Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

11.1. Потрібна система безперервної освіти в області якості


Розглядаючи роль персоналу у вирішенні проблем якості, звернемося до авторитету професора К. Ісікава. У книзі «Японські методи управління якістю продукції» він пише: «Я не втомлююся повторювати, що управління якістю починається з підготовки кадрів і закінчується підготовкою кадрів». Можна розуміти це висловлювання буквально, і ви будете близькі до істини. Можна розуміти його і в афористичному сенсі, і теж будете праві. У формулюванні К. Ісікава відображена сама суть справи: йдеться про інтелектуальної складової та професійної систематизованої підготовки в області якості.
Інтелектуальний потенціал у сфері якості продукції, товарів і послуг дуже молодий. Він почав активно і усвідомлено формуватися в останні 30-40 років.
У середині минулого століття у вітчизняній практиці справу з підготовкою персоналу в сфері якості обмежувалося в основному пропагандою і поширенням досвіду окремих передових підприємств вітчизняної промисловості. Це давало деяку суму спеціальних знань, але не забезпечувало формування корпусу професіоналів. Практика показала, що такий спосіб дії малоефективний, тому що він по суті своїй емпіріч, непослідовний і нестійкий.
Поступово стало ясно: потрібно міняти стратегію. З'явилися систематизовані курси спочатку в системі підвищення кваліфікації, потім у вузах. Сьогодні у нас курси управління якістю, менеджменту якості читаються вже в десятках вузів, є спеціалізовані кафедри, відбулися перші випуски інженерів-менеджерів з якості. Це специфічний предмет, якому не можна навчити, прочитавши десяток лекцій. Якості треба вчитися все життя. Тому більш десяти років тому в Академії проблем якості почала розроблятися проблема безперервної освіти в області якості.
Було поставлено завдання: створити стійку систему безперервного поповнення знань у сфері якості, як кажуть, від дошкільника до академіка, з урахуванням напрацьованого досвіду використання системно-комплексний методології. При цьому слід було врахувати напрацювання в області організації процесу і методології викладання основ управління якістю; забезпечити спадкоємність від етапу до етапу; задіяти всі форми навчання та поширення знань, всі форми освітніх установ і систему підвищення кваліфікації.
Аналіз існуючого стану показав, що в загальноосвітній школі проблеми якості не розглядаються взагалі, та ж в самих початкових основах. Це призводить до тому у, що молоді люди, вступаючи в самостійну виробничу і громадське життя, не усвідомлюють глибинної ролі якості у підвищенні свого особистого культурного рівня та добробуту суспільства, у збільшенні національного багатства своєї країни, розширенні її економічних і соціальних можливостей, у підвищенні її престижу в сучасному світовому співтоваристві.
У середніх спеціальних навчальних закладах технічного профілю цього вже приділяється увага, але, на жаль, занадто мале. У ряді коледжів у навчальних планах присутній предмет «Основи стандартизації, допуски, посадки», де тема якості лише злегка зачіпається. Хоча майбутній середньому технічному персоналу, на плечі якого лягає досить велика робота по забезпеченню і управлінню якістю на підприємстві, такий обсяг знань абсолютно недостатній. Середньотехнічною персонал повинен, як мінімум, знати технологію і організацію виробництва. Розуміти значення якості та конкурентоспроможності продукції для економічного і соціального розвитку свого підприємства, знати про існування систем якості, міжнародних стандартів ISO серії 9000 та їх вітчизняних аналогів, знати про гуртках якості, про існування міжнародних та національних премій в області якості.
Набагато краще, як було сказано, йде справа у вищих навчальних закладах, де питання управління якістю продукції почали викладати в 70-х роках, як правило, в рамках курсу «Основи стандартизації та управління якістю продукції» .
Частково питання якості висвітлювалися також в окремих предметах: для технічних вузів - дисципліни з проектування і конструювання, надійності, технології виробництва, для економічних - товарознавство, деякі розділи історії економічних вчень.
Значний досвід мався на системах підвищення кваліфікації, де головним чином і напрацьовувався досвід навчання теорії і практиці управління якістю.
Справедливості та об'єктивності заради слід зазначити, що в 1996-1998 рр.. під тиском і за активної участі групи вчених-ентузіастів вживалися заходи щодо посилення підготовки молодих фахівців і наукових кадрів з питань якості. Ці кроки дали хороший імпульс для відкриття відповідних спеціальностей у вузах.
Підсумки аналізу і наявні наукові дослідження дозволили розробити принципову схему послідовності безперервної освіти в області якості з урахуванням піднесення його рівня, розрахувати можливі терміни підготовки спеціаліста та тривалості періодів професійної діяльності. Ця схема представлена на рис. 11.2.
Основні вимоги до змісту загального навчання і систематичного підвищення кваліфікації кадрів у період виробничої діяльності, а також підготовки наукових кадрів в найзагальніших рисах можуть бути сформульовані так.
Етап I. Період дошкільного виховання. Дитині прищеплюються навички акуратності, охайності в одязі, ощадливості до речей та іграшок, виховується любов до краси навколишнього світу природи і світу речей. Послідовно навіюється думка, що він може і повинен все робити красиво - якісно, пишатися добре зробленим справою. Так, зокрема, надходять японці, вселяючи це дітям змалку і не забуваючи нагадати про національну гордість - раз ти японець, то повинен все робити добре.
Етап II. Період навчання в загальноосвітній школі. Даються початкові уявлення про якість як про боці кожного предмета чи явища природи, продукту праці, слідства активної, творчої діяльності людей. Звертається увага на історичну традицію високої якості в Росії і світові досягнення у сфері якості. Підкреслюються моменти, пов'язані з якістю при викладанні окремих дисциплін: фізики, хімії, історії, економічної географії. Відбувається перше знайомство із законами про захист прав споживачів від неякісної продукції.
Етап III. Отримання першого спеціальності (спеціалізований коледж). Триває робота в напрямку пізнання якості, що визначився на етапі II. Пояснюється, що соціальне, естетичне, моральне і економічне значення високої якості призвело в наш час до розвитку наукових основ забезпечення і управління якістю (теорія надійності, кваліметрія, статистичні методи та ін.)

Рис. 11.2. Послідовність безперервного процесу навчання у сфері якості


Рис. 11.2. Послідовність безперервного процесу навчання у сфері якості
Забезпечується перше знайомство з міжнародними стандартами на методи менеджменту якості (серія ISO 9000) та іншими стандартами, пов'язаними з підвищенням якості управління різними процесами виробничо-господарської діяльності (серія ІСО 14000 , стандарти на системи безпеки, стандарти соціальної відповідальності та ін.), з основними положеннями законодавчої бази забезпечення якості та захисту прав споживача. Даються основні знання про стандартизацію, метрологію, системі єдності вимірювань. Цей етап має виняткове значення, оскільки повинен закінчити формування такої суми знань про якість, якої буде керуватися молода людина, вступаючи в період трудової діяльності або вибираючи напрямок подальшого професійної освіти. З цієї причини вміст III етапу вимагає глибокого опрацювання і відображення в навчальних програмах з можливою постановкою питання про спеціальний іспиті, співбесіді або який-небудь іншій формі перевірки знань випускників в галузі якості.

Етап IIIа. Період оволодіння основами обраної професії (початок професійної діяльності). У цей період, поряд з набуттям знань і навичок за технологічним профілем, слід дати знання про статистичних методах контролю якості, про механізм управління якістю, склад та структуру систем управління якістю, про форми і методи роботи гуртків якості.
Етап IV. Підготовка молодого фахівця у вищому навчальному закладі. Він відноситься до підготовки як менеджерів, так і фахівців інженерного рівня для служб стандартизації, метрології, управління якістю, маркетингу, а також інженера для роботи в спеціалізованому виробництві або фахівця для іншої галузі народного господарства.
Етап V. Період «дозрівання» для занять науковою роботою в області якості. Призначення і характер даного етапу відноситься до розвитку особистості, до формування в людині творчого початку, інтересу до самостійних досліджень. Суспільство в цьому зацікавлена і тому має заохочувати такі устремління громадян нашої країни.
Етап VI. Підготовка до професійної наукової діяльності. Підготовка та захист дисертації на ступінь кандидата наук у певній галузі науки про якість.
Етап VII. «Дозрівання» для досягнення найвищої наукової кваліфікації в галузі проблематики якості.
Етап VIII. Підтвердження вищої наукової кваліфікації.
Система безперервної освіти в області якості, схематично описана вище, доповнюється системою перепідготовки та підвищення кваліфікації, що особливо важливо для спеціалізованого викладацького корпусу. Слід враховувати, що час «старіння» отриманих знань стійко скорочується швидкими темпами.
Вибудовуючи систему безперервної освіти в області якості, слід керуватися рядом принципових положень:
Придбання знань і навичок щодо забезпечення високої якості продукції, товарів і послуг усіма, які беруть участь у виробничій , комерційної, управлінської діяльності, у всіх сферах бізнесу, має бути системним і комплексним.
Важлива методична наступність і естафетне нарощування знань і навичок у сфері якості.
Необхідно розкривати і підкреслювати вплив механізмів управління і забезпечення якості на ефективність виробництва, мінімізацію витрат, підвищення конкурентоспроможності продукції.
Навчальний процес повинен бути забезпечений високоякісної навчальною та методичною літературою.
Система освіти повинна бути підкріплена серйозною просвітницькою роботою, яку повинна взяти на себе науково-технічна громадськість.
Система безперервної освіти дозволить упорядкувати роботу безлічі освітніх структур, які стали активно створюватися останнім часом, в тому числі і на комерційних засадах. Завдання полягає в тому, щоб не скасувати або замінити окремі структури, а в тому, щоб ці структури ефективно взаємодіяли між собою.
Для роботи в цих освітніх структурах в рамках системи слід організовувати перепідготовку викладачів і фахівців і ефективніше використовувати їх інтелектуальний потенціал.
Успішне створення і ефективне функціонування такої великої системи потребують серйозної підтримки держави, причому не стільки матеріальної (вона практично накладається на існуючу матеріальну базу), скільки ідеологічної та організаційної.
Важливу роль у здійсненні ідеї безперервної освіти в області якості повинні зіграти вузи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1. Потрібна система безперервної освіти в області якості "
 1. 11. Процес відбору
  потрібна ступінь, отриманий у бізнес-школі. Ці школи готують підлеглих для рутинної роботи. Вони не готують підприємців. Підприємця не можна підготувати. Людина стає підприємцем, використовуючи можливості і заповнюючи прогалини. Щоб продемонструвати точні оцінки, передбачення і енергію, не потрібно освіти. За школярським мірками професійного навчання більша частина
 2. 4. Гильдейский соціалізм і корпоративізм
  потрібна була власна економічна програма. Після того як вони відкололися від міжнародних партій марксистського соціалізму, вони не могли більше представляти себе в якості соціалістів. Чи не могли також горді нащадки непереможних римських легіонерів йти на поступки західного капіталізму або прусскому інтервенціонізму, цим фальшивим ідеологіям варварів, що зруйнували їх славну імперію. Вони шукали
 3. Коментарі
  системи національної освіти та соціального страхування, зростання муніципальних закупівель, необхідність захисту споживачів, особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її
 4. 4.6. Додаткова інформація
  системи, реквізити свідків угоди. У багатьох країнах, що ведуть юридичний кадастр, реєстрація акту купівлі-продажу об'єкта нерухомості проводиться спеціальною службою при суді нижчої інстанції або особливим закладом, що має права суду, які одночасно з реєстрацією акту оформляють титул (документ про право власності) нового власника об'єкта нерухомості. Амортизація кредиту -
 5. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  потрібен кінь і яка її корисність, а продавець з того, який збиток принесе його господарству продаж коні. «Іншими словами, 'відповідно до цієї теорії, у кожного учасника обміну - покупця і продавця - маються вже заздалегідь Вира-бота суб'єктивні оцінки. Австрійська школа розглядає ринкову ціну як рав-нодействующую суб'єктивних оцінок продавців і покупців. Вона створила вельми
 6. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
    потрібна лейбористська партія ». Там говориться, що лейбористська партія не проти капіталу, якщо під капіталом розуміти необхідні для виробництва машини і кредит. Вона навіть не проти тих власників капіталу, які в світі, що живе інтересами хвилини, зуміли ско-пити невеликі заощадження на старість. Робоча партія хоті-ла б навіть ще більше забезпечити власників цих, збережемо-ний.
 7. § 1. РИНОК: ФУНКЦІЇ І СИСТЕМНА СТРУКТУРА
    системи. Такою системою є товарно-ринкове господарство. Воно складається з двох відносно самостійних підсистем: а) товарного виробництва і б) ринку. Ці підсистеми нерозривно возз'єднуються за допомогою прямих і зворотних зв'язків. Початкове ланка загальної системи - товарне виробництво - робить прямий вплив на ринок за кількома напрямками: а) у сфері виробництва постійно
 8. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
    система. Під патентом мається на увазі свідоцтво, видане урядом країни винахіднику на право виключного користування зробленим винаходом. Патентом також іменується документ, виданий на право заняття промислом, торгівлею, б) авторські права, згідно з якими автори отримують виключне право продавати або розмножувати їх твору протягом усього життя або в якійсь
 9. § 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
    системний характер (відкриття Г. Галілея, І. Кеплера, У.Гарвея, Р.Декарта, Х. Гюйгенса, І. Ньютона та ін.) Після цього наука стала прискорено розвиватися. З переходом до індустріальної стадії економіки виробництво отримало революційно мінливу техніку і технологію. Технічні перевороти у виробництві стали відбуватися все частіше. У середині XX в. глибокі якісні зміни в науці і
 10. § 1. РИНОК ПРАЦІ: ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА І ЦІНА ТОВАРУ
    системи безперервної освіти кадрів. Кожному працівнику ставиться в обов'язок регулярно поповнювати і оновлювати свої професійні знання, проходячи навчання в інститутах, на факультетах і курсах підвищення кваліфікації. Стало бути, в останні десятиліття відбулися надзвичайно глибокі кількісні та якісні зміни на ринку праці. Це, природно, сильно вплинуло на ціну
© 2014-2022  epi.cc.ua