Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Визначте, про який - внутрішньої чи зовнішньої - еко-номии на масштабах виробництва йде мова в наступних вис-казиваніях:
а) до розпаду соціалістичної системи господарства основним постачальником пасажирських автобусів для східно-європейських країн було угорське підприємство «Ікарус»;
б) основне виробництво сталевої продукції розташоване в країнах ЄС, Китаї та Японії;
в) всі продавані в Росії великовантажні автомобілі виробляються на КамАЗі;
г) більше половини всіх великих пасажирських літаків збирається підприємствами компанії «Боїнг»;
д) російські металургійні підприємства зосереджені-ни на Уралі.
2. Деякі економісти вважають, що країни з відносно невеликими внутрішніми ринками не мають порівняльних переваг при виробництві більшості видів готової продукції, отже, не можуть скористатися економією за рахунок масштабів виробництва. Це доля лише великих держав.
Згодні ви з цим твердженням? Прокоментуйте свою відповідь.
3. При досконалої конкуренції компанії встановлюють ціни на рівні граничних витрат. Чому це неможливо при наявності внутрішньої економії на масштабі?
4.
Демпінг відноситься до «несправедливої» комерційній практиці, оскільки пов'язаний з порушенням на ринку цивілізованих правил і норм конкуренції. У подібних випадках правилами СОТ передбачено використання антидемпінгових заходів.
Поясніть механізм дії демпінгу. За яких обставин використання антидемпінгових мит має економічний сенс?
5. Історія антидемпінгових розслідувань щодо по-ставок російської сталевої продукції ведеться з середини 1990-х рр.. За останні сім років їх було порушено понад 100. Зараз відносно російських експортерів сталі по всьому світу
діє 33 обмеження і ведеться 22 розслідування не тільки в промислово розвинених, але і в країнах, що розвиваються.
У чому причина використання подібних захисних заходів відносно російських експортерів?
6. Існує рівновагу в умовах вільної торгівлі, при якому країна А експортує продукцію машинобудування та імпортує продукцію легкої промисловості. Припустимо, всі товари виробляються з використанням двох факторів - праці і капіталу, причому капітал - відносно надлишковий і ра-стущій фактор.
А) Який буде ефект впливу зростаючого фактора на криву виробничих можливостей країни А?
Б) Як при цьому зміниться співвідношення обсягів вироб-дімих в цій країні продуктів машинобудування та товарів ліг-кою промисловості за умови, що їх відносна ціна залишиться незмінною? Поясніть.

В) Виходячи з попередніх умов, дайте відповідь на питання: як зміниться обсяг експортно-імпортних поставок в країні А? Чи можна очікувати збільшення обсягу зовнішньої торгівлі стра-ни? Чому?
Г) Припустимо, світова відносна ціна верстатів ме-вується у відповідь на зростання відносної надмірності капіталу. В якому напрямку вона буде змінюватися?
Д) Чи можливо погіршення добробуту країни А в ре-док відносної надмірності в їх економіці капіталу і зміни світової відносної ціни торгованих товарів? Чому?
7. Протягом I960-1970-х рр.. Південна Корея - країна з швид-ро зростаючою економікою і динамічною зовнішньою торгівлею - перетворилася з чистого експортера на імпортера міні-рального сировини і бавовняних тканин.
Які теорії міжнародної торгівлі можуть бути залучені для пояснення цього феномена?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 3. Людська праця як засіб
  завдання, не обмежує постійно кількість задоволення потреби. Недолік фахівців може виникати тільки в короткостроковому періоді. У довгостроковому періоді він може бути усунутий шляхом навчання тих, хто демонструє вроджені здібності до необхідного праці. Праця є самим рідкісним з усіх первинних засобів виробництва, тому що він у цьому обмеженому сенсі є
 2. 7. Нерівність багатства і доходу
  завдання; закон примушує його до невизначеної діяльності, визначення якої залишається за виконавчою владою. Індивід зобов'язаний підкоритися, що б адміністрація ні наказала йому зробити. Вкрай важко встановити, чи відповідає команда, віддана виконавчою владою, його силам і здібностям, і чи зробив він усе, що міг, для її виконання. Будь-який громадянин в будь-якому аспекті своєї
 3. 1. Властивості ринкової економіки
  завдання і змушує коритися його командам. Кожна людина вільна, ніхто не підпорядкований деспоту. Кожен індивід інтегрується в цю систему співпраці сам по собі. Ринок направляє його і показує, яким чином він може найкраще сприяти своєму добробуту, поряд з добробутом інших людей. Ринок остання інстанція. Ринок поодинці впорядковує всю суспільну
 4. 2. Радість і тягар праці
  завдання, працівник отримує задоволення від усвідомлення того, що йому вдалося успішно подолати всі пов'язані з ним труди і турботи. Він щасливий, що позбувся чогось важкого, неприємного і обтяжливого, що звільнився на деякий час від тягаря праці. Його почуття можна висловити словами: Це я вже зробив. 4. Деякі види роботи задовольняють специфічні бажання. Існують, наприклад,
 5. 3. Заробітна плата
  завдань, які вони виконують в даний момент. Єдиний засіб для цього запропонувати їм більш високу оплату. Будь-яке нововведення, яке планує підприємець виробництво нового виробу, застосування нового технологічного процесу, вибір нового місця для своєї філії або просто розширення виробництва на своєму підприємстві або на інших підприємствах, вимагає використання працівників, до
 6. 8. Вплив превратностей ринку на ставки заробітної плати
  завдань. Індивід або його батьки витрачає кошти на навчання, плоди якого складаються в придбанні здатності виконання певних видів роботи. Подібне навчання і підготовка посилюють однобічність людини; вони роблять його фахівцем. Будь спеціальна підготовка посилює специфічний характер працездатності людини. Праці і турботи, негативна корисність зусиль, яким
 7. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  завдання. Соціалісти фатально помилилися, стверджуючи, що ті, кому платять певну ставку на годину, на день, на тиждень або на рік, проваджені не своїм власним егоїстичним інтересом, коли вони працюють ефективно. Чи не високі ідеали і не почуття обов'язку утримують робочого, праця якого оплачується згідно з відпрацьованим часом, від недбалості та дозвільного хитання по цеху, а вельми
 8. 5.1. Аналіз виконання кошторису витрат лікарні за загальними показниками
  завдання з розгортання ліжок у лікарнях, використанню затвердженого фонду заробітної плати тощо Аналіз звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах у закладах охорони здоров'я дозволяє, по-перше, виявити порушення в комплектації штатів медичних працівників, по-друге, зафіксувати наявність приставних ліжок, по-третє, встановити ступінь завантаженості медичного персоналу
 9. 5.3. Аналіз дотримання кошторисних призначень
  завдань за виробничими показниками і веде до погіршення обслуговування населення. Причинами недорасхода бюджетних коштів, як правило, є недоліки в діяльності установ, а також фактори, які не залежать від установи (наприклад, несвоєчасне фінансування та ін.) Наявність надкошторисних витрат в основному залежить від роботи установ і розцінюється як порушення фінансової
 10. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  завдань, дотримання норм і нормативів, стану та рівня використання матеріальних ресурсів. Для розрахунку впливу різних факторів (середньорічної кількості ліжок, середнього числа днів функціонування одного ліжка в році, грошових норм витрати продуктів харчування, медикаментів на один ліжко-день) на зміну узагальнюючих показників (величину витрат на матеріали, продукти харчування та
 11. 10.2. Аналіз чисельності, складу і структури трудових ресурсів
  завдань (гр. 12 табл. 10.1) по середньооблікової чисельності працівників НДІ та обсягів науково-дослідних робіт (НДР), виконаних власними силами . У цьому зв'язку настораживающим фактором є те, що невиконання плану за обсягом НДР, що склало 98,7%, перевищило зниження чисельності працівників НДІ, рівне 99,1%. Це може служити непрямою ознакою скорочення продуктивності
 12. ТОРГІВЛЯ завжди корисно
  завдання між робітниками відповідно до їх кваліфікації. Лише при поділі праці стає можливим застосування складних, що вимагають масового виробництва технологій, немислимих в умовах натурального
 13. ІНШІ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
  завдання на рівні дев'ятого класу. Те, що приймають за зниження заробітків закінчили середню школу, може насправді відображати те обставина, що в державній статистиці люди, якийсь час навчалися в середній школі, вважаються окончившими її. Реальна заробітна плата падає тому, що падає реальна кваліфікація. 3. Скасування державного регулювання очевидним чином
© 2014-2022  epi.cc.ua