Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ВИРУЧКА

грошові кошти, отримані (вручення) підприємством, фірмою, підприємцем від продажу товарів і послуг, виручка від реалізації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИРУЧКА "
 1. КОЕФІЦІЄНТ ВИРУЧКИ
  відношення різниці між виручкою і змінними витратами до величини
 2. Зазначте, що всі вимірюв-вати, виражені в відсотках, розраховані за методом середньої точки.
  Зазначте, що всі вимірюв-вати, виражені у відсотках, розраховані за методом середньої точки. 118 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок Сукупна виручка - грошова сума, сплачена покупцями і отримана продавцями товару, що розраховується як добуток ціни товару і кількості проданого товару. Сукупна виручка і цінова еластичність попиту
 3. Ефект виробничого важеля
  Виробничий (операційний) важіль показує, який вплив зміна виручки фірми надає на її прибуток. Чим вище ефект виробничого важеля OL (англ. operating leverage), тим більш ризикованим з погляду мінливості прибутку є положення фірми: {foto71}, де? Pr - зміна прибутку у відсотках;? R - зміна виручки у відсотках. Наприклад, якщо ефект
 4. ВАЛЮТНІ ВІДРАХУВАННЯ
  частину валютної виручки підприємств, фірм, яка в обов'язковому порядку повинна продаватися організаціями, які отримали виручку, до державного валютний фонд. Величина відрахувань і ціна покупки валюти встановлюються державними органами. Валютні відрахування застосовуються переважно в російській
 5. 1. Визначення обсягу виручки, що забезпечує покриття всіх витрат
  Для розрахунку обсягу виручки, що покриває постійні та змінні витрати фірми, доцільно використовувати таку величину, як сума покриття. Розрахунок суми покриття дозволяє визначити, скільки коштів заробляє фірма, виробляючи і реалізуючи свою продукцію з тим, щоб окупити постійні витрати і отримати прибуток. Поняття середньої величини покриття використовується, коли мова йде не про виручку
 6. Зростання ціни веде до зростання вироб-ведення P і Q, оскільки зменшення Q відносно менше, ніж
  Зростання ціни веде до зростання вироб-ведення P і Q, оскільки зменшення Q відносно менше, ніж увеліченіеP. Якщо попит еластичний, ми отримуємо протилежний результат: збільшення ціни призводить до зменшення сукупної виручки. Наприклад, якщо ціна на товар зросла з $ 4 до $ 5, обсяг попиту зменшується з 50 до 20 одиниць, а сукупна виручка скорочується з $ 200 до $ 100. Так як попит
 7. 3.2. Виручка від реалізації та формування фінансових результатів підприємства.
  У процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг створюється нова вартість, яка визначається ціною реалізованої продукції, робіт, послуг. Результатом їх реалізації є виручка від реалізації, яка надходить на розрахунковий рахунок або в касу підприємства. В даний час підприємство має право самостійно визначати методи обчислення виручки в залежності від
 8. 10.2. Попит і виручка
  Основна різниця в поведінці абсолютно конкурентного підприємства та монополіста обумовлена, як ми вже знаємо, різним характером кривих попиту. Якщо функція попиту на продукцію абсолютно конкурентного підприємства графічно відображається прямої, паралельної осі випуску, то крива попиту на продукцію монополіста має негативний нахил. А це веде до відмінностей у характері кривих граничної
 9. 3.7.3. Порядок складання розрахунку податкової бази
  Розрахунок податкової бази повинен містити наступні дані: 1. Період, за який визначається податкова база (з початку податкового періоду наростаючим підсумком). 2. Сума доходів від реалізації, отриманих у звітному (податковому) періоді, в тому числі: а) виручка від реалізації робіт і послуг, а також виручка від реалізації майна, майнових прав; б) виручка від реалізації цінних паперів, не
 10. Глава 13. Аналіз беззбитковості
  Кожна фірма, починаючи процес виробництва або приймаючи рішення про його розширення, повинна бути впевнена, що її витрати обов'язково окупляться і принесуть прибуток. Як відомо, фірма завжди несе постійні витрати, які не залежать від обсягу виробництва, і змінні витрати, які зростають / зменшуються зі зміною обсягу випуску і продажів. Для отримання прибутку необхідно, щоб обсяг
 11. 18. СИСТЕМА показників, що характеризують ПОПИТ НА ПРОДУКЦІЮ
  Найважливішим напрямком аналізу ФХД підприємства є аналіз попиту на продукцію та послуги господарюючого суб'єкта. На рівні окремих господарюючих суб'єктів аналіз попиту здійснюється на всіх етапах управління і присутній у всіх видах горизонтального (тимчасового) аналізу - попереднього, поточного, перспективного. Попит відбиває обсяг продукції, що споживач хоче і в
 12. ЗАЛИШОК маржинального
  виручка від продажів за вирахуванням певних або повних
 13. Тема 3. Податки в структурі собівартості, виручці і фінансовому результаті діяльності організації
  Тема 3. Податки в структурі собівартості, виручці і фінансовому результаті діяльності
 14. маржинальний виторг
  приріст виручки в результаті продажу однієї додаткової одиниці
 15. Сахалінська область
  Податок введений Законом Сахалінської області від 24.11.2003 р. N 442 "Про податок на майно організацій". За підсумками податкового періоду податок сплачується не пізніше 30 березня року, наступного за минулим податковим періодом. Податкову декларацію потрібно представити не пізніше 30 березня року, наступного за минулим податковим періодом (пункт 3 статті 386 НК РФ). Авансові платежі за підсумками кожного
 16. 10.5. Монополія з декількома заводами
  До цих пір в цьому розділі ми припускали, що монополія представлена одним заводом, що є в той же час і підприємством-монополістом. Розглянемо тепер монополію, виробляючи однорідний продукт на декількох заводах. Для простоти обмежимо аналіз монополією, що володіє двома заводами. Однак він може бути узагальнений на випадок з будь-яким числом заводів У випадку двох заводів монополіст повинен в короткому
 17. 44. ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА
  Підприємство - це специфічна організація, яка виробляє певний товар з метою одержання прибутку від її реалізації. Підприємство можна охарактеризувати через його мети. Матеріальні цілі - це мети досягнення певних матеріальних результатів. Зазвичай вони формуються у вигляді виробничої програми. Матеріальні цілі досягаються через реалізацію дій (операцій, процесів,
 18. маржинального доходу
  перевищення виручки з продажу над сукупними витратами, що відносяться до певного рівня
 19. КОЕФІЦІЄНТ ПРИБУТКОВОСТІ
  відношення чистого доходу (прибутку) фірми до обсягу реалізації (виручки від продажів) або капіталу
 20. Кіровська область
  Податок введений Законом Кіровської області від 27.11.2003 р. N 209-ЗО "Про податок на майно організацій в Кіровській області". Для організацій, які за попередній рік перелічив податок в сумі менше 10 000 руб., звітні періоди не встановлюються. За підсумками податкового періоду податок сплачується не пізніше терміну, встановленого для подання податкових декларацій за відповідний податковий
© 2014-2022  epi.cc.ua