Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Другий напрямок експлуатації


Синтетична концепція стверджує і відстоює принцип рівноправності всіх фак-торів виробництва. Послідовне застосування цього принципу в попередньому розділі змусило нас визнати, що підприємство спочатку повинне належати всім участни-кам виробничого процесу. Тому справедливе (!) Розподіл виручки від реалізації товару має на увазі, що доходи власників факторів виробництва повинні включати в себе і певну частину вартості і додаткової вартості товару, ис-джерелами якої є капітал і «земля» підприємства.
Наприклад, з табл. 5 випливає, що власники робочої сили крім додаткової вартості, обумовленої витратами праці (150 руб.
В розрахунку на одиницю товару), одержують також частина додаткової вартості, створеної капіталом і «землею» підприємства (50 і 20 руб. відповідно).
У реальній економічній дійсності рівноправність факторів виробництва порушується, і підприємство належить засновнику. Як наслідок, засновник-капіталіст привласнює весь обсяг вартості і додаткової вартості, пов'язаний з ка-капіталом і «землею» підприємства, в тому числі, і ті частини, які по справедливості повинні належати власникам інших факторів виробництва. Ці дії заснував-теля відповідно з даним вище визначенням повинні розглядатися як експлу-тація.

Принципово, що приналежність підприємства засновнику забезпечується не «віковими традиціями», а конкретними законами і правовими нормами, що відображають зміст певного способу виробництва. Зокрема, сутність тих виробництв-ських відносин, в які вступають учасники процесу виробництва товару, стано-вить найманий характер праці. Він юридично закріплений у відповідних правових нормах, включаючи трудове законодавство.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Другий напрямок експлуатації "
 1. Коментарі
  напрямок політичної економії, що виникло в середині XIX в. у Німеччині. Назва походить від історичного методу, який її теоретики (В. Рошер, Б. Гільдебранд, К. Кніс та ін.) намагалися ввести в політекономію. Представники історичної школи заперечували наявність спільних для всіх країн економічних законів, підкреслювали неповторність шляхів економічного розвитку кожної окремої країни, а
 2. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  друге положення, що ціна знаходиться в залежності від витрат виробництва. Насправді ці два положення суперечать одне одному. Коли йдеться, що ціна визначається граничною по корисності, то значить визнається вирішальна роль потреб людини, а коли стверджується, що ціна залежить від іздер-жек виробництва, то в якійсь мірі визнається вплив про-виробництва на
 3. Лекція 10-я Нова історична школа
  друге місце в капіталістичному світі за раз-заходам виробленої промислової продукції. У Німеччині починають дуже сильно розвиватися Імперія-листические тенденції. Починаючи з 70-х рр.., Для Німеччини харак-135 терен досить швидке зростання монополій, особливо в картель-ної формі. Уже в 80-90-х рр.. монополізація промисловості приймає вельми широкі розміри. В. І. Ленін відзначав
 4. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  другий прирощення дасть продукції не на 8, а тільки на 7 дол Третє прирощення дасть продукт тільки на 6 дол, четверте - на 5 дол, і п'яте - на 4 дол При 5 одиницях капіталу, останньої, найменш продуктивних витратою, буде п'ята затрата, яка виробляє продукт, рівний 4 дол Звідси випливав висновок, що кожна витрата повинна приносити однаковий відсоток, а саме 4
 5. Генезис загальної теорії економіки (ВТЕ)
  напрямку розробки ФТЕ. Праця, виробництво, економіка, ринок вимагають практичних знань, що відображають ці процеси, які і складають науку, що виникла в доісторичний період. Практичні (наукові) знання --- + --- технічні? економічні --- + --- прикладні? теоретичні --- + ---
 6. 4. Виробництво
  спрямований на панування посередності, невігласів, вітчизняних варварів. Ліберали теж вважають, що країною повинні правити ті, хто найкраще відповідає цьому завданню. Але вони впевнені, що здатність правити краще доводиться шляхом переконання своїх співгромадян, а не застосуванням до них сили. Зрозуміло, немає ніякої гарантії, що виборці довірять посаду найбільш компетентному кандидату. Але й
 7. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  другий оману, що породжується концепцією реального капіталу. Люди стали замислюватися про концепцію суспільного капіталу, відмінного від приватного капіталу. Відштовхуючись від ідеальної конструкції соціалістичної економіки, вони прагнули створити концепцію капіталу, відповідну економічної діяльності головного керуючого в цій системі. Вони правомірно припустили, що він захоче дізнатися,
 8. 3. Капіталізм
  напрямки, помилково званого історизмом, послідовно намагаються знищити результати еволюційних змін. На їх думку, все те, коріння чого не можна відшукати у віддаленому минулому або розрізнити в традиціях декількох примітивних полінезійських племен, є штучним і навіть нездоровим. Вони вважають той факт, що який-небудь інститут був невідомий дикунам, доказом його
 9. 5. Конкуренція
  спрямованої на обмеження конкуренції. Очевидна мета цих планів дарувати привілеї певним групам виробників шляхом захисту від конкуренції більш ефективних суперників. У багатьох випадках подібне регулювання створює умови, що вимагаються для виникнення монопольних цін. В інших випадках цього не відбувається, а в результаті просто створюється стан справ, при якому багато
 10. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  напрямів використання додаткових капітальних благ, накопичених в результаті нових заощаджень. Вкладення цих додаткових капітальних благ повинно збільшити загальну суму виробленого доходу, тобто пропозиція споживчих благ, які можуть бути спожиті без зменшення наявного капіталу, і, отже, не скорочуючи обсяг виробництва в майбутньому. Збільшення доходу відбувається або
© 2014-2022  epi.cc.ua