Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Темпи і фактори економічного зростання

. Позитивні зрушення в розвитку країн, що розвиваються пов'язані з досить високими темпами зростання. За темпами економічного зростання країни, що розвиваються перевершували розвинуті капіталістичні країни. У динаміці економічного зростання можна виділити два періоди. Найбільш високі прирости ВВП відзначалися в 60-70-і роки. У 80-ті роки відбулося значне зниження середньорічних темпів приросту, у 90-і роки вони підвищилися, але не досягли рівня 60-70-х років.
Темпи зростання сильно відрізнялися в різних групах країн. Найвищими вони були у Східній та Південній Азії, де виділялася КНР. Невеликі темпи господарського зростання були в найменш розвинених країнах - 2,8%. Майже в 40 країнах відбувалося скорочення виробництва, тобто господарство в них розвивалося негативними темпами.
Таблиця 28.1
Середньорічні темпи приросту ВВП країн, що розвиваються,
% (валютні курси 1995 р.)
Країни, регіони 1981-1990 1991-1999 Країни, що розвиваються 2,3 4,4 КНР 9,1 10,3 Найменш розвинені країни 2,2 2,8 Світ 2,9 2,2
І с т о ч н і до: World Economic and Social Survey. UN., 2000.
За 80-90-ті роки обсяг сукупного ВВП країн, що розвиваються збільшився в 2,2 рази, це майже в 1,4 рази вище, ніж у розвинених країнах. Для того щоб країни, що розвиваються могли подолати свої соціальні та технологічні проблеми і звузити розрив у виробництві з розвиненими країнами, як вважають, потрібно забезпечити 6% приросту ВВП на рік. У 90-ті роки він склав 4,4%.
Швидше за інших розвивалися східно-азіатські країни. Темпи економічного зростання багатьох з них за останні 30 років перевищували 8% на рік. Ніколи раніше жоден район світу не мав настільки високих темпів такий тривалий час.
Представлені в табл. 28.1 тенденції економічного зростання залежали від добре відомих внутрішніх факторів, включаючи накопичення капіталу, підвищення кваліфікації робочої сили і використання технічного прогресу. У середині 90-х років приблизно 60-70% збільшення подушного ВВП в країнах, що розвиваються відображала збільшення капіталовкладень, 10-20% забезпечено поліпшенням освіти і вкладеннями в розвиток людини, 10-30% пов'язане з поліпшенням технології.
У порівнянні з промислово розвиненими у держав, що розвиваються коефіцієнт еластичності по відношенню до капіталу вище, а по відношенню до робочої сили - нижче. Це, можливо, відображає більш низький рівень освіти робочої сили.
Майже у всіх регіонах, за винятком КНР, країн Близького і Середнього Сходу, зростання виробництва відбувався на основі екстенсивного. При цьому частка інтенсивних факторів у прирості ВВП підвищувалася. У 50-х роках інтенсивні фактори забезпечували 10% збільшення валового продукту, у другій половині 80-х років - уже 25%.
Збільшення продуктивності праці справляло відносний вплив на зростання виробництва в більшості країн, що розвиваються. Саме відмінності в динаміці цього чинника викликали широкі коливання в зростанні виробництва серед регіонів і окремих країн.
Перехід світового господарства на нову техніко-економічну модель розвитку, пов'язану з широким використанням електронної техніки та інформатики, ставить нові проблеми як перед окремими країнами, так і перед країнами, що розвиваються в цілому. Досягнення сучасного рівня виробництва висуває перед ними не тільки завдання перекладу всього їх господарства на машинне виробництво, але й одночасно розвиток його на самоподдерживающейся індустріальної та науково-технічній основі.
Як показали результати обстежень ЮНЕСКО на початку 70-х років, лише 1% загальної кількості патентів у світі належав національним організаціям країн, що розвиваються. Іншою частиною патентів, зареєстрованих на території країн, що розвиваються, володіли компанії, контрольовані ТНК головним чином п'яти країн - США (40%), ФРН, Швейцарії, Британії та Франції. За минулі десятиліття становище в галузі науково-технічних досліджень змінилося незначно. Частка країн у загальносвітових витратах на НДДКР не перевищує 5%. Це означає, що розрив у витратах на НДДКР між розвиненими і країнами, що розвиваються у багато разів більше, ніж розрив у виробництві на душу населення.
У 1991 р. в розвинених країнах на мільйон жителів припадало 218 дол витрат на НДДКР, в бідних країнах - 1 дол, в країнах з середнім рівнем розвитку - 6 дол
Слід зазначити, що в нових индустриализирующихся країнах значно збільшилися витрати на науково-технічні розробки. З 80-х років в них стали переходити до формування механізму з'єднання науки і виробництва, до утворення сучасного комплексу НДДКР.
Окремі великі країни за науковим потенціалом займають особливе місце в світі, що розвивається. Так, Індія за чисельністю наукових кадрів, за абсолютними масштабами капіталовкладень в науку, за широтою досліджень в 80-ті роки випереджала багато середньорозвинених країни. Структура НДДКР в ній наближалася до відповідної структурі промислово розвинених країн Заходу. Водночас відносні показники НДДКР відкидають Індію до числа найменш розвинених країн.
Вживаються в країнах, що розвиваються різні організаційні заходи з розвитку науки і техніки в більшості випадків відносяться до сфери освіти, місцевим дослідженням у ряді галузей і використанню зарубіжної технології. Нерідко дані зусилля слабо пов'язані з розвитком промисловості. Так, в Мексиці, у якої найбільш великі витрати на НДДКР в латиноамериканському регіоні, тільки 1/4 їх виділяється на дослідження у виробничих цілях.
Країни, що розвиваються займаються пристосуванням існуючої технології. Лише деякі з них виступають розробниками в галузі біотехнології, інформаційної технології і нових галузей сфери послуг. За оцінкою ряду дослідників, новий етап у розвитку науково-технічного прогресу веде до збільшення розриву між високорозвиненими країнами, що розвиваються.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Темпи і фактори економічного зростання "
 1. Темпи і фактори економічного зростання
  темпи зростання валового продукту викликані структурною перебудовою господарства східних земель, зрушеннями в умовах виробництва як у національному господарстві, так і в світовій економіці. У загальному плані причина цього явища криється в недостатній адаптації німецьких компаній до змін попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках. Таблиця 24.1 Показники економічного розвитку Німеччини в 1991-2000
 2. 6. Заробітна плата та засоби існування
  темпи зростання населення. Отже, гранична продуктивність праці, реальні ставки заробітної плати і рівень життя найманих працівників безперервно зростають. Однак підвищення добробуту не виступає проявом дії неминучого закону людської еволюції. Ця тенденція є наслідком взаємодії сил, які можуть діяти вільно тільки в умовах капіталізму. Дуже
 3. Коментарі
  темпи зростання народонаселення значно перевищують темпи збільшення виробництва засобів існування (перше зростає в геометричній прогресії, друга в арифметичній). [42] Вотан верховний бог у міфології древніх германців континенту. Відповідав Одину скандинавів. [43] анархізм ідейний і суспільно-політична течія, що виступало за негайне скасування будь-якої
 4. РУХ
  темпи зростання населення будуть слідувати прогнозами Світового банку, то чинники відштовхування будуть величезні. Вплив снижающегося рівня життя на міграцію можна простежити за переміщенням з Мексики в Сполучені Штати після мексиканського фінансової кризи і пов'язаного з ним різкого зниження рівня життя в Мексиці в кінці 1994 р. У першому кварталі 1995 р. число людей, які добивалися громадянства
 5. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  темпи інфляції завдають шкоди зростанню (11). Дослідження, розпочате для Англійського банку, вивчило досвід більше ста країн за тридцятирічний період і не виявило будь-яких негативних впливів інфляції на зростання економіки в країнах, де середня інфляція була менше 10% на рік, і лише в країнах, де середня інфляція була набагато більше 10%, проявилися дуже невеликі ефекти (12). Можна також
 6. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  темпи зростання безперервно знижувалися з середини 1990 до кінця 1992 р., коли вони стали, нарешті, негативними. З тих пір і до кінця 1994 р. квартальні темпи зростання коливалися вгору і вниз - тричі вище нуля і тричі нижче, - але зростання все ще був різко негативним в останньому кварталі 1994 р. (мінус 3,4% на рік) і був мінімальним в перших двох кварталах 1995г.16.Когда завершиться цей спад в Японії,
 7. Економічне зростання
  темпи економічного зростання, тим вище рівень і якість життя. Як зауважив відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Роберт Лукас, «значення цих проблем для добробуту людства такий, що, почавши міркувати над ними одного разу, неможливо думати про щось інше». Графічно економічне зростання може бути представлений трьома способами: а) через криву реального ВВП; б)
 8. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
  темпи і масштаби відтворення. Подолання застійного, а зараз кризового стану економіки Росії можливе через нормалізацію структури суспільного виробництва. Господарська діяльність у національній економіці разюче різноманітна. Між господарюючими суб'єктами існують самі різні відносини. Підприємства виробляють і продають; домогосподарства споживають і накопичують;
 9. Національне багатство
  темпи приросту ВВП на душу населення склали 1,9%; з емісією від 4 до 15% приріст склав 1,8%; - при емісії від 15 до 30% - приріст 1,7%, при емісії від 30 до 100% економічне зростання склало всього 0,4% на рік; - понад 100% - економічне зростання був негативний, т . е. спад в середньому на 2,2% на рік. У Росії максимальним темпам емісії відповідали максимальні темпи економічного
 10. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  темпи зростання народонаселення перевищують темпи зростання виробництва. Дана теорія піддана критиці і представлена як неспроможна, бо вона не пояснює виникнення безробіття у високорозвинених країнах з низькою народжуваністю. Марксистська теорія розглядає безробіття як історично минуще явище, властиве суспільству, заснованому на приватній власності на засоби виробництва.
© 2014-2022  epi.cc.ua