Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Рівень заробітної плати, встановлений профспілками, і компенсаційна різниця в зарплаті

Деякі дослідники стверджують, що в дей-ствительности профспілки мають не так вже багатовладдя, щоб піднімати зарплату. На їх думку, насправді відмінності в зарплаті, які імеютместо, значною мірою є простий ком-пенсації за той вид праці, який виполняетсячленамі профспілки. Ця робота має визначено-ні характеристики: «чіткі норми, строго визна-ленне робочий час, можливість сверхурочнойработи за розпорядженням наймача, а також бо-леї висока інтенсивність праці» 22. Ці обставини більшою мірою, ніж саме существова-ня профспілок, здатні пояснити причину (іліпо принаймні якусь її частину) більш високойзарплати членів профспілок. Існують дві точкизрения на зв'язок між різницею в зарплаті і умовами праці.
Перша точка зору припускає, що після того, як профспілка бере гору і збільшує зар-плату, наймачі у відповідь на це, користуючись переваг, які дає факт існування проф-спілки, намагаються підняти продуктивність праці.
Зростання продуктивності праці досягається путемчеткого нормування робочих операцій, тобто внед-ренію методів, які погоджуються з профспілковим-юзом і вводяться за угодою з останнім. По-кільки при інших рівних умовах робочі розглядають ці нормативи інтенсивності праці ісверхурочное час як витрати, очевидно, що темсамим приріст зарплати знижується. Вони зарабати-вають більше, але й умови їх праці менш привлека-тельно.
Інша точка зору полягає в тому, що профспілок-зи не є головним засобом ограніченіяпредложенія робочої сили, скоріше вони представля-ють собою організації, створені для эффективноговзаимодействия наймачів і робітників у питаннях, що стосуються умов праці. Логічно чекати роз-ку профспілок у тих галузях, де можна получітьвигоду від встановлення обмежень на условіятруда. Профспілки ведуть переговори в цілях прийми-ренію робітників, що відкидають жорсткий характер та-ких обмежень, з фірмою, яка наполягає на та-ких умовах. Різниця в зарплаті і є ком-пенсації за існуючі обмеження.

Доказом цієї точки зору служать ре-зультати численних ісследованій23. Ці ис-
ш Див G.J.Duncan and F. P. Stafford, «Do Union Member» ReceiveCompensating Differentials? »American Economic Review, June 1980, p. 355.
23 См »Зокрема, R Freeman and J. Medoff, What Do [boons Do. BasicBooks, New York, 1984, а також статтю Duncan and Stafford, згадуваний-шуюся в попередній виносці.
Прямування виявили, що праця членів профспілки бо-леї продуктивний, зокрема через низький про-цента звільнень. Члени профспілки прінімаюттакже жорсткіші умови праці і т.д. У ітогеполучается, що профспілкова надбавка тобто не толь-ко відображення монопольного обмеження профспілок-замі пропозиції робочої сили. Деякі надбавки є і компенсацією. Однак важностьмонопольного елемента в поясненні більш висо-кою оплати членів профспілки зберігається.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рівень заробітної плати, встановлений профспілками, і компенсаційна різниця в зарплаті "
 1. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 2. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  Суть мудрості політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто
 3. § 18. Сутність і структура ринку
  Економічне зміст поняття «ринок». Структура ринку У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх інституційно організований і сістеообразующій елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин, певною мірою, пояснюють становлення і формування товарного обігу і ринку. Водночас, ринок як
 4. § 54. Соціальний захист населення
  Сутність соціального захисту і шляхи її досягнення. Соціальна політика сучасної держави Сутність соціального захисту і шляхи її досягнення. В умовах переходу до ринкової економіки армія безробітних зростає, що вимагає проведення активної соціальної політики на рівні держави, підприємства. Соціальна політика сучасної держави - це комплекс соціально-економічних заходів
 5. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. Акордна ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
 6. 6. Заробітна плата та засоби існування
  Життя первісної людини була безперервною боротьбою зі убогістю природних засобів існування. У відчайдушних зусиллях забезпечити просте виживання загинуло безліч індивідів і цілих родів, племен і народів. Первісної людини постійно переслідував привид смерті від голоду. Цивілізація позбавила нас від цієї небезпеки. І вдень, і вночі життя людини загрожують незліченні небезпеки; в
 7. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 8. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені прийшли до висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 9. Кейнсіанська макроекономічна модель
  Причини Великого краху, можливі шляхи виходу з нього та рекомендації щодо недопущення в майбутньому подібних економічних катастроф були проаналізовані та обгрунтовані в книзі видатного англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікованій в 1936 р. Наслідком виходу в світ цієї книги було те, що макроекономіка виділилася в самостійний розділ
 10. «З одного боку, я розумію, що міг би заробити, якби пішов з громадського сектору в
  « З одного боку, я розумію, що міг би заробити, якби пішов з громадського сектора в приватний бізнес, але, з іншого боку, я втрачу можливість отсе-кати голови ». 'лава 19. Доходи і дискримінація 409 Для позначення відмінностей у заробітній платі, що виникають через неденеж--их характеристик різних робочих місць, економісти використовують термін ви-еавнівающіе
© 2014-2022  epi.cc.ua