Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ПИТОМОЇ ВИТРАТИ РЕСУРСІВ

витрати ресурсу даного виду на виробництво одиниці продукції (у натуральному або грошовому вираженні).

« Попередня Наступна »
=Перейти до змістом підручника=
Інформація, релевантна "питомої витрати РЕСУРСІВ"
 1. НОРМАТИВ
  питомій витраті сировини, матеріалів, енергії на одиницю кількості продукції , на кілометр пробігу, на інші одиниці, що характеризують об'єкт споживання ресурсів; 2) економічний норматив - узагальнююча норма, встановлена для широкого кола однорідних економічних показників, наприклад нормативи оплати праці, нормативи
 2. Державний попит
  витрати урядів збільшувалися з 11% в 50-60-ті роки до 18% у 80-90-е (капітальні витрати склали 6,1% ВВП). Проте в цілому вони залишаються нижче відповідного показника західних країн. Якщо відносна величина поточних витрат була вище в країнах з повільними темпами зростання, то відносна величина витрат на капіталовкладення була однакова в 80-ті роки в країнах з високими і
 3. 15.1. Завдання аналізу, джерела інформації
  питомих матеріальних витрат на одиницю продукції, хоча собівартість її може при цьому і знизитися за рахунок збільшення обсягу виробництва та зменшення частки постійних витрат. Другий шлях забезпечує скорочення питомих матеріальних витрат і зниження собівартості одиниці продукції. Економне використання сировини, матеріалів та енергії рівнозначно збільшенню їх виробництва. Завдання аналізу
 4. 9.2 Показники рівня використання оборотних фондів
  питома витрата-якого матері-ального ресурсу на одиницю продукції, що випускається в натуральному вираженні. Аналіз цього показника в динаміці дозволяє судити про те, чи проводиться на підприємстві політика в галузі ресурсозбереження, чи успішно вона вирішується. Якщо в динаміці фактичний витрата матеріальних ресурсів на одиницю продукції (роботи) має тенденцію до зниження, то на підприємстві
 5. Питома вартість
  Питома вартість - вартість техніко-економічної одиниці товару: одиниці ваги, потужності і
 6. 25. матеріаломісткі і матеріаловіддача
  питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт матеріальних витрат, прибуток на рубль матеріальних витрат. Матеріаловіддача (Мо) характеризує вихід продукції на 1 руб. матеріальних витрат (М), тобто кількість продукції, виробленої з кожного рубля спожитих матеріальних ресурсів: Мо=V / М, (4) де V - обсяг реалізованої продукції. Матеріаломісткість (Ме) -
 7. Витрати. Угруповання витрат
  витрат . Витратами зізнаються обгрунтовані (економічно виправдані витрати) і документально підтверджені витрати (а у випадках, передбачених статтею 265 НК, збитки), здійснені платником податків. Витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на одержання доходу. Витрати поділяються на: 1) витрати,
 8. 41. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І УПРАВЛІННЯ
  питомих витрат на один станкочасах роботи. Витрати на ремонт залежать від обсягу ремонтних робіт, їх складності, ступеня зношеності основних фондів, вартості запчастин і ремонтних матеріалів, економного їх використання. Цехові і загальногосподарські витрати мають досить велику питому вагу в собівартості продукції. Оскільки в складі цих витрат містяться змінні витрати, що залежать
 9. Ключові терміни
  Крива сукупного попиту Реальна грошова маса Питомі витрати Питомі витрати на робочу силу Продуктивність праці Націнка Крива сукупної пропозиції Негативний шок пропозиції Політика, що впливає на пропозицію Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 10. § 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ
  питома вага цієї статті (елементу) у повній собівартості,%. Якщо, наприклад, витрати сировини скорочуються у зв'язку з впровадженням нової ресурсозберігаючої технології на 2% при питомій вазі цієї статті витрат у повній собівартості 80%, то собівартість продукції знизиться на 1,6% (2 х 80/100). Методика розрахунку зниження собівартості прямим рахунком аналогічна методиці визначення економії
 11. 34. обчисленням і сплатою податків платником податків, має відокремлені підрозділи
  питомої ваги середньооблікової чисельності працівників і питомої ваги залишкової вартості майна, що амортизується цього відокремленого підрозділу. Коли платник податку має кілька відокремлених підрозділів на території одного суб'єкта РФ, то розподіл прибутку по кожному з цих підрозділів може не проводитись. Сума податку в такому випадку визначається виходячи з частки
 12. 14.4. Методика аналізу та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів організації торгівлі
  питома вага основних фондів у базисному періоді в загальній вартості застосованих ресурсів. б) по оборотних коштів де? Т2 - сума приросту (зниження) товарообороту за рахунок ефективності використання оборотних коштів, Фо.об. і Фб.об. - Фондовіддача по оборотних коштів у звітному і базисному періодах, ОБО - сума оборотних коштів у звітному періоді, УОБб - питома вага оборотних коштів
 13. Поточні витрати
  витрати - витрати, забезпечують поточне функціонування органів організації (заробітна плата, витрати на соціальне страхування, витрати на відрядження тощо). Поточні витрати не збільшують розміру державного
 14. § 4. ФАКТОРИ, ДЖЕРЕЛА ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ
  питомі витрати сировини на одиницю готової продукції, а значить воно дешевше, а собівартість нижча. 2. Скорочення втрат сировини і корисних речовин у ньому на всіх етапах транспортування, зберігання і переробки. Чим менше втрат, тим вище вихід продукції, нижче питомі витрати сировини, а значить і нижче витрати по даній статті собівартості. 3. Максимальна переробка вторинних ресурсів сировини
 15. Кут
  питома вага вугілля систематично знижується (у%): У 1960 р. - 41, в 1980 р. - 27 і в 1985 р. - 28, в 1995 р. - 27. У найближчі роки співвідношення між видами споживаних в світі енергоресурсів буде змінюватися в бік зниження питомої ваги нафти, джерела якої обмежені. Відповідно в світовому споживанні енергоресурсів зростатиме питома вага вугілля, природного газу та атомної енергії.
 16. Виснажується ВИТРАТИ
  витрати, що призводять до безпосереднього використання економічних ресурсів і до поглинання урядом товарів і послуг, вироблених з цих ресурсів (урядові
 17. 15.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів
  питомої матеріаломісткості продукції. Визначення їх впливу на матеріаломісткість і випуск продукції. Для характеристики ефективності використання матеріальних ресурсів застосовується система узагальнюючих і приватних показників. До узагальнюючих показників відносяться прибуток на рубль матеріальних витрат, матеріаловіддача, матеріалоємність, коефіцієнт співвідношень темпів зростання обсягу виробництва і
© 2014-2022  epi.cc.ua