Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

13.3. Ефективність і класифікація форм етики


Слід мати на увазі, що виявляти і враховувати на практиці інтереси і реакцію сторін непросто. Але саме реакції і переживання людей визначають значною мірою етичне зміст вчинків. Якщо ми реагуємо на слова і справи своїх колег, пам'ятаючи та враховуючи їх інтереси, то результат буде позитивним, і він буде досягнутий швидко і з мінімальними витратами сил і засобів. Якщо наші реакції за своїм змістом або устремлінню негативні, зневажливо або егоїстичні і антагоністичні інтересам інших учасників системи, то результати будуть негативним.
Зрозуміло, що в інтересах розвитку доброзичливих відносин між співробітниками в системах якості слід стимулювати чинники та умови, що сприяють розвитку таких відносин, тобто вести етично грамотну політику, вибудовуючи її на деяких загальних принципах. У ряді випадків рекомендується організовувати просвітницьку роботу або навчання. Але перш ніж це зробити, необхідно привести в порядок, якимось чином класифікувати всю масу різноманітних форм прояву етичних відносин. Поки суворої класифікації немає.
У практичних цілях допустимо в системах якості етичні відносини розглядати на трьох рівнях.
I - відносини між двома учасниками (міжособистісні) - первинний рівень. Відносини первинного рівня являють собою ядро всієї системи етичних відносин у колективі.
II - відносини групи співробітників, об'єднаних певною завданням, процесом або функцією управління, забезпечення якості - груповий рівень.
Прикладом можуть служити вітчизняні комплексні бригади чи японські гуртки (групи) якості.
III - колективний рівень, що представляє собою масштабне, органічне поєднання, сукупність I і II рівнів. Цей рівень, як правило, визначає характер корпоративної етики.
Таку класифікацію етичних відносин в системах якості, природно, не можна вважати повною або вичерпною. Тим не менш, вона може бути корисною для розробки заходів щодо вдосконалення етичних відносин в діючих системах якості. Надалі класифікація повинна отримати розвиток і чітке оформлення.
Реалізація етичних відносин на всіх трьох рівнях знаходиться під впливом з боку керівництва та менеджерів з якості. Їм доводиться вирішувати особливо складні завдання. У їх організаторських, поведінкових і владних можливостях укладені значні сили впливу на рівень етичних відносин в колективі співробітників. Треба лише правильно використовувати ці сили.
Важливою характеристикою механізму етичних відносин є добровільність прийняття рішення та вибору форми, змісту і характеру вчинку. Строго кажучи, навіть дружнє за формою вказівку партнеру на необхідність дотримання норм етики може позбавити відносини між людьми етично доброзичливої забарвлення.
Механізм етичних відносин посилює ефект своєї дії за сприятливої мотивації, але мотивація лише сприяє прийняттю етично вірного рішення, але не скасовує добровільності. При цьому мотивація вибору складна і суперечлива.
Вона залишається відомою тільки чинному особі та підказана або логікою, або інтуїцією. Часом мотивація буває важко пояснити і прихована від інших учасників відносин.
Одна з труднощів використання етичного чинника в інтересах підвищення ефективності систем якості обумовлена помилкою про те, що чітко сформульовані і документовані в стандартах правила системи самі по собі без додаткових зусиль досягнуть потрібної мети.
Етичне поведінка являє за своїм змістом щось більше, ніж просто засвоєння і підпорядкування вимогам стандартів, наказам, розпорядженням, законодавчим актам. У зв'язку з цим вельми примітно наступне зауваження Вл. Соловйова, зроблену ним в роботі «Виправдання добра»: «право є нижчий межа або певний мінімум моральності».
На відміну від організаторської дисципліни, яка встановлюється правовими нормами, силою, тиском, підвищенням вимогливості домогтися духовної, етично справедливою дисципліни не можна. Добровільність, усвідомлення необхідності, корисності наших дій відносно до інших бувають значно ефективнішими, дієвими, ніж формально встановлені вимоги.
У той же час, визнання принципу добровільності не означає пасивного ставлення управлінців, організаторів виробництва, менеджерів з якості до встановлення і дотримання норм і правил. Найбільший ефект досягається шляхом розумного поєднання в поведінці людей нормативного та добровільного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.3. Ефективність і класифікація форм етики "
 1. 4.2. Види і класифікація моделей систем якості
  ефективності, підприємство, що представляє систему якості до сертифікації, поступається формальним вимогам, деформує реальну систему, підганяючи її під нормативну модель. Ні до чого хорошого це не приводить. Інший варіант менш небезпечний, з точки зору наслідків, але він пов'язаний з моральними витратами, професійною честю експертів, порушенням етичних норм. Виявивши, що реальна
 2. 5.1. Аналіз виконання кошторису витрат лікарні за загальними показниками
  ефективності їх використання слід враховувати рівень виконання плану за виробничими показниками, який відображається в «Звіті про виконання плану по мережі, штатах і контингентах» (форма № 3). Ця форма спеціалізована за видами установ. Бухгалтерії закладів охорони здоров'я складають звіт за формою № 2, що містить такі показники, як кількість ліжок (на початок року, на кінець року,
 3. 8.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу продуктів харчування
  ефективності використання продуктів харчування. Основними завданнями аналізу продуктів харчування є: 1. Оцінка повноти та своєчасності забезпечення установи продуктами харчування і вивчення факторів, що впливають на відхилення в забезпеченні установи продуктами харчування. 2. Характеристика джерел надходження продуктів харчування. 3 . Оцінка повноти використання кошторисних призначень
 4. 1. Виробництво. Ефект масштабу. Закон спадної граничної продуктивності
  ефективність якої визначається технологією і організацією виробництва. При цьому технологія виражає взаємодію між головними факторами виробництва. Вона передбачає використання різноманітних методів обробки, зміни властивостей, форми, стану предметів праці. Організація виробництва забезпечує узгоджене функціонування всіх факторів виробництва, їх пропорційне
 5. 2. Фактори економічного зростання, їх класифікація
  ефективності та якості зростання. Вони надають як пряме, так і непряме вплив на економічне зростання, тому за способом впливу на економічне зростання розрізняють прямі і непрямі чинники. Прямими називаються ті, які безпосередньо визначають фізичну здатність до економічного зростання. До них відносяться: 1) збільшення чисельності та підвищення якості трудових ресурсів; 2)
 6. Висновки
  ефективно функціонувати в умовах ринку та інтеграції перехідної економіки в світове господарство) і формування відкритої економіки, що спирається на лібералізацію зовнішньої торгівлі, скасування монополії держави на зовнішньоекономічну діяльність, ліквідацію різних торгових бар'єрів і
 7. Лекція 10-я Нова історична школа
  ефективним засобом боротьби з економічними кризами надвиробництва. В. І. Ленін у першому розділі книги «Імперіалізм, як вища стадія капіталізму» піддав нищівній критиці бур-жуазную казки про те, що картелі усувають кризи. Одним з проповідників цих буржуазних казок про усунення кри-зисів був Ьрентано. Він навіть писав про те, що організація картелів значною
 8. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
  ефективно розподіляє ресурси. Згідно висновку А. Сміта, ринковій економіці необхідна найбільша економічна свобода. Зацікавленість в прибутку в умовах конкуренції забезпечує найкращий результат для всіх. На думку А. Сміта, держава не повинна втручатися (або може втручатися лише мінімально) у процес розвитку ринкової економіки, але воно має захистити конкуренцію від самих
 9. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  ефективному, високопродуктивної праці, творчого пошуку в процесі виробничої діяльності. З розгортанням НТР, розвитком автоматизованого виробництва вирішальну роль в структурі потреб людини-працівника відіграватимуть потреби в вільній і творчій праці, самовдосконаленні, розкритті всіх своїх здібностей і талантів, максимально можливе продовження активної
 10. § 11. Форми суспільного виробництва
  ефективність праці різних людей різна. З боку суспільної форми відособленість суб'єктів виробництва зумовлена їхніми інтересами до присвоєння результатів своєї (в умовах простого товарного виробництва) або чужої праці. У сучасних умовах ознаками прояву економічної відособленості товаровиробників є: 1) форми і межі привласнення коштів і результатів
© 2014-2022  epi.cc.ua