 31 січня 1946 була затверджена конституція, згідно з якою Югославія була проголошена державою робітничого класу і трудового селянства. Оскільки ще в ході народно-визвольного руху в Югославії був виданий закон про конфіскацію промислових підприємств, що належать німецької та італійської буржуазії, то вже в середині 1945 75,5% всіх підприємств знаходилося в руках держави. У жовтні 1946 р. був прийнятий закон про націоналізацію великих банків, а в грудні - закон про націоналізацію великих і середніх промислових підприємств. До 1947 націоналізація була практично завершена.
  Невід'ємною частиною перетворень стала аграрна реформа. Площі земельних наділів обмежувалися (25-35 га оброблюваної землі). Вся земля понад цього максимуму вилучалася; в результаті було конфісковано понад 1566 тис. га землі. Основним джерелом формування земельного фонду (близько 90%) стала конфіскація земель, що належать великим поміщикам, німцям, церквам і банкам. Земля передавалася в приватну власність. Держава зберегла за собою землі промислового і комунального значення, надра землі, ліси і води, а також землі, призначені для державних сільськогосподарських маєтків (госхозов), що склали 18,1% всього земельного фонду. Почалася повсюдна організація трудових селянських кооперативів. Відновлення народного господарства країни проходило досить швидко і в 1947 р. промислове виробництво на 21% перевищило рівень 1939. У 1948 р. валова продукція сільського господарства перевищила рівень 1939 на 7%, а посівні площі збільшилися на 2%.
  Важливу роль у відновленні народного господарства Югославії зіграло її економічне співробітництво з СРСР (за договором 1945 р.) і країнами народної демократії. Однак в 1948 р. ці відносини були порушені. У 1949 р. СРСР розірвав Договір про дружбу, взаємну допомогу і післявоєнне відновлення. Відносини між двома країнами були відновлені лише в 1955-1956 рр..
  У 1946 р. була створена система державних планових органів, які розробили перший перспективний план розвитку народного господарства Югославії на 1947-1951 рр.. На основі індустріалізації планом намічалося збільшити промислове виробництво в п'ять разів, а сільськогосподарське - у півтора рази порівняно з довоєнним рівнем.
  Китай
  1 жовтня 1949 Китай був проголошений народною республікою. Першими в ряду реформ були перетворення, спрямовані на будівництво соціалістичної економіки. У 1949 р. уряд КНР націоналізував власність китайської та іноземній буржуазії; почалася підготовка до індустріалізації. У 1956 р., коли соціалістичний, тобто державний, сектор зайняв домінуюче становище в народному господарстві країни, офіційно була проголошена генеральна лінія на будівництво соціалізму.
  Створення РЕВ
  1949 р. створили Раду Економічної Взаємодопомоги, (РЕВ) як зазначалося в Статуті цієї організації, для сприяння організації планомірного економічного і культурного співробітництва. У РЕВ увійшли Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Радянський Союз, Чехословаччина, Албанія (з кінця 1961 р. не брала участь в роботі РЕВ). У подальшому організація була розширена за рахунок НДР (1950), В'єтнаму (1978), Монголії (1962) і Куби (1972).
  РЕВ був покликаний полегшити переорієнтацію зовнішньої торгівлі країн Східної Європи, головним партнером яких до 1939 р. була Німеччина, і служив каналом економічної допомоги менш розвиненим в економічному відношенні соціалістичним країнам з боку Радянського Союзу - на противагу плану Маршалла.
  Створення РЕВ мотивувалося і політичними міркуваннями - він повинен був цементувати взаємозалежність країн Східної Європи та СРСР.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "30.1. Економічний розвиток"
 1. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
    Коли люди, вивчаючи проблеми своєї власної діяльності, і економічна історія, дескриптивна економічна теорія та економічна статистика, реєструючи дії інших людей, застосовують терміни підприємець, капіталіст, землевласник, робочий і споживач, вони говорять про ідеальні типи. В економічній теорії підприємець, капіталіст, землевласник, робітник і споживач не
 2. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
    В ідеальній конструкції стаціонарної економіки загальна сума прибутку всіх підприємців дорівнює сумі всіх збитків підприємців. Прибуток, що отримується одним підприємцем, в загальній економічній системі врівноважується збитком іншого підприємця. Збільшення витрат споживачів на придбання певного товару врівноважується зменшенням їх витрат на придбання інших
 3. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
    Широко поширена теорія запевняє, що поступальне зниження купівельної спроможності грошової одиниці зіграло вирішальну роль в історичній еволюції. Вона стверджує, що людство не досягло б сьогоднішнього рівня добробуту, якби пропозиція грошей не збільшилася більшою мірою, ніж попит на гроші. Нібито наступне за цим падіння купівельної спроможності було необхідним
 4. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
    Якби хтось вирішив виміряти довжину періоду виробництва, витраченого на виготовлення наявних благ, то йому довелося б простежити їх історію до точки, у якій мала місце витрачання первинних факторів виробництва. Йому необхідно було б встановити, коли природні ресурси були вперше використані в процесах, які крім участі у виробництві інших товарів в кінцевому рахунку також
 5. 2. Початковий відсоток
    Початковий відсоток є відношення цінності, приписується задоволенню потреби в найближчому майбутньому, і цінності, приписується задоволенню потреби у віддаленіші періоди майбутнього. У ринковій економіці він проявляється у формі знижки на майбутні блага проти справжніх благ. При цьому існує тенденція вирівнювання цього відношення для всіх товарів. В ідеальній конструкції
 6. 5. Вплив змін грошового відношення на первинний відсоток
    Як і будь-яка зміна ринкової інформації, зміни грошового відношення можуть вплинути на ставку первинного відсотка. Відповідно до поглядів прихильників інфляціоністской точки зору на історію, інфляція в цілому сприяє підвищенню доходів підприємців. Вони міркують таким чином: ціни на товари зростають швидше і до більш високого рівня, ніж ставки заробітної плати. З одного
 7. 8. Грошова, або заснована на фідуціарної кредиті теорія циклу виробництва
    Теорія циклічних коливань виробництва, розроблена британською грошової школою, незадовільна в двох відносинах. По-перше, вона не змогла зрозуміти, що фідуціарні кредит може надаватися шляхом не тільки випуску банкнот понад резерву готівки в банку, а й створення понад цього резерву банківських вкладів, з правом виписки чека (чекові гроші, депозитні гроші).
 8. 3. Конфіскаційному оподаткування
    Сьогодні основним інструментом конфіскаційного интервенционизма служить оподаткування. Не важливо, є метою обкладення податками майна та доходу так звані соціальні мотиви вирівнювання багатства і доходів або на першому місці стоїть збір державних доходів. Враховується тільки кінцевий результат. Середня людина дивиться на всі пов'язані з цим проблеми з неприхованою заздрістю.
 9. 3. Нерівність
    Нерівність доходів і багатства властиво ринковій економіці. Його усунення повністю зруйнувало б ринкову економіку [Cм. с. 282283 і 755758.]. Люди, що вимагають рівності, завжди мають на увазі збільшення своєї власної купівельної спроможності. Підтримуючи принцип рівності як політичний постулат, ніхто не бажає ділитися власним доходом з тими, хто має менше них. Коли
 10. Коментарі
    [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
© 2014-2022  epi.cc.ua