Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Структурні зрушення в господарстві

. Ще в 70-ті роки Бразилія перетворилася в індустріально-аграрну країну, що має значним комплексом сучасних галузей промисловості і одним з найбільших в Латинській Америці після Мехіко ринком капіталів. У ній діє 9 бірж. Число компаній, зареєстрованих на біржі в Сан-Паулу, наближається до їх кількості в Німеччині.
Частка обробної промисловості росла до 80-х років, але в останні два десятиліття скорочувалася (табл. 31.2.). На деяких напрямах (чорна металургія, нафтохімія) бразильські підприємства наблизилися до світових стандартів. Країна істотно просунулася в області судно-і авіабудування. На високому технологічному рівні здійснюється виробництво озброєнь, в самостійну галузь виділилося виготовлення мікро-і міні-ЕОМ. Чільне місце серед галузей машинобудування займає верстатобудування, яке в змозі задовольняти попит на більшість видів верстатів.
Бразилія входить до числа великих виробників хімічної промисловості, проте до цих пір чільне місце у виробництві займають текстильна, взуттєва промисловість, металургія. Частка наукомістких галузей в останнє десятиліття скоротилася.
Таблиця 31.2
Структура господарства Бразилії,% (поточні факторні ціни)
Галузі I960 1970 1980 1990 1995 1998 Сільське господарство 22, 6 12,4 10,9 11,8 12,2 7,5 Гірничодобувна промисловість 0,4 0,8 1,1 2,2 1,0 0,5 Обробна промисловість 21,8 29,3 33,7 29,0 22,0 18,2 Електроенергетика 1,7 2,4 1,9 3,2 2,5 2,4 Будівництво 1,5 5,8 7,3 8,6 8,0 9,2 Послуги 52,0 49, 3 47,1 45,2 54,3 6,2 Транспорт, зв'язок 6,4 4,6 5,0 5,3 5,5 5,0 Торгівля 15,0 17,5 11,7 8,6 6,7 6,5 Фінанси, послуги
підприємництву -
-
15,9 19,9 16,3 19,6
І з т про год зв і до: Handbook of International Trade and Development Statistics.
UNCTAD, 1979; Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean. 1986, 1996, 1999.
У гірничодобувній промисловості великої за масштабами є видобуток марганцю (10,7%), залізної руди, хрому, олова, цинку (2-3% в 1991 р.).
Сільське господарство традиційно займає важливе місце в господарстві країни. У різні періоди цукровий очерет, бавовна, кава були джерелами промислового розвитку. Питома вага сільського господарства у внутрішньому виробництві знижувався до початку 90-х років. У минулому десятилітті відбулося підвищення ролі сільського господарства в національному відтворювальному процесі, що стало регресивною тенденцією в розвитку факторів виробництва, результатом кризи зовнішньої заборгованості, посилення впливу іноземного капіталу.
Аграрна сфера відіграє величезну роль в зайнятості населення. Там зосереджено 31% робочої сили більше, ніж у промисловості. Сільське господарство росло досить високими темпами (70-ті роки - 4,9%, 80-ті роки - 2,8, 1990-1998 рр.. - 3,1% на рік). Великі зрушення відбулися у виробництві сої, цитрусових, в птахівництві, квітникарстві. Виробництво зернових досягло 73-80 млн т, що дало можливість Бразилії відмовитися від міжнародної продовольчої допомоги. По збору кукурудзи вона поступається лише США, сої - США і КНР. Більше століття Бразилія є найбільшим виробником кави, і лише в останні роки до неї наблизилася Колумбія (2,5-3 млн т). Після Індії вона - найбільший виробник тростинного цукру.
Основне місце у виробництві займають господарства плантацій експортного напряму.
Поряд з ними зберігаються інші архаїчні форми поземельних відносин. Безземелля, бідність великої маси сільського населення є результатом феодальних пережитків. Орендна плата висока, нерідко носить натуральний характер, у глибинних районах зберігаються відпрацювання. Кращі і зручні землі з колоніальних часів зосереджені у величезних латифундіях. У Бразилії досі залишається найвищим показник концентрації землеволодіння: 45% придатної для обробки землі належить 1% власників, при цьому в найбільших господарствах не використовується більше 40% земель. Несправедливий розподіл земель веде до гострих соціальних конфліктів, збільшується кількість прямих збройних зіткнень безземельних сільських жителів з поліцією. Сільське господарство зберігає подвійність соціальної структури. Ринкові відносини з працею прокладають собі дорогу. До 40% зайнятих там не отримують грошової оплати. Правлячі режими робили певні заходи з ослаблення протиріч в аграрних відносинах. Головна увага приділялася освоєння північних (Амазонія) і Центрально-Західних районів країни, а також перерозподілу земель.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Структурні зрушення в господарстві "
 1. одноотраслевой великі компанії
  структурних зрушень в господарстві країн, що розвиваються. За роки незалежності відбулося переростання деяких представників середньої буржуазії в найбільшу. Такі в Індії сімейства Амінов, Амбані, на Філіппінах - групи Марсело, Гарсія. Процес зміцнення позицій торгово-промислових груп і найбільших компаній протікає нерівномірно. У просунутих в економічному відношенні країнах відбувається
 2. Зайнятість в розвинених країнах
  структурні зрушення в господарстві приводять до перегляду сформованих форм використання робочої сили і трудових відносин. Різко зросла роль нетрадиційних форм зайнятості, в першу чергу часткової та тимчасової - 14,3% зайнятих у 1999 р. Використання праці частково і тимчасово зайнятих працівників дозволяє з найменшими витратами регулювати рівень зайнятості на підприємствах залежно від
 3. 9.4. Аналіз використання фонду заробітної плати
  структурних зрушень по фонду заробітної плати не спостерігається, що можна розглядати як позитивне явище. При обчисленні абсолютного відхилення, яке в цілому по лікарні склало 7 812 900 000 руб., Встановлюються фактори, що впливають на величину відхилення: кількість штатних посад і рівень середньої заробітної плати. На підставі даних табл. 9.15 розрахуємо вплив цих факторів
 4. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  структурна, а до короткострокової - сезонна і фрикційна. Мають місце в економіці країни повторна (періодична) і «застійна» безробіття, що враховує осіб, зневірених знайти роботу і остаточно вибули з числа робочої сили. Соціально-економічні наслідки безробіття можна сформулювати наступним чином: відбувається знецінення, недовикористання людського потенціалу суспільства,
 5. Шоки попиту та пропозиції. Теорія катастроф. Стабілізаційна політика
  структурні зрушення в споживанні), так і скорочення виробництва, у тому числі виробництва і пропозиції споживчих товарів. Така ситуація свідчить про парадокс у взаємодії сукупного попиту та сукупної пропозиції. Суть цього парадоксу в тому, що замість звичної картини, коли під впливом зростання цін попит скорочується, а пропозиція зростає, складається зовсім інша:
 6. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  структурна політика, що проводиться державою, не має строгого юридичного оформлення у вигляді спеціальних законодавчих актів, її практична реалізація здійснюється в рамках загальної системи державних заходів з регулювання економічних процесів. Уявлення про структурної трансформації економіки США дає характер відбувалися змін структури ВВП країни протягом останніх
 7. Тема 50. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ПОДАТКИ
  структурних зрушень у народному господарстві з метою впровадження досягнення НТП, нерідко веде до рассогласованности власних частин бюджету і виникнення дефіциту (частіше) і профіциту (рідше). Бюджетний дефіцит - сума перевищення витрат держави над його доходами в межах фінансового року. Розрізняють поточний (тимчасовий, що не перевищує 10% дохідної частини бюджету) і хронічний (багаторічний,
 8. Інші особливості економічного розвитку
  структурну перебудову економіки. Причому почався перехід до відкритої економіки висвітив неконкурентоспроможність переважної більшості галузей обробної промисловості і викликав новий перекіс у галузевій структурі - у бік паливно-енергетичного комплексу та первинної переробки сировини (металургія і хімія). Подолання неконкурентоспроможності російської економіки зажадає
 9. Спеціалізовані кредитні організації (фінансово -кредитні інститути)
  структурним зрушенням в економіці. Тоді як комерційні банки обслуговують насамперед кругообіг оборотних фондів, на частку спеціалізованих установ доводиться оборот основного капіталу, тобто кредитування інвестиційного
 10. антициклічного регулювання
  структурних (енергетичного, екологічного, сировинного). Бюджетна криза був обумовлений і тим, що кейнсианское дефіцитне фінансування економічного зростання та соціального забезпечення доповнювалося дефіцитним фінансуванням великих військових витрат, необхідність яких обгрунтовувалася «холодною війною». Кризи середини 70-х рр.. і перетворення інфляції з помірною (при нормі 3-5% на рік) і
© 2014-2022  epi.cc.ua