Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ТОЧКА критичного обсягу виробництва

рівень продажів, обсягу виробництва, при якому загальні витрати рівні сукупної виручки від продажів; саме починаючи з цього рівня, компанія починає отримувати дохід.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТОЧКА критичного обсягу виробництва "
 1. 10.9. Вибір варіанту машин і устаткування
  точка витрат для верстата з ручним керуванням і напівавтомата може бути знайдена за рівнянням 1000 + 2Х=5000 + X; Х=5000-1000=4000 од. Аналогічно визначається критична точка витрат для напівавтомата й автомата: 5000 + Х=10000 + 0,2 Х; 0,8 Х=5000; Х=6250. Якщо був обраний неправильний варіант розв'язання задачі, то можна підрахувати у зв'язку з цим збитки підприємства. Наприклад, річний
 2. 3.8. Оцінка надійності плану товарообігу
  точка продажів: Кт=3394,9 * 351,4 / (351,4 +136,7)=2444,3 (млн. руб.), Або Кт=435 / (24,5-6,71) * 100=2445,1 (млн. руб.) Чим вище різниця між фактичною виручкою торгового підприємства і виручкою в критичній точці, тим вище запас фінансової міцності і фінансова стійкість підприємства. Запас фінансової міцності (ЗФП) можна розрахувати за формулою ЗФП=(Тр - Тк) / Тр * 100, де Тр -
 3. МЕРТВА ТОЧКА
  точка є рівнем випуску продукції , що характеризує мінімально допустимий поріг активності фірми. Виражена через вартість, мертва точка відповідає величині виручки від продажів, яка дорівнює сумі постійних і змінних
 4. Критичне становище підприємства
  точка К. Зокрема, якщо ціна стане рівною 115 руб ., то граничний дохід (ціна) стає рівною середнім змінним витратам. На рис. 20.6 точка К - це точка, в якій крива попиту С? стосується кривої середніх змінних витрат, що свідчить про рівність ціни і величини середніх змінних витрат. Зіставлення ціни і середніх змінних витрат дозволяє зробити висновок, що при
 5. 10.5. Визначення критичної суми постійних витрат і критичного рівня ціни реалізації
  критичної величини постійних витрат і рівня ціни. Порядок обгрунтування обсягу продажів, який дає однаковий прибуток за різними варіантами управлінських рішень. За допомогою маржинального аналізу можна встановити критичний рівень не тільки обсягу продажів, але і суми постійних витрат, а також ціни при заданому значенні інших факторів. Критичний рівень постійних витрат при заданому
 6. ТОЧКА БАЙДУЖОСТІ
  обсягу своєї продукції, при якому збільшення одного з факторів призводить до зростання витрат, рівному збільшенню доходу, виручки від приросту обсягу виробництва за рахунок збільшення зазначеного фактора. Таким чином, якщо підприємство має стан виробництва, відповідне точці байдужості, йому немає сенсу нарощувати обсяг виробництва шляхом збільшення одного з
 7. КРИВА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
  точка на кривій показує гранично можливе по ресурсним обмеженням поєднання обсягів виробництва двох
 8. Ізокванта
  точка А), з 4 га площі посіву - при внесенні 1,5 т добрив (точка В) і з 1 , 2 га площі посіву - при застосуванні 6 т добрив (точка С). Будь точка на изокванте забезпечує рівний результат - 100 ц ячменю. Проблема використання або вибору ресурсів нам вже знайома. Тут же звернемося до закону спадної прибутковості, пов'язаному з законом спадної продуктивності. Цей закон діє як
 9. Вплив державних витрат на виробництво
  точка К відповідала рівноважного стану витрат і виробництва. Збільшення державних витрат (Рг) викликало приріст національного виробництва (? Qн.п), який виразився в новому обсязі національного виробництва (QN). Точка N свідчить про встановлення нової рівноваги в ринковій системі. Підвищення рівня національного виробництва було обумовлено зростанням загальних доходів
 10. ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ
  обсяг діяльності, перевищує величину, відповідну точці беззбитковості. Якщо ж обсяг нижче відповідного цій точці, діяльність стає
 11. 32. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
  критичному обсязі виробництва робота буде беззбиткової. У ході проведення аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку можна виявити фактори росту прибутку, а також вплив економічних показників на ефективність обсягу виробництва. Фактори зростання прибутку: 1) підвищення рівня організації виробництва, 2) збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції; 3)
 12. 10.3. Аналіз функціонального зв'язку між витратами, обсягом продажів і прибутком. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
  точка розташована на рівні 50% можливого обсягу реалізації продукції. Якщо пакети замовлень на вироби підприємства більше 50% від його виробничої потужності, то буде прибуток. При пакеті замовлень 75% від можливого обсягу виробництва прибуток становитиме половину максимальної суми, тобто 2 млн руб. Якщо ж пакет замовлень буде менш 50% від фактичної виробничої потужності, то підприємство
 13. Частина 5.
  Точка А, якій відпо-обхідних обсяг продажів Q1 і ціна P1. Уявімо собі, що вчені зробили відкриття - молоко володіє якимись чудодійними цілющими силами. Внаслідок цього крива попиту на мо-локо зсувається вгору з D1 до D2 (графік (б) рис. 14.8). Точка рівноваги в короткостроковому періоді зміщується ізточкі А в точку В, в результаті чол »обсяг продажів підвищується з Q1 до Q2, а
 14. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {Foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка перетину кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції показує рівень рівноважного обсягу виробництва і відповідний йому
 15. Зона прибутковості
  точка Д), то вона пройде паралельно лінії загальних доходів. Таким чином, кутові коефіцієнти лінії загальних доходів і лінії загальних витрат у точках, відповідних досягненню максимального прибутку, рівні між собою, що означає рівність граничного доходу та граничних витрат. До даного положенню ми повернемося в подальшому, де воно буде розглянуто більше
 16. Основи стандартної моделі
  точка В) - це той обсяг виробництва, який неможливо досягти при існуючих технологіях. Точка нижче кривої (такі, як точка С) показує той обсяг виробництва, коли ресурси в даній країні використовуються неефективно. Сама ж крива відображає максимальний обсяг випуску товарів у даній країні. Кожна точка кривої (Е, Е1 і т.д.) показує можливе поєднання виробництва товарів
 17. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  точка беззбитковості (поріг рентабельності). Маржинальний дохід - різниця між виручкою підприємства від здійснення реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат. Розрахунок маржинального доходу здійснюється не тільки по підприємству в цілому, але і по окремих видах продукції. Технологія розрахунку маржинального доходу: 1) за підсумками аналізу за певний період часу
 18. Рас-дивимося, наприклад, такі дані: Точка А: Ціна=$ 4, Кількість=120.
  Точках (В про-центах) до значення середньої точки кривої. Наприклад, ціна $ 5 - середня точка між $ 4 і $ 6. Слідчий-але, при русі від точки $ 4 до точки $ 6 ціна возрас-тане на 40%. (Чому? Тому що ($ 6 - $ 4) / $ 5 х х 100%=40%). Аналогічно, при русі від $ 6 до $ 4 ціна знижується на 40%. Оскільки метод середньої точки дозволяє отримати значення змін, яка не
© 2014-2022  epi.cc.ua