Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

53. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНИЙ КУРС


Валютний ринок - це ринок, на якому здійснюються валютні угоди, тобто обмін валюти однієї країни на валюту іншої країни за певним номінальному валютному курсу.
Номінальний валютний (обмінний) курс - це відносна ціна валют двох країн або валюта однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни.
Валютна котирування - це встановлення курсу національної грошової одиниці в іноземній валюті на поточний момент.
Види валютних котирувань:
- пряма - за одиницю приймається іноземна валюта (наприклад, 26 російських рублів за 1 долар США);
- зворотна - за одиницю приймається національна грошова одиниця (зворотна котирування застосовується в основному у Великобританії).
Більшість грошових активів, що продаються на валютних ринках, має вигляд депозиту до запитання в найбільших банках, які здійснюють торгівлю один з одним. Лише незначна частина ринку припадає на обмін готівки. Саме на міжбанківському валютному ринку здійснюються основні котирування валютних курсів.
Світовий валютний ринок, який функціонує цілодобово з понеділка до п'ятниці, пов'язує воєдино національні валютні ринки за допомогою сучасних засобів комунікації, таких як телефон, телеграф, комп'ютерні мережі.
Виділяють такі функції валютного ринку:
- забезпечення валютно-кредитного та розрахункового обслуговування експортно-імпортних операцій;
- забезпечення валютних операцій , пов'язаних з інвестуванням капіталу за межі національної економіки;
- страхування (хеджування) валютних ризиків;
- здійснення валютних спекуляцій, т.
е. гри на майбутній ціні валюти.
Валютні ринки бувають наступних видів:
- ринок спот, на якому поставка валюти здійснюється негайно (протягом двох робочих днів);
- терміновий (форвардний) валютний ринок, на якому купівля-продаж валюти здійснюється через певний термін.
До строкових валютних контрактах відносяться:
- форвардні контракти;
- ф'ючерсні контракти;
- валютні опціони.
Форвардний контракт - це угода між двома сторонами про обмін фіксованої кількості грошей на певну дату в майбутньому за заздалегідь обумовленим (строковому) валютним курсом, яка укладається поза біржею.
Ф'ючерсний контракт - це угода між двома сторонами про обмін фіксованої кількості грошей на певну дату в майбутньому за заздалегідь обумовленим (строковому) валютним курсом, яка укладається тільки на біржі з дотриманням певних правил за допомогою відкритої пропозиції ціни валюти голосом .
Обидва контракти обов'язкові до виконання.
Валютний опціон - це контракт, який надає право (але не зобов'язання) одному з учасників угоди купити або продати певну кількість іноземної валюти за фіксованою ціною протягом певного часу. Покупець опціону виплачує премію його продавцеві замість його зобов'язань реалізувати вказане право.

Терміновий валютний курс складається з курсу спот на момент укладання угоди і премії або дисконту, тобто надбавки чи знижки, залежно від процентних ставок в даний момент. Валюта з більш високою процентною ставкою буде продаватися на форвардному ринку з дисконтом по відношенню до валюти з більш низькою процентною ставкою. І навпаки, валюта з більш низькою процентною ставкою буде продаватися на форвардному ринку з премією відносно валюти з більш високою процентною ставкою. У міжнародній практиці поряд з різницею в процентних ставках використовується відсоток за депозитами на Міжбанківському лондонському ринку, тобто ставка Лібор.
Різниця (R) між форвардними валютним курсом і курсом спот обчислюється за формулою
R=es (iB-iA) t,
де es - курс спот (кількість національної валюти на одиницю іноземної);
iA, iB - процентні ставки за депозитами в іноземній і національній валютах відповідно;
t - термін форварда, дні.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 53. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНИЙ КУРС "
 1. Тема 16 Міжнародна валютна система
  Світова валютна система: етапи розвитку та характеристика сучасного стану. Валютна оборотність. Валютний ринок і валютний курс. Фактори, що визначають валютний курс. Валютна політика та її інструменти. Платіжний баланс: основні статті та структура. Валютна система Росії: проблеми і перспективи розвитку. Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль».
 2. 15. Міжрегіональні курси валют
  Давайте спочатку припустимо, що існує один вид грошей. Тоді відносно купівельної спроможності грошей в різних місцях дійсно все, що затверджується щодо товарних цін. Кінцева ціна на бавовну в Ліверпулі не може перевищувати кінцеву ціну в Х'юстоні, штат Техас, більше, ніж на величину транспортних витрат. Як тільки ціна в Ліверпулі підвищиться, торговці стануть направляти
 3. 8. Рухливість інвестора
  Обмежена адаптованість капітальних благ не пов'язує їх власника повністю. Інвестор вільний як завгодно змінювати напрями вкладення своїх коштів. Якщо він здатний передбачити майбутнє стан ринку точніше, ніж інші люди, то він зможе вдало вибрати тільки ті інвестиції, ціна яких виросте, і уникнути інвестицій, ціна яких впаде. Підприємницька прибуток і збиток
 4. 6. Валютне регулювання і двосторонні валютні угоди
  Якщо держава встановлює курс своїх кредитних або паперових грошей проти золота або іноземної валюти на більш високому рівні, ніж ринок, тобто якщо воно встановлює максимальні ціни на золото та іноземну валюту нижче потенційної ринкової ціни, то виникає ефект, описуваний законом Грешема. У результаті створюється стан справ, який вельми неадекватно називається дефіцитом
 5. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 6. ПЛИТА П'ЯТА: багатополярний світ БЕЗ домінуючої держави
  Американське лідерство в глобальному капіталізмі після Другої світової війни природно сталося з воєнного стану Америки наприкінці цієї війни. У дуже реальному сенсі американська економіка була світовою економікою. Всі повинні були продавати американцям або купувати в американців, оскільки це був єдиний народ, який мав гроші, щоб їх витрачати, і мав у своєму розпорядженні майже двома третинами
 7. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  У глобальній торгівлі домінує лінія розлому, з японськими торговими профіцитами з одного сторони і американськими торговими дефіцитами з іншого. Подібно реальним лініях розлому, вона давно відома - вона існує вже більше двох десятиліть, - і з часом тиск на розлом зростає. Американський поточний бюджетний дефіцит (145 мільярдів доларів в 1994 р.) і японський поточний бюджетний профіцит
 8. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  Подібно спадів, фінансові потрясіння так само старі, як сам капіталізм. Тюльпанова манія почалася в Голландії в 1624 р. Вісімнадцяте століття бачив «бум Південних морів »в Англії (коли спекуляція йшла навколо акцій Компанії Південних морів, що мала привілей на работоргівлю і рибну ловлю в Південних морях) і« бум Міссісіпі »у Франції (коли центром уваги була земельна власність у французькій
 9. Агрегирование
  Вивчати економічні залежності і закономірності на рівні економіки в цілому можливо лише в тому випадку, якщо розглядати якісь сукупності, або агрегати. Інакше кажучи, макроекономічний аналіз вимагає агрегування, тобто об'єднання окремих елементів в одне ціле, в агрегат, сукупність. Агрегирование дозволяє виділити такі сукупності, як макроекономічні агенти,
 10. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
© 2014-2022  epi.cc.ua