Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Тариф: втрати і вигоди


На рис 37-8 і в табл. 37-6 в сукупності дається де-тальний розрахунок втрат і вигод від введення таріфаНачнем з того, що споживачі платять більше висо-кую ціну за товари, які вони продовжують поку-пать. Приріст ціни становить 1200 дол, помножений-
ТАБЛИЦЯ 37-6. Втрати (-) і вигоди (+) від введення тарифу
Споживачі
Вітчизняні фірми
Держава
Суспільство

оплачують дохід від тарифу
-BIHFОплачівают ренту фірмам Отримують ренту
-IC] L + EC] L
оплачують надлишкові іздержкіотечественного виробництва
-EICПотеря надлишку споживача-EGHІтого-LEG] + EC] L
Отримує тариф + EIHF
+ EIHF
0
о
-EIC
-FGH-(EGH + EIQ
ві на кількість Q'd, і дорівнює площі прямоу-Гольник LFHJ на рис, 37-8. Куди йдуть ці гроші?
Частина грошей йде державі як дохід від таріфа.Доход від тарифу дорівнює імпорту (Q1 ^ - Q's), розумно -женному на тариф (1200 дол), тобто площі пря-моугольніка EIHF. Доходи від тарифу представляютсобой передачу коштів (трансферт) від потребітелейгосударству6. Трансферт не є витратами дляобщества в цілому, тому що держава використовують-ет ці надходження. Наприклад , воно може увелічітьрасходи на оборону або на соціальні виплатилібо повернути ці надходження споживачам по-засобом скорочення прибуткових податків.
Зрослі платежі споживачів частково ідуттакже на збільшення прибутків отечественнихфірм. Цей трансферт відповідає площадіпрямоугольніка ECJL. Фірми отримують більш висо -кі ціни за свій первісний випуск продукції (Q5) і привласнюють різницю між ціною іпредельнимі витратами на приріст обсягу про-виробництва (Q '- Q5), викликаний введенням таріфаВ цього прибутку, або ренті, полягає главнаяпрівлекательность тарифу для фірм, проте гро -ву вона приносить не тільки чисту вигоду.
Ця при-бувальщина є скоріше перекладом доходів від потре-бителей до виробників. (Згадайте, що группапотребітелей володіє фірмами і, отже, по-лучает доходи, що забезпечуються тарифом для фірм.)
Затінена область EIQ позначена буквою А, вдействітельності відповідає витратам гро-ва. Частина зрослих платежів споживачів підтри-жива неефективне вітчизняне производство.Неэффективность виробництва означає, що пре-слушні витрати на виробництво одиниці товаравнутрі країни перевершують ціну покупки цього то-вару на світовому ринку. Сумарний надлишок оте-кількісний граничних витрат над світовою це-ной (трикутник А) - це соціальні витрати, викликані тарифом. Збиток від введення таріфаоплачівают споживачі і суспільство, тому чторесурси, які притікають в галузь, захищений-ную тарифом, могли б використовуватися більш еф-фективно в інших секторах економіки.
Прямокутник LFHJ на рис 37-8 соответствуетпервим трьом рядкам табл. 37-6. Але у потребітелейімеются додаткові витрати - область FGH, позначена на рис. 37-8 буквою В. Це втрата з-лишку споживача, викликана зниженням потреб-лення з Qj ДО Q'd. Гранична вартість каждогодополнітельного автомобіля для споживачів зада-ється кривої попиту Граничні витрати гро-ва задаються світовою ціною. Коли гранична вар-тість автомобіля перевищує граничні издерж-
6 Нагадаємо, що трансферт - це така виплата, якої не обменіваютнепосредственно на товари і послуги.
ки, скорочення споживання є марнотрат-ством і збільшує втрату надлишку потребітеля.Еті витрати суспільства аналогічні відходам в про-ізводстве. Таким чином, затінені області А верб на рис.
37-8 представляють собою чисті издерж -ки суспільства від введення тарифу.
ТРАНСФЕРТИ І КОМПЕНСАЦІЯ. Як ми зазна-чали в попередньому параграфі, мають значення нетільки чисті витрати та вигоди. Хоча суспільство вцілому зазнає збитків від введення тарифу, некото-які люди майже напевно виграють. Ймовірно, вету групу входять власники вітчизняних автомо-більних фірм і ті, хто витягне найбільшу найвигід-ду від розподілу державних доходів від та-рифу. Якщо ці доходи спрямовуються, наприклад, навиробництво ракет, то від тарифу виграють керів-водії фірм, що виробляють ракети, - хоча онии повинні за вищою ціною купувати автомо-били, на яких їздять на роботу.
Чисті втрати суспільства, показані в табл. 37 6, означають, що виражена в доларах вартість ви-рік від протекціонізму менше, ніж виражена вдолларах вартість втрат. Це означає, що впринципі потерпілі могли б дати хабар виграти-равшим від протекціонізму, щоб ті не лобіює-вали на користь тарифів. І аналогічно, якби биларазрешена вільна торгівля, що виграли могліби компенсувати втрати потерпілим і ще по-лучити прибуток. Це показує, що потенціальносвободная торгівля може бути корисна для всех.На практиці, однак, компенсаційні платежіпотерпевшім за рахунок виграли зазвичай не справи-ються. У цьому і полягає одна з головних причин, по- чому в політичних суперечках аргументи на користь вільною торгівлі не здобувають перемоги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тариф: втрати і вигоди"
 1. 12. Індивід і ринок
  тарифами, трудовим законодавством і привілеями , що дарується малому бізнесу. Але поза всяких сумнівів споживачі не готові вести себе подібним чином. Однак імпортне походження товару не знижує його продаваемости, якщо він краще або дешевше, або і те, й інше одночасно. Як правило, покупці хочуть купувати якомога дешевше, незважаючи на походження виробу або будь-які особливі
 2. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  тарифів, тяжкість яких падає на плечі покупців даної продукції. Однак кошти, які потрібні державі, щоб володіти збитковим підприємством або дотувати неприбуткові проекти, знаходяться або за рахунок зниження витрат і інвестицій платників податків, або на позиковому ринку. У держави не більше можливостей створити щось з нічого, ніж у окремого індивіда. Якщо держава
 3. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  тарифом на експорт в Сполучені Штати японських розкішних автомобілів, якщо японці не будуть купувати більше американських частин для споруди і ремонту автомобілів і якщо Японія не відкриє американцям більш широкого доступу до торгівлі автомобілями (у Японії ця торгівля належить виробникам і, за традицією, продає тільки автомобілі одного виробника). Американці вимагали, щоб їм була
 4. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  тарифи і квоти. Інфляція в 1994 р. становила всього 7% (23). Президент Салінас був героєм, що прикрашали обкладинки популярних журналів. А через рік він був у вигнанні, і його звинувачували чи не у всіх мислимих злочинах (24). Оскільки люди, що діяли на ринках, не могли звалити провину за подію на роботу ринків, то треба було знайти корупцію (наркотики, вбивства) і дияволів (брат
 5. Зовнішньоторговельна політика
  тарифів і квот, що веде до зростання обсягів міжнародної торгівлі, відображає тенденцію до лібералізації торгової політики, до досягнення більшої відкритості національної економіки. Лібералізація зовнішньої торгівлі є більш вигідною какдля кожної з країн, так і для всього світового співтовариства, служить джерелом зростання добробуту держави. Регулювання міжнародної торгівлі здійснюється на
 6. А висота - різниця між обсягом продажів при податок і в відсутність податку.
  тарифів та імпортних квот на добробут - Розгляньте доводи прихильників обмежень у торгівлі Ви розглядали етикетки на одязі, яку ви носите? Ймовірно, вона изготов-лена в самих різних країнах. Сто років тому текстильна і швейна промисло-ність становили важливу частину більшості країн світу, сьогодні це не так. Потовк-нувшись з іноземними конкурентами, які
 7. Митний тариф - податок на товари, вироблені за кордоном і продавані на
  тариф - податок на товари, вироблені за кордоном і продавані на внутрішньому ринку. Митні тарифи Економісти Ізоландіі приступають до аналізу впливу на ринок стали митниць-них тарифів - податку на імпортовані товари. Вони прекрасно розуміють, що тариф на ввезення стали не зробить ніякого впливу на ринок, якщо Ізоландія стає експортером. Якщо нікого в Ізоландіі не цікавить
 8. Так як введення квоти призводить до підвищення внутрішньої ціни вище світової, положення вітчизняному-жавних постачальників поліпшується, а положення
  тариф, зменшує обсяг ввезення стали через кордону і зрушує ринок ближче до стану рівноваги в відсут-ність торгівлі. Загальний надлишок зменшується на величину, рівну площі D + F. Ці два трикутника являють собою безповоротну втрату в результаті введення квоти. Крім того, імпорт-ная квота перерозподілу пределяет E ' + E "на користь власників ліцензій на імпорт.
 9. Адміністрація обмежила імпорт дре-весіни з Канади.
  тарифу на сталь, якщо Нейболандія не скасує імпортні квоти на пшеницю. У разі згоди Нейболандіі ступінь свободи торгівлі
 10. Закриваються заводи, металургів звільняють, але в підсумку вони знаходять роботу в інших отрас-лях.
  тариф - податок на імпорт - сдві - Гаета ринок ближче до стану рівноваги в від-присутність торгівлі, отже, принесені нею вигоди зменшуються. Вітчизняні вироб-дители ізвлекаютбольше прибутки, зростають і на-кові надходження уряду, але втрати споживачів перевищують ці
© 2014-2022  epi.cc.ua