Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

Будівельно-монтажні роботи

роботи по зведенню нових об'єктів, будівель і установці, монтажу в них обладнання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Будівельно-монтажні роботи "
 1. Порядок визначення податкової бази при здійсненні операцій з передачі товарів (виконання робіт, надання послуг) для власних потреб та виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання
  будівельно-монтажних робіт для власного споживання податкова база визначається як вартість виконаних робіт, обчислена виходячи з усіх фактичних витрат платника податку на їх виконання, включаючи витрати реорганізованої (реорганізованих)
 2. Податкова база
  будівельно-монтажних робіт для власного споживання 1. При передачі платником податку товарів (виконанні робіт, наданні послуг) для власних потреб, витрати на які не приймаються до відрахування (у тому числі через амортизаційні відрахування), при обчисленні податку на доходи організацій, податкова база визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг) , обчислена виходячи з цін
 3. МАТЕРІАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
  будівельних, монтажних, земельних, ремонтних робіт. Виділення матеріального виробництва, відділення його від так званої невиробничої сфери (нематеріальних, духовних, інформаційних послуг) було характерним для марксистської
 4. Питання 53. Статистика будівництва Діяльність будівництва як галузі економіки спрямована на створення нових, розширення, реконструкцію та відновлення діючих основних фондів. Кінцева продукція будівництва визначається як будівлі, споруди та інші об'єкти виробничого та невиробничого призначення, підготовлені для експлуатації.
  Будівельні, монтажні та інші роботи підрядним та господарським способом; 2) організацій, що здійснюють капітальний ремонт будівель і споруд, ремонт і будівництво жител на замовлення населення; 3) організацій, що здійснюють експлуатаційне буріння; 4) проектно -вишукувальних організацій; 5) організацій, що здійснюють господарське управління будівництвом; 6) приватних осіб,
 5. § 10.7. Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів
  будівельно-монтажних робіт), скорочення дебіторської заборгованості. Кожне з цих заходів цілком самостійно і автономно, але найбільший ефект буде досягнутий тоді, коли вони проводяться комплексно, в рамках єдиного плану. Схематично систему управління процесом прискорення оборотності оборотних коштів можна представити у вигляді рис. 10.4. Зниження виробничих запасів досягається
 6. § 3.2. Склад і структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт
  будівельних робіт; вартість робіт з монтажу обладнання (монтажних робіт); витрати на придбання (виготовлення) устаткування, меблів та інвентарю; інші витрати. До будівельних робіт відносять роботи зі зведення будинків і споруд; спеціальні роботи (гірничо-розкривні, буровибухові, пальові, з буріння свердловин, із захисту будівельних конструкцій і устаткування від корозії та ін.);
 7. § 4 . БУДІВНИЦТВО
  будівельні, монтажні та інші роботи підрядним та господарським способом; організацій, що здійснюють капітальний ремонт будівель і споруд, ремонт і будівництво жител на замовлення населення; організацій, що здійснюють експлуатаційне буріння; проектно-вишукувальних організацій; організацій , що здійснюють господарське управління будівництвом; приватних осіб, що займаються
 8. Питання 27. Натуральні, трудові та вартісні показники рівня продуктивності праці
  будівельно-монтажних робіт за кошторисною вартістю в розрахунку на одного працівника будівельно-виробничого персоналу, зайнятого на будівельно-монтажних роботах і в підсобних виробництвах, що значаться на балансі будівельних організацій, в розрахунку на один відпрацьований людино-день або людино-годину; 4) у торгівлі - товарообіг у розрахунку на одного працівника, на один відпрацьований
 9. 7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі
  будівельно-монтажних робіт; 2. введення в дію основних фондів і виробничих потужностей; 3. розрахунок економічної ефективності інвестицій і терміну окупності; 4. обсяг незавершеного будівництва по об'єктах з терміном будівництва більше року. У обсяг введення в дію основних фондів включається вартість закінчених і прийнятих в експлуатацію торгових об'єктів, вводиться обладнання,
 10. 7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі
  будівельно-монтажних робіт; 6. введення в дію основних фондів і виробничих потужностей; 7. розрахунок економічної ефективності інвестицій і терміну окупності; 8. обсяг незавершеного будівництва по об'єктах з терміном будівництва більше року. У обсяг введення в дію основних фондів включається вартість закінчених і прийнятих в експлуатацію торгових об'єктів, вводиться обладнання,
 11. § 10.5. Показники використання оборотних коштів
  будівельно-монтажних робіт за рік, млн р.. 100 120 2 Середньорічний залишок оборотних коштів, млн р.. 25 27 березня Коефіцієнт оборотності (ст. 1/ст.2) 4.0 4.45 4 Тривалість одного обороту, дн. (360/ст. 1) 90 81 5 Прискорення оборотності, дн. (90 дн. - 81 дн.) - 9 червня Те ж,% (4.45 / 4) 100 - 100=((90 - 81) / 81) 100 - 100 - 11 липня Потрібних оборотні
 12. Об'єкт оподаткування ПДВ
  будівельно-монтажних робіт для власного споживання; ввезення товарів на митну територію РФ. 2. Не визнаються реалізацією товарів (робіт, послуг): передача на безоплатній основі житлових будинків, дитячих садів, клубів, санаторіїв та інших об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, а також доріг, електричних мереж, підстанцій, газових мереж, водозабірних споруд
 13. 5.7. Страхування виробничих ризиків
  будівельно-монтажних ризиків - комплексний вид страхування, що забезпечує захист учасників будівництва від ризиків випадкової загибелі чи пошкодження об'єктів будівельних робіт, будівельного обладнання, матеріалів, іншого майна, а також цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам. В даний час широко застосовується в міжнародній практиці два види страхування,
 14. Податкові відрахування
  будівельно-монтажних робіт для власного споживання. 5. Відрахуванням підлягають суми податку, сплачені за видатками на відрядження (витратам по проїзду до місця службового відрядження і назад, включаючи витрати на користування в поїздах постільними речами, а також витрат на наймання житлового приміщення) і представницьких витрат, приймається до відрахування при обчисленні податку на доходи
 15. § 3.4. Кошторисно-нормативна база ціноутворення в будівництві
  будівельні, монтажні та інші); за ступенем деталізації елементні і укрупнені кошторисні нормативи; залежно від використовуваних вимірників - вартісні (ціни, розцінки), натуральні (ресурсні норми) і відносні, Виражені у відсотках; залежно від рівня застосування кошторисні нормативи державні федеральні (ГФСН), виробничо-галузеві (Поснов), територіальні (ТСН),
 16. § 3.6. Договірні ціни на будів тельную продукцію
  будівельну продукцію підготовляються стороною, якій доручається це виконати, як правило, підрядником. Якщо проводяться підрядні торги, то договірна ціна на будівництво встановлюється після оцінки пропозицій, пред'явлених підрядниками. У випадках, коли торги не проводяться, договірна ціна узгоджується між замовником і генпідрядником у процесі укладання договору. В результаті
 17. Податкові відрахування
  будівельно-монтажних робіт, і суми податку, пред'явлені платникові податків при придбанні ним об'єктів незавершеного капітального будівництва. У разі реорганізації обчислюватись у правонаступника (правонаступників) підлягають суми податку, пред'явлені реорганізованої (реорганізується) організації по товарах (робіт, послуг), придбаних реорганізованої (реорганізованих) організацією для
 18. 24. Будівельний комплекс.
  Будівельних матеріалів і конструкцій є найважливішою структурною частиною будівельного комплексу, від ефективності роботи якої залежить успішна діяльність будівельного комплексу в цілому. У РБ майже 1500 підприємств і виробництв різної форми власності представляють промисловість будівельних матеріалів. В даний час промисловість будівельних матеріалів Білорусі об'єднує
 19. § 11.3. Розряди робітників і робіт
  будівельної організації повинна бути постійно діюча тарифно-кваліфікаційна комісія під головуванням головного інженера, до якої можуть входити ще інженер виробничого відділу, представник профспілкового комітету, майстер, 1-2 кращих робітників. При цьому комісія керується Єдиним тарифно-кваліфікаційного довідника (ЄТКД) робіт і професій робітників (вип. 3. Будівельні,
 20. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
  будівельних організацій, поганий стан автомобільних доріг, напружена екологічна ситуація). Перехід до ринку, реформування народного господарства країни дозволяють зробити вибір пріоритетних галузей господарства, щоб забезпечити підвищення вкладу району в економіку Росії. Основну увагу слід приділити науково-технічному прогресу, підприємницької діяльності, новим ефективним
© 2014-2022  epi.cc.ua