Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

сума витрат у вигляді амортизаційних відрахувань, необхідних для відновлення зношених у процесі виробництва основних фондів, обчислена з урахуванням діючих цін.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ "
 1. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  відновлювальної та залишкової вартості. Первісна вартість основних фондів - це вартість на момент їх введення з урахуванням всіх зроблених витрат по фактично сформованим цінами. Відновлювальна вартість основних фондів - це вартість у сучасних умовах їх відтворення. Залишкова вартість основних фондів - це первісна або відновна вартість за мінусом
 2. Основні засоби
  відновна, залишкова. Первісна (Оп)=витрати на придбання + доставка + зберігання. Відновлювальна=Оп з урахуванням переоцінки. У нашій країні постійні переоцінки основних засобів почали проводити з 1992 р. (раніше проводилися 1 раз на 5 років). При цьому використовується коефіцієнт інфляції. Але при такому темпі інфляції на сьогоднішній день відновна вартість не дає
 3. Питання 38. Статистика основних фондів
  відновна вартість - це вартість відтворення основних фондів у сучасних умовах, тобто вартість придбання, транспортування, установки або споруди аналогічних нових, незношених об'єктів на момент переоцінки. 4) залишкова відновна вартість - це повна відновна вартість основних фондів за вирахуванням суми зносу. 5) балансова вартість - це
 4. 8.2 Види вартісних оцінок основних фондів
  відновлювальна і залишкова вартість основних засобів. Первісна вартість основних засобів - вартість, слагающаяся з витрат на їх зведення (споруді) або придбання, включаючи витрати з їх доставки та встановлення, а також інші витрати, необхідні для доведення даного об'єкта до стану готовності до експлуатації за призначенням. В умовах перехідного періоду до ринкових
 5. Порядок визначення вартості майна, що амортизується
  відновною вартістю таких основних засобів та сумою амортизації. Залишкова вартість основних засобів, введених в експлуатацію після набрання чинності глави 25 НК, визначається як різниця між їх первісною вартістю і сумою нарахованої за період експлуатації амортизації. Первісна вартість основних засобів змінюється у випадках добудови, дообладнання,
 6. Структура і аналіз основного капіталу
  відновної вартості. Причому і первісна, і відновна вартість може бути як повною, тобто на момент покупки або чергової переоцінки, так і залишкової, тобто за вирахуванням зносу або з додаванням від модернізації та реконструкції. 3. Аналіз оновлення, вибуття та зносу основних фондів, які характеризуються відповідними коефіцієнтами: {foto85} (17.2)
 7. капіталомістких
  вартістю в 1 рубль (або в розрахунку на іншу грошову одиницю). Капіталомісткість визначається шляхом ділення вартості основних засобів на обсяг продукції в грошовому вираженні, що випускається за один рік. Наприклад, якщо вартість основних засобів підприємства становить 3 млн. рублів і в рік воно випускає продукцію вартістю 1,5 млн. рублів, то капіталомісткість продукції дорівнює 3/1, 5=2, тобто 2 рубля
 8. Залишкова вартість
  вартість - різниця між первісною вартістю основних засобів і сумою зносу, сума, яку організація розраховує отримати від продажу активів (основного капіталу) наприкінці корисного терміну їх
 9. Методи і порядок розрахунку сум амортизації
  відновлювальної) вартості і норми амортизації, певної для даного об'єкта. При застосуванні лінійного методу норма амортизації по кожному об'єкту амортизується майна визначається за формулою: К=[1: n] х 100% - К - норма амортизації у відсотках до первісної (відновлювальної) вартості об'єкта амортизується майна; - n - термін корисного використання даного
 10. Додана вартість
  вартість - вартість, яку додали до вартості сировини, енергії, послуг. Являє собою різницю між вартістю продукції виробленої за певний період підприємством і вартістю спожитих матеріальних засобів виробництва (сировини, енергії тощо) і послуг інших
 11. Основний капітал (основні фонди)
  вартість на вироблену продукцію частинами. Тому можна сказати, що основний капітал - це та частина вартості авансованого капіталу, яка витрачається на придбання засобів праці і відшкодовується по частинах. Відшкодування споживаного основного капіталу здійснюється з амортизаційного фонду, що формується за рахунок амортизаційних відрахувань, рівних величині перенесеної вартості
 12. 31. Методи оцінки при витратному підході
  відновної вартості оцінюваного об'єкта нерухомого майна шляхом множення балансової вартості на відповідний індекс переоцінки. Індекси для переоцінки основних фондів затверджуються Урядом РФ і періодично публікуються в
 13. Амортизація
  вартості зношених засобів праці на вироблений з їх допомогою продукт. Інструментом відшкодування зносу основних засобів є амортизаційні відрахування у вигляді грошей, що спрямовуються на ремонт або будівництво, виготовлення або придбання нових основних
 14. Основні засоби
  вартість переноситься на витрати товарів, робіт і послуг не відразу, а поступово, частинами, у міру
 15. 3. Індивідуальна і суспільна вартість
  вартості. Припустимо, що для пошиття костюма необхідні 3 м тканини, n-е кількість ниток, гудзиків і швейна машинка. Як відомо, все це називається засобами виробництва. Припустимо, вони коштують 2000 руб. Це означає, що в засобах виробництва міститься суспільна праця, рівний за своєю вартістю 2000 руб. (Або 100 год праці). У процесі шиття кравець своєю конкретною працею перетворює
 16. Відносна додаткова вартість
  вартості є збільшення додаткового робочого часу в рамках існуючого робочого дня. Додаткова вартість, отримана внаслідок цього, називається відносної додаткової вартістю. Неодмінною умовою такого зрушення в необхідному і додатковому робочому часу в рамках встановленого робочого дня стає підвищення рівня суспільної продуктивності праці. Останнє веде до
 17. Питання 29 Матеріальний і моральний знос капіталу
  вартості і вартості в процесі їх виробничого споживання внаслідок впливу сил природи, а також надзвичайних обставин (наприклад, пожеж) . Розрізняють дві основні форми матеріального зносу: зношення в процесі виробництва; руйнування бездіяльних засобів праці. Матеріальний знос другої форми - бездіяльність засобів праці - це безповоротні втрати і пряме вирахування з
 18. 8.4 Відтворення основних фондів
  відновної) основних виробничих фондів; зміна ко-личества натуральних одиниць основних виробничих фондів (ОПФ). Збільшення цих показників характеризує зростання вартості майна підприємства, тобто необоротних активів. Якісна зміна ОПФ характеризують такі показники: коефіцієнти фі-зического і морального зносу; коефіцієнти вибуття, введення і
 19. 7.2 Види оцінки та поняття амортизації основних фондів
  відновлювальної та залишкової вартості . Первісною вартістю основних засобів є сума фактичних витрат на їх придбання, спорудження, виготовлення, доставку, установку і монтаж, включаючи митні платежі витрати зі страхування та перевезення, вартість вантажно-розвантажувальних робіт тощо Первісна вартість об'єктів основних засобів, внесених засновниками в рахунок їх вкладів у
 20. Вартість робочої сили
  вартості товару, яким є робоча сила, або ціна праці. Вартість робочої сили, як ми вже знаємо, визначається вартістю засобів існування, необхідних для відтворення робочої сили. Вартість робочої сили залежить від ряду факторів, зокрема кліматичних та інших природних умов тієї чи іншої країни. Крім природних потреб людини в їжі, одязі, житлі
© 2014-2022  epi.cc.ua