Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

44. ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство - це специфічна організація, яка виробляє певний товар з метою одержання прибутку від її реалізації.
Підприємство можна охарактеризувати через його мети.
Матеріальні цілі - це мети досягнення певних матеріальних результатів. Зазвичай вони формуються у вигляді виробничої програми. Матеріальні цілі досягаються через реалізацію дій (операцій, процесів, заходів).
Соціальні цілі - це бажані відносини, по-перше, між працівниками підприємства, по-друге, з індивідуумами і групами людей у зовнішньому середовищі.
Вартісні цілі - очікувані в майбутньому прибутку.
Виручка підприємства
Кожне підприємство, перш ніж почати виробництво продукції, визначає, який прибуток, який дохід воно зможе отримати.
Виручка від реалізації - це показник, що характеризує кінцевий результат виробничої діяльності підприємства. Вона визначається як добуток середньої ціни на кількість проданих одиниць.
Виручка - основне джерело формування власних фінансових ресурсів підприємства.
Вона формується в результаті діяльності підприємства за трьома основними напрямками:
- основному;
- інвестиційному;
- фінансовому.
Виручка від основної діяльності виступає у вигляді виручки від реалізації продукції (виконаних робіт, наданих послуг), виражається у вигляді фінансового результату від продажу необоротних активів, реалізації цінних паперів.
Виручка від фінансової діяльності включає в себе результат від розміщення серед інвесторів облігацій та акцій підприємства.
Законодавчо закріплені два методи відображення виручки від реалізації продукції: з відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) і пред'явленню контрагенту розрахункових документів - метод нарахувань; в міру оплати - касовий метод.
Між цими методами є суттєва різниця. Моментом реалізації в першому випадку і, отже, освітою виручки залишається дата відвантаження, тобто надходження грошових коштів підприємству за відвантажену продукцію не є чинником визначення виручки. В основі цього методу лежить юридичний принцип переходу прав власності на товар.
Але у випадку несвоєчасної оплати поставленої продукції, неспроможності платника підприємство може мати серйозні фінансові проблеми, результатом яких можуть стати неплатежі з податків і податковими зобов'язаннями, зрив розрахунків з підприємствами-суміжниками, виникнення ланцюжка неплатежів. Для того щоб згладити негативні наслідки неплатежів, підприємству надано право утворювати резерв по сумнівних платежів. Його величина визначається підприємством на основі аналізу складу, структури, розміру і динаміки неплатежів за звітний період. Резерв по сумнівних боргах є додатковим джерелом фінансування поточних зобов'язань.
У вітчизняній практиці найбільшого поширення набув другий метод - визначення виручки за фактичним надходженням коштів на грошові рахунки підприємства. Такий порядок обліку виручки дозволяє проводити своєчасні розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами, так як під нараховані податки і платежі є реальний грошовий джерело.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 44. ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА "
 1. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  Підприємництво і його функції в економіці. Соціально-економічне поняття підприємства. Підприємство як відокремлена виробничо-господарська одиниця. Характеристика підприємств. Малий бізнес і його місце в сучасній економіці. Венчурне підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про
 2. Основні терміни і поняття
  Підприємництво, підприємство, техніко-виробнича, організаційна, економічна відособленість, юридична особа, мале підприємство, венчурне підприємство, індивідуальне (сімейне) підприємство, товариства: повне, змішане, з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, акціонерне товариство закритого і відкритого типу, виробничий кооператив, унітарне підприємство,
 3. Терміни і поняття
  Державний сектор економіки Комерціалізація державних підприємств Реструктуризація підприємств Організаційна реструктуризація Фінансова
 4. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
  Соціально-економічний зміст капіталу. Виробничі фонди підприємств і витрати виробництва. Ціна і прибуток Поняття «капітал», «ціна», «прибуток» так само поширені в економічній теорії, як і поняття «гроші», «власність», «заробітна плата». Мета теми - з'ясувати сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
 5. Терміни і поняття
  Підприємницькі здібності (підприємництво) Підприємницький потенціал Підприємство (фірма) Життєвий цикл підприємства (фірми) Конкурентні переваги Повне товариство Товариство на вірі Товариство з обмеженою відповідальністю Акціонерне товариство Виробничий кооператив Унітарна підприємство Споживчий кооператив Громадські та релігійні
 6. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  Ринок - одна з найпоширеніших категорій в економічній теорії, одне з основних понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 7. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  Ринок - одна з найпоширеніших категорій в економічній теорії, одне з основних понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 8. Терміни і поняття
  Капітал Основний капітал Оборотний капітал Норма прибутку (рівень рентабельності) Виробничий потенціал (виробничі потужності) Технологічна структура основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу
 9. Поняття якості життя
  . У попередніх розділах було розглянуто низку показників соціального розвитку, багато з яких відносяться до економічних характеристикам життя людини. Поняття якості життя включає не тільки економічні аспекти. Щоб оцінити добробут людини у всьому обсязі, необхідно досліджувати неекономічні, або якісні сторони суспільного добробуту (зміна природної чи
 10. § 12.2. Податкові агенти та збирачі податків
  У юридичній літературі , а також у відомчих документах податкових органів часто використовуються такі поняття, як «збирач податків» і «податковий агент». Водночас законодавчого визначення даних понять не існує. На думку С. Пепеляева ', відміну збирача податків від податкового агента полягає в тому, що на податковому агента лежить обов'язок розрахувати, утримати та перерахувати податок
 11. 4. Оцінка капіталу
  На практиці перед кожним підприємцем часто постає питання: яка реальна ринкова вартість його капіталу (фондів, активів)? Оцінка підприємства (фірми) являє собою думку або розрахунок вартості конкретно визначеного, об'єкта власності на заданий момент часу. Професійною мовою оцінювачів цей процес часто називається «оцінка бізнесу». При визначенні вартості нерідко
© 2014-2022  epi.cc.ua