Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Рівні розвитку національної економіки

Виділяють два рівня розвитку національного господарства:
1) мікроекономіка;
2) макроекономіка.
Мікроекономіка орієнтована на проблеми відокремлених економічних одиниць, самостійно приймають рішення і діють виходячи з власних інтересів і ситуації, що визначаються сукупністю зовнішніх і внутрішніх факторів.

Макроекономіка залишає "за кадром" поведінка окремих економіч-ських агентів - домашніх господарств та фірм, абстрагується від відмінностей, що виникають в ході їх відтворювальних процесів.
Макроекономіка - це цілісна економічна система, представлений-ная сукупністю домашніх господарств, бізнесу, держави, що функціонують у взаємодії і орієнтуються на загальні механізми, що забезпечують їх стійке взаємодія.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рівні розвитку національної економіки "
 1. 11.1. Взаємозв'язок національної економіки та світового господарства
  рівні.
 2. Національна економіка
  національних кордонів. Системна його трактування передбачає виявлення головних елементів національної економіки: добробут народу, національне багатство, сукупний суспільний продукт, національний дохід, ринок країни, умови реалізації товарів, пропорційність економіки, протиріччя, кризи, інфляція, безробіття, економічне зростання і
 3. 3. Сукупна пропозиція
  рівня реального обсягу внутрішнього виробництва кожному з можливих рівнів цін. Більш високі рівні цін зберігають стимули для виробництва додаткової кількості товарів і пропозиції їх для продажу. Більш низькі рівні цін викликають скорочення виробництва і пропозиції товарів. Залежність між рівнем цін і обсягом національного (внутрішнього) продукту є прямий («позитивної»).
 4. Показники вивозу капітал
  рівнем економічного розвитку має великі можливості вкладення капіталу в економіку інших країн, б) у співвідношенні обсягу закордонних прямих інвестицій даної країни з обсягом іноземних прямих інвестицій на її території. Це співвідношення характеризує розвиток міжнародних інтеграційних процесів і тісно пов'язане з ефективністю функціонування і рівнем розвитку національної економіки
 5. Науково-технічна політик
  рівнем розвитку, конкурентоспроможністю, якістю життя і лише в останню чергу - захищеністю від зовнішньої загрози. Ключовими елементами концепції національної безпеки стають рівні розвитку освіти і науки, їх відкритість і включеність у світовій інтелектуальний потенціал. Актуальна мета науково-технічної політики держави в цих умовах - пошук оптимального співвідношення
 6. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  рівнях. Рушійні сили економічного зростання країн Заходу. Національні моделі змішаної економіки. Розвиток НТР і структурна перебудова у розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій економіці. Світові центри: США, Японія, ЄЕС. Реформи 1980-1990-х рр.. в розвинених і постсоціалістичних країнах. Сучасне соціально-економічне становище
 7. Г Л А В А 15 ДИНАМІКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  розвитку національних господарств у часі, фактори, що обумовлюють цей розвиток, причини нерівномірності (спадів і підйомів) функціонування національних
 8. Запитання до теми
  рівнем цих процесів на початку XX в.? 3. Проаналізуйте вплив процесів глобалізації на економічний розвиток і становище національних господарств. 4. Розкрийте механізм взаємозалежності (зовнішньоторговельний мультиплікатор). 5. Які основні заходи щодо забезпечення економічної безпеки національних
 9. Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
  національну економіку. Основу національної економіки складає суспільне
 10. Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
  національну економіку. Основу національної економіки складає суспільне
 11. 4. Рівновага: реальний об'єм виробництва і рівень цін
  рівні цін ЦL реальний обсяг національного продукту не перевищить QL, тоді як споживачі усередині країни та іноземні покупці готові спожити його в обсязі QМ, який відповідає точці М на кривій СС . Конкуренція серед покупців за володіння наявними національним продуктом накрутить ціни до рівня ЦК. У результаті підвищення рівня цін з ЦL до ЦК виробники готові будуть збільшити
 12. 29. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки
  рівня життя населення, яке не може бути забезпечено в тому числі без високого ступеня безпеки національної економіки. В економічну безпеку входить сукупність факторів і умов, що забезпечують реальну незалежність економіки від зовнішніх факторів, які не можуть бути контрольовані державою. У результаті цього формується її стійкість і стабільність при розвитку високих
 13. 28. Умови ефективного забезпечення суспільними благами в національній економіці
  рівні з мінімізації впливу виробництва та економічної діяльності на екологію. Найважливіша умова підвищення ефективності забезпечення благами - це підвищення ефективності виробництва, яке неминуче пов'язане з економічним ростом і розвитком і відбувається з ним паралельно. На сучасному етапі ефективність забезпечення благами в національній економіці прийнято оцінювати за такими
 14. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
  розвитку національної економіки, вдосконалення структури останньої, підвищення її ефективності, прискорення темпів і шляхів економічного зростання, збалансованість і стабільність. Однією з основних проблем макроекономіки на сучасному етапі є досягнення і підтримка макроекономічної рівноваги, періодичні відхилення від якого свідчать про наявність «хвороб» в системі
 15. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
  розвитку національної економіки, вдосконалення структури останньої, підвищення її ефективності, прискорення темпів і шляхів економічного зростання, збалансованість і стабільність. Однією з основних проблем макроекономіки на сучасному етапі є досягнення і підтримка макроекономічної рівноваги, періодичні відхилення від якого свідчать про наявність «хвороб» в системі
 16. 43. Поняття державного регулювання економіки
  рівня розвитку економіки, концентрації виробничого потенціалу. На сучасному етапі воно є складовою частиною складного процесу відтворення національної економіки. Форми, цілі, методи і механізми державного регулювання безпосереднім чином залежать від стану національної економіки, її специфіки і характерних рис. Державне регулювання економіки - це одна
 17. 4. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  рівні. Вплив соціальної інфраструктури на національну економіку полягає в тому, що вона дозволяє забезпечити відтворення трудових ресурсів - основного ресурсу економіки. 3. Ринкова інфраструктура - це сукупність одиниць національної економіки, функціонування яких спрямоване на забезпечення нормальної діяльності ринку та його розвиток. Вона представлена сукупністю різних
 18. Світове господарство
  рівня розвитку ринкових відносин слабо пов'язані з світовим ринком і міжнародним економічним співробітництвом, а якщо і пов'язані, то в дуже вузькому секторі свого народного господарства. Навіть країни з відносно високим рівнем інтегрування у світове господарство не можуть розглядатися повністю включеними в
© 2014-2022  epi.cc.ua