Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ

обсяг всієї виробленої підприємством за певний період (найчастіше за рік) кінцевої продукції, обчислений у грошовому вираженні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ"
 1. Товарна біржа
  товарних груп (наприклад, біржі зерна, нафти , бавовни). Вони сприяють не тільки реалізації вже наявних товарів, а й організації угод під майбутні поставки продукції. Наприклад, господарствам, які займаються вирощуванням бавовни або зерна, не вистачає коштів для нормального здійснення всього комплексу робіт з вирощування врожаю. В цьому випадку вони можуть звернутися на товарну біржу та отримати
 2. Товарне виробництво
  товарного виробництва: - суспільний поділ праці, що є найважливішим фактором зростання випуску продукції і освіти надлишків як основи обміну; - відкрита система організаційно-економічних відносин, при якій працівники створюють продукти не для особистого споживання, а для продажу іншим людям, виробництво продукції для обміну стає метою виробничої діяльності;
 3. Структура торгівлі
  товарна структура зовнішньої торгівлі, яка в цілому порушувався у бік продукції обробної промисловості. У 1998 р. на частку останньої доводилося 79% обсягу зовнішньої торгівлі світу, в країнах, що розвиваються - 68, в країнах з перехідною економікою - 54% товарного експорту. При цьому що розвиваються країни не тільки стали більше експортувати продукції обробної промисловості, але і більше
 4. ГЛАВА Товарно-матеріальні запаси: що компанії потрібно купити і що їй потрібно продати
  товарно-матеріальні запаси і чистий прибуток росли паралельним курсом. Це вказує на те, що компанія знаходить прибуткові можливості розширювати обсяг продажів і це зростання вимагає збільшення товарних запасів, щоб компанія могла виконувати всі замовлення вчасно. Виробничі компанії, у яких товарні запаси протягом декількох років стрімко ростуть, а потім так само стрімко вичерпуються,
 5. 6.2. Індексний метод
  товарної продукції: {foto65} Він відображає зміну фізичного обсягу товарної продукції (q) і цін (р) і дорівнює добутку цих індексів: {foto66} Щоб встановити, як змінилася вартість товарної продукції за рахунок кількості виробленої продукції і за рахунок цін, потрібно розрахувати індекс фізичного обсягу Iq та індекс цін 1p: {foto67} У нашому прикладі обсяг валової
 6. 7. індексного методу
  товарної продукції (Т) за чотири місяці - Т1, Т2, Т3, Беручи в якості базисного періоду один місяць, отримуємо для кожного 1 го місяця базисний I баз=Тi / Т1 і ланцюговий індекс I ціп=Тi / Тi -1: I баз5 / 1=I цеп1 / 1 - I цеп2 / 1 - I цеп3 / 2 - I цеп4 / 3. Індексний метод може бути використаний для факторного аналізу якого або показника. Наприклад, необхідно визначити зміна в порівнянні з
 7. 19.2. Аналіз витрат на карбованець товарної продукції
  товарної продукції, який вигідний тим, що, по-перше, дуже універсальний: може розраховуватися в будь-якій галузі виробництва, і, по-друге, наочно показує прямий зв'язок між собівартістю і прибутком. Визначається він відношенням, загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості виробленої продукції в діючих цінах. У процесі аналізу варто вивчити також
 8. ІНКАСО ЕКСПОРТНЕ
  товарних документах. Мається на увазі, що банк експортера відразу ж по виставленні продавцем товарних документів оплачує йому вартість відвантаженої продукції з наступним отриманням відповідних сум від банку-імпортера , який у свою чергу отримує кошти від покупця. Покупець продукції в певних випадках має право вимагати повного або часткового повернення взятих з нього
 9. Питання 59. Статистика витрат виробництва та обігу. Статистичне вивчення динаміки витрат на карбованець продукції в промисловості
  товарно-грошового обміну; 2) додаткові витрати, пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу. У загальному вигляді номенклатура статей витрат включає наступні пункти: 1) сировину, матеріали, покупні вироби, напівфабрикати ; 2) послуги виробничого характеру сторонніх організацій; 3) відрахування на соціальні потреби; 4) витрати по утриманню та експлуатації машин і
 10. Безперервна інвентаризація.
  Товарних запасів кожен день або тиждень і відповідно вносять поправки в який ведуть облік товарних запасів. Цим способом можна здійснювати перевірку всіх товарних запасів за великий період часу. Інша перевага цього способу полягає в тому, що дані про товарні запаси, взяті з карток товарних запасів, постійно ведуться по системі безперервної інвентаризації, можуть бути
 11. зовнішньоторговельний дефіцит
  товарного імпорту країни над її товарним експортом, оцінене у вартісному
 12. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  товарної продукції - виробнича собівартість валової продукції + зміна залишків незавершеного виробництва. Цехова собівартість - включає витрати конкретного цеху на виробництво продукції. Общезаводская (общефабричная) собівартість - показує всі витрати підприємства на виробництво продукції. Галузева собівартість - залежить як від результатів роботи окремих підприємств,
 13. § 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ
  товарної продукції (за статтями калькуляції). 3. Собівартість одиниці найважливіших виробів (за статтями калькуляції). 4. Витрати на один карбованець товарної продукції: де: 3 - витрати на 1 карбованець товарної продукції, коп. - Сума повної собівартості товарної продукції, млн. руб. ТП - сума товарної продукції в діючих цінах, млн. руб. Чим нижче цей показник, тим нижча собівартість,
 14. ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
  товарний документ, в якому відображаються якісні характеристики товарів (вид, сорт, асортимент), упакованих в одне товарне
 15. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРНІ
  товарні документи, що дають їх власникові майнові права. До товарних цінних паперів, що закріплює речові права їх власників, права власності, відносяться коносаменти (товарні накладні), складські свідоцтва. Особливе місце серед цінних паперів займають акції, які надають як грошові, так і майнові
 16. 16. ЗАВДАННЯ І ОБ'ЄКТИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
  товарною продукцією. Підприємство визначає вартість всієї виробничої продукції, виконаних робіт і наданих послуг, включаючи незавершене виробництво. Товарна продукція відрізняється від готової тим, що в неї включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарський оборот. Найважливіші показники обсягу виробництва в різних галузях суспільного виробництва мають особливі
 17. Товарна структура російського експорт
  товарній структурі експорту країни частка сировини і напівфабрикатів збільшилася з 84% у 1992 р. до майже 90% в окремі роки у період до 1998 р., а частка готових виробів скоротилася з про 16 до 10%, що було зумовлено насамперед неконкурентоспроможністю більшості видів готових виробів, а також важким фінансовим становищем російських підприємств. Економічна криза, пов'язаний з розпадом
 18. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  товарного обігу з моменту надходження їх з виробництва до моменту реалізації. Товарні запаси в сфері товарного обігу називаються товарними залишками. Товарні запаси являють собою основну частину оборотних засобів торгівлі. Вони роблять значний вплив на комерційні результати ринкової діяльності. Товарні запаси класифікуються по ряду соціально-економічних і
© 2014-2022  epi.cc.ua