Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Висновки до розділу

Практикум

тестові завдання

завдання

i

R,1

R;2

R;3

1

3

6

5

2

6

4

7

3

8

4

5

4

3

6

3

Використовуючи Microsoft Excel, знайдіть:

Знайдіть:

Знайдіть:

З "

2

3

4

і

1,151

1,824

2,301

Знайдіть:

гол

1

2

3

споживання

10

14

13

корисність

1,6218

1,7405

1,7137

Дисконтовані значення корисності в 1-м і 2-м році рівні між собою. Актив забезпечує щорічний дивіденд у розмірі 1, починаючи з початку 5-го року. Після 3-го року споживання зростає на 5% в рік.

Знайдіть:

Знайдіть:

Ділова гра «Страхування»

цілі гри

приклад

Власник квартири вартістю 15 млн руб. вніс страховий внесок 0,1 млн руб. при коефіцієнті страхового покриття 50. Тоді максимальна величина страхового відшкодування дорівнює 0,1 - 50 = 5 млн руб. Якщо збиток від пожежі дорівнює 3 млн руб., То страхувальник отримає 3 млн руб. Якщо збиток більше 5 млн руб., То він отримає лише 5 млн руб. Якщо пожежа не трапився, то страхувальник втрачає суму страхового платежу.

Форма «страхового договору»

страхувальник

Петров П. П.

вид майна

квартира

дача

яхта

страховий платіж

10

0

0

пожежа

*

2. На дошці приведіть таблицю для підведення підсумків гри (табл. 3.8).

Таблиця 3.8

Страхові платежі і вартість майна після пожежі: шаблон таблиці

страхувальник

Страхові

платежі

майно

Місце

гравця

до

після пожежі

до

Д

Я

Е

До

Д

Я

В + Про

Е

Іванов

Петров

Сидоров

Порядок проведення гри

підсумки

Студент аналізує способи страхування майна при заданій його вартості, максимальну величину страхових платежів і коефіцієнті страхового відшкодування. При цьому важливу роль відіграє його оцінка рішень інших гравців про вигляді згорілого майна, які вносять елемент невизначеності. Студенту необхідно узгодити два своїх рішення: суми страхових платежів для різних видів майна і вибір виду майна, знищення якого принесе йому найменшої шкоди. Крім того, він повинен стежити, щоб розрахункова сума страхового відшкодування не перевищувала суму фактичних збитків, оскільки в цьому випадку він понесе додаткові втрати.

приклад гри

Таблиця 3.9

Страхові платежі і вартість майна після пожежі: приклад гри

страхувальник

Страхові

платежі

майно

Місце

гравця

до

після пожежі

До

л

Я

Z

До

л

я

в + про

I

Іванов

5

10

5

20

140

50

0

30

40 + 0

120

1

Петров

10

0

0

10

140

50

0

30

0 + 10

90

3

Сидоров

7

7

6

20

140

50

0

30

28 + 0

108

2

4. Активи страхувальників після пожежі: Іванов - 120, Петров - 90, Сидоров - 108. Переможець гри - Іванов.

проектні завдання

Проект 1: «Порівняння економіки Росії та інших країн».

Тема: «Грошові мультиплікатори в Росії та інших країнах».

завдання. На основі статистичних даних про обсяги грошових агрегатів і резервної нормі розрахуйте значення депозитного та грошового мультиплікатора в Росії і декількох країнах, зробіть висновок про ступінь розвитку системи безготівкових розрахунків в кожній країні. Використовуючи дані за кілька років, побудуйте лінійні тренди і оточили їх якість для обох мультиплікаторів, виявите особливості цих трендів для Росії. Зробіть висновки про можливі причини цих особливостей, запропонуйте прогноз розвитку грошової системи в Росії.

Проект 2: «Статистичне обгрунтування моделей макроекономіки».

Тема: «Порівняння оптимального і фактичного портфелів».

завдання. Використовуючи дані про прибутковість державних облігацій і облігацій найбільших компаній за деякий період часу, розрахуйте два портфеля: з найменшим ризиком і з максимальним відношенням прибутковості до ризику. Порівняйте отримані дані з фактичними портфелями великих інвестиційних компаній, а також з їх питомими частками в загальному обсязі випущених облігацій. Розрахуйте статистичний показник структурних відхилень, сформулюйте висновки про можливі причини таких відхилень.

 1. Зростання в індустріальній економіці, поняття економічного зростання, вимір економічного зростання
  В результаті вивчення глави студент повинен: знати методи дослідження факторів економічного зростання; особливості інтенсивного і екстенсивного зростання; підходи до побудови моделей зростання в індустріальній і постіндустріальної економіки; положення і висновки моделі Солоу; принципи аналізу
 2. Зростання і знання: три фактори доходу
  У підпункті 6.2.1 була розглянута модель з двома секторами економіки: традиційним і виробляють людський капітал (сфера освіти). Тут також розглядається двухсекторной модель з традиційним сектором, але в другому секторі виробляються знання в широкому сенсі: наукові, технічні, художні. Важлива
 3. «Золоте правило» нагромадження
  Приймемо в якості критерію оптимальності максимум споживання на одного працівника: C / N = = с-> max. З урахуванням рівності (14.4) в стані динамічної рівноваги Умова максимізації споживання на одного працівника: Отже, середня норма споживання максимальна при Рівність (14.5) являє «золоте
 4. «Зима»
  Тож не дивно, що взимку спостерігається загальний застій і спад. Під час рецесії в економіці нічого не відбувається. Точніше, не відбувається нічого позитивного. Зазвичай в цей час ціни падають, а збут ускладнюється і часто взагалі зупиняється, скорочується виробництво і зростає безробіття.
 5. Завдання для самостійної роботи
  1. Чи відомі вам випадки з історії Росії та інших країн, коли руйнування традиційної економічної системи супроводжувалося обуренням і бунтом тих, хто був зацікавлений в її збереженні? 2. Які елементи традиційної економічної системи існують в Росії і інших країнах зараз? Які елементи командної
 6. Загальна рівновага
  Маленька щодо світового господарства країна здійснює вільний товарообмін і перелив капіталів з рештою світу при заданих значеннях P z, y z, i z . З приходом на вітчизняний ринок благ через кордони в структурі сукупного попиту з'являється четверте доданок - реальний обсяг чистого експорту
 7. Взаємозв'язок галузевої і функціональної структур економіки
  У найбільш простому вигляді взаємозв'язок галузевої і функціональної структур проявляється, наприклад, в тому, що кожен функціональний елемент кінцевого продукту складається з продукції тих чи інших галузей. Міжгалузевий народногосподарський комплекс - це сукупність галузей, виробництв і видів
 8. Властивості рівноваги, макроекономічна політика
  Подивимося, які можливості має держава в цій моделі, щоб вплинути на ситуацію в економіці. Нагадаємо, що в рамках порівняльної статики ми можемо вивчити ефект від малого зміни одного з параметрів макроекономічної політики держави на стан рівноваги. Почнемо з випадку державних закупівель: нехай
© 2014-2022  epi.cc.ua