Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

2 РЕАЛЬНИЙ І НОМІ-НАЛЬНА ВВП У ТАБЛИЦІ ПРИЗВОДИТЬ-СЯ ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ РЕАЛЬНОГО І

2 РЕАЛЬНИЙ І Номі-нальна ВВП У таблиці призводить-ся приклад розрахунку реального і номінального ВВП, а також дефлятора ВВП для гіпотетичної економіки, вироб-дящей тільки гам-бургери і хотдоги. Щоб обчислити загальну величину витрат на придбання продукції, необ-хідно знайти суму добутків кількості продукції кожного виду на відповідний показник її одиничної вартості. Так, якщо в 2001 р. було вироб-ведено 100 хотдогов і 50 гамбургерів, проданих відповідно за ціною $ 1 і $ 2 за штуку, витрати населення на їх придбання склали $ 200. Такий поки-затель вартості вироблених товарів і послуг, виражений у поточних цінах, називається номінальним ВВП. У таблиці наведено дані про зростання номінального ВВП з $ 200 в 2001 р. до $ 600 в 2002 р. і $ 1200 в 2003 р. Частина зростання номінального ВВП була обуслов-лена збільшенням випуску продукції, а частина - зміною цін. Для оцінки обсягу виробленої продукції незалежно від рівня цін ми будемо використовувати поняття реального ВВП, який відображає вартість створених товарів і послуг, які обчислюються у постійних цінах певного пери-ода часу, званого базисним.
Таким чином, використання цін базисного періоду дозволить нам виробляти кількісні порівняння обсягів продукції різних років. У нашому прикладі ми виберемо як базисного 200! р. і, множачи його ціни на відповідні обсяги випуску гамбургерів і хотдогов, визначимо значення реального ВВП 2001, 2002 і 2003 рр.. У результаті ми виявимо реальний ріст ВВП з $ 200 в 2001 р. до $ 350 в 2002 р. і $ 500 в 2003 р., що свідчить про загальне збільшення обсягів випуску продукції, так як зіставлення проводилося в одних і тих же цінах. Номінальний ВВП - обсяг виробництва товарів і послуг, виражений у поточних цінах. Реальний ВВП - обсяг виробництва товарів і послуг, виражений в неіз-сних цінах. Частина 8. Макроекономічні показники Таким чином, номінальний ВВП відображає загальну вартість проведений-них товарів і послуг в поточних цінах, а реальний ВВП - в цінах базисного періоду. Оскільки значення реального ВВП не піддається впливу цінових коливань, його можна використовувати для вимірювання росту виробництва.
Ми провели обчислення різновидів ВВП з метою визначення ступеня ефективності економіки. Так як реальний ВВП містить в собі фактичний обсяг виробництва товарів і послуг, він більшою мірою, ніж номінальний ВВП, відображає можливості економіки задовольняти потреби населення. А коли мова йде про вимірювання росту виробництва, зазвичай використовується відсотковий показник зміни реального ВВП порівняно з минулим періодом. Дефлятор ВВП - показник рівня цін, розрахований як відношення номінального ВВП до реального, помножений-ве на 100. Дефлятор ВВП За допомогою номінального і реального ВВП ми можемо обчислити ще один важ-ний економічний показник - дефлятор ВВП, що відображає відношення рівня текущіхцен до рівня цін базисного періоду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2 РЕАЛЬНИЙ І Номі-нальна ВВП У таблиці призводить-ся приклад розрахунку реального і "
 1. 4 ВНП і витрати
  Звернемося тепер до петлі витрат на діаграммекругооборота (див. рис 24-1). ВНП - це сукупність-ная вартість виробництва кінцевих товарів іпослуг і одночасно сума покупок товарів і послуг. Питання, що розглядаються в цьому параграфі, зводяться до наступних: які товари виробляються? Хто їх купує? Відповіді містяться в табл. 24-6. Ми ділимо економік на чотири сектори: домашні
 2. Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним
  Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним чином: Дефлятор ВВП=(Номінальний ВВП / Реальний ВВП) х 100 Формула ясно показує, чому дефлятор ВВП відображає саме цінові варіації. Це відбувається тому, що будь-яка зміна вартості товарів і послуг без зміни їх обсягів виробництва впливає тільки на
 3. 4. Побудова економіческіхзавісімостей
  Економічні теорії пророкують загальні взаємозв'язку, які повинні дотримуватися між еко-номічного змінними. Для перевірки етіхпрогнозов і для вимірювання тих економічних за-19 Для любителів математики: головою темп інфляції може бути рас-лічений за формулою [(1,004 I) 12 - 1] х 100%, яка є частнимслучаем формули, наведеної у виносці 18. 20 Інша корисна формула розбиває
 4. Завдання
  1. Поясніть, чому в багатьох країнах, як правило, значна частка капіталу існує у вигляді споживчий товарів тривалого користування. Каковастоімость ваших споживчих товарів тривало-го користування? (Для забезпечення порівнянності Софіціальнимі даними не включайте в свій пере-чень одяг і взуття.) 2. У 1985 р. середній американський працівник приводив вдію капітал
 5. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. Акордна ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
 6. 2.3. Аналіз бюджетного фінансування
  Аналіз діяльності бюджетних установ проводиться з метою встановити, наскільки ефективно використовуються кошти бюджету, які спрямовуються на фінансування конкретної установи, чи відповідають якість і обсяг послуг, що надаються населенню або іншим суб'єктам господарювання, затратам, які несе держава з їх надання. Далі методика аналізу фінансування, касових та фактичних
 7. 6.3. Аналіз руху та забезпеченості основними засобами
  У процесі здійснення бюджетними організаціями своєї діяльності відбувається постійний рух (надходження та вибуття) об'єктів основних засобів. Установи набувають основні засоби за рахунок різних джерел - придбання за плату за рахунок коштів бюджету або за рахунок власних (позабюджетних) коштів; безоплатне надходження від фізичних та юридичних осіб; на умовах оренди.
 8. 8.3. Аналіз витрат на продукти харчування та їх руху
  Необхідно відзначити, що скорочення рівня споживання продуктів харчування розглядається як одне з найбільш негативних явищ діяльності будь-якого лікарняного закладу. Тому лікарняні установи повинні здійснювати суворий контроль за організацією харчування хворих, а отже, і за витратами на ці цілі. Аналіз витрат на харчування проводиться за даними «Звіту про виконання кошторису
 9. СТАРІННЯ
  Але насправді вибухова частина вулкана, розігрівається демографією, полягає в старінні світового населення. Виникає новий клас людей. Вперше в історії наші суспільства будуть мати дуже велику групу економічно пасивних літніх людей, заможних виборців, що вимагають дорогого соціального обслуговування, такого, як медичне, і одержують більшу частину свого доходу від
 10. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
© 2014-2022  epi.cc.ua