Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

Питання 4. Оподаткування в Росії періоду непу.


Фіскальна функція в період 1922-1928 рр.. була реалізована успішно в значній мірі за рахунок розширення сфери непрямого і, перш за все, акцизного оподаткування (табл. 3).
Регулююча функція податкової політики, що реалізує політичні завдання «конфіскації у буржуазії залишків вцілілого в її руках майна» 9, в кінцевому рахунку також забезпечувала розширення сфери реалізації фіскальної функції оподаткування.
Необхідно відзначити, що політика посилення податкового тиску залежно від величини доходів і капіталу, що належить платнику податку справи, вирішувала більшою мірою політичні, ніж економічні завдання. У сфері поимущественного обкладення промислового виробництва тягар податку прогресивно зростала в міру зростання розмірів капіталу. У підсумку, будь-яке злиття капіталів, що сприяє створенню ефективних, конкурентоспроможних виробництв призводило до багаторазового yвeлічefшю обкладення.
Аналогічно система прогресивного зростання сільгоспподатку залежно від кількості ріллі і худоби приводила до стримування процесу виробничого накопичення в сільському господарстві, дробленню селянських господарств, а часто і просто до згортання обсягів сільськогосподарського виробництва. Тяжкість оподаткування падала на ті доходи, які служили джерелом накопичення в землеробстві (доходи великих і середніх господарств), і не зачіпали споживання.
У сфері промислового виробництва роль підприємств як самостійного товаровиробника швидко знижувалася. У середині 20-х років інстанції державного апарату (наркомати, главки, синдикати) вільно розпоряджалися не тільки прибутком трестів, але і їх капіталами і виробленої ними продукцією, директивно втручалися у внутрішнє життя госпрозрахункових підприємств. Слідом за економічною практикою йшло і законодавство. Декрет про трестах 1927 р., навпаки, прирівнював існуючі в той час акціонерні товариства до звичайних казенним підприємствам, завершивши перетворення акціонерної форми організації підприємств в порожню формальність. Ототожнення державного підприємства з державним апаратом означало, що весь прибуток і всі капітали цього підприємства належать державі, та надавало оподаткуванню доходів підприємства чисто формальний, «виховний» характер.
У підсумку слід констатувати, що в роки НЕПу:
- фіскальна функція податкової політики найбільшою мірою реалізовувалася за рахунок системи непрямого оподаткування, в основному, за рахунок акцизного та митного оподаткування товарних груп самого масового попиту;
- регулююча функція податкової політики виконувала роль ефективного політичного інструменту, забезпечуючи послідовне скорочення капіталістичного накопичення, сприяючи згортанню відтворювальних процесів у сфері приватного бізнесу і на селі, і в промисловості, роблячи розширення і модернізацію виробництва у приватних господарствах економічно невигідними;
- соціальна функція податкової політики також придбала політичну спрямованість.
Вона реалізовувалася за допомогою прогресивного оподаткування майна і доходів громадян, які володіють приватною власністю, із зростаючою прогресією залежно від обсягів власності та створення пільгових умов оподаткування для платників, які не мають об'єктів приватного володіння, з мінімальними доходами. В цілому система прямих податків орієнтована на практично повне вилучення особистих доходів громадян, одержуваних понад прожитковий мінімум;
- у сфері оподаткування державних підприємств податкова система протягом 20-х років поступово здавала свої позиції як системи економічних методів управління виробництвом, поступаючись місцем прямим адміністративному регулюванню.
У 1930 р. почалося здійснення податкової реформи, докорінно змінила систему справляння податків на території СРСР. Це було пов'язано в тим, що діяла в 20-ті роки система оподаткування практично повністю виконала стояли перед нею політичні завдання: було ліквідовано приватний сектор у промисловості й торгівлі, а його частка в сільському господарстві залишалася мінімальною. Відповідно втратила своє значення вся складна система прямого оподаткування приватного сектора, спрямована на згортання процесів капіталістичного накопичення і вилучення капіталізованих доходів.
Фундаментальні зміни відбувалися і всередині державного сектора. Відповідно до постанови ЦК ВКП (б) від 5 грудня 1929 припинили своє існування госпрозрахункові трести. Надцентралізація управління в особі «госпрозрахункових» об'єднань (всього у всій промисловості їх налічувалося в 1930 р. 32) робила зайвої складну податкову систему взаємовідносин промисловості та торгівлі з бюджетом.
Основні напрями податкової реформи 1930 зводилися до наступного.
По-перше, акцизна система оподаткування, промисловий податок і ряд інших податків були зведені в єдиний податок з обороту,
Введення податку з обороту означало введення нового синтетичного податку взамін значного числа статей дохідної частини бюджету, або, якщо говорити строго, - введення нового механізму формування дохідної частини бюджету.
По-друге, податки, що сплачуються державними підприємствами, консолідувалися в єдиний платіж - відрахування від прибутку, і цей платіж ототожнювався., Зливався з відомчим розподілом прибутку, тобто фактично переставав бути податком.
Спочатку цей єдиний платіж намагалися впорядкувати, встановивши загальну норму відрахувань - 81% від прибутку. Однак скоро з'ясувалося, що централізоване розподіл прибутку за своєю природою якісно відмінно від оподаткування та піддається реальному нормуванню.
Одночасно в ході реформи 1930 зникли такі найважливіші форми оподаткування, як рента з міських земель і гербовий збір з внутрішньогосподарських операцій. Це було неминуче, оскільки до 1930 була ліквідована економічна основа для цих форм податків.
Сформована в той період податкова система включала в себе крім податку з обороту та податку на доходи підприємства також сільськогосподарський податок і податок з одноосібних господарств, що мали коней, прибутковий податок і цільовий збір на потреби господарського та культурно- побутового будівництва. Поряд з цим існувала система місцевих податків і зборів, перебудована у відповідності з новими політичними та економічними завданнями, які стояли перед державою.
В основі серії податкових реформації 30-х років лежав пошук дієвих економічних механізмів, здатних забезпечити централізоване регулювання економіки, форсувати процес прискорення державних накопичень на реалізацію планів індустріалізації промисловості, посилити контроль за господарською та фінансовою діяльністю підприємств.
Введення в податкову систему податку з обороту і нових методів розрахунку податків на доходи промислових підприємств і сільськогосподарських кооперативів, колгоспів і радгоспів змінили форму реалізації її фіскальної фунщіі.
В результаті, методи включення в роздрібні ціни товарів і послуг податку з обороту і подальшого його вилучення до бюджету забезпечили безперервний і стабільний потік надходжень до бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 4. Оподаткування в Росії періоду непу. "
 1. 1. Ринок, план, рівновагу
  питання про закономірності перехідного періоду / / Правда, 1926, 3 липня. 429 економічного кредо опозиції Євгеном Преображенським (1886 1937). Бруском була проблема відтворення і накопичення. Преображенський виклав свої погляди в доповідях в Комакаде-ми Академії «Основний закон соціалістичного нагромадження» (1924), «Закон цінності в радянському господарстві» (1926) і в книзі «Нова економіка»
 2. Питання 5. Сучасні теорії податкових відносин
  оподаткування, переважна значення отримали непрямі податки - акцизи. Основним податком, що стягуються з сільського населення, був сільськогосподарський податок. Він замінив існував до весни 1923 продподаток. У період НЕПу діяло 86 видів платежів до бюджету. Податкова реформа 1930-1932 рр.. поклала кінець податковій системі періоду НЕПу. Для державних підприємств були
 3. Питання 3. Система оподаткування а Росії на початку XX в
  питання про введення прогресивного прибуткового податку. У 1907 р. Державна Дума Російської держави вперше обговорювала проект введення прямого прибуткового податку. Прогнозоване зниження частки непрямого оподаткування дозволило б говорити про розвиток прогресивного характеру російської податкової політики, соціальної орієнтації змін у розподілі податкового тягаря. Однак, початок першої
 4. Питання 5. Податки в умовах централізованого планування та управління економікою
  питань розвитку податкової системи в період 50-80-х років, функціональної спрямованості податкової політики в цей період, ролі податкової політики в розвитку кризових явищ у вітчизняній економіці 80 - х - початку 90-х років. Протягом чотирьох повоєнних десятиліть система податкових платежів в СРСР продовжувала розвиватися під переважним впливом державного монополізму в сфері
 5. Питання 2 Концептуальні положення організації податкового процесу
  питання, розглядаються в рамках фінансової науки, яка включала в себе окреме вчення про державні доходи. Теоретичне висвітлення проблем податкової системи Росії знайшло своє відображення в наукових працях багатьох російських вчених дореволюційного періоду * (1). У 20-ті роки XX в. теорія податків в рамках фінансової науки продовжувала розвивати традиції, які були закладені російської та
 6. Коментарі
  питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна
 7. 4.5. Кредитний консалтинг
  питання управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, оптимізації загального функціонування компанії, ведення бізнесу, дослідження та прогнозування ринків збуту, руху цін і т.д. Іншими словами, консалтинг - це будь-яка допомога, що надається зовнішніми консультантами, у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Основна мета консалтингу
 8. Рекомендована література
  питання іпотечного кредитування. - М: «Известия вищих навчальних закладів. Геодезія та аерофотозйомка », спеціальний випуск, 2001. 5. Шевчук Д.А. Ухвалення рішення про формування резерву на висунення в комерційному банку. - М: «Известия вищих навчальних закладів. Геодезія та аерофотозйомка », спеціальний випуск, 2001. 6. Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Аналіз фінансового стану банку. / Проблеми
 9. Генезис економічної науки
  питання неправильно, бо джерело багатства виводили зі сфери обігу, а саме багатство ототожнювали з грішми. Звідси і назва даного вчення, бо меркантильний в перекладі означає грошовий. Меркантилісти були представниками торговців і виражали їх інтереси. Розрізняють ранній і пізній меркантилізм. В основі раннього меркантилізму лежала система грошового балансу, збільшення грошового
 10. 2. Класифікація економічних систем
  питання «як?» Виробляти господарник відповідає прагненням виробляти продукцію з більш низькими витратами, ніж його конкурент, з тим щоб продати більше і за низькою ціною. На вирішення цього завдання спрямована технологія і організація виробництва, використання технічного прогресу, різні методи управління. Питання «для кого?» Вирішується на користь споживачів з найбільшим доходом. В
© 2014-2022  epi.cc.ua