Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум, 2011 - перейти до змісту підручника

ТЕСТ "Економічний розвиток на рубежі 19-20 століть"


1. Бурхливий розвиток науки і техніки викликало в останній третині 19 століття істотні зміни в:
а) продуктивних силах соціалістичного суспільства;
б) продуктивних силах докапіталістичного суспільства;
в) продуктивних силах капіталістичного суспільства. 2. Концентрація капіталу - це:
а) процес об'єднання декількох індивідуальних капіталів в один великий;
б) процес приєднання до функціонуючому капіталу прибутку підприємства. 3. Перші монополістичні об'єднання були: а) акціонерного типу;
б) акціонерного типу.
4. Сукупність змін у техніці і технології виробництва можна умовно іменувати:
а) технічною революцією;
б) нової промислової революцією.
5. Монополія - це:
а) короткострокову угоду підприємців про скупку якого товару;
б) великі компанії, спілки, що виникли в основі концентрації та централізації виробництва;
в) централізована система управління суспільним виробництвом.
6. Особливості монополізації:
а) в ступені концентрації капіталу і виробництва в різних галузях економіки;
б) в технології;
в) в вплив монополій на економіку;
г) кількості монополістичних об'єднань;
д) у переважанні тих чи інших форм організації монополій.
7. Умовна дата повного розділу імперіалізму: а) 1865;
б) 1898;
в) 1894.
8. Перед першою світовою війною промисловість якій з країн виходить на перше місце в світі:
а) Англії;
б) Франції;
в) Японії;
г) США;
д) Німеччини.
9. Типовою для американської промисловості формою монополізації являлось:
а) трест;
б) картель;
в) концерн.
10. Зростанню ємності внутрішнього ринку в Німеччині сприяло:
а) індустріалізація;
б) єдина система мір і ваг;
в) зростання населення.
11. Процес монополізації в Німеччині відбувався на базі: а) трестів;
б) картелів;
в) синдикатів.
12. Основними причинами відставання Англії було:
а) фізично і морально застаріле обладнання;
б) наслідки і морально застаріле обладнання;
в) низька енергоозброєність праці;
г) політика фрітрідерства;
д) зовнішній фактор.
13. Головна зовнішньоекономічна лінія німецьких монополій полягала в:
а) забезпечення збуту промислових товарів;
б) вивезенні капіталу.
14. Франція вивозила капітал у формі:
а) прямих витрат;
б) в судної формі.
15. Які з нижче перерахованих факторів вплинули на прискорений розвиток США?:
А) пізня індустріалізація на базі новітньої техніки;
б) демографічний фактор;
в) політичний фактор;
г) соціальний фактор;
д) фактор часу.
16. До причин економічного підйому США відносяться:
а) вкладення капіталу в економу інших країн;
б) відсутність великих військових витрат;
в) відокремлений розвиток країни;
г) прискорене будівництво трансконтинентальних залізниць.
17. У слідстві яких причин німецька економіка отримує потужний розвиток з 1870 по 1914 роки?:
А) об'єднання розрізнених німецьких земель;
б) використання ближніх слаборозвинених країн;
в) військова перемога над Францією;
г) збільшення населення Німеччини;
д) зміни в організації праці.
18. Що призвело до прискорення монополізації в Німеччині?: А) розвиток монополій в інших країнах;
б) кризи 1907 - 1908 років;
в) світова криза перевиробництва 1900 - 1903 років. 19. Яким шляхом розвивалося сільське господарство в Німеччині?:
А) по прусському;
б) по американському.
20. Які з нижче перерахованих країн випереджали Францію за темпами промислового виробництва?:
А) США;
б) Японія;
в) Німеччина;
г) Росія;
д) Італія.
21. Джерелами колоніальних накопичень Японії були:
а) колоніальні понад прибуток;
б) величезні податки;
в) великі надходження від промисловості ;
г) військова контрибуція.
22. Які причини відставання Англії від інших країн?: А) розвиток монополій;
б) фізично і морально застаріле обладнання;
в) відсталість сільського господарства;
г) вивезення капіталу з власної країни.
23. Чому в США існувала необхідність заміни ручної праці машинною?: А) прогрес технічної думки;
б) надлишок робочої сили;
в) слабка населеність території США;
г) брак робочої сили.
24. Як змінилася галузева структура важкої промисловості в США до 1870 року?:
А) збільшилося виробництво чавуну;
б) стали розвиватися нові галузі: нафтова, алюмінієва, автомобільна
і т.д.;
в) підвищився попит на паливо.
25. Що привело до створення в США перше монополій?:
А) концентрація і централізація капіталу;
б) наявність єдиного виробника товару;
в) надлишок коштів;
г) концентрація і централізація виробництва.
26. Що зумовило зниження цін на сільськогосподарські товари в США?:
А) пропозиція перевищувала попит;
б) механізація сільського господарства;
в) високий імпорт сільськогосподарських товарів;
г) земля належала фермерам.
27. Найважливіший фактор економічного підйому в Німеччині наприкінці ХIХ століття?:
А) утворення єдиної держави;
б) завершення державного об'єднання;
в) промислове зростання;
г) інтенсивне озброєння.
28. Процес монополізації в Німеччині мав наступні особливості:
а) організаційною формою монополії були трести;
б) створювалися на базі картелів і синдикатів;
в) з'явилися особисті монополії.
29. Особливості англійського монополістичного капіталізму - це:
а) колоніальний характер;
б) високі митні тарифи;
в) концентрація капіталу.
30. У чому висловився перехід до імперіалізму у Франції на відміну від інших країн?:
А) поява лихварства;
б) монополізація банківської діяльності;
в) монополізація промислової діяльності.

31. Що заважало розвитку капіталістичних відносин в Японії в середині ХIХ століття?:
А) політична роздробленість;
б) криза феодальної системи;
в) розвиток ремесла.
32. Які заходи в Японії сприяли виникненню приватних промислових підприємств?:
А) видача субсидій приватникам;
б) звільнення від податків;
в) виникнення спонсорів.
33. "Пул" - це:
а) короткочасне угоду про скупку к-л товару на ринку з подальшим перепродажем за вищими цінами;
б) вид картелю, в якому прибуток всіх учасників надходить у загальний фонд, а потім розподіляється згідно встановленим раніше пропорціям;
в) найпростіша форма об'єднання підприємців для скупки к-л товару або акцій з метою спекулятивного перепродажу.
34. Процесу монополізації сприяло:
а) економічна криза;
б) військові дії;
в) конкуренція між підприємцями;
г) підйом революційного руху;
д) протекціонізм уряду.
35. Що було причиною збільшення прибутку монополій? (Питання для дискусії) 36. Підприємства, об'єднані таким чином, втрачають як виробничу, так і комерційну самостійність, виробляючи або однотипну продукцію, або продукцію взаємопов'язаних галузей. Що це за вид монополії?:
А) синдикат;
б) трест;
в) концерн;
г) картель.
37. Яка промисловість мала найвищі темпи зростання в Англії?:
А) легка промисловість;
б) важка промисловість;
в) хімічна промисловість;
г) серед відповідь немає правильного.
38. У яких галузях першими виникли монополії в Англії?:
А) харчова;
б) хімічна;
в) цементна;
г) будівельна;
д) суднобудівна;
е) залізнична.
39. Яким шляхом йшов розвиток капіталістичних відносин в Японській
селі:
а) англійському;
б) німецькому;
в) руському;
г) французькому.
40. Що привело до створення монополістичних об'єднань?:
А) бажання покупців;
б) особисте бажання капіталістів;
в) концентрація, централізація виробництва і капіталу;
г) децентралізація виробництва і капіталу.
41. Фактори господарського підйому в Німеччині:
а) об'єднання;
б) перемога над Францією;
в) географічний фактор;
г) часовий фактор;
е) демографічний фактор.
42. Яким був імперіалізм в Німеччині?:
А) колоніальний;
б) лихварський;
в) комуністичний; г) буржуазно- юнкерский.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕСТ "Економічний розвиток на рубежі 19-20 століть" "
 1. ТЕСТ" Основні риси розвитку рабовласницького і феодального способів виробництва "
  економічна криза. 24. Через первіснообщинну суспільно-економічну систему пройшли ...: а) народи, що жили на Африканському континенті; б) всі народи, крім народів, що жили в Північній і Південній Африці; в) всі народи. 25. Що таке первісний рід?: А) ця група людей, об'єднаних узами кровного споріднення; б) це відособлена група людей; в) це кілька родів, що жили разом.
 2. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  економічна теорія не потребують вимірі часу, витраченого в минулому на виробництво благ, що існують сьогодні. Вони не скористалися б цією інформацією, навіть якщо б і мали її. Перед чинним людиною стоїть проблема витягу максимальних вигод від наявного запасу благ. Його вибір спрямований на таке використання кожної частини цього запасу, щоб задовольнити самі настійні
 3. Тема 58. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  економічна система, вовлекающая національні економіки в єдині для всіх господарські процеси за допомогою міжнародного поділу праці. Воно виникло на основі міжкраїнових економічних зв'язків і відносин, які спочатку проявилися у сфері зовнішньої торгівлі, а потім поширилися на виробничу сферу, наукові дослідження і розробки, міграцію робочої сили, використання
 4. 1.3. Проблеми періодизації історії економіки
  тественного ходу розвитку людського суспільства, а перехід до ринкової економі-ці - об'єктивна необхідність, зумовлена зміною індустріальних ної цивілізації постіндустріальної. Тривалість перехідного періоду, якщо його розуміти як етап кризи і витіснення минає і народження нової цивілізації, за розрахунками В. І. Кузьміна і А. В. Жир-мундского, становить 1/4 загальної тривалості циклу,
 5. Глава 16 У пошуках моделі «грошової економіки»: К. Вікселль і І, Фішер
  економічної теорії, серед яких проблема грошей займала чи не перше місце. Йшлося, по суті, про створення теорії, в якій гроші грали б істотну роль, У моделі рівноваги розширює ся економіки (економіки, в якій мають місце заощадження і ін весгіціі) Вальрас вказав можливий напрямок розвитку теорії, зв'язавши відсоток і прибутковість капітальних благ. Зрозуміло,
 6. 1. Російський меркантилізм
  економічної і культурної відсталістю і жорсткої грунтом все посилюються кріпосницькихвідносин. На початку царювання Олексія «Найтихішого» - якраз тоді, коли територія країни набула грандіозні євразійські обриси, - Соборне укладення 1649 р. підвело підсумок закріпачення селян і посадських людей, а з подувом західних впливів в Росію стали проникати і ідеї меркантилізму.
 7. 1. Російська економічна думка на рубежі століть
  економічної нау Важко пояснити подібне явище єдиною причиною, 'сти це пов'язано, безумовно, з досить бурхливим господарським] питтям, насамперед із зростанням промисловості, банківської ри, транспортної системи і т.д. Очевидно, що розвиток економ * стимулювало дослідження в області, яку прийнято пази! конкретною економікою, включивши в неї поряд з дослідження присвяченими
 8. Що заважало самовизначення?
    економічної думки, з'явився ряд причин (як внутрішніх, так і зовнішніх), серйозно ускладнили пошук її самовизначення. У найбільш загальному вигляді ці причини можуть бути зведені до наступних. 1. В оцінці минулого взяв гору примітивний класовий підхід, відповідно до якого «вихідною основою угрупування» повинна бути класова структура пореформеній Росії. Виділити в такому випадку єдині,
 9. 1.1.16. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОНОМІКИ, РИНКУ
    тественного процесу »[79, Т.20, с.137]. Соціалізація являє прояв конвергенції соціально-економічних формацій, інтеграційні процеси у світовій економіці. Зміст соціалізації економіки охоплює багато процесів, з яких зазвичай відзначають наступні: * вирівнювання доходів, виняток крайнощів; * залучення працівників до управління їхньою працею, соціальне
 10. 1.3.2. Розвинуті капіталістичні країни
    економічне явище в порівнянні з вивезенням товарів. У даному випадку виникають капіталістичні відносини в розвиваються колоніальних країнах. Умови вивезення капіталу залежали багато в чому від політичних відносин між цими країнами. Тому метрополії прагнули перетворити їх на свої колонії. Почалася епоха колоніальних війн між розвиненими країнами за переділ колоній з метою створення
© 2014-2022  epi.cc.ua