Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

4. Ціна землі та орендна плата


Ціна на землю визначається шляхом капіталізації ренти. К. Маркс, аналізуючи рентні відносини у Великобританії, зауважив закономірний зв'язок між ціною землі і орендною платою. Він зазначив, що в цій країні покупна ціна землі обчислюється за відомим числу купуються річних доходів, отриманих земельним власником. Купується фактично рента, сплачена на кілька років вперед. Тому ціну землі К. Маркс назвав капіталізованої рентою. Чим вище рента, тим дорожче земля. З іншого боку, ціна землі залежить від величини відсотка, який банк платить за вкладами. Якщо щорічна рента менше, ніж платить банк за вкладом, то у підприємця пропадає інтерес до купівлі землі. Набагато вигідніше покласти гроші в банк.
Але коли річна рента приносить грошей більше, ніж дохід, отриманий за вкладами в банк, покупка землі стає вигідною операцією.
Цей приклад показує, що ціна землі знаходиться в залежності від величини облікової ставки відсотка. Чим вище відсоток, тим менше попит на землю, тому нижче і її ціна.
Ціна землі - це сума грошей, з якою колишній власник землі одержував би банківський відсоток на вкладений капітал.
По суті, визначити ціну землі значить визначити альтернативну вартість для власника землі. Зміна ціни землі залежно від рівня позичкового відсотка являє собою різновид дисконтування такого економічного ресурсу, яким є земля, її надра, корисні копалини, розташована на ній нерухомість.
Дисконтований розмір ренти необхідний при укладанні договорів про використання цих факторів виробництва на той чи інший період. Дисконтування, тобто числення майбутнього розміру доходу у вигляді ренти, здійснюється таким чином:
DR=R / r,
де DR - дисконтований розмір ренти; R - річна рента; г - норма відсотка.
Якщо рента дорівнює 400 дол, а ставка позичкового відсотка - 5%, то ієна землі становить 400/5%=400/0, 05=8000 дол
Ціна землі - це безстрокове вкладення капіталу.

Спочатку земельна рента була настільки «шанованою» категорією, що економісти XVII-XVIII ст. (Д. Норі, Дж. Локк, А. Тюр-го) навіть позичковий відсоток виправдовували земельною рентою і виводили за аналогією з нею. Пізніше ролі помінялися. Політична економія XIX в. (Г.І. Кері та ін.) для виправдання земельної ренти проводить аналогію зі позичковим відсотком. Навіть К. Маркс в томі III «Капіталу» спочатку розглядає капітал, що приносить відсотки, і лише потім перетворення додаткової прибутку в земельну ренту. Така увага з боку політичної економії до аграрної сфери взагалі і до земельної ренти зокрема пояснювалося тим, що 150 років тому в аграрній сфері передових країн Західної Європи та Північної Америки створювалося не менше 50% національного доходу, близько половини якого присвоювалося земельними власниками. В даний час частка національного доходу, створюваного в аграрній сфері, обчислюється кількома відсотками, а приватні земельні власники отримують і того менше. У США, наприклад, менше 1% (хоча офіційна статистика занижує цей показник).
Проблема земельної ренти досліджувалася різними теоретичними школами. Неокласика часто використовує терміни «рента» і «орендна плата» як синоніми.
Насправді рента становить лише частину суми, яку орендар платить земельному власнику.
Орендна плата включає крім ренти амортизацію на будівлі та споруди (які знаходяться на землі), а також відсоток на вкладений капітал. Якщо власник землі зробив якісь поліпшення, то він повинен і відшкодувати вартість цих споруд, і отримати відсоток на витрачений капітал (адже він міг покласти капітал у банк і спокійно жити, отримуючи відсотки). Будівництво будівель і споруд на землі, витрати, пов'язані з поліпшенням родючості, розвиток інфраструктури призводять до того, що у складі орендної плати все більшу частку становлять амортизація та процент на капітальні вкладення - рента «розбухає». Відбувається це тому, що земельний власник прагне врахувати ці вкладення, піднімаючи орендну плату.

Чим коротше за часом контракт, тим швидше можна підняти орендну плату, мотивуючи це поліпшеними якостями землі або розвиненою інфраструктурою господарства. Тому орендарі прагнуть здійснити такі вкладення, які повністю окупляться за період оренди. Звідси відома протилежність інтересів. Власники землі прагнуть скоротити терміни оренди, а орендарі прагнуть її збільшити. Не випадково, що в Західній Європі склалася традиція здачі землі під будівлі строком на 99 років. За цей період вартість могла бути цілком списана, а сама будівля приходило в повну непридатність. Орендний договір у Бельгії (де на початку 90-х років орендувалося 68% всіх земель) полягає звичайно на термін не менше 9 років, хоча в цій країні існує практика договорів і на більш тривалий термін.
Величина орендної плати в Західній Європі коливається від 80-90 екю в Шотландії до 200-250 екю в Німеччині та Нідерландах, що становить 1-3% ціни землі. Це порівняно низький показник капиталоотдачи, проте багато землевласники розглядають покупку землі як форму страхування від інфляції і вважають, що з часом ціна землі може зрости.
Сучасна економічна теорія поняття орендної плати відносить не тільки до землі, але і до решти чинників виробництва, маючи на увазі, що кожен фактор використовується в певний час і береться як би напрокат. У цьому значенні виступає ціна праці як ціна використання робочої сили за певний час. Ціна засобів виробництва розглядається як своєрідна прокатна оцінка. Таким чином, орендна плата має на увазі ту ціну, яку слід платити за користування будь-яким фактором виробництва. Такий підхід дозволяє виокремити чистий дохід підприємця, який повинен піднятися над цими величинами, забезпечуючи підприємству необхідну конкурентоспроможність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Ціна землі та орендна плата "
 1. 4. Ціна землі та орендна плата
  ціна землі обчислюється за відомим числу купуються річних доходів, отриманих земельним власником. Купується фактично рента, сплачена на кілька років вперед. Тому ціну землі К. Маркс назвав капіталізованої рентою. Чим вище рента, тим дорожче земля. З іншого боку, ціна землі залежить від величини відсотка, який банк платить за вкладами. Якщо щорічна рента менше, ніж платить
 2. Тема 30. РИНОК ЗЕМЛІ
  ціна землі (орендна плата); E1, E2 - рівновага попиту та пропозиції 3. Ціна землі. Ціна землі є капітальної ціною фактора «земля». Вона залежить від розміру земельного доходу, який можна отримати, ставши власником цієї землі, а також ставки позичкового відсотка. Покупець набуває землю не заради грунту, а того доходу, який вона принесе. При цьому він стоїть перед вибором: або
 3. 2.7. Методи оцінки землі
  ціна землі фіксується в Земельному кадастрі. Основа визначення нормативної ціни землі: ставки земельного податку та підвищувальні коефіцієнти, пільги щодо земельного податку не враховуються. Часто необхідно оцінити об'єкт, що складається з будівлі та земельної ділянки, коли на останній є тільки права оренди. У цьому випадку в якості вартості землі можна врахувати витрати на відведення земельної
 4. 3. Економічна рента на землю: абсолютна (чиста економічна) і диференціальна
  ціна на сільськогосподарські продукти включає абсолютну ренту, це веде до їх подорожчання. По суті справи, купуючи таку продукцію, все суспільство виплачує данину земельним власникам. Тому вже в XIX в. висувалися різні пропозиції для скасування власності на землю. Так, в «Маніфесті Комуністичної партії» К. Маркса і Ф. Енгельса пропонується передача землі у власність держави
 5. Висновки
  землі пов'язано землеволодіння (визнання права окремої особи на певний ділянка землі) та землекористування (використання землі в установленому звичаєм або законом порядку). Способи землекористування різні: пряме землекористування, издольщина, грошова оренда. 3. Обмеженість землі, її невоспроизводимость і нерухомість зумовили стабільність пропозиції землі на ринку. Фіксований
 6. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  ціна, регулююча попит і пропозиція факторів, є мотором розподілу факторів виробництва між різними заняттями і гарантією використання цих факторів у найбільш продуктивних галузях. Сучасна теорія розподілу включає аналіз «соціальних доходів», тобто доходів, що надаються економічним суб'єктам незалежно від їх внеску у створення сукупного суспільного
 7. § 39. Земельна рента та її форми в сучасних умовах
  ціна рівноваги), а значить, і ціни на сільськогосподарську продукцію визначаються умовами виробництва на гірших або найвіддаленіших від ринку землях (у промисловості - середніми умовами). Інакше втрачається інтерес землевласника і орендаря до ведення сільського господарства на гірших землях, оскільки на них не будуть забезпечені нормальні умови для розширеного відтворення. При цих
 8. 14.6. Плата за землю
  ціна землі. Власники землі, землевласники і землекористувачі, крім орендарів, оподатковуються щорічним земельним податком. За землі, передані в оренду, справляється орендна плата. Для купівлі й викупу земельних ділянок у випадках, передбачених законодавством РФ, а також для отримання під заставу землі банківського кредиту встановлюється нормативна ціна землі. Мета введення плати
 9. § 3. ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ВАРТОСТІ: ЙОГО УМОВИ І РЕЗУЛЬТАТИ
  цінами з метою наживи. В умовах ринкової економіки спекуляція в більшості випадків видається природним явищем і не переслідується за законом. Її економічною основою є товарний дефіцит, який утворюється на якийсь час. Сам спекулятивне зростання ринкової ціни приводить в дію закон пропозиції, а із збільшенням виробництва товарів зникають економічні умови для
 10. § 4. РЕНТА І ЦІНА ЗЕМЛІ
  ціна за кожну її одиницю складається за умовами сільськогосподарського виробництва на гірших землях. Всі фермери продають продукцію за ринковими цінами, що не толькo окупають підвищену її собівартість (ненавмисно великі витрати праці і засобів виробництва) на гірших землях, але й забезпечують звичайну прибуток. В силу більш сприятливих виробничих умов найкращих і середніх
© 2014-2022  epi.cc.ua