Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. В. Бризгалін. Податки і податкове право, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 14.12. Податкова відповідальність за ненадання до податкового органу документів, необхідних для обчислення, а також для сплати податку


1. За ненадання або несвоєчасне надання до податкового органу документів, необхідних для обчислення і для сплати податку (податкових розрахунків, декларацій та інших документів), до платника податків (у тому числі і фізичній особі) застосовується штраф у розмірі 10% належних до сплати сум податку по черговому строком платежу.
При цьому розмір платежу за чергового терміну слід визначати з конкретного виду податку залежно від місячних або квартальних платежів з урахуванням сум податку, які підлягають доплаті за розрахунком цього виду податку за звітний період, за який несвоєчасно представлені податковому органу відповідні документи (бухгалтерські баланси, розрахунки за видами податку та ін.) Перевищення фактичних платежів податку над належними бюджету за розрахунком не враховується.
Характеризуючи даний склад, необхідно відзначити наступне:
а) дане правопорушення має формальний склад (сам 494
Податкова відповідальність
факт ненадання або несвоєчасного надання), тому відповідальність за його вчинення настає незалежно від того, чи виникала з податку недоплата або переплата;
б) зазначена санкція застосовується лише щодо тих платежів , за якими платник відповідно до законодавства зобов'язаний надавати зазначені документи по кожному виду окремо податку;
в) зазначена санкція застосовується навіть у тому випадку, коли документи були надані в межах строку сплати податку, але по закінчення встановленого строку надання документів;
г) термін внесення чергового платежу по відношенню до документа, який був несвоєчасно наданий до податкового органу, визначається інструкцією з конкретного виду податку.
Зазначений штраф застосовується і в разі ненадання розрахунку виручки, отриманої в результаті прямого обміну або реалізації продукції (робіт, послуг) за цінами не вище собівартості, оскільки цей розрахунок є документом, необхідним для обчислення і сплати податку .
2. Неоднозначне тлумачення і неедінообразное застосування податковими інспекціями та арбітражними судами подп.
«Б» п. 1 ст. 13 Закону про основи податкової системи в цій частині викликали необхідність додаткового роз'яснення порядку та умов застосування відповідальності відповідно до даної норми.
Так, у листі Державної податкової служби РФ від 3 березня 1993 р. № ВГ-6-14/104 «Про порядок застосування фінансової санкції» 'було сказано, що за ненадання або несвоєчасне надання платіжного доручення до установи банку платник податків відповідальності не несе, а за несвоєчасні розрахунки з бюджетом, затримку сплати податку чинним податковим законодавством передбачена відповідальність у вигляді стягнення пені.
Листом Державної податкової служби РФ і Комісії Ради Республіки по бюджету, планами, податків і цінами від 20 липня 1993
№ № ВГ-4-01/105н, 5.1 / 1035 «Про незастосування штрафних санкцій за несвоєчасне подання довідок про авансові внески податку до бюджету виходячи з передбачуваного прибутку» 2 було встановлено, що довідка про авансові внески податку до бюджету виходячи з передбачуваного прибутку не є документом для обчислення і сплати податку, оскільки податок на прибуток визначається на підставі бухгалтерського обліку та звітності, а сплата його провадиться за квартальними розрахунками. Тому застосування 10%-ної штрафної санкції за несвоєчасне її надання є неправомірним.
Слід також зазначити, що самостійне виявлення платником податків недоплаченого податку в наступних звітних періодах та надання уточненого розрахунку з цього податку не тягне за собою застосування 10%-них штрафних санкцій.
Згідно з листом Державної податкової служби РФ від б жовтня 1993 № ВГ-б-14/344 «Про рекомендації по застосуванню санкцій за порушення податкового законодавства» 3, при несвоєчасному наданні (не більше двох-трьох днів проти встановленого терміну) податковому органу таких документів, як бухгалтерські звіти (баланси), розрахунки з податку, з поважних причин (раптова хвороба головного бухгалтера та його заступника, неможливість доставки в строк зазначених документів через віддаленість, відсутність транспорту, погодних умов або в інших подібних випадках), керівник податкового органу може прийняти рішення про незастосування до платника податків санкції у вигляді 10%-ного штрафу.
Прийняте рішення оформляється відповідним документом (довідкою, службовою запискою та ін.), в якому фіксуються виправдувальні затримки надання звітів і розрахунків.
Необхідно звернути увагу на правильність визначення термінів подачі документів. Наприклад, відповідно до Положення про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації (затверджено Наказом Міністерства фінансів РФ 26 грудня 1994 р. № 1704) організації надають квартальну бухгалтерську звітність в державні податкові інспекції не пізніше 30 днів після закінчення звітного періоду. Тому надання звітної документації 31 жовтня, а не 30 жовтня є порушенням терміну, встановленого законодавством (лист Державної податкової служби РФ від 23 січня 1996 р. № 11-03-9).
Формальний характер розглянутого складу виразно проявився при розгляді Президією Вищого Арбітражного Суду РФ (Постанова від 29 жовтня 1996 р. № 1161/96) справи про визнання недійсним рішення Державної податкової інспекції по м. Владивостоку про стягнення 3 978266000 руб. штрафу з АТ «Холдингова компанія« Дальморепродукт ». Даний штраф був накладений на підприємство за затримку надання бухгалтерського звіту за
I квартал 1995 року, на один день і розрахунку податку на майно на 13 днів.
Вищою судовою інстанцією позиція податкової інспекції була підтримана. При цьому Вищий Арбітражний Суд РФ роз'яснив, що застосування даного виду відповідальності не залежить від виконання останнім зобов'язань щодо сплати податків до бюджету.
1. Міститься в комп'ютерних базах даних.
2. «Фінансова газета», 1993. № 30.
3. «Податки», 1993. № 11-12.
4. «Економіка і життя», 1995. № 10.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 14.12. Податкова відповідальність за ненадання до податкового органу документів, необхідних для обчислення, а також для сплати податку "
 1. Питання 8 Податковий контроль, здійснюваний іншими адміністративними структурами
  податкових перевірок підприємств, установ і організацій. При проведенні перевірок можуть витребувати документи про фінансово-господарської діяльності організації, проводитися їх ксерокопіювання, виїмка і вилучення. Згідно з пунктом 8 статті 9 Закону Російської Федерації від 21.11.1996 N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" первинні облікові документи можуть бути вилучені лише органами дізнання,
 2. § 8.10. Податкова документація та звітність. Податкові розрахунки, декларації та сповіщення податкові органи
  податкового зобов'язання. Ведення спеціальної податкової документації є формально-технічним прийомом методології податкового обліку. До податкової документації належать чотири різновиди документів: 1) звітно-розрахункова податкова документація; 2) супутня податкова документація; 3) обліково-податкові регістри; 4) сповіщення. Особливістю податкової документації є також
 3. § 10.1. Державна податкова служба Російської Федерації
  податків у скарбницю здійснювався казенними палатами. Від зазначеної дати в Російській імперії починається становлення спеціалізованої «податної» служби, яке відбувалося при безпосередній участі Міністра фінансів Миколи Христиановича Бунге (раніше професора Київського університету). Після Жовтневої революції 1917 року з введенням командно-адміністративної системи управління народним
 4. § 10.2. Федеральна служба податкової поліції Російської Федерації
  податкової поліції було передбачено Законом РРФСР «Про Державну податкову службу РРФСР» Головного управління податкових розслідувань при ДПС РФ. Пізніше відповідно до Указу Президента РФ від 18 березня 1992 № 262 'були визначені повноваження цих органів, завдання, функції, соціальні гарантії співробітників. Статус самостійного органу як Департаменту податкової поліції РФ вона
 5. § 13.3. Порядок оформлення результатів податкових перевірок
  податкових інспекцій в наступному порядку. За відсутності порушень податкового законодавства та порядку ведення бухгалтерського обліку складається довідка із зазначенням найменування підприємства; дати перевірки; переліку перевірених питань; періоду, за який вона проводилася; даних про дотримання підприємством податкового законодавства, про правильність обчислення податків, повноті і
 6. § 14.3. Поняття та ознаки податкового правопорушення
  податкової поліції »'передбачено, що стягнення всієї суми прихованого або заниженого доходу (прибутку), а також різного роду штрафів носять не відновлювальний, а каральний характер і є покаранням за податкове правопорушення , тобто за передбачене законом протиправне винне діяння, вчинене навмисно або з необережності. При провадженні у справі про податковий
 7. § 14.4. Види податкових правопорушень
  податкового законодавства тим чи іншим чином пов'язані з правильним обчисленням, повним і своєчасним внесенням податків у бюджет і позабюджетні фонди. Основною їх вид становлять порушення щодо незаконного ухилення від сплати податків. Однак це не єдиний вид порушень у податковій сфері. Залежно від спрямованості протиправних дій прийнято виділяти такі їх види: -
 8. § 14.10. Повторність і прямий умисел як кваліфікаційні ознаки при застосуванні податкової відповідальності
  податкового правопорушення Закон про основи податкової системи використовує ознаки повторності та наміру. За повторне приховування або заниження доходу (прибутку), а також приховування об'єкта оподаткування застосовуються фінансові санкції у вигляді стягнення всієї суми прихованого або заниженого доходу (прибутку) або суми податку за інший прихований чи неврахований об'єкт оподаткування і штрафу у двократному
 9. § 15.1. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства
  податкової системи посадові особи та громадяни, винні в порушенні податкового законодавства, притягуються у встановленому законом порядку до адміністративної, кримінальної та дисциплінарної відповідальності. Адміністративна відповідальність - різновид юридичної відповідальності, тому для неї характерні всі властиві останньої ознаки, а саме: - це міра державного впливу
 10. § 15.2. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства
  податкового законодавства була введена в 1992 році - Кримінальний кодекс РРФСР був поповнений двома статтями: 162/2 та 162/3. Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13 червня 1996 r.1 (КК РФ) містить дві статті, присвячені податкових злочинів: ст. 198 (ухилення громадян від сплати податків) і ст. 199 (ухилення організацій від сплати податків). Ст. 194 КК РФ «Ухилення від сплати митних
© 2014-2022  epi.cc.ua