Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

НОРМАТИВ

(від лат. Normatio - впорядкування)
1) універсальна , широко поширена норма, що відноситься переважно до питомій витраті сировини, матеріалів, енергії на одиницю кількості продукції, на кілометр пробігу, на інші одиниці, що характеризують об'єкт споживання ресурсів; 2) економічний норматив - узагальнююча норма, встановлена для широкого кола однорідних економічних показників, наприклад нормативи оплати праці, нормативи ефективності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НОРМАТИВ "
 1. Норматив оборотних коштів
  Норматив оборотних коштів - мінімально необхідна сума грошових коштів, що забезпечують господарську діяльність
 2. 9.5 Нормування оборотних коштів
  норматив оборотних коштів. У цих умовах підприємства були змушені контролювати цю величину. З переходом на ринкові умови підприємствам норматив оборотних коштів ніхто не встановлює і не контролює. Але це не означає, що в умовах ринку підприємства не повинні самі встановлювати і контролювати норматив оборотних коштів. В умовах ринкових відносин значення нормування
 3. Стаття 25. Норматив обов'язкових резервів банку
  норматив обов'язкових резервів, що депонуються в Банку Росії, в тому числі за строками, обсягами та видами залучених коштів ... Банк зобов'язаний мати в Банку Росії рахунок для зберігання обов'язкових
 4. Стаття 11. Статутний капітал кредитної організації
  Статутний капітал кредитної організації складається з величини вкладів її учасників і визначає мінімальний розмір майна, що гарантує інтереси її кредиторів. Банк Росії встановлює ... мінімальний розмір статутного капіталу знову реєстрованих кредитних організацій. Норматив мінімального розміру статутного капіталу може встановлюватися залежно від виду кредитних
 5. § 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ. ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ОБОРОТНИХ КОШТІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  нормативів. При цьому кожна група оборотних коштів нормується відповідно до принципів, Вира-лишнього їх функціональне призначення в кругообігу коштів. У сучасній економіці, як правило, подаються нормуванню всі групи оборотних фондів і готова продукція на складі з елементів фондів обігу. Нормування оборотних коштів у виробничих запасах здійснюється шляхом
 6. 8. 3. Планування потреби торговельних організацій в оборотних коштах.
  Нормативу оборотних коштів на планований період. Особливостями нормування оборотних засобів в умовах ринкової економіки є: - кожна організація може самостійно встановлювати економічно обгрунтовані норми товарних запасів і норми запасів оборотних коштів, авансованих в ці запаси; - проводити багатоваріантні розрахунки норм запасів і нормативів і погоджувати їх з можливими
 7. Соціальні гарантії у сфері освіти
  норматив соціальних виплат працівникам освіти тощо); удосконалити систему пенсійного забезпечення; розвивати фонди підтримки освіти; створити соціально-економічні умови, що забезпечують рівноправність представників малозабезпечених верств населення в доступі до освіти. В галузі науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності передбачається підготувати
 8. Особливості складу товарних запасів, методика аналізу і планування в оптовій торгівлі.
  Нормативам, яка швидкість їх оборотності і причини її змін. Разом з тим, враховуючи нерівномірність надходження товарів в оптові організації, дискретність товарних запасів на складах в методику розрахунку коефіцієнта оборотності та тривалості одного обороту коштів, вкладених у товарні запаси, слід внести корективи. Зокрема, традиційний розрахунок середнього товарного
 9. Усунення подвійного оподаткування
  норматив витрат - 20%). Завдання: Визначте суму ПДФО за січень-червень 2006 року, що підлягає внесенню до бюджету, а також величину податкових вирахувань, які платник податків отримає за підсумками звітного періоду. Рішення: 1) 80 000 руб. х 6 міс. х 13%=62 400 руб.; 2) (6000 - 1000) х 6 міс. х 13%=3900 руб.; 3) 1000 руб. х 6 міс.=6000 руб.; 4) 15 000 руб. х 20%=3000 руб.;
 10. Висновки
  норматив-ним твердженням? Наведіть приклад каждо-го з них. Чому економісти іноді пропонують політи-кам протилежні поради? Завдання для самостійної роботи 1. Наведіть приклади використання специфічні-ческогонаучного мови в одному з предметів, які ви
 11. 7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі
  норматив питомих витрат за формулою:? І=М * УНЗ, де? І - обсяг інвестицій (капітальних вкладень); М - виробнича потужність об'єкта (торгова або складська площа, число місць підприємства громадського харчування); УНЗ - норматив питомих витрат на одиницю виробничої потужності (на 1 кв.м. торгової площі, на 1 кв.м. складської площі, на одну тонну ємності сховищ, холодильників, на 1
 12. 7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі
  норматив питомих витрат за формулою:? І=М * УНЗ, де? І - обсяг інвестицій (капітальних вкладень); М - виробнича потужність об'єкта (торгова або складська площа, число місць підприємства громадського харчування); УНЗ - норматив питомих витрат на одиницю виробничої потужності (на 1 кв.м. торгової площі, на 1 кв.м. складської площі, на одну тонну ємності сховищ, холодильників, на 1
© 2014-2022  epi.cc.ua