Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Рівновага при наявності тарифу


На рис 37-7 показані результати введення 20%-готаріфа на ввезення автомобілів. Тариф піднімає це-ну, по якій імпортер готовий запропонувати автомо-
5 Зазначимо, що, будуючи криву пропозиції автомобілів, ми предполага-ем, що вітчизняна автомобільна індустрія абсолютно конхурент-на. Це спрощує аналіз, але практично не впливає на висновки.

Міроваяцена
Кількість
РІС. 37-6. Виробництво, споживання іімпорт при вільній торгівлі. D - це
крива попиту вітчизняних резидентів на ав-Томобе; S - крива пропозиції автомоби-лей з боку вітчизняних проізводітелей.На світовому ринку автомобілі продаються поценнее 6000 дол Отже, при вільноїторгівлі вітчизняна ціна автомобіля такжедолжна дорівнювати 6000 дол При цій ценеотечественний попит дорівнює Qd, отечественноепредложеніе одно Q1, а різниця, Qd - Q1, по-кривается імпортом

били на внутрішньому ринку. За ціною 7200 дол (6000 дол ціни іноземного виробника плюс1200 дол мита) імпортери гото-ви продати на внутрішньому ринку будь колічествоавтомобілей. Значить, нова ціна автомобіля, що включають тариф, на внутрішньому ринку буде рівняти-ся 7200 дол Тариф піднімає вітчизняну, т. е.включающую тариф, ціну вище світової ціни.

Як введення тарифу вплине на виробництво іпотребленіе? Внаслідок того що тариф поднімаетотечественние ціни на імпортні товари, він спо-власної зростанню вітчизняного виробництва. Отеч-
дарські фірми збільшують свій випуск продук-ції від Q5 до Q's. Тариф забезпечує захист ринку, дозволяючи вітчизняним фірмам виробляти спредельнимі витратами, що перевищують миро-ву ціну. У точці E на кривій пропозиції вітчизняному-ственная гранична ціна дорівнює 7200 дол і, такимчином, перевершує світову ціну, рівну 6000долл Це можливо тільки тому, що отечествен-ні виробники не повинні платити тариф і, отже, можуть дозволити собі бути менш ефективних , ніж їх конкуренти на світовому рин-ке. Таким чином, з точки зору виробництва та-

Світова ценаплюс тариф
Світова ціна
РІС. 37-7. Наслідки введення тари-фа. Введення 20%-го тарифу піднімає це-ну імпортованих автомобілів з 6000 до7200 дол У результаті попит знизиться з Q1до Q'd, а вітчизняне виробництво повели-чітся з Qj ДО Q'S. Імпорт соответственноуменьшітся
Кількість

Світова ценаплюс тариф
Світова піна
Кількість
РІС. 37-8. Соціальні витрати тарифу. Коли тариф призводить до зростання ціни автомобілів, сукупні витрати потребітелейсоставляют область LFGJ.
З цієї величини LEC] йде вітчизняним виробникам у вигляді ренти (більш високих прибутків), a EFHIідет державі як дохід від тарифу. Залишаються області А і В, які представляють собою чисті витрати суспільства в результатевведенія тарифу. Область А - це надлишкові витрати при виробництві автомобілів у своїй країні, породжувані покупками їхня на світовому ринку. Область В - це надлишок споживача, втрачений через неефективне обмеження споживання
риф дискримінує іноземців на користь вітчизняні-ських виробників. Він діє подібно суб-Сідіі вітчизняному виробництву автомобілів.
На стороні попиту ця ціна спонукає споживачам-лий скоротити їх сукупні покупки автомобілей.В цілому споживачі будуть купувати автомобілейменьше, але при цьому більше у вітчизняних вироб-водіїв і менше у іноземних проізводітелей.Спрос падає з Qfl до Q'd; споживання смещаетсявдоль кривої попиту - від точки G до точки F. Дляпотребітелей введення тарифу, звичайно, має отри-цательние наслідки. Він повністю аналогічний на-
ярку на автомобілі. І, як показує рис 37-7, підсумковим наслідком підвищення отечественногопроизводства і зниження вітчизняного попиту яв-ляется зменшення імпорту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рівновага при наявності тарифу "
 1. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. 2.3. Основні принципи оцінки нерухомості
  Основні принципи оцінки нерухомості можна розділити на 4 категорії. Принцип найкращого і найбільш ефективного використання (ННЕІ) заснований на визначенні вартості нерухомості у разі використання об'єкта найкращим, найбільш ефективним чином, навіть якщо поточне використання об'єкта іншого. Найбільш вірогідне і рентабельне на момент оцінки використання об'єкта забезпечує
 4. Види цін
  Ціни різняться по ряду ознак. Залежно від масштабу торгових операцій і виду товару виділяють: - оптові ціни, за якими продукція реалізується великими партіями в умовах так званої оптової торгівлі і не включають роздрібну торгову знижку; - роздрібні ціни, за якими товари продаються індивідуальним покупцям у відносно невеликому обсязі; - тарифи
 5. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  Буржуазна економічна література США віддавна відрізнялася низкою особливостей. Перш за все як перший особливості слід зазна-тить, що в американській буржуазній літературі переважає 192 відкритий захист економічної і політичної реакції. У цьому відношенні американська економічна література має мно-го спільного з німецькою літературою. В економічній літературі
 6. Регулювання ціни. Ціни «статі» і «стелі»
  Ринковий механізм діє таким чином, що будь-яке порушення рівноваги спричиняє його автоматичне відновлення. Однак іноді рівновага порушується штучно або в результаті втручання держави, або внаслідок діяльності монополій, зацікавлених у підтримці монопольно високих цін. «Ціна статі» - встановлена мінімальна ціна, що обмежує подальше її
 7. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 8. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  Взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції. Ринкова рівновага в умовах недосконалої конкуренції. Закон Сея і закон Вальраса Взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції. При з'ясуванні особливостей взаємодії попиту і пропозиції важливо знати конкретну величину зростання або зниження попиту і пропозиції (скажімо, ціна зростає на 20%,
 9. 21.3. Комунальне господарство і бюджет
  Комунальне господарство покликане забезпечити мешканців населених місць водою, теплом, дорогами, транспортом і т. д. Витрати на оплату послуг , вироблених комунальними підприємствами, здійснюються за рахунок коштів територіальних бюджетів, коштів юридичних і фізичних осіб. Головне джерело фінансування комунальних підприємств - територіальні бюджети. З усіх коштів, що надходять
 10. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. акордний ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до -ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
© 2014-2022  epi.cc.ua