Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

3. Економічна рента на землю: абсолютна (чиста економічна) і диференціальна


Економічна рента - це дохід не тільки від фактора виробництва «земля», а й від будь-якого іншого фактора, пропозиція якого обмежено. Таким є визначення ренти класичною школою.
Слово «рента» в перекладі з французької (rente) означає «віддана», тобто тут підкреслюється факт передачі частини доходу виробника власнику.
Земельна рента - це окремий випадок економічної ренти, тому що являє собою дохід від використання землі та інших природних ресурсів, пропозиція яких обмежено (іншими словами, це плата за використання цих ресурсів).
Поняття «економічна рента» ширше поняття «земельна рента». Економічну ренту отримують не лише землевласники та землекористувачі, а й зірки естради, відомі актори, видатні спортсмени.
Рента - особливий вид відносно стійкого доходу, безпосередньо не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. У зв'язку з цим розрізняють абсолютну та диференційну ренти.
Ренту, яку отримують всі власники землі незалежно від її якості, К. Маркс назвав абсолютною, а Н.Г. Чернишевський - дозвільної.
Власник землі, володіючи монопольним правом присвоювати землю, отримує економічну (абсолютну) ренту - своєрідну данину, яка збирається з гірших і всіх інших ділянок землі. Таким чином, монополія приватної власності на землю виступає причиною абсолютної ренти. Оскільки ринкова ціна на сільськогосподарські продукти включає абсолютну ренту, це веде до їх подорожчання. По суті справи, купуючи таку продукцію, все суспільство виплачує данину земельним власникам. Тому вже в XIX в. висувалися різні пропозиції для скасування власності на землю. Так, в «Маніфесті Комуністичної партії» К. Маркса і Ф. Енгельса пропонується передача землі у власність держави («експропріація земельної власності») і звернення ренти на покриття державних витрат. Генрі Джордж в книзі «Прогрес і бідність» (1879) вважав за необхідне ввести 100%-вий податок на земельну ренту. Досвід колишніх соціалістичних країн показав, що націоналізація землі привела до зниження ефективності її використання, а державне регулювання згубне, ніж провали ринку.
Принцип встановлення ренти як врівноважує ціни такої Само, як і у випадку інших факторів виробництва (рис.
10.5).
На осі абсцис відкладається кількість землі, а на вертикальній ° сі - рента. Перетин кривої попиту Dn з кривою пропозиції S
254
Глава 10. Ринок землі. Рента
Рис. 10.5. Рівновага на ринку землі: зміни рівня земельної ренти:
S - крива пропозиції землі; в силу її обмеженості, пропозиція землі
абсолютно еластично; D0, D ^ D % - криві попиту на землю, точки Е0, Е-\,
Е2 - рівні земельної ренти, які зрівнюють попит і пропозиція
земельних ділянок
визначає рівновагу на ринку землі; R0 означає рівень щомісячної ренти за одиницю площі землі. Площа QQ * E0R0 являє собою сукупну ренту за всю використовувану в даному суспільстві землю. Зміна попиту на основний продукт харчування (пшеницю) підвищить щомісячну ренту за одиницю площі землі с /? 0 до Rl. Це призведе і до збільшення чистої економічної (абсолютної) ренти до площі OQ * E} Rl. У випадку падіння попиту на пшеницю щомісячна земельна рента зменшиться до R2 і абсолютна рента скоротиться до QQ * E2R2.
Земля розрізняється («диференціюється») за якістю (за родючістю і за місцем розташування - віддаленості від ринків збуту сільськогосподарської продукції).
В силу більш сприятливих виробничих умов на кращих і середніх за якістю ділянках землі собівартість одиниці продукції нижче, ніж на гірших ділянках. Якщо скласти таку відносно низьку собівартість одиниці продукції зі звичайною прибутком, то на найкращих ділянках її індивідуальна ціна виробництва буде нижче ринкової, суспільної ціни. Тому фермери, які господарюють на кращих ділянках, отримують при продажу продукції за ринковою ціною додаткову надприбуток. Така диференціальна надприбуток - різниця між суспільною ціною, відображають ^ 1
підвищені виробничі витрати на гірших земельних ділянках, і індивідуальною ціною одиниці продукції, що складається на найкращих і середніх за якістю землях.
Монополіст земельної власності прекрасно обізнаний про якість належної йому землі. Тому різницева прибуток дістається йому у вигляді диференціальної ренти. Така рента буває двох видів.
Власник землі одержує диференціальну ренту I (першого виду) з найкращих ділянок, що відрізняються великим природним - не залежних від людини - родючістю і більш сприятливим місцем розташування.
Здаючи землю в оренду, він в орендному договорі передбачає таку орендну плату, яка вилучає на його користь відповідну різницю надприбутки.
Диференціальна рента II (другого виду) утворюється в результаті того, що землекористувач підвищує економічну родючість землі. Він вносить добрива, здійснює меліорацію та інші агротехнічні заходи. У такому разі проводиться інтенсифікація сільськогосподарського виробництва. Вона означає збільшення випуску продукції без розширення земельних ділянок, шляхом поліпшення використання засобів виробництва і робочої сили. Такі заходи підвищують ефективність додаткових капітальних витрат, в результаті чого собівартість одиниці продукції знижується. Продаючи продукцію за усталеною ринковою ціною, що відповідає умовам виробництва на гірших землях, фермер отримує нову разностную надприбуток. Вона являє собою різницю між ринковою ціною одиниці продукції та індивідуальною ціною, яка знизилася внаслідок інтенсифікації господарства на орендованій ділянці.
Друга диференціальна надприбуток з самого початку дістається підприємцю, чиї капітальні витрати виявилися більш ефективними. Це спонукає орендаря поліпшувати землекористування і збільшувати продуктивність сільського господарства. Цю надприбуток орендар може отримати до закінчення терміну орендного договору. Коли ж власник землі укладає з підприємцем орендний Договір на новий термін, то він враховує результати капіталовкладень у поліпшення землі, вироблені без всякого його участі, і призначає більш високу орендну плату. В результаті нова надприбуток перетворюється на диференціальну ренту II. Інтереси фермера, який прагне отримати вигоду від своїх нововведень, і власника Землі, охочого скористатися плодами чужої праці, природно, зіштовхуються. Підприємець прагне отримати землю на
J
256
Глава 10. Ринок землі. Рента
можливо більш тривалий термін оренди. А власник земельної ділянки прагне скоротити цей термін, щоб швидше отримати диференціальну ренту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Економічна рента на землю: абсолютна (чиста економічна) і диференціальна "
 1. 3. Економічна рента на землю: абсолютна (чиста економічна) і диференціальна
  економічної ренти, тому що являє собою дохід від використання землі та інших природних ресурсів, пропозиція яких обмежено (іншими словами, це плата за використання цих ресурсів) . Поняття «економічна рента» ширше поняття «земельна рента». Економічну ренту отримують не лише землевласники та землекористувачі, а й зірки естради, відомі актори, видатні
 2. Коментарі
  економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і
 3. Висновки
  економічної ренти. 6. Розрізняють абсолютну (або святкую) ренту (яку отримують всі власники на землю незалежно від її якості) і диференціальну ренту I і П. Диференціальна рента I - це різниця між суспільною ціною, що відбиває підвищені виробничі витрати на гірших земельних ділянках і витратами на кращих і середніх за якістю (за родючістю і місцем розташування) землях.
 4. Запитання для самоперевірки
  економічна рента: а) трансферний дохід; б) перевищення доходу над його альтернативною вартістю; в) різниця між валовим доходом і трансферним доходом. 9. Якщо крива попиту на землю зрушиться вправо, що відбудеться з величиною економічної ренти: а) збільшиться; б) зменшиться; в) не зміниться; г) даних для відповіді недостатньо. 10. Від яких факторів залежить ціна
 5. Тема 31. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА
  економічних відмінностей в умовах господарювання. У диференціальної ренті (діфренте) знаходить вираз монополія на землю як об'єкт господарювання (поки виробник обробляє землю, на неї ніхто не може нічого робити). Якщо діфрента виникає в результаті діяльності на кращих і середніх за родючістю і місцем розташування ділянках, то її прийнято називати диф-рентою I, а якщо вона виникає
 6. Глосарій
  економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна
 7. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
  економічною теорією, вперше розкрила основну мету розвитку капіталістичного способу виробництва. Недоліками меркантилізму були, по-перше, неправильне трактування джерела багатства, прибутку та їх основних форм, по-друге, помилкове визначення власної вартості грошей (вважали, що ця вартість зумовлена природними властивостями золота і срібла), по-третє,
 8. § 39. Земельна рента та її форми в сучасних умовах
  економічна форма реалізації власності на природні ресурси. Тому зміни відносин власності викликають до життя нові форми земельної ренти. В умовах феодалізму рента як економічна форма реалізації власності феодала на землю, виступала спочатку як панщина, пізніше - оброк, на зміну якому прийшла грошова форма. Земельна рента в умовах капіталізму виступає в
 9. § 4. РЕНТА І ЦІНА ЗЕМЛІ
  економічної реалізації власності на землю. До речі, в Російській Федерації в 1992-1995 роках не було вирішено в законодавчому порядку питання про встановлення приватної власності на землю в сільському господарстві. Тому в нашій країні не склалися рентні відносини, про які тут йдеться. Іноді виникає питання: чи отримує власник землі ренту, якщо він сам використовує свою ділянку
 10. 4. Ринок землі та земельна рента. Види земельної ренти
  економічної теорії рента розглядається як економічна форма реалізації власності на невідтворювані чинники виробництва (на землю, копалини ресурси тощо), а отже, як форма доходу власника землі і викопних ресурсів, кількість яких строго обмежена. Саме фіксовану кількість землі та її невідтворюваних ресурсів відрізняє рентні доходи від заробітної
© 2014-2022  epi.cc.ua