Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Запаси і потоки


Першим кроком у розумінні механізму попиту накапітал і його пропозиції є поніманіеразлічія між запасом деякого активу і по-струмом послуг , породжуваних ним протягом часу, а також відмінності між потоком доходів, прино-сімих даними активом, або рентой7, уплачіваемойза послуги активу, і ціною цього активу. У своєму ана-ліз ми будемо спиратися на табл. 18-3, причому вна-чале розглянемо більш знайомий нам ринок праці, Товаром, торгівля якими відбувається на ринкетруда, є послуги праці, або годинник праці. Відповідними ціна є ціна години праці. Ми можемрассматрівать погодинну зарплату як ціну, по ко-
6 Оскільки майбутнє завжди невизначено, великої уваги заслужи-вають такі поняття, як ризик і невизначеність, які подробнорассматріваются в гол. 19.
7 Rentals - у більш спеціальних курсах вживається термін «прокат.нал оцінка». (Прим. пер.)
ТАБЛИЦЯ 18-3. Поняття запасу і потоку
Праця
Капітал
Послуги праці,
робочі години
Заробітна
плата,
Послуги капіталу,
машино-години
Ставка
орендної плати,
Внесок у проізводствоПлата за потік послуг
дол. / машино-годину дол. / годину роботи
Ціна Є тільки
одиниці капіталу, при рабстві,
дол
/ ллашіна дол за раба
Ціна активу
торою фірма орендує послуги працівника, або нормудохода від експлуатації праці як виробничо-го фактора На ринку праці не існує ціни ак-тива, так як в сучасних суспільствах работнікіне можуть бути куплені або продані, вони могутбить тільки найняті, тобто як би «взяті в оренду» (Вобществе, мають інститут рабства, ціною акти-ва є ціна раба).
Даний підхід застосовний і до капіталу. Там, гдеработнік надає трудові послуги, машінапредоставляет машинні послуги. Наприклад, стома-тологических установка може надати 1000 год «свердлильних» послуг, а вантажівка - 3000 год перевозокв рік
Про Вартість використання послуг капіталапредставляет собою рентну (прокатну) оцінку капіталу.
Рентна оцінка капіталу може виступати в якос-стве ринкової котирування, або суми, що сплачується-мій фірмою власнику капіталу за оренду частіетого капіталу. Наприклад, існує рентнаяоценка, рівна ставці орендної плати, яка ис-користується при прийнятті рішень про пріемлемостіарендной плати для найму фургона для перевозкімебелі і обчислюється певним колічествомдолларов на годину або добу. Однак для деяких ка-пітальних товарів, наприклад гребель і автосбороч-них ліній, конкретного орендного ринку немає.
В та-ких випадках фірма повинна визначити сама, в ка-кую суму в годину або в добу їй обходиться користу-вання власним капітальним обладнанням, очем піде мова в п. 4.
Крім ціни на послуги капіталу, существуеттакже ціна капітального активу.
Про Ціна активу являє собою ціну, покоторой бормашина, вантажівка, будинок або любаядругая одиниця капіталу може бути проданаілі куплена в будь-який момент.
Такий підхід безпосередньо застосовний і до зем-ле: вартість користування будь-яким земельною ділянкою ком являє собою рентну оцінку і одночасно ставку орендної плати, тоді як ціна, кото-рую необхідно сплатити за володіння землею , є-ється ціною активу
Тепер ми повинні встановити взаємозв'язок між-ду цінами активів та рентної оцінкою. Головне за-лягає у тому, що власник активів має пра-во на отримання всіх теперішніх та майбутніх по-ступленій за використання цих активів. Для то-го щоб встановити, яким чином ціна актівоввключает вартість майбутніх доходів від вико-вання цих активів, нам необхідно дати визначенні-
ня і деякий роз'яснення поняття «сучасних-ная вартість» 8.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Запаси і потоки "
 1. Макроекономічні моделі та їх показники
  запасів. Потік - це кількість за певний період часу. У макроекономіці, як правило, одиницею часу є рік. До показників потоків відносяться сукупний випуск, сукупний дохід, споживання, інвестиції, дефіцит (профіцит) державного бюджету, експорт, імпорт та ін, оскільки всі вони розраховуються за рік. Всі показники, відображені в схемі кругообігу, є потоками
 2. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  запаси (активи) і показники економічної кон'юнктури. Потоки відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності, запаси - накопичення і використання цінностей суб'єктами. Потоки являють собою економічні параметри, значення яких вимірюється в одиницю часу, як правило, в розрахунку на рік. До потоковим величинам відносяться Витрати на споживання (Q,
 3. Тема 36. Кругообігу ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ
  запаси в національній економіці 2. Модель обороту ресурсів у національній економіці 1. Потоки і запаси в національній економіці. Показники, що використовуються в макроекономічному аналізі, по-різному характеризують стан економічної системи: або вимірюють рухомий потік цінностей між секторами економіки, або оцінюють накопичене майно і характеризують його використання. Показники
 4. 4 . Імовірність події
  запас міцності. Інженеру відомі тільки розв'язні проблеми і проблеми, які не можна вирішити при даному рівні знання. Іноді невдалий досвід підказує йому, що його знання були не так повні, як він припускав, і що він не усвідомив невизначеності ряду проблем, які, як він вважав, здатний контролювати. Тоді інженер намагається зробити своє знання більш повним. Зрозуміло, він ніколи не
 5. 5. Коріння ідеї стабілізації
  запасів і дебіторської заборгованості. Незважаючи на невизначеність, економічний розрахунок в змозі успішно виконувати поставлені перед ним завдання, оскільки ця невизначеність не випливає з недоліків системи розрахунку. Вона властива самої діяльності, яка завжди має справу з невизначеним майбутнім. Ідея підтримки стабільності купівельної спроможності породжена не спроба зробити
 6. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  запаси споживчих товарів на підприємстві реальним капіталом. Але відносно того, що готівкові гроші не є капіталом, існувало повну одностайність. Насправді концепція сукупності вироблених факторів виробництва є беззмістовною. Грошовий еквівалент різних факторів виробництва, якими володіє підприємство, можна визначити і підсумовувати. Але якщо ми
 7. 6. Монопольні ціни
  запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора виробництва не приносить ніякої граничної чистої виручки. Весь економічний процес налаштований на інтереси споживачів. Не існує конфлікту між
 8. 2. Тимчасове перевагу як істотна властивість діяльності
  запас проміжних продуктів (капітальних благ, або вироблених факторів виробництва) і споживчих товарів. Наші дії планують довший період передбачливості, тому що ми є щасливими спадкоємцями минулого, поступово подовжуючи період передбачливості і заповів нам кошти для подовження часу очікування. Діючи, ми піклуємося про більш тривалих
 9. 5. Кредитна експансія
  запас капіталу, інтервенціоністи хочуть збільшити і споживання, і інвестиції. Вони хочуть, щоб держава затівалося проекти, які є неприбутковими якраз тому, що фактори виробництва, необхідні для їх виконання, повинні бути відвернені від інших напрямів використання , де вони виконують бажання, задоволення яких споживачі вважають більш наполегливими. Вони не розуміють,
 10. Коментарі
  запасів товару (його знамените пропозицію про гроші, "оплачених марочним собором" , яке отримало благословення І. Фішера!). Академічна наука охрестила Гезелла і його послідовників "грошовими маніяками", але Кейнс у своїй "Загальній теорії" його реабілітував. Геккель Ернст (Haeckel, Ernest) (1834-1919) - німецький біолог, популяризатор основ природничо-наукового матеріалізму. На основі теорії
© 2014-2022  epi.cc.ua